Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RADIAŢIILE X
RADIAŢIILE X  Natura razelor x  Tubul röntgen - producerea radiaţiilor x  Proprietăţile fundamentale ale radiaţiilor...
NATURA RAZELOR X  Razele X sunt radiaţii de natură electromagnetică (ca şi razele  luminoase, ultraviolete, razele gam...
TUBUL RÖNTGEN - PRODUCEREA RADIAŢIILOR X  În drumul său un electron incident acţionând asupra  unui alt electron, îl p...
Componentele unui aparat de radiodiagnostic        convenţional      Tubul Röntgen      Generatorul de te...
Tubul Röntgen  Constituie partea principală a unei instalaţii de  radiodiagnostic, unde energia electrică de mare  t...
PROPRIETĂŢILE RADIAŢIILOR X  Divergenţa – are implicaţii în alegerea tehnicilor de examinare, în protecţia       ...
PARTICULARITĂŢILE IMAGINII RADIOLOGICEEfectul de penumbră      cu cât distanţa Ob - ecran este mai mare cu atât imagi...
•  cu cât focarul este mai mic cu atât imaginea este mai  clară, conturul este mai net iar penumbra dispare
paralaxa – fenomenul prin care se pot disocia două formaţiuni care se   suprapun stabilindu-se distanţa la care sunt si...
  Legea incidenţelor tangenţiale – când raza este  tangentă la suprafaţa unui corp opac conturul  rezultat este net...
CONDIŢII PENTRU O IMAGINE RADIOLOGICĂ DE       BUNĂ CALITATE  Razele X să fie produse de un focar cît mai mic  D...
IMAGINEA RADIOLOGICĂ este reprezentarea bidimensională a unui obiect tridimensional fiind un complex de opacităţi şi tra...
ASPECTE TEHNICO-  RADIOLOGICE ALEINVESTIGAŢIEI DENTO-ALVEOLARE
  Executarea corectă a unei radiografii  dentare sau de maxilar constituie condiţia  esenţială pentru punerea unui d...
METODELE PRINCIPALE DE   RADIOGRAFIERE DENTO ALVEOLARĂ  Metode de radiografiere intraorală     Radiografii peria...
INCIDENŢA ENDOBUCALĂ, RETROALVEOLARĂ,    IZOMETRICĂ ŞI ORTORADIALĂ – DIECK  1907- Cieszyinschi – Dieck  este consid...
RETROALVEOLARĂ  aşezarea filmului se face endobucal în  spatele alveolelor unui grup de 2-3  dinţi vecini, marginea ...
examinarea completă a întregii dentiţii necesită folosirea a :       11-14 filme la adult       6 filme la ...
IZOMETRIA - totalitatea manevrelor indicate pentru a obţine pe film oimagine de aceeaşi dimensiune cu cea reală a dintelui...
  deoarece în practică este destul de greu de realizat  principiul izometriei introdus de Cieszyinschi, Dieck a  int...
ORTORADIAL  reprezintă localizarea în spaţiu a centrării în plan  orizontal  în secţiune maxilarele au formă asemănă...
Avantajele radiografiei periapicale Dieck    rapidă    nu necesită manevre laborioase    centrarea nu crează prob...
Tipuri particulare de radiografi periapicale  tehnica bisectoarei cu susţinere manuală a filmului de  către pacient ...
TEHNICA PARALELISMULUI – caracteristici    paralelismul dintre dinte şi film    centrarea pe mijlocul dintelui şi ...
Avantajele tehnicii paralelismului    • fidelitatea imaginii    • limitarea erorilor de centrare    • este o meto...
INCIDENŢA INTERPROXIMALĂ CU FILME CU       ARIPIOARE-   „BITE-WING” ( TEHNICA RAPER)
  prin această tehnică se pun în  evidenţă dinţii aparţinând  ambelor arcade (dinţii antagonişti  în ocluzie)   ...
Indicaţii  decelarea precoce a cariilor coronare, de colet,  localizate subgingival, sub coroanele de înveliş  modif...
RADIOGRAFIA PANORAMICĂ A ÎNTREGII     DENTIŢII (ORTOPANTOMOGRAFIA)  reprezintă obţinerea pe un film a imaginii desf...
  Ortopantomograful – are la bază deplasarea simultană şi  antagonică a tubului de radiaţii situat în spatele capului ...
Curs 1 radiatiile x
Curs 1 radiatiile x
Curs 1 radiatiile x
Curs 1 radiatiile x
Curs 1 radiatiile x
Curs 1 radiatiile x
Curs 1 radiatiile x
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Curs 1 radiatiile x

7,581 views

Published on

 • Be the first to comment

Curs 1 radiatiile x

 1. 1. RADIAŢIILE X
 2. 2. RADIAŢIILE X Natura razelor x Tubul röntgen - producerea radiaţiilor x Proprietăţile fundamentale ale radiaţiilor x Particularităţile imaginii radiologice Condiţii pentru o imagine radiologică bună
 3. 3. NATURA RAZELOR X Razele X sunt radiaţii de natură electromagnetică (ca şi razele luminoase, ultraviolete, razele gamma) a căror energie este definită prin relaţia: E = h υ  unde: E = energia cuantei fotonului h = constanta lui Planck υ= frecvenţa undei electromagnetice Tipurile de radiaţii se deosebesc între ele prin frecvenţă, lungime de undă şi perioadă Lungimea de undă ( λ ) este distanţa minimă între două puncte consecutive situate pe direcţia de propagare a undei  Razele X au λ = 8 - 0,06 A  Razele ultraviolete au λ = 3900 – 136 A  Razele gamma au λ = 6,06 – 0,001 A ( 1 A = 1mm/10 ) Deosebirea între diferitele tipuri de radiaţii constă în locul de origine a fiecărui tip (radiaţiile X sunt emise la nivelul învelişului electronic; radiaţiile gamma sunt emise la nivelul nucleului)
 4. 4. TUBUL RÖNTGEN - PRODUCEREA RADIAŢIILOR X În drumul său un electron incident acţionând asupra unui alt electron, îl pune în mişcare, transferându-i o anumită cantitate de energie; în urma interacţiunii dinre cei doi electroni se produc radiaţiile X, ca urmare a transferului de energie În röntgendiagnostic, radiaţiile X iau naştere în urma interacţiunii dintre electronii plecaţi de la nivelul catodului, care au viteze mari şi cei de la nivelul anodului
 5. 5. Componentele unui aparat de radiodiagnostic convenţional  Tubul Röntgen  Generatorul de tensiune  Dispozitive de comandă şi control  Accesorii
 6. 6. Tubul Röntgen Constituie partea principală a unei instalaţii de radiodiagnostic, unde energia electrică de mare tensiune se transformă în radiaţii X Componentele tubului Röntgen  Tubul de sticlă  Catodul  Anodul  Sistemul de răcire a tubului  Învelişul tubului (cupola)
 7. 7. PROPRIETĂŢILE RADIAŢIILOR X Divergenţa – are implicaţii în alegerea tehnicilor de examinare, în protecţia faţă de radiaţii precum şi în înţelegerea formării imaginii radiologice Penetrabilitatea - este direct proporţională cu Kv fasciculului radiant; pentru a modifica penetrabilitatea în scopul propus pentru o examinare, fasciculul de radiaţii trebuie filtrat, având ca scop îndepărtarea din fascicul a fotonilor cu energie joasă Atenuarea – este principalul fenomen fizic prin care materia diminuă sau atenuează intensitatea unei radiaţii, absorbţia razelor X în ţesuturile examinate este determinată de o serie de factori care ţin de regiunea examinată.  Numărul atomic al structurilor exmainate  Densitatea structurilor examinate  Graosimea structurilor anatomice examinate  Calitatea fasciculului de raze X Luminiscenţa - fluorescenţa, fosforescenţa Efecte chimice – impresionează emulsia fotografică a filmelor radiologice Efecte biologice
 8. 8. PARTICULARITĂŢILE IMAGINII RADIOLOGICEEfectul de penumbră  cu cât distanţa Ob - ecran este mai mare cu atât imaginea este de dimensiuni mai mari şi contur mai şters (efect de penumbră)  cu cât distanţa film – Ob e mai mare cu atât dimensiunile imaginii sunt mai mici
 9. 9. • cu cât focarul este mai mic cu atât imaginea este mai clară, conturul este mai net iar penumbra dispare
 10. 10. paralaxa – fenomenul prin care se pot disocia două formaţiuni care se suprapun stabilindu-se distanţa la care sunt situate faţă de film pentru că obiectele situate aproape de film se deplasează mai puţin iar cele la distanţă mare se deplasează mai mult
 11. 11.  Legea incidenţelor tangenţiale – când raza este tangentă la suprafaţa unui corp opac conturul rezultat este net Fenomenul de sumaţie – pe imaginea radiologică se sumează formaţiunile traversate rezultând o imagine unică. Când peste o opacitate se sumează o transparenţă scade intensitatea opacităţii prin substracţie motiv pentru care se folosesc radiografii în incidenţe perpendiculare
 12. 12. CONDIŢII PENTRU O IMAGINE RADIOLOGICĂ DE BUNĂ CALITATE Razele X să fie produse de un focar cît mai mic Distanţa tub- obiect să fie cât mai mare Raza centrală să fie perpendiculară pe film şi să treacă prin mijlocul regiunii explorate Planul obiectului să fie paralel cu filmul Eliminarea radiaţiilor secundare
 13. 13. IMAGINEA RADIOLOGICĂ este reprezentarea bidimensională a unui obiect tridimensional fiind un complex de opacităţi şi transparenţe care tind să redea situaţia, forma, dimensiunile, structura şi uneori funcţiile componentelor anatomice. OPACITATEA este rezultatul trecerii razelor X printr-un corp absorbant (cu număr atomic mare- osul) TRANSPARENŢA este rezultatul trecerii razelor X printr-un mediu neabsorbant , aerul.
 14. 14. ASPECTE TEHNICO- RADIOLOGICE ALEINVESTIGAŢIEI DENTO-ALVEOLARE
 15. 15.  Executarea corectă a unei radiografii dentare sau de maxilar constituie condiţia esenţială pentru punerea unui diagnostic corect si pentru aplicare aunui tratament adecvat
 16. 16. METODELE PRINCIPALE DE RADIOGRAFIERE DENTO ALVEOLARĂ Metode de radiografiere intraorală Radiografii periapicale (dentoalveolare glogale, totale) cu film retroalveolar (Dieck) cu film ocluzal (Belot, Simpson) Radiografii cu film „bite-wing” Metode de radiografiere extraorală
 17. 17. INCIDENŢA ENDOBUCALĂ, RETROALVEOLARĂ, IZOMETRICĂ ŞI ORTORADIALĂ – DIECK 1907- Cieszyinschi – Dieck este considerată ca fiind incidenţa capabilă să furnizeze cele mai numeroase şi mai complete date despre dinţi, crestele alveolare şi formaţiunile anatomice vecine
 18. 18. RETROALVEOLARĂ aşezarea filmului se face endobucal în spatele alveolelor unui grup de 2-3 dinţi vecini, marginea filmului trebuie să depăşească cu 2 mm. planul cuspidian – examinarea dinţilor este completă;se utilizează filme de ¾ cm. o Back Cu un strat de gelatinobromură de Ag. mai dens U filmele au o „faţă” si un „dos” – filmul se aşează totdeauna cu „faţa” spre fasciculul de radiaţii X pe dosul filmelor există un semn,punct sau incizură unde se practică perforaţia şi care trebuie identificată pentru prinderea filmelor, poziţionarea corectă şi recunoaşterea dinţilor
 19. 19. examinarea completă a întregii dentiţii necesită folosirea a : 11-14 filme la adult 6 filme la copil
 20. 20. IZOMETRIA - totalitatea manevrelor indicate pentru a obţine pe film oimagine de aceeaşi dimensiune cu cea reală a dintelui. Pentru a obţine o imagineizometrică fasciculul de radiaţii trebuie să fie perpendicular pe bisectoareaunghiului dat de axa film-dinte
 21. 21.  deoarece în practică este destul de greu de realizat principiul izometriei introdus de Cieszyinschi, Dieck a introdus un sistem standard de realizare a acestei incidenţe: planul ocluzal al maxilarului respectiv mandibulei trebuie să fie orizontale (pentru arcada superioară capul va fi poziţionat în uşoară flexie, iar pentru arcada inferioară în uşoară extensie pe tegument vârful conului localizator va fi aplicat în dreptul apexului – linia de proiecţie a apexurilor  pe maxilar aripa nasului – tragus  pe mandibulă – de la menton la lobul urechii cu 1 cm. deasupra liniei bazilare
 22. 22. ORTORADIAL reprezintă localizarea în spaţiu a centrării în plan orizontal în secţiune maxilarele au formă asemănătoare cu o potcoavă; în interiorul acesteia se înscrie un cerc imaginar principiul ortoradialităţii cere ca fasciculul de radiaţii să fie orientat în plan orizontal astfel încât raza centrală să prelungească razele cercului imaginar
 23. 23. Avantajele radiografiei periapicale Dieck  rapidă  nu necesită manevre laborioase  centrarea nu crează probleme deosebiteDezavantajele radiografiei periapicale Dieck  abordarea oblică a filmului şi structurilor alveolare  abordarea excentrică  lipsa de paralelism dinte-film
 24. 24. Tipuri particulare de radiografi periapicale tehnica bisectoarei cu susţinere manuală a filmului de către pacient tehnica modernizată a bisectoarei cu susţinere retroalveolară printr-un suport
 25. 25. TEHNICA PARALELISMULUI – caracteristici  paralelismul dintre dinte şi film  centrarea pe mijlocul dintelui şi filmului  centrarea perpendiculară pe axul longitudinal al dintelui şi filmului
 26. 26. Avantajele tehnicii paralelismului • fidelitatea imaginii • limitarea erorilor de centrare • este o metodă curentă în tratatele moderne de radiologie stomatologicăDezavantajele tehnicii paralelismului • dotarea tehnică • introducerea filmului
 27. 27. INCIDENŢA INTERPROXIMALĂ CU FILME CU ARIPIOARE- „BITE-WING” ( TEHNICA RAPER)
 28. 28.  prin această tehnică se pun în evidenţă dinţii aparţinând ambelor arcade (dinţii antagonişti în ocluzie)  coroanele în întregime  coletul  rebordul alveolar  partea ocluzală a septului interdentar  jumătatea coronară a rădăcinii  parodonţiul segmentului dentoalveolar
 29. 29. Indicaţii decelarea precoce a cariilor coronare, de colet, localizate subgingival, sub coroanele de înveliş modificări de contur ale camerei pulpare procese de calcificare ale pulpei decelarea leziunilor osoase în parodontopatiile marginale fisurile smalţului fracturi coronoradiculare
 30. 30. RADIOGRAFIA PANORAMICĂ A ÎNTREGII DENTIŢII (ORTOPANTOMOGRAFIA) reprezintă obţinerea pe un film a imaginii desfăşurate a întregii dentiţii • tipuri de aparate aparate la care sursa de radiaţii este introdusă în gura pacientului în centrul cercului imaginar înscris în potcoava maxilarului; din acest punct se emit radiaţiile X de-a lungul razelor cercului venind dinăuntru în afară şi impresionează un film extraoral aplicat pe tegumentul labiojugal d-a lungul arcadei de radiografiat; pe film sunt proiectate elementele anatomice întâlnite de radiaţii, mărite de volum şi uşor deformate.
 31. 31.  Ortopantomograful – are la bază deplasarea simultană şi antagonică a tubului de radiaţii situat în spatele capului pacientului şi a unui film de 15/30 într-o casetă semicirculară situat în faţa pacientuluimişcarea fiind astfel reglată încât să se realizeze o măturare a întregii dentiţii – expunerea durează în medie 15 secunde iar pe film se proiecteazăarticulaţiile temporomandibulare, întreaga dentiţie, sinusurile maxilare, fosele nazale şi mandibula în întregime – flow-ul de mişcare scade netitatea elementelor de structură osoasă

×