SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS

   PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH
            (PGSR)

      SEMESTER 6 (AMBILAN NOVEMBER 2008)


            TAJUK:
 KERTAS KERJA LAWATAN KE PUSAT KESIHATAN
           TEMPAT :
    PUSAT KESIHATAN KELANA JAYA
       TARIKH PELAKSANAAN:
         30 NOVEMBER 2011


           ANJURAN:
PESERTA PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH
  RENDAH (PGSR)AMBILAN NOVEMBER 2008
              8
Kertas Kerja Bina Insan Guru Fasa 4 (BIG)
PGSR-PJ 2008/2012


1.0 PENDAHULUAN
        Program Lawatan ini adalah merupakan salah satu keperluan kursus
   Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR) Ambilan November 2008 Institut
   Pendidikan Guru Malaysia Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur. Perlaksanaan
   Program Lawatan ini adalah berasaskan kepada kesedaran bahawa profesion
   keguruan adalah satu profesion yang mulia. Malah guru adalah pembina
   generasi, pembentuk jati diri, dan merupakan insan contoh kepada masyarakat.
   Sehubungan itu seseorang guru haruslah mampu menyesuaikan diri dalam
   semua keadaan dan mampu menangani segala cabaran yang mendatang.


2.0RASIONAL
        Sebagai seorang guru yang serba boleh untuk menangani sesuatu
   masalah dalam apa jua keadaan, Program Lawatan adalah wadah yang sesuai
   untuk melatih guru supaya sentiasa bersedia menghadapi tekanan. BIG
   merupakan salah satu keperluan yang telah ditetapkan dalam Kurikulum
   Pendidikan Malaysia. Oleh hal yang demikian, ia penting bagi semua pelajar
   PGSR Ambilan November 2008 menyertainya bagi melengkapkan proses
   pensiswazahan mereka. Selain itu, program ini juga akan memberi kepuasan diri
   kepada peserta serta menonjolkan identiti sebenar peserta. Melalui program BIG
   ini juga, diharap peserta dapat menjalinkan hubungan dan kerjasama yang lebih
   baik antara satu sama lain.


3.0 MATLAMAT
        Melalui aktiviti bengkel dan kemasyarakatan yang terdapat di dalam
   kurikulum Program BIG, ia dapat membuka ruang dan memberi peluang kepada
   pelajar-pelajar meningkatkan ilmu serta dapat mewujudkan komuniti masyarakat
   yang berjiwa penyayang, perihatin dan bertanggungjawab terhadap masyarakat
   setempat dalam mewujudkan pembinaan modal insan yang seimbang dari aspek
   jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Tambahan pula, sebagai guru kita perlu
   bersedia berhadapan dengan pelbagai lapisan masyarakat dalam aspek
   penyampaian ilmu pengetahuan untuk mendidik anak bangsa.
                      1
Kertas Kerja Bina Insan Guru Fasa 4 (BIG)
PGSR-PJ 2008/2012


4.0 OBJEKTIF
        Berdasarkan sukatan dan pro forma Bina Insan Guru (BIG) yang bertujuan
   memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang ciri-ciri dan kualiti insan guru
   yang mencakupi enam domain utama kandungan kurikulum BIG. Fokus utama
   aktiviti Khidmat Sosial Program Bina Insan Guru adalah memberi pelang kepada
   pelajar:
   a) Meningkatkan kualiti keperibadian dan profesionalisme seorang guru.
   b) Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan atau
     amalan.
   c) Menilai kesesuaian diri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina
     pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan.
   d) Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi,
     berkebolehan berdikari dan penampilan diri yang sesuai.
   e) Memberi kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan
     menyelesaikan masalah.
   f) Menunjukkan kesedaran tentang kepentingan hubungan komuniti dan
     perkhidmatan sosial.
   g) Memupuk semangat berpasukan, bekerjasama dan bertanggungjawab dalam
     melaksanakan tugas yang diberi dalam bentuk kumpulan.


5.0 BUTIRAN PROGRAM
   5.1 Tempoh Masa Program
      Tiga (3) hari dan dua (2) malam.


   5.2 Tarikh Program
      16 November 2011 hingga 18 November 2011 (Rabu hingga Jumaat)


   5.3 Tempat dan Lokasi
      Sekolah Kebangsaan Menson, Cameron Highlands.
      Perkampungan orang asli Kampung Leryar


   5.4 Kumpulan Sasaran
      5.4.1 Kumpulan PGSR 6.1 - (Masalah Pendengaran)
      5.4.2 Kumpulan PGSR 6.2 - (Masalah Penglihatan)

                       2
Kertas Kerja Bina Insan Guru Fasa 4 (BIG)
PGSR-PJ 2008/2012


      5.4.3 Kumpulan PGSR 6.3 - (Pendidikan Pemulihan)
      5.4.4 Kumpulan PGSR 6.4 - (Pendidikan Muzik)
      5.4.5 Kumpulan PGSR 6.5 - (Pendidikan Jasmani)
      5.4.6 Kumpulan PGSR 6.6 - (Pendidikan Jasmani)
      (Sila rujuk Lampiran 1)


6.0 SENARAI JAWATANKUASA INDUK DAN PELAKSANA
   6.1 Jawatankuasa Induk
      Penaung     : Encik Shaari bin Osman
          Pengarah
                    IPG Kampus Ilmu Khas
                    Kuala Lumpur


      Penasihat I        : Tuan Hj. Saharudin bin Suhadi
                    Ketua Jabatan Hah Ehwal Pelajar
                    IPG Kampus Ilmu Khas
                    Kuala Lumpur


      Penasihat II        : Cik Lim Siew Geck
                    Timbalan Ketua Jabatan hal Ehwal pelajar
                    IPG Kampus Ilmu Khas
                    Kuala Lumpur


      Penyelaras         : Encik Baharudin bin Kamaluddin
                    Penyelaras Program Bina Insan Guru
                    IPG Kampus Ilmu Khas
                    Kuala Lumpur


      Kem Komandan : Encik Dzulkapli Bin Wagini
                    Pensyarah Kanan Unit Kokurikulum
                    IPG Kampus Ilmu Khas
                    Kuala Lumpur
                          3
Kertas Kerja Bina Insan Guru Fasa 4 (BIG)
PGSR-PJ 2008/2012


      Mentor           : 1. En. Kahar bin Zainudin (6.1) Masalah Pendengaran
                    2. En. Rosli bin Ahmad (6.2) Masalah Penglihatan
               3. Pn. Jariyati binti Jahri (6.3) Pend. Pemulihan
               4. Pn. Saodah bt. Ismail (6.3) Pend. Pemulihan
               5. Cik Lim Zek Chew (6.4) Pend. Muzik
               6. Cik Nik Rozalinda bt. Nik Hassan (6.4) Pend. Muzik
               7. Pn. Kok Mong Lin (6.5) Pend. Jasmani
               8. En. Govindarajan A/L Daniel (6.5) Pend. Jasmani
               9. Cik Teng Siew Lian (6.6) Pend. Jasmani
                   10. Pn. Halimah binti Ahmad (6.6) Pend. Jasmani


   6.2 Jawatankuasa Pelaksana
      Pengarah Projek : Mohd. Shukri bin Abdullah
      Setiausaha            : Zuraini bin Jalil
      Timbalan Setiausaha        : Rosdi bin Sekin
      Bendahari             : Mohd. Sabri bin Harun
      Ahli Jawatankuasa         : 1. Firdaus bin Bakri@Hashim
                       2. Eddie Idris bin Din@Ahmad
                       3. Muhammad Rizal bin Manaf
                       4. Mohd. Zaidon bin Din
                       5. Chong Chin Chun
                       6. Mohd. Jalani bin Mat Desa


      Pemeriksa Kira-kira        : 1. Zuraidi bin Jais
                       2. Zuraidah binti Ahmad


   6.3 Jawatankuasa Kerja
      Penginapan / Perhubungan         : 1.Mohd. Sahidan bin Mohd Noor
                           2. Mohd. Rizal bin Badrul Hassan
                           3. Nik Mohd. Romdzan bin Mohamad
                           4. Selvanathan A/L Muniandy
                           5. Abdul A’zim bin Zainudin
                           4
Kertas Kerja Bina Insan Guru Fasa 4 (BIG)
PGSR-PJ 2008/2012


      Publisiti / Seranta       : 1.Shyamala A/P Selvaraj
                       2. Azliza binti Awang Sulong
                       3. Aini Fariza binti Ahmad Basri
                       4. Zuhaimi bin Jasa


      Pengangkutan / Keselamatan :1.Wen Beng Heng
                       2. Ravichandran A/L Topekan
                       3. Abdul Jalil bin Abu Bakar
                       4. Mohd. Zaipullah bin Razali
                       5. Khareni Shuhar binti Rashid
                       6. Ahmad Ubaidah bin Mohd Isa


      Majlis Perasmian         : 1.Suzana binti Azizi
                       2. Wan Roha binti Wan Ibrahim
                       3. Fadhilah binti Abdul Rahman
                       4. Norishahirwani binti Che Ngah


      Buku Program           : 1.Jasmin bin Hussain
                       2. Robitah binti Yusof
                       3. Seow Lay Cheng


      Hadiah / Cenderamata       : 1.Safilah binti Abdullah
                       2. Nor Aishah binti Isa
                       3. Norhasimah binti Tamsi
                       4. Norazlina binti Mohd Asari


      Makanan/Minuman         : 1. Hamidah binti Ismail
                       2. Siti Bariah binti Shamsuddin
                       3. Roszulaifah binti Mislan
                       4. Nor Azlan bin Abu Kasim
                       5. Sharifah binti Saini
                       6. Nor Lela binti Abu Kassim
                       5
Kertas Kerja Bina Insan Guru Fasa 4 (BIG)
PGSR-PJ 2008/2012


      Aktiviti             : 1. Firdaus bin Bakri@Hasim
                       2. Eddie Idris bin Din@Ahmad
                       3. Muhammad Rizal bin Manaf
                       4. Mohd Zaidon bin Din
                       5. Chong Chin Chun
                       6. Mohd. Jalani bin Mat Desa


     Kerohanian / Moral         : 1. Nordin Bin Dahari
                       2. Chong Chin Chun


7.0 ANGGARAN BELANJA MENGURUS

7.1 Pendapatan

1.   YuranPeserta (RM150 x 145 orang)           RM21750.00

    JUMLAH                        RM21750.00

7.2 Perbelanjaan

1.   Penginapanpeserta                   RM 1500.00

2.   Makan&MinumPeserta                   RM 4800.00

3.   Jamuan VIP/ Perasmi                  RM   150.00

4.   Banner                         RM   300.00

5.   Buku Program                      RM   250.00

6.   T-Shirt Peserta                    RM10000.00

7.   Cenderamata /Hadiah                  RM 2500.00

8.   Urusetia / Pelbagai                  RM   500.00

9.   Aktiviti                        RM 1000.00
10. LawatanTapak / Mesyuarat                 RM   500.00

    JUMLAH                         RM21500.00
                       6
8.0 TENTATIF PROGRAM


                                 JADUAL PROGRAM BINA INSAN GURU (BIG) FASA 4
                                  BERTEMPAT DI SEKOLAH KEBANGSAAN MENSON
                                 DAN PERKAMPUNGAN ORANG ASLI KAMPUNG LERYER
                                  CAMERON HIGHLANDS, PAHANG DARUL MAKMUR.


        6:00 -             7:00 -   8:00 -   10:00 -     10:30 -   12:30 -    2:00 -     4:00 -     4:30 -     6:30 -             9:00 -    10:30 -
Hari / Masa
          7:00              8:00    10:00   10:30      12:30    2:00        4:00      4:30      6:30     9:00             10:30    11:00
                                                                                  maghrib & isyak/ Tazkirah /
                                                  solat zohor
                                                  tengahari /
                                                                  Solat asar
                                                                   petang /
                                                                                                        Minum malam / masuk
                                                   Makan
                                                                   Minum
                                                                                   Bersihkan diri / Solat
  Rabu
                      Bertolak ke Sekolah Kebangsaan Menson                 Taklimat             LDK 1                     LDK 2
(16.11.2011)
                                                                                    Makan malam
                                                                                                           kelambu
         Bersihkan diri / solat &
 Khamis                                                  Khidmat Masyarakat
                         Majlis Perasmian                                                                 LDK 3
(17.11.2011)                                                SK. Menson / Kg. Leryar
           kuliah subuh
                                     Minum pagi
 Jumaat
                           LDK 4                Post - Mortem              Bertolak pulang ke IPGM Kampus Ilmu Khas
(18.11.2011)
                                                  8
9.0 CADANGAN AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT

       Masa            SK. Menson         Kampung Leryar
                  Melabel nama kelas
                  Menceriakan surau       Membersihkan dan
  10.30 pg hingga 1.30 ptg    Mengemas dan melabel     menceriakan surau dan
                  peralatan stor sukan     balai raya(tadika)
                  Mural
                  Membersih dan         Bersama dengan
  3.00 ptg hingga 4.30 ptg    menceriakan kolam ikan    keluarga orang asli
                  Mural             (Rumah)
                                 Aktiviti sukaneka untuk
                  Aktiviti sukaneka untuk
                                 kanak-kanak dan
                  murid-murid asrama dan
   5.00 ptg hingga 6.30                    perlawanan
                  perlawanan persahabatan
                                 persahabatan dengan
                  dengan guru SK. Menson
                                 warga Kg. Leryar


10.0 PEMBAHAGIAN KEDUDUKAN PESERTA MENGIKUT KELAS

          SK. Menson             Kampung Leryar
    Kumpulan PGSR 6.2 - (Masalah       Kumpulan PGSR 6.1 - (Masalah

    Penglihatan)               Pendengaran)

    Kumpulan PGSR 6.4 - (Pendidikan      Kumpulan PGSR 6.3 - (Pendidikan

    Muzik)                  Pemulihan)

    Kumpulan PGSR 6.6 - (Pendidikan      Kumpulan PGSR 6.5- (Pendidikan

    Jasmani)                 Jasmani)
11.0 PENUTUP

     Melalui program BIG ini diharapkan ianya dapat mencapai semua
  matlamat dan objektif dengan jayanya terutama dalam melahirkan guru graduan
  yang mantap dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.
  Program ini juga diharap dapat memupuk semangat bekerjasama dikalangan
  peserta dan setiakawan yang lebih erat.
     Adalah diharapkan agar program ini akan berjalan lancar tanpa sebarang
  masalah yang rumit. Semoga segala pengetahuan dan pengalaman yang akan
  diperolehi melalui program ini dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai
  apresiasi terhadap diri dan alam sekitar

                     8
Kertas Kerja Bina Insan Guru Fasa 4 (BIG)
PGSR-PJ 2008/2012
Disediakan oleh,........................................................
(MOHD SHUKRI BIN ABDULLAH)
Pengarah Projek
Program BIG Fasa 4
PGSR Ambilan November 2008
Disahkan oleh,........................................................
(CIK LIM SIEW GECK)
Timbalan Ketua
Jabatan Hal Ehwal Pelajar
Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas
Kuala Lumpur
DILULUSKAN /TIDAK DILULUSKAN*
........................................................
(TUAN HJ. SALAHUDIN BIN SUHADI)
Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar
Jabatan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan
Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas
Kuala Lumpur
                              9
Kertas Kerja Bina Insan Guru Fasa 4 (BIG)
PGSR-PJ 2008/2012
                      10

More Related Content

What's hot

Laporan lawatan Sambil Belajar
Laporan lawatan Sambil BelajarLaporan lawatan Sambil Belajar
Laporan lawatan Sambil BelajarMat Yus
 
Kepemimpinan guru besar dalam organisasi sekolah
Kepemimpinan guru besar dalam organisasi sekolahKepemimpinan guru besar dalam organisasi sekolah
Kepemimpinan guru besar dalam organisasi sekolahKrishna Veeni
 
Kertas kerja lawatan ke kelantan
Kertas kerja lawatan ke kelantanKertas kerja lawatan ke kelantan
Kertas kerja lawatan ke kelantanRahimi Isahak
 
Kertas kerja kem motivasi 2019
Kertas kerja kem motivasi 2019Kertas kerja kem motivasi 2019
Kertas kerja kem motivasi 2019Abu Hasyim
 
66361916 contoh-surat-mohon-sumbangan
66361916 contoh-surat-mohon-sumbangan66361916 contoh-surat-mohon-sumbangan
66361916 contoh-surat-mohon-sumbangansuria yahaya
 
Fail meja-gpk-tingkatan-6
Fail meja-gpk-tingkatan-6Fail meja-gpk-tingkatan-6
Fail meja-gpk-tingkatan-6Mahani Mahmud
 
Kertas kerja-keceriaan-sekolah
Kertas kerja-keceriaan-sekolahKertas kerja-keceriaan-sekolah
Kertas kerja-keceriaan-sekolahPensil Dan Pemadam
 
contoh kertas kerja majlis apresiasi sekolah
contoh kertas kerja majlis apresiasi sekolahcontoh kertas kerja majlis apresiasi sekolah
contoh kertas kerja majlis apresiasi sekolahPhunsukh Wangdu
 
Laporan bergambar aktiviti sekolah
Laporan bergambar aktiviti sekolahLaporan bergambar aktiviti sekolah
Laporan bergambar aktiviti sekolahZatil Nabilah
 
Contoh kertas kerja sukan
Contoh kertas kerja sukanContoh kertas kerja sukan
Contoh kertas kerja sukanHamsi Ahmad
 
Surat kebenaran ibu bapa
Surat kebenaran ibu bapaSurat kebenaran ibu bapa
Surat kebenaran ibu bapaIzan Wahab
 
Kertas kerja maulid nabi
Kertas kerja maulid nabiKertas kerja maulid nabi
Kertas kerja maulid nabiFadzli Abdullah
 
Strategi Pembelajaran Kooperatif: Gallery walk PPT
Strategi Pembelajaran Kooperatif: Gallery walk PPTStrategi Pembelajaran Kooperatif: Gallery walk PPT
Strategi Pembelajaran Kooperatif: Gallery walk PPTMokhzani Fadir
 
1.surat makluman tarikh program
1.surat makluman tarikh program1.surat makluman tarikh program
1.surat makluman tarikh programLow CheeXiang
 
Falsafah pendidikan kebangsaan
Falsafah pendidikan kebangsaanFalsafah pendidikan kebangsaan
Falsafah pendidikan kebangsaanRoslyna Ina
 
Contoh minit mesyuarat
Contoh minit mesyuaratContoh minit mesyuarat
Contoh minit mesyuaratHasni Dolmat
 

What's hot (20)

Laporan lawatan Sambil Belajar
Laporan lawatan Sambil BelajarLaporan lawatan Sambil Belajar
Laporan lawatan Sambil Belajar
 
Contoh laporan
Contoh laporanContoh laporan
Contoh laporan
 
Kepemimpinan guru besar dalam organisasi sekolah
Kepemimpinan guru besar dalam organisasi sekolahKepemimpinan guru besar dalam organisasi sekolah
Kepemimpinan guru besar dalam organisasi sekolah
 
Kertas kerja lawatan ke kelantan
Kertas kerja lawatan ke kelantanKertas kerja lawatan ke kelantan
Kertas kerja lawatan ke kelantan
 
Operasi datang lewat ke sekolah
Operasi datang lewat ke sekolahOperasi datang lewat ke sekolah
Operasi datang lewat ke sekolah
 
Kertas kerja kem motivasi 2019
Kertas kerja kem motivasi 2019Kertas kerja kem motivasi 2019
Kertas kerja kem motivasi 2019
 
Pengurusan persatuan-dan-kelab
Pengurusan persatuan-dan-kelabPengurusan persatuan-dan-kelab
Pengurusan persatuan-dan-kelab
 
66361916 contoh-surat-mohon-sumbangan
66361916 contoh-surat-mohon-sumbangan66361916 contoh-surat-mohon-sumbangan
66361916 contoh-surat-mohon-sumbangan
 
Fail meja-gpk-tingkatan-6
Fail meja-gpk-tingkatan-6Fail meja-gpk-tingkatan-6
Fail meja-gpk-tingkatan-6
 
Kertas kerja-keceriaan-sekolah
Kertas kerja-keceriaan-sekolahKertas kerja-keceriaan-sekolah
Kertas kerja-keceriaan-sekolah
 
contoh kertas kerja majlis apresiasi sekolah
contoh kertas kerja majlis apresiasi sekolahcontoh kertas kerja majlis apresiasi sekolah
contoh kertas kerja majlis apresiasi sekolah
 
Laporan bergambar aktiviti sekolah
Laporan bergambar aktiviti sekolahLaporan bergambar aktiviti sekolah
Laporan bergambar aktiviti sekolah
 
Contoh kertas kerja sukan
Contoh kertas kerja sukanContoh kertas kerja sukan
Contoh kertas kerja sukan
 
Surat kebenaran ibu bapa
Surat kebenaran ibu bapaSurat kebenaran ibu bapa
Surat kebenaran ibu bapa
 
Kertas kerja maulid nabi
Kertas kerja maulid nabiKertas kerja maulid nabi
Kertas kerja maulid nabi
 
Strategi Pembelajaran Kooperatif: Gallery walk PPT
Strategi Pembelajaran Kooperatif: Gallery walk PPTStrategi Pembelajaran Kooperatif: Gallery walk PPT
Strategi Pembelajaran Kooperatif: Gallery walk PPT
 
1.surat makluman tarikh program
1.surat makluman tarikh program1.surat makluman tarikh program
1.surat makluman tarikh program
 
Laporan Aktiviti
Laporan AktivitiLaporan Aktiviti
Laporan Aktiviti
 
Falsafah pendidikan kebangsaan
Falsafah pendidikan kebangsaanFalsafah pendidikan kebangsaan
Falsafah pendidikan kebangsaan
 
Contoh minit mesyuarat
Contoh minit mesyuaratContoh minit mesyuarat
Contoh minit mesyuarat
 

Viewers also liked

Contoh Kertas Kerja Lawatan...
Contoh Kertas Kerja Lawatan...Contoh Kertas Kerja Lawatan...
Contoh Kertas Kerja Lawatan...Nur Dalila Zamri
 
Program ikatan ukhwah mahasiswa bersama orang asli
Program ikatan ukhwah mahasiswa bersama orang asliProgram ikatan ukhwah mahasiswa bersama orang asli
Program ikatan ukhwah mahasiswa bersama orang asliNUR FARHIYAH BASIR
 
Contoh kertas kerja lawatan kel luar negara
Contoh kertas kerja lawatan kel luar negaraContoh kertas kerja lawatan kel luar negara
Contoh kertas kerja lawatan kel luar negaraeshamh
 
Kertas kerja lawatan ke rumah anak yatim
Kertas kerja lawatan ke rumah anak yatimKertas kerja lawatan ke rumah anak yatim
Kertas kerja lawatan ke rumah anak yatimAmira Dolce Farhana
 
Taklimat dasar 1 m 1s
Taklimat dasar 1 m 1sTaklimat dasar 1 m 1s
Taklimat dasar 1 m 1sAziyan Bakar
 
Kertas kerja lawatan prs 2011
Kertas kerja lawatan prs 2011Kertas kerja lawatan prs 2011
Kertas kerja lawatan prs 2011Suhaila Omar
 
Kem sukan sekolah 1 m1s
Kem sukan sekolah 1 m1sKem sukan sekolah 1 m1s
Kem sukan sekolah 1 m1sAziyan Bakar
 
Kertas Kerja Lawatan Sambil Belajar
Kertas Kerja Lawatan Sambil BelajarKertas Kerja Lawatan Sambil Belajar
Kertas Kerja Lawatan Sambil BelajarMat Yus
 
Kertas kerja lawatan n pps 57
Kertas kerja lawatan n pps 57Kertas kerja lawatan n pps 57
Kertas kerja lawatan n pps 57Hj Ab Mubim Wahab
 
Laporan Lawatan sambil Belajar ke Kolej Komuniti Selayang
Laporan Lawatan sambil Belajar ke Kolej Komuniti SelayangLaporan Lawatan sambil Belajar ke Kolej Komuniti Selayang
Laporan Lawatan sambil Belajar ke Kolej Komuniti SelayangZuzan Michael Japang
 
Kertas Kerja Lawatan ke MMU Cyberjaya
Kertas Kerja Lawatan ke MMU CyberjayaKertas Kerja Lawatan ke MMU Cyberjaya
Kertas Kerja Lawatan ke MMU Cyberjayanatashaborhan
 
Kertas kerja lawatan ke c.highlands
Kertas kerja lawatan ke c.highlandsKertas kerja lawatan ke c.highlands
Kertas kerja lawatan ke c.highlandsahzai09
 
Menterjemah lukisan-skematik-kepada-lukisan-bergambar
Menterjemah lukisan-skematik-kepada-lukisan-bergambarMenterjemah lukisan-skematik-kepada-lukisan-bergambar
Menterjemah lukisan-skematik-kepada-lukisan-bergambarshare with me
 
membaca dan menterjemah litar skematik bab 2 ting 2
 membaca dan menterjemah litar skematik bab 2 ting 2 membaca dan menterjemah litar skematik bab 2 ting 2
membaca dan menterjemah litar skematik bab 2 ting 2Ziana J
 
Program kesihatan sekolah
Program kesihatan sekolahProgram kesihatan sekolah
Program kesihatan sekolahMohd Faizal Jan
 
Konsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulumKonsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulumAziyan Bakar
 
Kertas kerja lawatan ke kl jun 2011
Kertas kerja lawatan ke kl jun 2011Kertas kerja lawatan ke kl jun 2011
Kertas kerja lawatan ke kl jun 2011takdir10
 

Viewers also liked (20)

Contoh Kertas Kerja Lawatan...
Contoh Kertas Kerja Lawatan...Contoh Kertas Kerja Lawatan...
Contoh Kertas Kerja Lawatan...
 
Kertas kerja lawatan melaka
Kertas kerja lawatan melakaKertas kerja lawatan melaka
Kertas kerja lawatan melaka
 
Program ikatan ukhwah mahasiswa bersama orang asli
Program ikatan ukhwah mahasiswa bersama orang asliProgram ikatan ukhwah mahasiswa bersama orang asli
Program ikatan ukhwah mahasiswa bersama orang asli
 
Contoh kertas kerja lawatan kel luar negara
Contoh kertas kerja lawatan kel luar negaraContoh kertas kerja lawatan kel luar negara
Contoh kertas kerja lawatan kel luar negara
 
Kertas kerja lawatan ke rumah anak yatim
Kertas kerja lawatan ke rumah anak yatimKertas kerja lawatan ke rumah anak yatim
Kertas kerja lawatan ke rumah anak yatim
 
Taklimat dasar 1 m 1s
Taklimat dasar 1 m 1sTaklimat dasar 1 m 1s
Taklimat dasar 1 m 1s
 
Kertas kerja lawatan prs 2011
Kertas kerja lawatan prs 2011Kertas kerja lawatan prs 2011
Kertas kerja lawatan prs 2011
 
Kem sukan sekolah 1 m1s
Kem sukan sekolah 1 m1sKem sukan sekolah 1 m1s
Kem sukan sekolah 1 m1s
 
Antropometri1
Antropometri1Antropometri1
Antropometri1
 
Kertas Kerja Lawatan Sambil Belajar
Kertas Kerja Lawatan Sambil BelajarKertas Kerja Lawatan Sambil Belajar
Kertas Kerja Lawatan Sambil Belajar
 
Kertas kerja lawatan n pps 57
Kertas kerja lawatan n pps 57Kertas kerja lawatan n pps 57
Kertas kerja lawatan n pps 57
 
Laporan Lawatan sambil Belajar ke Kolej Komuniti Selayang
Laporan Lawatan sambil Belajar ke Kolej Komuniti SelayangLaporan Lawatan sambil Belajar ke Kolej Komuniti Selayang
Laporan Lawatan sambil Belajar ke Kolej Komuniti Selayang
 
Kertas Kerja Lawatan ke MMU Cyberjaya
Kertas Kerja Lawatan ke MMU CyberjayaKertas Kerja Lawatan ke MMU Cyberjaya
Kertas Kerja Lawatan ke MMU Cyberjaya
 
Kertas kerja lawatan ke c.highlands
Kertas kerja lawatan ke c.highlandsKertas kerja lawatan ke c.highlands
Kertas kerja lawatan ke c.highlands
 
Menterjemah litar skematik
Menterjemah litar skematikMenterjemah litar skematik
Menterjemah litar skematik
 
Menterjemah lukisan-skematik-kepada-lukisan-bergambar
Menterjemah lukisan-skematik-kepada-lukisan-bergambarMenterjemah lukisan-skematik-kepada-lukisan-bergambar
Menterjemah lukisan-skematik-kepada-lukisan-bergambar
 
membaca dan menterjemah litar skematik bab 2 ting 2
 membaca dan menterjemah litar skematik bab 2 ting 2 membaca dan menterjemah litar skematik bab 2 ting 2
membaca dan menterjemah litar skematik bab 2 ting 2
 
Program kesihatan sekolah
Program kesihatan sekolahProgram kesihatan sekolah
Program kesihatan sekolah
 
Konsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulumKonsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulum
 
Kertas kerja lawatan ke kl jun 2011
Kertas kerja lawatan ke kl jun 2011Kertas kerja lawatan ke kl jun 2011
Kertas kerja lawatan ke kl jun 2011
 

Similar to Kertas kerja lawatan

Paperwork pameran persatuan
Paperwork pameran persatuanPaperwork pameran persatuan
Paperwork pameran persatuanAmore Lily
 
Program pasca upsr 2011
Program pasca upsr 2011Program pasca upsr 2011
Program pasca upsr 2011sohaimimaslie
 
Kertas kerja program kembara lulus cemerlang upsr 2015
Kertas kerja program kembara lulus cemerlang upsr 2015Kertas kerja program kembara lulus cemerlang upsr 2015
Kertas kerja program kembara lulus cemerlang upsr 2015Eja Jaafar
 
kertas kerja-bengkel-kerjaya-2017
kertas kerja-bengkel-kerjaya-2017kertas kerja-bengkel-kerjaya-2017
kertas kerja-bengkel-kerjaya-2017veera vasu
 
Template Brosur Karnival Prasekolah.pptx
Template Brosur Karnival Prasekolah.pptxTemplate Brosur Karnival Prasekolah.pptx
Template Brosur Karnival Prasekolah.pptxBelindaBradley4
 
Kertas kerja pj suaian
Kertas kerja pj suaianKertas kerja pj suaian
Kertas kerja pj suaianchekgualan
 
30702974 kertas-kerja-big-siap
30702974 kertas-kerja-big-siap30702974 kertas-kerja-big-siap
30702974 kertas-kerja-big-siapAishah Sweet
 
Taklimat kokurikulum guru 2013
Taklimat kokurikulum guru 2013Taklimat kokurikulum guru 2013
Taklimat kokurikulum guru 2013mnajed
 
Minit mesyuarat panitia pendidikan sivik dan kenegaraan kewarganegaraan
Minit mesyuarat panitia pendidikan sivik dan kenegaraan kewarganegaraanMinit mesyuarat panitia pendidikan sivik dan kenegaraan kewarganegaraan
Minit mesyuarat panitia pendidikan sivik dan kenegaraan kewarganegaraanManz Zaini
 
Kertas kerja program indahnya sekolahku terkini(2)
Kertas kerja program indahnya sekolahku terkini(2)Kertas kerja program indahnya sekolahku terkini(2)
Kertas kerja program indahnya sekolahku terkini(2)Noraini Huzin
 
Presentation pibg 2012 sk padang mat sirat
Presentation pibg 2012  sk padang mat siratPresentation pibg 2012  sk padang mat sirat
Presentation pibg 2012 sk padang mat siratKhafizul Yusairy
 
3. jawatankuasa pengurusan hem 2013
3. jawatankuasa pengurusan hem 20133. jawatankuasa pengurusan hem 2013
3. jawatankuasa pengurusan hem 2013UNITPEMULIHAN
 
Laporan big fasa4 law.sekolah & guru cemerlang 2014
Laporan big fasa4 law.sekolah & guru cemerlang 2014Laporan big fasa4 law.sekolah & guru cemerlang 2014
Laporan big fasa4 law.sekolah & guru cemerlang 2014norhaliza76
 
Minit mesyuarat pendidikan moral pdf
Minit mesyuarat pendidikan moral pdfMinit mesyuarat pendidikan moral pdf
Minit mesyuarat pendidikan moral pdfKhairiah Abdul Kadir
 

Similar to Kertas kerja lawatan (20)

Kk program khidmat masyarakat
Kk program khidmat masyarakatKk program khidmat masyarakat
Kk program khidmat masyarakat
 
Paperwork pameran persatuan
Paperwork pameran persatuanPaperwork pameran persatuan
Paperwork pameran persatuan
 
Program pasca upsr 2011
Program pasca upsr 2011Program pasca upsr 2011
Program pasca upsr 2011
 
Kertas kerja program kembara lulus cemerlang upsr 2015
Kertas kerja program kembara lulus cemerlang upsr 2015Kertas kerja program kembara lulus cemerlang upsr 2015
Kertas kerja program kembara lulus cemerlang upsr 2015
 
Kertas kerja perkhemahan
Kertas kerja perkhemahanKertas kerja perkhemahan
Kertas kerja perkhemahan
 
kertas kerja-bengkel-kerjaya-2017
kertas kerja-bengkel-kerjaya-2017kertas kerja-bengkel-kerjaya-2017
kertas kerja-bengkel-kerjaya-2017
 
Template Brosur Karnival Prasekolah.pptx
Template Brosur Karnival Prasekolah.pptxTemplate Brosur Karnival Prasekolah.pptx
Template Brosur Karnival Prasekolah.pptx
 
Kertas kerja pj suaian
Kertas kerja pj suaianKertas kerja pj suaian
Kertas kerja pj suaian
 
30702974 kertas-kerja-big-siap
30702974 kertas-kerja-big-siap30702974 kertas-kerja-big-siap
30702974 kertas-kerja-big-siap
 
Taklimat kokurikulum guru 2013
Taklimat kokurikulum guru 2013Taklimat kokurikulum guru 2013
Taklimat kokurikulum guru 2013
 
Minit mesyuarat panitia pendidikan sivik dan kenegaraan kewarganegaraan
Minit mesyuarat panitia pendidikan sivik dan kenegaraan kewarganegaraanMinit mesyuarat panitia pendidikan sivik dan kenegaraan kewarganegaraan
Minit mesyuarat panitia pendidikan sivik dan kenegaraan kewarganegaraan
 
Kertas kerja program indahnya sekolahku terkini(2)
Kertas kerja program indahnya sekolahku terkini(2)Kertas kerja program indahnya sekolahku terkini(2)
Kertas kerja program indahnya sekolahku terkini(2)
 
Kertas kerja
Kertas kerjaKertas kerja
Kertas kerja
 
Bab 3 Ko Kurikulum
Bab 3 Ko KurikulumBab 3 Ko Kurikulum
Bab 3 Ko Kurikulum
 
Presentation pibg 2012 sk padang mat sirat
Presentation pibg 2012  sk padang mat siratPresentation pibg 2012  sk padang mat sirat
Presentation pibg 2012 sk padang mat sirat
 
3. jawatankuasa pengurusan hem 2013
3. jawatankuasa pengurusan hem 20133. jawatankuasa pengurusan hem 2013
3. jawatankuasa pengurusan hem 2013
 
Plbd
PlbdPlbd
Plbd
 
Laporan big fasa4 law.sekolah & guru cemerlang 2014
Laporan big fasa4 law.sekolah & guru cemerlang 2014Laporan big fasa4 law.sekolah & guru cemerlang 2014
Laporan big fasa4 law.sekolah & guru cemerlang 2014
 
Minit mesyuarat sukan 2 2012
Minit mesyuarat sukan 2 2012Minit mesyuarat sukan 2 2012
Minit mesyuarat sukan 2 2012
 
Minit mesyuarat pendidikan moral pdf
Minit mesyuarat pendidikan moral pdfMinit mesyuarat pendidikan moral pdf
Minit mesyuarat pendidikan moral pdf
 

Kertas kerja lawatan

 • 1. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) SEMESTER 6 (AMBILAN NOVEMBER 2008) TAJUK: KERTAS KERJA LAWATAN KE PUSAT KESIHATAN TEMPAT : PUSAT KESIHATAN KELANA JAYA TARIKH PELAKSANAAN: 30 NOVEMBER 2011 ANJURAN: PESERTA PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR)AMBILAN NOVEMBER 2008 8
 • 2. Kertas Kerja Bina Insan Guru Fasa 4 (BIG) PGSR-PJ 2008/2012 1.0 PENDAHULUAN Program Lawatan ini adalah merupakan salah satu keperluan kursus Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR) Ambilan November 2008 Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur. Perlaksanaan Program Lawatan ini adalah berasaskan kepada kesedaran bahawa profesion keguruan adalah satu profesion yang mulia. Malah guru adalah pembina generasi, pembentuk jati diri, dan merupakan insan contoh kepada masyarakat. Sehubungan itu seseorang guru haruslah mampu menyesuaikan diri dalam semua keadaan dan mampu menangani segala cabaran yang mendatang. 2.0RASIONAL Sebagai seorang guru yang serba boleh untuk menangani sesuatu masalah dalam apa jua keadaan, Program Lawatan adalah wadah yang sesuai untuk melatih guru supaya sentiasa bersedia menghadapi tekanan. BIG merupakan salah satu keperluan yang telah ditetapkan dalam Kurikulum Pendidikan Malaysia. Oleh hal yang demikian, ia penting bagi semua pelajar PGSR Ambilan November 2008 menyertainya bagi melengkapkan proses pensiswazahan mereka. Selain itu, program ini juga akan memberi kepuasan diri kepada peserta serta menonjolkan identiti sebenar peserta. Melalui program BIG ini juga, diharap peserta dapat menjalinkan hubungan dan kerjasama yang lebih baik antara satu sama lain. 3.0 MATLAMAT Melalui aktiviti bengkel dan kemasyarakatan yang terdapat di dalam kurikulum Program BIG, ia dapat membuka ruang dan memberi peluang kepada pelajar-pelajar meningkatkan ilmu serta dapat mewujudkan komuniti masyarakat yang berjiwa penyayang, perihatin dan bertanggungjawab terhadap masyarakat setempat dalam mewujudkan pembinaan modal insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Tambahan pula, sebagai guru kita perlu bersedia berhadapan dengan pelbagai lapisan masyarakat dalam aspek penyampaian ilmu pengetahuan untuk mendidik anak bangsa. 1
 • 3. Kertas Kerja Bina Insan Guru Fasa 4 (BIG) PGSR-PJ 2008/2012 4.0 OBJEKTIF Berdasarkan sukatan dan pro forma Bina Insan Guru (BIG) yang bertujuan memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang ciri-ciri dan kualiti insan guru yang mencakupi enam domain utama kandungan kurikulum BIG. Fokus utama aktiviti Khidmat Sosial Program Bina Insan Guru adalah memberi pelang kepada pelajar: a) Meningkatkan kualiti keperibadian dan profesionalisme seorang guru. b) Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan atau amalan. c) Menilai kesesuaian diri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan. d) Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi, berkebolehan berdikari dan penampilan diri yang sesuai. e) Memberi kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. f) Menunjukkan kesedaran tentang kepentingan hubungan komuniti dan perkhidmatan sosial. g) Memupuk semangat berpasukan, bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diberi dalam bentuk kumpulan. 5.0 BUTIRAN PROGRAM 5.1 Tempoh Masa Program Tiga (3) hari dan dua (2) malam. 5.2 Tarikh Program 16 November 2011 hingga 18 November 2011 (Rabu hingga Jumaat) 5.3 Tempat dan Lokasi Sekolah Kebangsaan Menson, Cameron Highlands. Perkampungan orang asli Kampung Leryar 5.4 Kumpulan Sasaran 5.4.1 Kumpulan PGSR 6.1 - (Masalah Pendengaran) 5.4.2 Kumpulan PGSR 6.2 - (Masalah Penglihatan) 2
 • 4. Kertas Kerja Bina Insan Guru Fasa 4 (BIG) PGSR-PJ 2008/2012 5.4.3 Kumpulan PGSR 6.3 - (Pendidikan Pemulihan) 5.4.4 Kumpulan PGSR 6.4 - (Pendidikan Muzik) 5.4.5 Kumpulan PGSR 6.5 - (Pendidikan Jasmani) 5.4.6 Kumpulan PGSR 6.6 - (Pendidikan Jasmani) (Sila rujuk Lampiran 1) 6.0 SENARAI JAWATANKUASA INDUK DAN PELAKSANA 6.1 Jawatankuasa Induk Penaung : Encik Shaari bin Osman Pengarah IPG Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur Penasihat I : Tuan Hj. Saharudin bin Suhadi Ketua Jabatan Hah Ehwal Pelajar IPG Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur Penasihat II : Cik Lim Siew Geck Timbalan Ketua Jabatan hal Ehwal pelajar IPG Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur Penyelaras : Encik Baharudin bin Kamaluddin Penyelaras Program Bina Insan Guru IPG Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur Kem Komandan : Encik Dzulkapli Bin Wagini Pensyarah Kanan Unit Kokurikulum IPG Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur 3
 • 5. Kertas Kerja Bina Insan Guru Fasa 4 (BIG) PGSR-PJ 2008/2012 Mentor : 1. En. Kahar bin Zainudin (6.1) Masalah Pendengaran 2. En. Rosli bin Ahmad (6.2) Masalah Penglihatan 3. Pn. Jariyati binti Jahri (6.3) Pend. Pemulihan 4. Pn. Saodah bt. Ismail (6.3) Pend. Pemulihan 5. Cik Lim Zek Chew (6.4) Pend. Muzik 6. Cik Nik Rozalinda bt. Nik Hassan (6.4) Pend. Muzik 7. Pn. Kok Mong Lin (6.5) Pend. Jasmani 8. En. Govindarajan A/L Daniel (6.5) Pend. Jasmani 9. Cik Teng Siew Lian (6.6) Pend. Jasmani 10. Pn. Halimah binti Ahmad (6.6) Pend. Jasmani 6.2 Jawatankuasa Pelaksana Pengarah Projek : Mohd. Shukri bin Abdullah Setiausaha : Zuraini bin Jalil Timbalan Setiausaha : Rosdi bin Sekin Bendahari : Mohd. Sabri bin Harun Ahli Jawatankuasa : 1. Firdaus bin Bakri@Hashim 2. Eddie Idris bin Din@Ahmad 3. Muhammad Rizal bin Manaf 4. Mohd. Zaidon bin Din 5. Chong Chin Chun 6. Mohd. Jalani bin Mat Desa Pemeriksa Kira-kira : 1. Zuraidi bin Jais 2. Zuraidah binti Ahmad 6.3 Jawatankuasa Kerja Penginapan / Perhubungan : 1.Mohd. Sahidan bin Mohd Noor 2. Mohd. Rizal bin Badrul Hassan 3. Nik Mohd. Romdzan bin Mohamad 4. Selvanathan A/L Muniandy 5. Abdul A’zim bin Zainudin 4
 • 6. Kertas Kerja Bina Insan Guru Fasa 4 (BIG) PGSR-PJ 2008/2012 Publisiti / Seranta : 1.Shyamala A/P Selvaraj 2. Azliza binti Awang Sulong 3. Aini Fariza binti Ahmad Basri 4. Zuhaimi bin Jasa Pengangkutan / Keselamatan :1.Wen Beng Heng 2. Ravichandran A/L Topekan 3. Abdul Jalil bin Abu Bakar 4. Mohd. Zaipullah bin Razali 5. Khareni Shuhar binti Rashid 6. Ahmad Ubaidah bin Mohd Isa Majlis Perasmian : 1.Suzana binti Azizi 2. Wan Roha binti Wan Ibrahim 3. Fadhilah binti Abdul Rahman 4. Norishahirwani binti Che Ngah Buku Program : 1.Jasmin bin Hussain 2. Robitah binti Yusof 3. Seow Lay Cheng Hadiah / Cenderamata : 1.Safilah binti Abdullah 2. Nor Aishah binti Isa 3. Norhasimah binti Tamsi 4. Norazlina binti Mohd Asari Makanan/Minuman : 1. Hamidah binti Ismail 2. Siti Bariah binti Shamsuddin 3. Roszulaifah binti Mislan 4. Nor Azlan bin Abu Kasim 5. Sharifah binti Saini 6. Nor Lela binti Abu Kassim 5
 • 7. Kertas Kerja Bina Insan Guru Fasa 4 (BIG) PGSR-PJ 2008/2012 Aktiviti : 1. Firdaus bin Bakri@Hasim 2. Eddie Idris bin Din@Ahmad 3. Muhammad Rizal bin Manaf 4. Mohd Zaidon bin Din 5. Chong Chin Chun 6. Mohd. Jalani bin Mat Desa Kerohanian / Moral : 1. Nordin Bin Dahari 2. Chong Chin Chun 7.0 ANGGARAN BELANJA MENGURUS 7.1 Pendapatan 1. YuranPeserta (RM150 x 145 orang) RM21750.00 JUMLAH RM21750.00 7.2 Perbelanjaan 1. Penginapanpeserta RM 1500.00 2. Makan&MinumPeserta RM 4800.00 3. Jamuan VIP/ Perasmi RM 150.00 4. Banner RM 300.00 5. Buku Program RM 250.00 6. T-Shirt Peserta RM10000.00 7. Cenderamata /Hadiah RM 2500.00 8. Urusetia / Pelbagai RM 500.00 9. Aktiviti RM 1000.00 10. LawatanTapak / Mesyuarat RM 500.00 JUMLAH RM21500.00 6
 • 8. 8.0 TENTATIF PROGRAM JADUAL PROGRAM BINA INSAN GURU (BIG) FASA 4 BERTEMPAT DI SEKOLAH KEBANGSAAN MENSON DAN PERKAMPUNGAN ORANG ASLI KAMPUNG LERYER CAMERON HIGHLANDS, PAHANG DARUL MAKMUR. 6:00 - 7:00 - 8:00 - 10:00 - 10:30 - 12:30 - 2:00 - 4:00 - 4:30 - 6:30 - 9:00 - 10:30 - Hari / Masa 7:00 8:00 10:00 10:30 12:30 2:00 4:00 4:30 6:30 9:00 10:30 11:00 maghrib & isyak/ Tazkirah / solat zohor tengahari / Solat asar petang / Minum malam / masuk Makan Minum Bersihkan diri / Solat Rabu Bertolak ke Sekolah Kebangsaan Menson Taklimat LDK 1 LDK 2 (16.11.2011) Makan malam kelambu Bersihkan diri / solat & Khamis Khidmat Masyarakat Majlis Perasmian LDK 3 (17.11.2011) SK. Menson / Kg. Leryar kuliah subuh Minum pagi Jumaat LDK 4 Post - Mortem Bertolak pulang ke IPGM Kampus Ilmu Khas (18.11.2011) 8
 • 9. 9.0 CADANGAN AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT Masa SK. Menson Kampung Leryar Melabel nama kelas Menceriakan surau Membersihkan dan 10.30 pg hingga 1.30 ptg Mengemas dan melabel menceriakan surau dan peralatan stor sukan balai raya(tadika) Mural Membersih dan Bersama dengan 3.00 ptg hingga 4.30 ptg menceriakan kolam ikan keluarga orang asli Mural (Rumah) Aktiviti sukaneka untuk Aktiviti sukaneka untuk kanak-kanak dan murid-murid asrama dan 5.00 ptg hingga 6.30 perlawanan perlawanan persahabatan persahabatan dengan dengan guru SK. Menson warga Kg. Leryar 10.0 PEMBAHAGIAN KEDUDUKAN PESERTA MENGIKUT KELAS SK. Menson Kampung Leryar Kumpulan PGSR 6.2 - (Masalah Kumpulan PGSR 6.1 - (Masalah Penglihatan) Pendengaran) Kumpulan PGSR 6.4 - (Pendidikan Kumpulan PGSR 6.3 - (Pendidikan Muzik) Pemulihan) Kumpulan PGSR 6.6 - (Pendidikan Kumpulan PGSR 6.5- (Pendidikan Jasmani) Jasmani) 11.0 PENUTUP Melalui program BIG ini diharapkan ianya dapat mencapai semua matlamat dan objektif dengan jayanya terutama dalam melahirkan guru graduan yang mantap dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Program ini juga diharap dapat memupuk semangat bekerjasama dikalangan peserta dan setiakawan yang lebih erat. Adalah diharapkan agar program ini akan berjalan lancar tanpa sebarang masalah yang rumit. Semoga segala pengetahuan dan pengalaman yang akan diperolehi melalui program ini dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai apresiasi terhadap diri dan alam sekitar 8
 • 10. Kertas Kerja Bina Insan Guru Fasa 4 (BIG) PGSR-PJ 2008/2012 Disediakan oleh, ........................................................ (MOHD SHUKRI BIN ABDULLAH) Pengarah Projek Program BIG Fasa 4 PGSR Ambilan November 2008 Disahkan oleh, ........................................................ (CIK LIM SIEW GECK) Timbalan Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur DILULUSKAN /TIDAK DILULUSKAN* ........................................................ (TUAN HJ. SALAHUDIN BIN SUHADI) Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Jabatan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur 9
 • 11. Kertas Kerja Bina Insan Guru Fasa 4 (BIG) PGSR-PJ 2008/2012 10