Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫کاشانی‬ ‫نوید‬
‫فروردین‬94
‫داشته‬ ‫بهتری‬ ‫ارائه‬ ‫چگونه‬
‫باشیم‬
‫باشیم؟‬ ‫خوب‬ ‫سخنران‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫چرا‬
‫با‬ ‫خوب‬ ‫سخنران‬ ‫یک‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫چگونه‬‫شیم؟‬
‫سازی‬ ‫آماده‬
-‫ارائه‬ ‫از‬ ‫هدف‬
-‫خالقانه‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫ساختار‬ ‫ایجاد‬
-‫محتوا‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬
-‫ارقام‬ ‫و‬ ‫آمار‬
‫ارائه‬ ‫شروع‬
-‫قوی‬ ‫شروع‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
-‫صدا‬ ‫مدیریت‬
-‫خودتان‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬
‫ارائه‬ ‫حین‬
-‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬
-‫باشید‬ ‫خودتان‬
-‫نباشید‬ ‫خشک‬
-‫نخوانید‬ ‫نوشته‬ ‫روی‬ ‫از‬
-‫بگذارید‬ ‫مخاطب‬ ‫جای‬ ‫را‬ ‫خودتان‬
-‫ها‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫استفاده‬
‫ارائه‬ ‫پایان‬
-‫مناسب‬ ‫پایان‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
-‫کنید‬ ‫تشکر‬
-‫کنید‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫صحنه‬ ‫لبخند‬ ‫با‬
‫پایانی‬ ‫نکات‬
-‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫تجهیزات‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫قبل‬
-‫باشید‬ ‫آماده‬ ‫عجیب‬ ‫اتفاقات‬ ‫برای‬
-،‫تمرین‬ ،‫تمرین‬‫تمرین‬
-‫کنی...
‫ممنون‬):
navid.kashani@gmail.com
twitter.com/navid66
navid.kashani.ir
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

چگونه ارائه بهتری داشته باشیم

758 views

Published on

نکاتی پیرامون یک ارائه مناسب از قبل از ارائه تا هنگام و بعد از آن.
--------
ما هر روز در حال صحبت و گفتگو با دیگران هستیم. این گفتگوها می تواند دوستانه، کاری، عاشقانه و... باشد.
هر گفتگو و صحبتی یک ارائه از چیزهایی هست که می خواهید بیان کنید و نشان دهید. بنابراین بهتر سخن گفتن می تواند تاثیر بسیار بزرگی در زندگی ما بگذارد چراکه می توانید حرف های خودمان را بهتر و صحیح تر ارائه دهیم، تاثیر بهتری بگذاریم و همچنین اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم، پس این موضوع در تمامی روابط کاری و شخصی ما بسیار مهم است.
------
فایل صوتی:
http://s.reyhoun.com/slide/audio/good-presentation-voice.mp3

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

چگونه ارائه بهتری داشته باشیم

 1. 1. ‫کاشانی‬ ‫نوید‬ ‫فروردین‬94 ‫داشته‬ ‫بهتری‬ ‫ارائه‬ ‫چگونه‬ ‫باشیم‬
 2. 2. ‫باشیم؟‬ ‫خوب‬ ‫سخنران‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫چرا‬
 3. 3. ‫با‬ ‫خوب‬ ‫سخنران‬ ‫یک‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫چگونه‬‫شیم؟‬
 4. 4. ‫سازی‬ ‫آماده‬
 5. 5. -‫ارائه‬ ‫از‬ ‫هدف‬ -‫خالقانه‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫ساختار‬ ‫ایجاد‬ -‫محتوا‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ -‫ارقام‬ ‫و‬ ‫آمار‬
 6. 6. ‫ارائه‬ ‫شروع‬
 7. 7. -‫قوی‬ ‫شروع‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ -‫صدا‬ ‫مدیریت‬ -‫خودتان‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬
 8. 8. ‫ارائه‬ ‫حین‬
 9. 9. -‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬ -‫باشید‬ ‫خودتان‬ -‫نباشید‬ ‫خشک‬ -‫نخوانید‬ ‫نوشته‬ ‫روی‬ ‫از‬
 10. 10. -‫بگذارید‬ ‫مخاطب‬ ‫جای‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ -‫ها‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫استفاده‬
 11. 11. ‫ارائه‬ ‫پایان‬
 12. 12. -‫مناسب‬ ‫پایان‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ -‫کنید‬ ‫تشکر‬ -‫کنید‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫صحنه‬ ‫لبخند‬ ‫با‬
 13. 13. ‫پایانی‬ ‫نکات‬
 14. 14. -‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫تجهیزات‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ -‫باشید‬ ‫آماده‬ ‫عجیب‬ ‫اتفاقات‬ ‫برای‬ -،‫تمرین‬ ،‫تمرین‬‫تمرین‬ -‫کنید‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫دیگران‬ ‫و‬ ‫خود‬
 15. 15. ‫ممنون‬): navid.kashani@gmail.com twitter.com/navid66 navid.kashani.ir

×