Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SEMPADAN NEGARA• Satu garisan yang memisahkan satu unitpolitik dari unit yang lain. Garisan yangmenentukan bidang kuasa (j...
Kuasa (sovereignity) sesebuah negara inibercorak 3 dimensi:-• had ruang tuntutan daratan / lautan• ke bawah garis di unjur...
JENIS SEMPADAN1. Sempadan semulajadi ( fizikal ) Di asaskankepada fitur-fitur fisiografik; spt banjaran gunung,sungai , da...
• Masalah letak sempadan – (a) Puncak ( crest)atau (b) Legeh Air ( water divide) = tidak selalusama ! ( i.e.. Perbalahan a...
2. Sempadan Geometrik atau Artificial (bukansemula jadi)• diasaskan kepada garis lintang dan garis bujur(latitude atau lon...
Sempadan “Antecedent” - Sebelum kawasanmembangun dan berpenduduk e.g. bahagianbarat Kanada dg Am. Syarikat melalui perjanj...
b) Superimposed - sempadan yang dibuat olehpenjajah ke atas pandang darat budaya/ fizikaltanpa mengambil kira ciri-ciri ya...
1. Perbalahan LOKASI sempadan (positional disputes)• Tiada persetujuan tentang interpretasi dokumenyang menentukan sempada...
Puncak dan legeh tidak selari, kadang-kala legehadalah berbatu dari puncak dan wujud ‘no man’sland’. Akhir tahun 1970an ha...
3. PerbalahanSUMBERJAYA - galian,tanah pertanian,kawasan perikanandsbnya. Perang Iraq-Kuwait tahun 1990-91adalah berkait d...
4. Perbalahan Dasar (functional disputes)Persengketaan tentang polisi yang harusdijalankan di kawasan sempadan –imigrasi, ...
Kuasa-kuasa Memusat (Centripetal forces)(Promoting State Cohesion)Faktor-faktor yang menyatukan penduduk danmenguatkan neg...
Dalam masyarakat pelbagai budaya,nasionalisme dapat mengintegrasikan pendudukyang berlainan kepada satu penduduk yangbersa...
2. Institusi yang menyatukan:Bertindak atas sub-sistem sosiologi –mempengaruhi pandangan dan perilakumasyarakat.• sekolah ...
3. Organisasi dan Pentadbiran:•Keyakinan penduduk kepada organisasi efektifnegara – adalah mereka selamat dari ancamanluar...
3. Pengangkutan dan Komunikasi:•Jaringan pengangkutan boleh menggalakkanintegrasi politik melalui interaksi sosial dan eko...
Centrifugal forces (kuasa emparan)Kuasa-kuasa yang melemahkan sesebuahnegara. Lebih kuat di negara dengan dua ataulebih ‘n...
Sub-nasionalisme akan bertambah rumit sekiranyakumpulan ini berpendapat mereka tidak diberikanhak ‘self-determination’ (pe...
Eropah Timor dan republik USSR:- usahanasionalisme muncul kerana keruntuhan kuasakomunis. USSR – mengandungi 89 komponenda...
Beberapa pra syarat untuk pergerakanpemisahan:-(i)Territory (wilayah) – kumpulan ini mesti berpusatdi kawasan kor yang dit...
Sempadan
Sempadan
Sempadan
Sempadan
Sempadan
Sempadan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sempadan

1,232 views

Published on

Sempadan

 1. 1. SEMPADAN NEGARA• Satu garisan yang memisahkan satu unitpolitik dari unit yang lain. Garisan yangmenentukan bidang kuasa (jurisdiction)sesebuah negara. Mentadbirkan undang-undang, mengutip cukai dan menjalankanfungsi kerajaan lain.• Garis sempadan - (i) ada kalanya wujud(dapat dilihat – ie.Tembok Berlin ; TembokBesar China; pagar ;dll )(ii) ada kalanya imaginari.
 2. 2. Kuasa (sovereignity) sesebuah negara inibercorak 3 dimensi:-• had ruang tuntutan daratan / lautan• ke bawah garis di unjurkan ke pusat bumitermasuk sumber semulajadi.• ke udara paras ketinggian mengikutkeupayaan kawalan sebuah negara.‘A line without breadth, a vertical interfacebetween adjacent state sovereignties.’Sebelum sempadan ditentukan, dipisahkan olehzon perbatasan (biasanya jarang didiami dan kianberubah).
 3. 3. JENIS SEMPADAN1. Sempadan semulajadi ( fizikal ) Di asaskankepada fitur-fitur fisiografik; spt banjaran gunung,sungai , dan tasik .• Banjaran ALPS ( Eropah Barat ) ; ANDES ( Am.Selatan) ; HIMALAYAS ( Asia ). Walau punsempadan wujud dalam pandang darat fizikalnamun ada kalanya tidak berkesan:- mudahditembusi melalui jalan raya, terowong; genting,pergerakan bermusim.• Kawasan tinggi juga digunakan sebagai kawasanrumput bermusim untuk penternakan atau sumberhidro.
 4. 4. • Masalah letak sempadan – (a) Puncak ( crest)atau (b) Legeh Air ( water divide) = tidak selalusama ! ( i.e.. Perbalahan antara India dgn China)• Sungai : fitur yg lazim diguna sebagai garissempadan tapi kurang efektif kerana:(a) Sungai ( melalui lembahnya ) selalumenjalinkan interaksi antara komuniti – lembahdigunakan untuk pertanian/industri e.g. Sg. Rhine.(b) Laluan Sungai sering berubah!(c) Letakan garis sempadan di sungai - tengahsungai ? Tepi sungai ? Laluan pelayaran ?
 5. 5. 2. Sempadan Geometrik atau Artificial (bukansemula jadi)• diasaskan kepada garis lintang dan garis bujur(latitude atau longitude)Asia 47thparallel antara Korea Utara dgn KoreaSelatan; Sempadan di barat US – Canada – 49 thparallel• Lazim nya sempadan dibuat semasa dijajahkan,kerana penduduk jarang, atau ciri-ciri geografitidak diketahui.Sempadan boleh dibahagikan mengikut ‘samadapandangdarat budaya utama telah wujud atautidak.
 6. 6. Sempadan “Antecedent” - Sebelum kawasanmembangun dan berpenduduk e.g. bahagianbarat Kanada dg Am. Syarikat melalui perjanjianAm. Syarikat dg Britain pada tahun 1846.Sempadan “subsequent” - sempadan selepaspandang darat budaya dibangunkan :-a) Consequent atau Etnografik - dibuat dgnmengambil kira faktor2 seperti agama, bahasa,etnik, perbezaan ekonomi ; dll. i.e. Ireland Utaradan Eire (Ireland).Sempadan India-Pakistan: consequent keranacuba dibahagikan berasaskan agama.Superimposed – menyebabkan migrasi berjuta.
 7. 7. b) Superimposed - sempadan yang dibuat olehpenjajah ke atas pandang darat budaya/ fizikaltanpa mengambil kira ciri-ciri yang wujud atauperasaan penduduk. E.g. sempadan Afrika yangtelah ditentukan oleh penjajah pada abad ke-19,Berlin Wall.Sempadan Relic – garis sempadan yang tidaklagi berfungsi e.g. Great Wall of China, BerlinWall
 8. 8. 1. Perbalahan LOKASI sempadan (positional disputes)• Tiada persetujuan tentang interpretasi dokumenyang menentukan sempadan atau cara sempadandibuat sebelum kawasan diduduki.• Berpunca dari sempadan jenis “ ANTECEDENT ” .Awalnya lokasi tidak penting. Selepaspembangunan dan nilai kawasan bertambah - “isusempadan” menjadi penting. E.g. sempadan antaraCHILE dg ARGENTINA .• Pemerintahan Penjajahan Sepanyol- mengikutpuncak banjaran ANDES dan legeh antara sungai-sungai yg mengalir ke Timor dan ke Barat.
 9. 9. Puncak dan legeh tidak selari, kadang-kala legehadalah berbatu dari puncak dan wujud ‘no man’sland’. Akhir tahun 1970an hampir berperang keranaterjumpa sumber minyak dan gas asli.2. Perbalahan Wilayah - kerana sempadansuperimposed membahagikan penduduk yanghomogeneous. Satu bangsa boleh ditaburkan kepadabeberapa negara. Konflik timbul apabila penduduksebuah negara ingin menakluki kawasan denganpenduduk dg etnisiti yang sama tetapi di bawahpemerintahan negara lain. E.g. Hitler menggunakanalasan kehadiran minoriti German di Czechoslovakiadan Poland untuk menakluki mereka.
 10. 10. 3. PerbalahanSUMBERJAYA - galian,tanah pertanian,kawasan perikanandsbnya. Perang Iraq-Kuwait tahun 1990-91adalah berkait dengansumber petroliam diRumaila. Panjang 80 kmtetapi sebahagianmemanjang ke dalamKuwait. Tidak adapersetujuan ttg kos dankeuntungan. Kuwait pamshj.
 11. 11. 4. Perbalahan Dasar (functional disputes)Persengketaan tentang polisi yang harusdijalankan di kawasan sempadan –imigrasi, pergerakan kumpulan nomadic,peraturan kastam, atau guna tanah. e.g.bilangan pendatang haram dan dadahdari Mexico ke Am. Syarikatmempengaruhi perhubungan kedua-duanegara.
 12. 12. Kuasa-kuasa Memusat (Centripetal forces)(Promoting State Cohesion)Faktor-faktor yang menyatukan penduduk danmenguatkan negara.1.Nasionalisme:- ciri identifikasi dengan negaradan penerimaan matlamat negara (nationalgoals). Berasaskan kesetiaan kepada satunegara dan secara kolektif membezakanmereka dari penduduk dan kawasan lain.Negara-bangsa jarang wujud. Yang lainmempunyai lebih dari satu kumpulan budaya
 13. 13. Dalam masyarakat pelbagai budaya,nasionalisme dapat mengintegrasikan pendudukyang berlainan kepada satu penduduk yangbersatu padu.Langkah-langkah:-ikonografi – simbol-simbol yang menyatukan -lagu kebangsaan dan lagu patriotik, bungakebangsaan, sumpah taat setia dsbnya.Dokumen seperti Magna Carta di England danProclamation of Independence di Am. Syarikat.Sistem monarchy di Jepun, Thailand.
 14. 14. 2. Institusi yang menyatukan:Bertindak atas sub-sistem sosiologi –mempengaruhi pandangan dan perilakumasyarakat.• sekolah – murid-murid mempelajari sejarahnegara, nilai dan tradisi dsbnya.•Angkatan tentera, khidmat negara.•Inst. agama – agama dikaitkan dengan negara –kepercayaan dipinda ke kesetiaan kepadanegara.
 15. 15. 3. Organisasi dan Pentadbiran:•Keyakinan penduduk kepada organisasi efektifnegara – adalah mereka selamat dari ancamanluar dan dalam? Adalah sumber digunakansecara saksama untuk kebajikan ekonomisemua? Adakah sistem membuat keputusansensitif kepada keperluan rakyat? Dsbnya.•Jawapan dan pentingnya jawapan berkenaanberbeza dari negara ke negara.•Sekiranya jangkaan/harapan tidak dicapai,kesetiaan yang digalakkan oleh (1) dan (2) akanterhilang.
 16. 16. 3. Pengangkutan dan Komunikasi:•Jaringan pengangkutan boleh menggalakkanintegrasi politik melalui interaksi sosial dan ekonomi.•Memainkan peranan penting dalam pembangunanekonomi dan perhubungan antara bandar-luarbandar.•Sebutan ‘all roads lead to Rome’ – sistem jalanyang menghubungi Rom dg empayarnya.•Sistem komunikasi/pengangkutan antara negaraakan dihadkan/ kawal – halangan kepadaperdagangan, sekatan atas perjalanan (visa dll) –kes Kanada-USA – 480 km jalan keretapi disempadan – hanya 8 melintas sempadan.
 17. 17. Centrifugal forces (kuasa emparan)Kuasa-kuasa yang melemahkan sesebuahnegara. Lebih kuat di negara dengan dua ataulebih ‘nationaliti’ dan setiap ini mendudukikawasan tertentu. Negara dicirikan oleh minoritiyang tidak diasimilasikan, konflik etnik, budayaberbeza, kepelbagaian bahasa dan agama,ketakseimbangan dalam taburan kekayaan.1.Sub-nasionalisme:Kesetiaan kepada bangsa atau kumpulan yanglebih kecil daripada penduduk sesebuah negara.
 18. 18. Sub-nasionalisme akan bertambah rumit sekiranyakumpulan ini berpendapat mereka tidak diberikanhak ‘self-determination’ (penentuan diri) atau ‘self-rule’. Akan berusaha membentuk negara-bangsayang baru.2. Regionalisme:- kumpulan minoriti yang kuat danyang mempunyai kaitan dengan wilayah tertentuakan menuntut autonomi yang lebih ataupunpemisahan dari negara. E.g. Quebec – berbahasaPerancis, ingin mengekalkan budaya sendiri, kayadengan sumber asli – referendum Okt 1995memisah dari Kanada gagal 49-51%.
 19. 19. Eropah Timor dan republik USSR:- usahanasionalisme muncul kerana keruntuhan kuasakomunis. USSR – mengandungi 89 komponendan 21 ‘ethnic republic’. Pertengahan 1992 – 15republik USSR mengisytiharkan diri sebagainegara bermerdeka – kaya dengan sumber aslidan mempunyai bilangan yang bukan Russian.Keadaan yang sama berlaku di Eropah Timor –Yugoslavia (1991-92) dibahagikan kepada 5 unitpolitik, Czechoslovakia (1993) ke Slovakia danRepublik Czech.
 20. 20. Beberapa pra syarat untuk pergerakanpemisahan:-(i)Territory (wilayah) – kumpulan ini mesti berpusatdi kawasan kor yang dituntut. Berusaha mengambilbalik kuasa dan hak yang telah dirampas olehpihak berkuasa.(ii)Nasionaliti – wujudnya ciri budaya yangmenyebabkan identiti bersama dan persepsiberbeza dari yang lain.(iii)Lokasi pinggiran (peripheral) dan ketak-seimbangan sosial dan ekonomi. Lokasi jauhmenyebabkan perasaan diketepikan. Budaya yangdominan dikaitkan dg eksploitasi dan bahawasumber mereka dikuasai oleh orang luar.

×