Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HHHC9301 PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

175 views

Published on

Tugasan HHHC9301 PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

HHHC9301 PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

 1. 1. HHHC9301 KEMAHIRAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PENSYARAH: USTAZ ZAINUDDIN BIN ISMAIL SET: 19
 2. 2. TA J UK PROJ EK: KOLEKSI TEKS TA ZKIR A H SEBA GA I SUMBER PEMBELA JAR A N SEPA NJA NG HAYA T DA N PENGGUNAAN APLIKASI EVERNOTE SEBAGAI A LA T PENGURUSA N MA KLUMA T. DISEDIAKAN OLEH: NAZNEEN ALIA BINTI KAMBLI (A144817) SHARIFAH MUNAWWARAH BT WAN MADEHI (A146897)
 3. 3. OBJEKTIF  Menambah sumber untuk dijadikan bahan tazkirah  Memudahkan pemahaman dan hafalan teks  Memastikan sentiasa ada bahan yang tersedia untuk tazkirah  Menerapkan pembelajaran sepanjang hayat melalui teks-teks tazkirah yang dikumpul  Memastikan maklumat yang ada di urus dan boleh diakses dengan mudah
 4. 4. LAPORAN PERKEMBANGAN PROJEK 25 Nov : Perjumpaan bersama pensyarah 30 Nov: perjumpaan untuk menetapkan tajuk projek Permasalahan: persediaan pendakwah ke lapangan dakwah Mengumpul koleksi tazkirah dalam bentuk audio/video Mengskripkan audio/video tersebut ke dalam teks Memuatnaik teks tazkirah ke aplikasi “Evernote” Berkongsi bahan menggunakan ruangan ‘workchat’ dlm evernote Boleh diakses melalui komputer riba, telefon pintar dan gadget2 lain Berlaku proses pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat
 5. 5. PERSEMBAHAN, HURAIAN KONSEP PROJEK
 6. 6. KEKUATAN PROJEK  menyimpan maklumat yang kami dapat sebagai rujukan pada masa akan datang  melatih kami untuk mendapatkan maklumat lain luar dari waktu pembelajaran formal  aplikasi yang kami gunakan juga sebagai satu kekuatan kerana ia merupakan aplikasi yang senang untuk diakses dan cara menyimpan maklumat yang ada adalah sangat tersusun.
 7. 7. KELEMAHAN PROJEK  Antara kekangan yang kami hadapi ialah kekangan masa untuk mendengar ceramah dan menaip semula untuk menjadikan ia dalam bentuk teks.  Selain itu, kami juga menghadapi masalah dari sudut akses internet yang sangat terhad di sekitar kolej kediaman dan fakulti yang menyukarkan kami untuk mendapatkan video-video ceramah.
 8. 8. KESIMPULAN DAN PANDANGAN TERHADAP PROJEK  memberi manfaat dan menambahkan lagi sumber rujukan kepada kami pada masa akan datang  mencapai objektif kursus iaitu pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat  mengemaskini isi-isi ceramah dan menyimpan maklumat tersebut di tempat yang boleh diakses dengan merupakan satu perkara yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian untuk memastikan berlakunya proses pembelajaran sepanjang hayat.
 9. 9.  mengumpul teks-teks tazkirah membolehkan proses pembelajaran sepanjang hayat berlaku dan maklumat yang kami kumpul dalam aplikasi Evernote memudahkan proses pengurusan maklumat.
 10. 10. LAMPIRAN

×