Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โหลดแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 2 องค์การเภสัชกรรม
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม
- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระ...
- ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การ...
โดยรับสมัครดังนี้
พนักงาน จานวน 80 อัตรา แบ่งเป็น สามารถจาแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้
- ปริญญาตรี จานวน 22 อัตรา
ปวส. จานว...
เงื่อนไขในการสมัครสอบ
ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้เพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น หากไม่ระบุตาแหน่งที่ต้องการสมัครหรือระบุเกิน
กว่า...
องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) - วุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู...
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
องค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตาแหน่งต่างๆ จานวน 4 ตา...
********************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
องค์การเภสัชกรรม (Government Pharmaceutical Organization) รับสมัครบุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
และ จ้างเป็นลูกจ้...
ลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้าง 1 ปี จานวน 30 อัตรา
วุฒิ : ปริญญาตรี จานวน 2 อัตรา
วุฒิ : ปวส. จานวน 5 อัตรา
วุฒิ : ปวช. จานวน 1...
รีวิวลูกค้า
Loadแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 2 องค์การเภสัชกรรม
Loadแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 2 องค์การเภสัชกรรม
Loadแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 2 องค์การเภสัชกรรม
Loadแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 2 องค์การเภสัชกรรม
Loadแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 2 องค์การเภสัชกรรม
Loadแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 2 องค์การเภสัชกรรม
Loadแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 2 องค์การเภสัชกรรม
Loadแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 2 องค์การเภสัชกรรม
Loadแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 2 องค์การเภสัชกรรม
Loadแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 2 องค์การเภสัชกรรม
Loadแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 2 องค์การเภสัชกรรม
Loadแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 2 องค์การเภสัชกรรม
Loadแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 2 องค์การเภสัชกรรม
Loadแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 2 องค์การเภสัชกรรม
Loadแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 2 องค์การเภสัชกรรม
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Loadแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 2 องค์การเภสัชกรรม

42 views

Published on

Loadแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 2 องค์การเภสัชกรรม
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม
- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- การเขียนหนังสือราชการ
- การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
- หน้าที่และความรับผิดชอบงานธุรการ
- ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน 2559)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม 2559)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม 2560)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ติดต่อข้อมูลการสั่งซื้อ
Tel.083-6794888
Line.ID:@i8888
Mail.thai4563@gmail.com

เว็บบล็อค
http://xn--12cahlr6gzbkoda8eg9ab4en7w2h.blogspot.com/2016/08/blog-post.html

แฟนเพจ
http://bit.ly/2iLSNWK

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Loadแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 2 องค์การเภสัชกรรม

 1. 1. โหลดแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 2 องค์การเภสัชกรรม - ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม - แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม - การเขียนหนังสือราชการ - การทาทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ - หน้าที่และความรับผิดชอบงานธุรการ
 2. 2. - ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน 2559) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม 2559) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม 2560) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ **พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ติดต่อข้อมูลการสั่งซื้อ Tel.083-6794888 Line.ID:bmw4888 โหลดแนวข้อสอบ องค์การเภสัชกรรม ทุกตาแหน่ง ด้วย องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จานวน 80 อัตรา และจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 149 อัตรา ในตาแหน่งต่างๆ ดังนี้
 3. 3. โดยรับสมัครดังนี้ พนักงาน จานวน 80 อัตรา แบ่งเป็น สามารถจาแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้ - ปริญญาตรี จานวน 22 อัตรา ปวส. จานวน 15 อัตรา ปวช. จานวน 39 อัตรา - ม.3/ม.6 จานวน 4 อัตรา 2.ลูกจ้างชั่วคราว 2.1 ลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้าง 2 ปี จานวน 119 อัตรา สามารถจาแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้ ปริญญาตรี จานวน 3 อัตรา ปวส. จานวน 10 อัตรา ปวช. จานวน 26 อัตรา ม.3/ม.6 จานวน 80 อัตรา 2.2ลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้าง 1 ปี จานวน 30 อัตรา สามารถจาแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้ สามารถจาแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้ ปริญญาตรี จานวน 2 อัตรา ปวส. จานวน 10 อัตรา ปวช. จานวน 3 อัตรา ม.3/ม.6 จานวน 13 อัตรา อัตราเงินเดือน ปริญญาตรี 15,000 บาท ปวส. 12,000 บาท ปวช. 10,150 บาท ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) 9,580 บาท ม.3/ม.6 / 9,040 บาท
 4. 4. เงื่อนไขในการสมัครสอบ ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้เพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น หากไม่ระบุตาแหน่งที่ต้องการสมัครหรือระบุเกิน กว่า 1 ตาแหน่ง จะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับการพิจารณา และเมื่อเลือกสมัครแล้วจะเปลี่ยน แปลง แก้ไขไม่ได้ -ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามตาแหน่งที่องค์การเภสัชกรรมประกาศ -ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครตรงตามประกาศ รับสมัครและคัดกรองรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก ผู้สมัครกรอกข้อมูลเป็นเท็จและไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสารในการสมัครงานทุกประเภทที่องค์การเภสัชกรรมตรวจสอบ ในภายหลังพบว่า เป็นเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ องค์การเภสัชกรรมจะถือว่าการสอบ คัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ และดาเนินการยกเลิกการจ้างเพื่อให้พ้นจากสถานะการเป็นพนักงาน/ลูกจ้างองค์การเภสัช กรรมทันที ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ จากองค์การเภสัชกรรมได้ทั้งสิ้น วิธีการรับสมัคร องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้น วันหยุดราชการ โดยให้ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างๆสังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม" หรือ https://gpo.job.thai.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้าง จานวนรวม 87 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2560
 5. 5. องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) - วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้าง 1 ปี) สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัช กรรม สาขา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จานวนรวม 87 อัตรา โดยมีวุฒิการศึกษาและสังกัดที่เปิดรับ ดังนี้
 6. 6. รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ องค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตาแหน่งต่างๆ จานวน 4 ตาแหน่ง จานวน 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 2 ธันวาคม 2559 องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล ผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิตเพื่อบรรจุเป็น พนักงานทดลองงานในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 จานวน 38 อัตรา สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
 7. 7. ******************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
 8. 8. องค์การเภสัชกรรม (Government Pharmaceutical Organization) รับสมัครบุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน และ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม จานวน 158 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.- ปริญญาตรี -ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ ตาแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พนักงาน จานวน 59 อัตรา วุฒิ : ปริญญาโท จานวน 2 อัตรา วุฒิ : ปริญญาตรี จานวน 18 อัตรา วุฒิ : ปวส. จานวน 8 อัตรา วุฒิ : ปวช. จานวน 29 อัตรา วุฒิ : ม.6. จานวน 2 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้าง 2 ปี จานวน 69 คน วุฒิ : ปริญญาตรี จานวน 2 อัตรา วุฒิ : ปวส. จานวน 7 อัตรา วุฒิ : ปวช. จานวน 18 อัตรา วุฒิ : ม.3-ม.6. จานวน 42 อัตรา
 9. 9. ลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้าง 1 ปี จานวน 30 อัตรา วุฒิ : ปริญญาตรี จานวน 2 อัตรา วุฒิ : ปวส. จานวน 5 อัตรา วุฒิ : ปวช. จานวน 10 อัตรา วุฒิ : ม.3-ม.6. จานวน 13 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศองค์การเภสัชกรรม รายละเอียดตาแหน่ง การรับสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://gpo.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กาหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ แผนกงานบุคคล อาคารอานวยการ ชั้น 1 องค์การเภสัชกรรม เบอร์ติดต่อ 02- 2038153-5 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถ ติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. เปิดสอบ องค์การเภสัชกรรม ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ องค์การเภสัชกรรม สถานที่สอบ องค์การเภสัชกรรม ประกาศผลสอบ องค์การเภสัชกรรม รายงานตัว องค์การเภสัชกรรม ติดต่อ องค์การเภสัชกรรม
 10. 10. รีวิวลูกค้า

×