Ngôn Ngữ Lập Trình
    C++
 Cấu trúc lặp (tiếp theo)
Đề mục

 Câu lệnh for
 Câu lệnh do-while
 So sánh while, for và do-while
 Vòng lặp lồng nhau
 Gỡ rối vòng lặp
 Các l...
Câu lệnh for

 Câu lệnh for thích hợp với vòng lặp thực hiện các
 công việc giống nhau dựa trên biến đếm.
 Ví dụ 1: In ...
Câu lệnh for
 Giải thích quá trình thực hiện:
          for (dem = 0; dem < 20; dem++)
          for (d...
Câu lệnh for

   Ví dụ 2 : Tính lương cho các công nhân
   for (dem_cn = 0; dem_cn < 10; dem_cn ++)
   {
    cou...
Bài tập

 Tính tổng S = 13 + 23 + 33 + ... + 103
 In ra màn hình bảng giá trị
      i  i*i   sqrt(i)
     ...
Lời giải

 Tính tổng S = 13 + 23 + 33 + ... + 103
 tong = 0;
 for (i = 1; i <= 10; i++)
    tong += i*i*i;


 In bả...
Câu lệnh for

 Biến điều khiển trong lệnh for có thể tăng giảm với
 một lượng bất kỳ.
 Ví dụ: Tính tổng các số lẻ nằm t...
Bài tập

 In ra màn hình bảng đổi nhiệt độ từ độ C sang độ F
 Celsius  Fahrenheit
  20     68.00
  15    ...
Câu lệnh for

 Cú pháp:
 for (khởi tạo; biểu thức điều kiện; cập nhật biến điều khiển)
    <Câu lệnh>;
 Giái thích:
...
Câu lệnh do-while
 Câu lệnh do-while thích hợp với những vòng lặp cần
 thực hiện ít nhất một lần lặp
    Làm thực đơn...
Câu lệnh do-while

 Làm thực đơn:
 void thuc_don()
 {
   cout<<“1. Tinh dien tich hinh tron”<<endl;
   cout<<“2. ...
Câu lệnh do-while

 Kiểm tra lệnh nhiều lần
 do
 {
   cout<<“Nhap ban kinh: ”;
   cin>>ban_kinh;
   ket_qua = chu...
Break và Continue

 Lệnh break dùng để thoát ngay ra khỏi vòng lặp
 Lệnh continue dùng để quay trở lại ngay đầu vòng lặp...
So sánh các câu lệnh lặp

 while:
    Thích hợp với vòng lặp chưa biết trước số lần lặp
    Câu lệnh trong while có...
Vòng lặp lồng nhau

 Ví dụ 1: In ra màn hình 20 dòng và 30 cột các ngôi sao
 ******************************
 **********...
Vòng lặp lồng nhau

 Ví dụ 2: In ra màn hình các ngôi sao như sau
 *
 **
 ***
 ****
 *****
 ******
 *******
 Lời ...
Gỡ rối vòng lặp

 Lần theo giá trị các biến trong sau từng bước lặp
 Lập bảng vết – ví dụ:
 tong = 0;         ...
Gỡ rối vòng lặp

 In ra các giá trị trung gian trong từng bước lặp
 tong = 0;
 gt = 1;
 for (i = 1; i <= 6; i++)
 {
 ...
Bài tập

 Vòng lặp sau cho kết quả như thế nào ?
 tong = 0;
 for (i = 1; i <= 7; i++)         i  tong
 {
  ...
Bài tập

 Vòng lặp sau cho kết quả như thế nào ?
 for (i = 1; i <= 7; i++)
 {                i/j 1  2 ...
Các lỗi lập trình thường gặp

 Nhầm giữa if và while
 Sai ở điều kiện lặp
    So sánh sự bằng nhau giữa hai số thực
 ...
Bài tập
 Viết chương trình tính giá trị
 A = 1/n + 2/(n-1) + 3/(n-2) + ... + n/1
 Viết chương trình nhập vào một số ngu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai Giang 4

2,219 views

Published on

Published in: Education, Sports, News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,219
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai Giang 4

 1. 1. Ngôn Ngữ Lập Trình C++ Cấu trúc lặp (tiếp theo)
 2. 2. Đề mục Câu lệnh for Câu lệnh do-while So sánh while, for và do-while Vòng lặp lồng nhau Gỡ rối vòng lặp Các lỗi lập trình thường gặp Vòng lặp 2
 3. 3. Câu lệnh for Câu lệnh for thích hợp với vòng lặp thực hiện các công việc giống nhau dựa trên biến đếm. Ví dụ 1: In ra màn hình 20 dấu ‘*’ dem = 0; for (dem = 0; dem < 20; dem++) for (dem = 0; dem < 20; dem++) while (dem < 20) cout<<‘*’<<endl; cout<<‘*’<<endl; { cout<<‘*’<<endl; dem ++; } Vòng lặp 3
 4. 4. Câu lệnh for Giải thích quá trình thực hiện: for (dem = 0; dem < 20; dem++) for (dem = 0; dem < 20; dem++) cout<<‘*’<<endl; cout<<‘*’<<endl; khởi tạo dem = 0; kiểm tra (dem < 20) thấy đúng, vậy in ra dấu ‘*’ tăng dem ++ vậy dem = 1 quay lại kiểm tra (dem < 20) thấy đúng, vậy in ra dấu ‘*’ tăng dem ++ vậy dem = 2 ... tăng dem ++ vậy dem = 19 quay lại kiểm tra (dem < 20) thấy đúng, vậy in ra dấu ‘*’ tăng dem ++ vậy dem = 20 quay lại kiểm tra (dem < 20) thấy sai, vậy ra khỏi vòng lặp Vòng lặp 4
 5. 5. Câu lệnh for Ví dụ 2 : Tính lương cho các công nhân for (dem_cn = 0; dem_cn < 10; dem_cn ++) { cout<<“So san pham lam duoc : quot;; cin>>SoSP; Luong = SoSP * 5; cout<<“Luong cua ban la : quot;<<Luong<<quot; nghin dongquot;<<endl; } Vòng lặp 5
 6. 6. Bài tập Tính tổng S = 13 + 23 + 33 + ... + 103 In ra màn hình bảng giá trị i i*i sqrt(i) 1 1 1.0 2 4 1.4 3 9 1.7 4 16 2.0 5 25 2.2 6 36 2.4 7 49 2.6 Vòng lặp 6
 7. 7. Lời giải Tính tổng S = 13 + 23 + 33 + ... + 103 tong = 0; for (i = 1; i <= 10; i++) tong += i*i*i; In bảng cout.setf(ios::fixed); // hien thi theo ki phap dau cham cout.precision(1); // lay 1 so le sau dau cham cout<<setw(3)<<“i”<<setw(5)<<“i*i” <<setw(7)<<“sqrt(i)”<<endl; for (i = 1; i <= 7; i++) cout<<setw(3)<<i<<setw(6)<<i*i<<setw(9)<<sqrt(i)<<endl; Vòng lặp 7
 8. 8. Câu lệnh for Biến điều khiển trong lệnh for có thể tăng giảm với một lượng bất kỳ. Ví dụ: Tính tổng các số lẻ nằm từ 1 đến N sum = 0; for (le = 1; le <= N; le += 2) sum += le; Vòng lặp 8
 9. 9. Bài tập In ra màn hình bảng đổi nhiệt độ từ độ C sang độ F Celsius Fahrenheit 20 68.00 15 59.00 10 50.00 5 41.00 0 32.00 -5 23.00 -10 14.00 -15 5.00 -20 -4.00 Công thức: F = 1.8*C + 32 Vòng lặp 9
 10. 10. Câu lệnh for Cú pháp: for (khởi tạo; biểu thức điều kiện; cập nhật biến điều khiển) <Câu lệnh>; Giái thích: Thực hiện câu lệnh khởi tạo; Kiểm tra biểu thức điều kiện; Nếu điều kiện đúng thì • Thực hiện <Câu lệnh>; • Thực hiện cập nhật biến điều khiển • Quay lại kiểm tra điều kiện; Nếu điều kiện sai thì ra khỏi vòng lặp Vòng lặp 10
 11. 11. Câu lệnh do-while Câu lệnh do-while thích hợp với những vòng lặp cần thực hiện ít nhất một lần lặp Làm thực đơn (menu) Kiểm tra lệnh nhiều lần Cú pháp do { <Câu lệnh>; } while (biểu thức điều kiện) Giải thích Làm <Câu lệnh>. Kiểm tra điều kiện, nếu đúng thì • Quay lại làm <Câu lệnh> • Kiểm tra điều kiện Kiểm tra điều kiện, nếu sai thì • Ra khỏi vòng lặp. Vòng lặp 11
 12. 12. Câu lệnh do-while Làm thực đơn: void thuc_don() { cout<<“1. Tinh dien tich hinh tron”<<endl; cout<<“2. Tinh dien tich tam giac”<<endl; cout<<“3. Thoat”<<endl; } do { thuc_don(); cout<<“Chon mot so: ”; cin>>so; switch (so)... } while (so != 3); Vòng lặp 12
 13. 13. Câu lệnh do-while Kiểm tra lệnh nhiều lần do { cout<<“Nhap ban kinh: ”; cin>>ban_kinh; ket_qua = chu_vi_ht(ban_kinh); cout<<“Chu vi la: “<<ket_qua; } while (ban_kinh != 0); Vòng lặp 13
 14. 14. Break và Continue Lệnh break dùng để thoát ngay ra khỏi vòng lặp Lệnh continue dùng để quay trở lại ngay đầu vòng lặp do { cout<<“Nhap mot so: ”; cin>>so; if (so == 0) break; cout<<“Hello”<<endl; } while (so != 0); Vòng lặp 14
 15. 15. So sánh các câu lệnh lặp while: Thích hợp với vòng lặp chưa biết trước số lần lặp Câu lệnh trong while có thể không được thực hiện 1 lần nào nếu điều kiện kiểm tra là sai ngay từ đầu. for: Thích hợp với vòng lặp biết trước số lần lặp do-while: Thích hợp với vòng lặp có ít nhất là một lần lặp Vòng lặp 15
 16. 16. Vòng lặp lồng nhau Ví dụ 1: In ra màn hình 20 dòng và 30 cột các ngôi sao ****************************** ****************************** ****************************** ****************************** ... Lời giải: for (dong = 1; dong <= 20; dong ++) { for (cot = 1; cot <= 30; cot ++) cout<<‘*’; cout<<endl; } Vòng lặp 16
 17. 17. Vòng lặp lồng nhau Ví dụ 2: In ra màn hình các ngôi sao như sau * ** *** **** ***** ****** ******* Lời giải: for (dong = 1; dong <= 7; dong ++) { for (cot = 1; cot <= dong; cot ++) cout<<‘*’; cout<<endl; } Vòng lặp 17
 18. 18. Gỡ rối vòng lặp Lần theo giá trị các biến trong sau từng bước lặp Lập bảng vết – ví dụ: tong = 0; i gt tong gt = 1; 1 0 for (i = 1; i <= 6; i++) 1 1 1 { gt = gt*i; 2 2 3 tong = tong + gt; 3 6 9 } 4 24 33 cout<<“Tong: “<<tong; 5 120 153 Tong = 1! + 2! +... + 6! 6 720 873 Vòng lặp 18
 19. 19. Gỡ rối vòng lặp In ra các giá trị trung gian trong từng bước lặp tong = 0; gt = 1; for (i = 1; i <= 6; i++) { gt = gt*i; cout<<“gt = “<<gt<<endl; tong = tong + gt; cout<<“tong = “<<tong<<endl; } cout<<“Tong: “<<tong; Vòng lặp 19
 20. 20. Bài tập Vòng lặp sau cho kết quả như thế nào ? tong = 0; for (i = 1; i <= 7; i++) i tong { 1 1 if (i % 2) == 1 tong = tong + i*i; 2 -3 else 3 6 tong = tong – i*i; 4 -10 } 5 15 cout<<“Tong: “<<tong; Tong = 12 – 22 + 32 – 42 + 52 – 62 + 72 2 2 2 2 2 2 2 6 -21 7 28 Vòng lặp 20
 21. 21. Bài tập Vòng lặp sau cho kết quả như thế nào ? for (i = 1; i <= 7; i++) { i/j 1 2 3 4 5 6 7 for (j = 1; j <= i; j++) 1 1 cout<<setw(3)<<j; 2 1 2 cout<<endl; } 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Vòng lặp 21
 22. 22. Các lỗi lập trình thường gặp Nhầm giữa if và while Sai ở điều kiện lặp So sánh sự bằng nhau giữa hai số thực Thiếu { } ở câu lệnh gộp Biến chưa khởi tạo giá trị Vòng lặp 22
 23. 23. Bài tập Viết chương trình tính giá trị A = 1/n + 2/(n-1) + 3/(n-2) + ... + n/1 Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương, sau đó cho biết số đó có bao nhiêu chữ số Viết chương trình kiểm tra một số có là số nguyên tố Viết chương trình in ra màn hình cây thông * ** *** **** ***** ****** ******* Vòng lặp 23

×