Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vocab10

306 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vocab10

  1. 1. Unitat 10 Activitats de vocabulari El treball de cada dia Nom i cognoms: .......................................................................................................................................................................................... Grup: ............................................... Data: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Relaciona. màscara tràgica màscara còmica la claca la trapa Consulta en el diccionari el significat de les paraules de l’activitat anterior i copia les diverses accepcions que hi trobes. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Relaciona cada paraula amb la seua definició. Si ho necessites, consulta el diccionari. apart 7 7 Cada una de les parts en què es divideixen els actes en una obra de teatre. entreacte 7 7 Descans entre les diverses parts d’una representació. escena 7 7 Qui escriu el text de l’obra. autor 7 7 Parlament que l’actor fa a part. Relaciona cada expressió amb el significat corresponent i escriu oracions en què les utilitzes. 1. Donar el peu. 2. Donar peu. 3. Fer peu. 4. Anar a peu. Tocar el fons. ............... ............... Caminar. ............... Causar, provocar. ............... Dir la frase amb la qual un actor o una actriu inicia la seua rèplica. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

×