Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PRESENTASI STRATEGI PEMASARAN PPPMENGIKUT PERSPEKTIF     ISLAM   SUCCESS POWER SEMINAR (SPS)         SABTU ...
KANDUNGAN
KONSEP MUAMALAT DALAM ISLAM Muamalat ialah aktiviti yang melibatkan perhubungan manusia dengan manusia berlandaskan syaria...
TEORI AKAD JUAL BELI DI DALAM    ISLAM : MLM        KONSEP MLM DALAM ISLAM
KOMISYEN DAN INSENTIF YANG  MEMATUHI SYARIAH
TERMINOLOGI SYARIAH       MARKETING PLAN PPP         •  AKAD YANG MENJANJIKAN PEMBERIAN UPAH KEPADA PIHAK ...
PANGKAT       KEAHLIAN      MODAL     PBC /KEDAI       Kajian dari perspektif Syariah: DIRECTOR ME...
3.BONUS MGDB- 22%             Kajian dari perspektif Syariah:                    Tiada mas...
PANGKAT PEMIMPIN                  INCOME TERKUMPUL (ULB+MGDB+LDB)CROWN DIAMOND DIRECTOR (CDD)      ...
9. JUALAN ULANGAN PERIBADI BULANAN (RM)      POOL      10. STOKIS   MODAL   KOMISYEN     KOMISYEN  ...
APA KEISTIMEWAAN SYARIKAT PPSB MEMATUHI SYARIAH
‫إنلا منلا الذنوبلا للا َذنوبا،لا ال لا َلا تكِفرهالا الِصةالةلا وال لا َلا الِصَاياملا وال لا َلا الحجلا وال لا َلا ‬  ...
‫وا تعالى أعلى وأعلم بالصواب والحمد لله‬       ‫رب العالمين‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Profit Paradigm Sdn Bhd (Syariah)

675 views

Published on

https://www.facebook.com/mohd.yunus.750

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Profit Paradigm Sdn Bhd (Syariah)

 1. 1. PRESENTASI STRATEGI PEMASARAN PPPMENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM SUCCESS POWER SEMINAR (SPS) SABTU 2 MAC 2013 MOHD YUNUS HAJI MOHD YASSIN PEGAWAI SYARIAH PROFIT PARADIGM SDN BHD
 2. 2. KANDUNGAN
 3. 3. KONSEP MUAMALAT DALAM ISLAM Muamalat ialah aktiviti yang melibatkan perhubungan manusia dengan manusia berlandaskan syariah Allah s.w.t Kaedah fiqhiyyah: “Hukum asal setiap perkara adalah harus sehingga ada dalil yang menunjukkan haram.” Berasaskan prinsip ini jugalah sistem muamalah Islam sentiasa berkembang mengikut peredaran zaman sehingga pelbagai bentuk inovasi (ibtikar) baru diperkenalkan dalam amalan ekonomi dan kewangan berdasarkan keanjalan hukum yang berkaitan muamalah Sebagaimana disebut juga dalam kaedah fiqhiyyah yang lain: “Tidak dapat dimungkari bahawa perubahan hukum disebabkan perubahan masa”
 4. 4. TEORI AKAD JUAL BELI DI DALAM ISLAM : MLM KONSEP MLM DALAM ISLAM
 5. 5. KOMISYEN DAN INSENTIF YANG MEMATUHI SYARIAH
 6. 6. TERMINOLOGI SYARIAH MARKETING PLAN PPP • AKAD YANG MENJANJIKAN PEMBERIAN UPAH KEPADA PIHAK YANG BERJAYA MENGHASILKANAL-JU’ALAH SUATU NATIJAH YANG DIKEHENDAKI DAN DISYARATKAN OLEH SYARIKAT • AKAD BERSIFAT RESULT-ORIENTED DAN BUKANNYA EFFORT- ORIENTED • DI ANTARA SESAMA PESERTA ADA UPLINES DAN DOWNLINES TIDAK WUJUD AKAD TERTENTU MELAINKAN SPT HUBUNGAN KERJASAMA(SEAKAN-AKAN MOU) • AKAD YANG BERTUJUAN PENYERAHAN HAK MILIKNYA KEPADA ORANG LAIN SEMASA HIDUPNYAHIBAH TANPA IMBALAN APAPUN. • HARTA ITU MESTI DIKETAHUI DENGAN JELAS • BERMAKSUD SALING MENJAMIN / MEMBANTU SAMA LAIN (BAHASA ARAB : KAFALA)TAKAFUL • KONSEPNYA BERTUJUAN MENGGALAKKAN TOLONG MENOLONG DI KALANGAN PESERTA SELARI DENGAN KONSEP TA’WUN DI DALAM ISLAM. • MEMILIKI BENDA YANG MEMBERI MANFAAT DENGAN BAYARAN SEWA (P-TREK)IJARAH • SUATU AKAD YANG SECARA TERANG-TERANGAN PENJUAL(SYARIKAT) MENYEBUT KOS KOMODITIMURABAHAH YANG DIBELI, DAN MENJUALNYA KEPADA ORANG LAIN DENGAN MENAMBAH BEBERAPA KEUNTUNGAN KE ATASNYA.HIBAH BITHAWAB SAMA SEPERTI DEFINISI AKAD AL-JU’ALAH
 7. 7. PANGKAT KEAHLIAN MODAL PBC /KEDAI Kajian dari perspektif Syariah: DIRECTOR MEMBER   3,850.00 7 Al-Wakalah (Perwakilan) : Ahli mewakilkan kepada syarikat sebahagian   wangnya untuk menyertai skim Takaful yang ditawarkan. SENIOR MEMBER   2,750.00 5 MANAGER MEMBER 50.00 1,650.00 3 Ijarah (sewaan) : P-Trek sistem yang disewakan kepada ahli dengan nilai • Takaful SUPERVISOR 550.00 1 tertentu(RM 20) pada setiap tahun. Ahli bebas sama ada untuk • P-Track System MEMBER meneruskan sewaan atau tidak(memperbaharui keahliannya). • Starter Kit CERTIFIED MEMBER 275.00 1/2 Hibah: Kit permulaan (Starter kit) adalah anugerah yang diberikan oleh CUSTOMER MEMBER N/A N/A syarikat kepada individu yang mendaftar sebagai ahli. 1. UNTUNG RUNCIT (RP) Kajian dari perspektif Syariah: Cth : Produk BC100 Diskaun atau potongan harga yang diberikan kepada pengedar adalah Harga Jual - RM180.00 Hibah (anugerah) dan pengedar yang menjualnya berdasarkan harga Harga Ahli - RM138.00   jualan yang telah ditetapkan oleh syarikat. Pengedar ini Keuntungan : RM42.00 (30%) mengaplikasikan konsep Murabahah.2. Kajian dari perspektif Syariah:BONUS UNILEVEL (ULB) -10% Mengikut keterangan dan kajian yang dilakukan,Aras 1 : RM40 /PBC konsep yang digunapakai dalam insentif ini adalahAras 2 - Aras 7 : RM8 /PBCPOTENSI INCOME KALAU JALAN SEBELAH KAKI al-ju’alah .SAHAJARM16JUTA 100% RM1.6JUTA 10% Syarikat akan membayar komisyen,bonus atauRM160K 1% faedah atas tugas atau kerja apabila pesertaKalau beli 7 buka 8 sampai Level 7RM134 Juta 100% RM13.4 Juta 10% mencapai sasaran jualan. Justeru itu, ia dibenarkanRM1.3 Juta 1% dalam Islam dan tiada unsur kesamaran berlaku.
 8. 8. 3.BONUS MGDB- 22% Kajian dari perspektif Syariah: Tiada masalah dari sudut hukum kerana penganugerahan ini datang daripada pihak syarikat selepas pengedar mencapai tahap ditentukan. “KAKI Konsep al-jua’alah dipraktikan dalam komisyen ini yang mana GAJAH” pemberian terikat dengan syarat yang ditetapkan. TAK “FLUSHING” Perlupusan ini adalah salah satu syarat yang ditetapkan oleh syarikat untuk maslahah dan keadilan bagi mengelakkan ‘overpaid’. Ini bermakna pemberian masih lagi terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Di sisi Syariah, tiada pertikaian berlaku kerana jelas upline dan downline bersepakat dalam melaksanakan sesuatu kerja (al-mushtarikun fi ala’mal) dan syarikat sebagai (al-ja’il) al-mushtarikun ala’mal) al-ja’il) menjanjikan upah sebagaimana yang diperincikan pembahagiannya 4. BONUS LDB – 1.25% dalam pelan pemasaran syarikat.   Kajian dari perspektif Syariah: 1.25% dianugerahkan oleh syarikat kepada pimpinan kerana berjaya membuat jualan mencapai sasaran yang ditetapkan. Ia didasari dengan konsep Hibah Bithawab (anugerah dengan syarat ada imbalan).
 9. 9. PANGKAT PEMIMPIN INCOME TERKUMPUL (ULB+MGDB+LDB)CROWN DIAMOND DIRECTOR (CDD) 8,000,000 KE ATASCROWN DIRECTOR (CD) 4,000,000 KE ATASDIAMOND DIRECTOR (DD) 2,400,000 KE ATASEMERALD DIRECTOR (ED) 1,200,000 KE ATASSAPPHIRE DIRECTOR (SD) 500,000 KE ATASRUBY DIRECTOR (RD) 300,000 KE ATASPEARL DIRECTOR (PD) 100,000 KE ATASPANGKAT/INSENTIF 5. 6. 7. 8. LPSP LAR (HIBAH) TABUNG CDP TABUNG CDDP 5% x CSTOCDD - 500,000.00 - 0.5 % + 0.5 %CD - 300,000.00 0.5 % -DD 0.5 % 100,000.00 - -ED 1% 40,000.00 - -SD 1% 20,000.00 - -RD 1% 10,000.00 - -PD 1.5 % 3,000.00 - -50K Club - 1,000.00 - -Kajian dari perspektif Syariah:Kesemua komisyen ini terbina daripada akad Hibah + al-ju’alah oleh pihak syarikat kepada ahli sebagai tambahan pendapatanahli dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Ia masih lagi tidak lari dari ruang lingkup al’ju’alah. al’ju’alah.Jualan Peribadi bulanan sebanyak RM200 dibenarkan dan dibolehkan di sisi Syariah dan ia masih lagi didasari oleh akad al-Ju’alah. Terma syarat ini dijadikan target yang perlu dicapai bagi membolehkan ahli menikmati komisyen dan bonus yangJu’alah.ditawarkan oleh syarikat.Adalah harus syarikat menetapkan syarat tambahan selama mana syarat itu tidak menyanggahi al-Quran dan as-Sunnah.
 10. 10. 9. JUALAN ULANGAN PERIBADI BULANAN (RM) POOL 10. STOKIS MODAL KOMISYEN KOMISYEN POOL 5% - 20% CRSTO BELIAN PERTAMA REPEAT SALES STOKIS 5% 5% 5% 5% MOBILE STOKIS RM3,000 2% 4%   200 - 499 √ X X X 500 - 999 √ √ X X AREA STOKIS RM20,000 3% 8% √ 1,000 - 1,999 √ √ √ X STATE STOKIS RM60,000 4% 15% √ 2,000 KE ATAS √ √ √ √Kajian dari perpektif Syariah:komisyen ini yang diberikan tiada masalah dari sudut Syariah, ia masih lagi didasari dengankonsep al-jua’lah. Pihak syarikat telah menjanjikan 20% dan beberapa keisimewaan bagi al-jua’lahpengedar bertaraf stokist di bawah kerangka konsep al-ju’alah dan hibah . Justeru itu, iadiharuskan dan dibolehkan.
 11. 11. APA KEISTIMEWAAN SYARIKAT PPSB MEMATUHI SYARIAH
 12. 12. ‫إنلا منلا الذنوبلا للا َذنوبا،لا ال لا َلا تكِفرهالا الِصةالةلا وال لا َلا الِصَاياملا وال لا َلا الحجلا وال لا َلا ‬ ‫ايّ لا َ و ُ لا َ حْ لا َ و ُ لا َ‬ ‫َّ و ُ لا َ‬ ‫و ُ لا َ ايّ و ُ لا َ‬ ‫ل ِ َّ ل ِ لا َ ُّ و ُ حْ ل ِ و ُ و ُ حْ ،اً‬ ‫العمرة،لا قاللا ومالا تكِفرهالا يالا رسوللا هللاَاق ؟لا قاللا الهموملا فيلا طلبلا ‬ ‫لا َ لا َ حْ و ُ و ُ حْ و ُ ل ِ حْ لا َ لا َ ل ِ‬ ‫حْ و ُ حْ لا َ و ُ لا َ لا َ لا َ لا َ و ُ لا َ ايّ و ُ لا َ لا َ لا َ و ُ حْ لا َ ل ِ‬ ‫الملا َعَايشةلا ‬ ‫حْ ل ِ حْ لا َ ل ِ‬ ‫)رواهلا الطبراني(لا ‬‫‪‘Sesungguhnya diantara dosa-dosa itu, terdapat satu‬‬ ‫,‪dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan bersolat‬‬‫‪puasa, haji dan umrah.’ Sahabat bertanya, ‘Apa yang‬‬ ‫‪dapat menghapuskannya wahai Rasulullah?’ Beliau‬‬ ‫’.‪menjawab, ‘Semangat dalam mencari rezeki‬‬ ‫)‪(HR. Thabrani‬‬
 13. 13. ‫وا تعالى أعلى وأعلم بالصواب والحمد لله‬ ‫رب العالمين‬

×