Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIK AL DAN VOKASIONAL (TVET) DAN IPGK TEKNIK DIPERKASAKAN

BENGKEL LAPORAN PENGALAMAN KETERAMPILAN TERDAHULU (LPKT) GURU KOLEJ VOKASIONAL UNTUK PENGIKTIRAFAN
SKM 4/SKM 5
THE PALACE HOTEL, KOTA KINABALU, 18 OKTOBER 2015

 • Be the first to comment

PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIK AL DAN VOKASIONAL (TVET) DAN IPGK TEKNIK DIPERKASAKAN

 1. 1. OLEH: DR. MOHAMAD NOR BIN MOHAMAD TAIB PENGARAH IPG KAMPUS TEKNIK, ENSTEK, NEGERI SEMBILAN
 2. 2. GTP, PPPM, RMK-10, RMK-11
 3. 3. MENINGKAT KAN POTENSI PRODUKTIVITI MENINGKATKAN TARAF ISI RUMAH BERPENDAPATAN 40% TERENDAH (B40) KE ARAH MASYARAKAT KELAS MENENGAH MENGUPAYAKAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL (TVET) DITERAJUI INDUSTRII MELAKSANAKAN PERTUMBUHAN HIJAU MELABUR DALAM BANDAR BERDAYA SAING MENJANA KEKAYAAN MELALUI INOVASI ENAM PEMACU PERUBAHAN Sasaran meningkatkan 2.5 kali ganda keseluruhan enrolmen kepada 650,000 pelajar menjelang tahun 2020 PEMANGKIN KE ARAH LONJAKAN BAGI MENJANA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Memperkukuh ekosistem inovasi melalui integrasi dan kolaborasi antara industri, akademia, masyarakat dan kerajaan. Penyelidikan akan digunakan bagi merangsang pelaboran sektor swasta. Pembangunan empat bandar besar iaitu KL, JB, Kuching dan KK. Perumahan berkualiti dan mampu milik, kawasan lapang dan hijau, pengangkutan awam cekap dan ekonomi berasaskan pengetahuan Memupuk pembelajaran hijau dalam kurikulum seperti menyemai tingkahlaku dan minda mesra alam. Sisa adalah sumber bernilai melalui 3R untuk menghasilkan sumber tenaga atau produk. Produktiviti elemen terpenting. Kerajaan dan pihak swasta akan melaksanakan inisiatif bagi memastikan produktiviti buruh meningkat daripada RM77,100 pada 2015 kepada RM92,300 pada 2020. Walaupun tidak semua akan perolehi pendapatan perkapita AS$15,000, semua masyarakat akan memperoleh tahap kualiti hidup lebih baik, peningkatan pendapatan dan kesejahteraaan tanpa mengira lokasi dan ethnik.
 4. 4. FOKUS: MENAMBAH BAIK KECEMERLANGAN PASARAN BURUH BAGI MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MEWUJUDKAN 1.5 JUTA PEKERJAAN TH 2020, 60% PEKERJAAN BERKAITAN TVET TERAS STRATEGIK: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN UNTUK NEGARA MAJU 3.7% kadar pertumbuhan purata tahunan produktiviti buruh dalam RMK 11 berbanding 2.3% dalam RMK-10. 40% pampasan pekerja kepada KDNK pada 2020 meningkat daripada 33.6% pada 2013. RM2,500 gaji penengah bulanan pada 2020 peningkatan daripada RM1,575 pada 2014. Mentranformasi TVET untuk memenuhi permintaan industri. 225,000 bilangan pengambilan lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ke TVET berbanding 164,000 pada 2013. Memperkukuh pembelajaran sepanjang hayat untuk peningkatan kemahiran. 58% peningkatan bilangan pekerja yang dijangka mendapat faedah melalui perluasan Akta PSMB akan meningkat daripada 1.77 juta pada 2014 kepada 2.8 juta pada 2020. Menambahbaik kualiti pendidikan untuk meningkatkan keberhasilan pelajar dan kecemerlangan industri. Malaysia menyasarkan untuk berada sekurang-kurangnya setara dengan purata antarabangsa dalam penilaian TIMSS dan PISA. 100 teratas: 2 universiti dalam kalangan 100 terbaik QS World University Ranking. 100% enrolmen bagi pendidikan prasekolah hingga menengah atas.
 5. 5. Usaha merekayasa (reengineering) sistem pendidikan vokasional sedia ada sehingga terbina sistem pendidikan vokasional baharu yang dapat menyumbang kepada agenda transformasi Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi. Pelancaran Transformasi Pendidikan Vokasional 06hb.Januari 2012 di German-Malaysian Institute, Bangi, Selangor.
 6. 6. Berita Harian, 11 Mei 2011 Mesyuarat Menteri Pelajaran Asia-Eropah Di Copenhagen, Denmark.
 7. 7. YEAR/ DURATION FOUR YEAR SYSTEM LEVEL SEMESTER OJT INDUSTRY BASED OJT (4 MONTHS 2 WEEK) YEAR 4 (1 YEAR) LEVEL 4 (DVM) Semester 8 SHORT SEMESTER (Authentic Training)(PBE,SE)3- 4 WEEK Semester 7 YEAR 3 (1 YEAR) LEVEL 3 (DVM) SHORT SEMESTER (Authentic Training)(PBE,SE)3- 4 WEEK Semester 6 SHORT SEMESTER (Authentic Training)(PBE,SE) - 4 WEEK Semester 5 YEAR 2 (1 YEAR) LEVEL 2 (SVM) SHORT SEMESTER - EMPLOYABILITY SKILLS LEVEL 2 PART 2 (3-4 WEEK) Semester 4 SHORT SEMESTER - EMPLOYABILITY SKILLS LEVEL 2 PART 1 (3-4 WEEK) Semester 3 YEAR 1 (1 YEAR) LEVEL 1 (SVM) Semester 2 SHORT SEMESTER - EMPLOYABILITY SKILLS LEVEL 1 (3-4 WEEK) Semester 1
 8. 8. GENERAL MATHEMATICSGENERAL MATHEMATICSGENERAL MATHEMATICSGENERAL MATHEMATICS MALAY LANGUAGEMALAY LANGUAGE (BAHASA MELAYU)(BAHASA MELAYU) MALAY LANGUAGEMALAY LANGUAGE (BAHASA MELAYU)(BAHASA MELAYU) COMMERCIALCOMMERCIAL LANGUAGES –LANGUAGES – MANDARIN & ARABICMANDARIN & ARABIC COMMERCIALCOMMERCIAL LANGUAGES –LANGUAGES – MANDARIN & ARABICMANDARIN & ARABIC ENTREPRENEURSHIP,ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYABILITY SKILLS, ONEMPLOYABILITY SKILLS, ON JOB TRAINING, AUTHENTICJOB TRAINING, AUTHENTIC ASSESSMENTASSESSMENT CLUSTER OF VC PROGRAMME CLUSTER OF VC PROGRAMME CIVIL ENG TECH MECH. & MANUFACTURING ENG. TECH. BUSINESS ARTS & CULTURAL SUPPORT SYSTEM ICT MARINE ENG. TECH. TRANSPORTATION HEALTH SCIENCES AGRO TECHNOLOGY PRODUCTION BASEDPRODUCTION BASED EDUCATION (PBE), SCHOOLEDUCATION (PBE), SCHOOL ENTERPRISE (SE)ENTERPRISE (SE) ELECTRIC MECHATRONIC TELECOMMUNICATION ELECTRONIC PROPOSED VC COURSES PROPOSED VC COURSES TOURISM CULINARY ARTS CHILD DEV. & SERVICES FASHION & DRESS MAKING BAKERY & CONFECTIONARY COSMETOLOGY & WELLNESS ISLAMIC /MORALISLAMIC /MORAL STUDIESSTUDIES ISLAMIC /MORALISLAMIC /MORAL STUDIESSTUDIES ENLISH LANGUAGEENLISH LANGUAGEENLISH LANGUAGEENLISH LANGUAGE HISTORYHISTORYHISTORYHISTORY SCIENCESSCIENCESSCIENCESSCIENCES KURIKULUM STANDARD KOLEJ VOKASIONALKURIKULUM STANDARD KOLEJ VOKASIONAL
 9. 9. IN-HOUSEIN-HOUSE OJTOJT CENTER OF EXCELLENCECENTER OF EXCELLENCE INDUSTRYINDUSTRY -BASED OJT-BASED OJT SCHOOLSCHOOL ENTERPRISEENTERPRISE PRODUCTIONPRODUCTION BASEDBASED EDUCATIONEDUCATION J/KUASA PENASIHATJ/KUASA PENASIHAT INDUSTRIINDUSTRI LATIHANLATIHAN OTENTIKOTENTIK KURIKULUMKURIKULUM INDUSTRIINDUSTRI EMPLOYABILITYEMPLOYABILITY SKILLSSKILLS PELAKSANAAN PROGRAM KVPELAKSANAAN PROGRAM KV MENGIKUT KEPERLUAN INDUSTRIMENGIKUT KEPERLUAN INDUSTRI
 10. 10. Authentic Training (AT) (PBE dan SE) dibangunkan merentas KSKV Production Based Education School Enterprise (SE) • Pelatih KV melaksanakan latihan di Industri • KV bersama industri • Pelaksanaan di KV • Perniagaan menggunakan Koperasi KV Berhad sebagai kuasa pelaksanaan SE (Akta Koperasi Sekolah 1993). • Perniagaan tiada batas kepada warga sekolah sahaja. • Jika mengambil pekerja, pastikan semua peraturan dipatuhi seperti insurans, surat tawaran, EPF, SOCSO dan elaun • Ada rekod urusniaga yang kemas dan terkini • Ada sumbangan kepada Akaun Kerajaan Pengeluaran Produk Penawaran Perkhidmatan Trading Urusniaga Elemen asas latihan keusahawanan seperti asas penyimpanan kira-kira (book-keeping), kaedah asas teknik pemasaran (marketing techniques), pendaftaran perniagaan, asas pelaburan dan modal perniagaan akan dilaksana di dalam konsep latihan SE.
 11. 11. On The Job Training Latihan Dalam Kerja (OJT) adalah latihan otentik yang diwajibkan ke atas murid mengikut kursus dan dilaksanakan di KV, industri atau organisasi bagi satu tempoh tertentu •MQA bersetuju dengan OJT sama ada di industri atau di kolej yang melaksanakan PBE •OJT KV-based akan bermula pada Semester Pendek akhir tahun 2 dan tiap semester pendek tahun 3 •Ia adalah keperluan JPK •OJT bersama Industri dilaksanakan pada Semester 8 selama 3-6 bulan
 12. 12. Kaedah pelaksanaanKaedah pelaksanaan berteraskan penghasilanberteraskan penghasilan produk mentah atauproduk mentah atau selepas diprosesselepas diproses Perkhidmatan yang bolehPerkhidmatan yang boleh disediakan ataudisediakan atau ditawarkan oleh sekolahditawarkan oleh sekolah kepada murid, guru dankepada murid, guru dan komuniti dengankomuniti dengan menggunakan kemudahanmenggunakan kemudahan yang sedia ada di sekolahyang sedia ada di sekolah Menjalankan pemasaranMenjalankan pemasaran atau perkhidmatan produkatau perkhidmatan produk yang dihasilkan olehyang dihasilkan oleh sekolah sendiri atausekolah sendiri atau produk daripadaproduk daripada sekolah-sekolah- sekolahsekolah sekitarsekitar ServiceService BasedBased Trading BasedTrading Based ProductionProduction BasedBased
 13. 13. UNESCO TERIMA DEKLARASI KUALA LUMPUR MENGENAI TVET 1. MEMPERTINGKATKAN KUALITI PENDIDIKAN, LATIHAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL SERTA KESESUAIANNYA KEPADA PERUBAHAN KEPERLUAN DUNIA PEKERJAAN. 2. MEMASTIKAN TVET YANG INKLUSIF DAN SAMA RATA. 3. MEMPERKEMBANGKAN PELUANG PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT MELALUI TVET. 4. MENGINTEGRASI KEMAHIRAN HIJAU (GREENING SKILLS) UNTUK KELESTARIAN PEMBANGUNAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL. 5. MENGERATKAN INTEGRASI SERANTAU DAN MOBILITI TENAGA KERJA. 6. MENGGUNAKAN POTENSI ICT SEPENUHNYA UNTUK TVET. 7. MEMPERKUKUHKAN PENTADBIRAN DAN MENINGKATKAN PELABURAN DALAM TVET. 8. MENGADAPTASI SISTEM KELAYAKAN UNTUK MEMUDAH CARA PEMBELAJARAN DAN LALUAN KERJAYA. Ini sejarah baru bagi negara kita kerana dokumen pertama UNESCO mengenai tvet telah dipersetujui. DEKLARASI KUALA LUMPUR ini telah dibincang secara holistik melibatkan 11 Menteri, Timbalan Menteri, pegawai tertinggi UNESCO dan dipersetujui oleh 650 perwakilan. YB DATUK MARY YAP KAIN CHING (TMPT)
 14. 14. Makmal FizikMakmal Biologi Makmal Kimia Bengkel Kayu Metal Plumbing & Engine Makmal Matematik Makmal Komputer Dewan Kuliah Pusat Sumber KEMUDAHAN IPGK TEKNIK
 15. 15. PEMBINAAN 5 BLOK BANGUNAN BENGKEL VOKASIONALIPGKPT, BANDAR ENSTEK, N.S. MEKANIKAL DAN AWAM (PENEMPATAN & PEMASANGAN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK
 16. 16. AKTIVITI PENSYARAH PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL IPG TEKNIK
 17. 17. INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Jadual1 BIDANG& PROGRAM YANGDITAWARKANSERTA BILANGANCALON BIL. BIDANG VOKASIONAL PROGRAM BILANGAN CALON i. Kejuruteraan Mekanikal 1. Teknologi Automotif & Mekanisasi Agro 2. Teknologi Kimpalan 3. Teknologi Pemesinan Industri 4. Tek. Penyejukbekuan & Penyaman Udara 15 15 15 15 ii. Perdagangan 5. Keusahawanan & Perniagaan 15 iii. Kejuruteraan Awam 6. Teknologi Pembuat Perabot 7. Teknologi Binaan Bangunan 15 15 iv. Kejuruteraan Elektrikal & Elektronik 8. Teknologi Elektrikal 9. Teknologi Elektronik 15 15 v. Hospitaliti 10. Teknologi Seni Kulinari & Penyedian Makanan 11. Teknologi Fesyen & Pembuat Pakaian 12. Kosmotologi & Kecantikan 15 15 - Vi Agro Pertanian 13. Agroindustri Ternakan Poltri 14. Agroindustri Ternakan Ruminan 15. Agroindustri Tanaman/Hortikultur/ Lanskap 15 15 15 Jumlah Calon 210 BIDANG DAN PROGRAM YANG BOLEH DITAWARKAN
 18. 18. Bil. Calon BPTV- KPM Tahun Laksana Calon di Daftar Tahap (T) SKM Calon Lulus i. 115 2011 115 T2 & T3 115 ii. 312 2014- 2015 312 T4 & T5 Tamat Oktober 2015 PENGALAMAN MENGANJURKAN KURSUS KEMAHIRAN TVET Program Kemahiran “Hard-Skill” Program Kemahiran “Soft-Skill” (Pengajaran & Pengurusan) Bil. Calon BPTV- KPM Tahun Laksana Calon di Daftar Tahap Kemahiran VTO VTE VTM i. 770 2014 770 408 201 161 ii. 350 2015 350 170 92 88 1120 1120 578 293 249 VTO- Vacational Training Officer, VTE- Vacational Training Excercutif , VTM- Vacational Training Manager
 19. 19. BIL. BIL. PENSYARAH KELAYAKAN AKADEMIK HARD SKILL SOFT SKILL PHD MASTER IJAZAH SKM 1 SKM 2 SKM 3 SKM 4 SKM 5 VTO VTE VTM 1. 56 6 48 2 - - - 5 51 56 56 56 2. 14 √ √ Bertugas di IPGK Bainun & IPGK Perlis Jumlah 70 Pensyarah Berkepakaran TVET PENSYARAH BERKEPAKARAN TVET PENCAPAIAN PENSYARAH PTV En. Mohamed Nazi bin Mustafa Jab. Kejuruteraan Elektrik •Pakar Negara dalam bidang elektrik •Hakim Pertandingan Kemahiran Dunia 2007 •Pakar Industri Negara, •Pakar Pengajar, •Panel Hakim Industri, •Panel Verifikasi Nilai Kemahiran Peringkat kebangsaan dan antarabangsa PENSYARAH LAIN
 20. 20. Bidang vokasional menitikberatkan latihan hand-on dan menyediakan labih banyak kursus yang sesuai, sebanyak 69 daripada 88 sekolah teknik telah ditukar menjadi kolej vokasional dan enam kolej vokasional baru akan dibina

×