Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sectors De ProducciçO

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Sectors De ProducciçO

  1. 1. ELS SECTORS DE PRODUCCIÓ: SECTOR PRIMARI:Productes que s`obtenen directament de la natura. Agricultura: productes naturals de la terra : creilles, taronges… A la Comunitat Valenciana:de secà i de regadiu Ramaderia:productes dels animals: carn, llet, ous, llana… A la Comunitat Valenciana:bestiar boví, porcí i granges avícoles. Pesca:marisc i peix. Mineria: a la Comunitat valenciana: marbre, pedra i sal.
  2. 2. SECTOR SECUNDARI: transforma els productes de la natura.  Industria: pesant i lleugera A la Comunitat Valenciana: 4. Nuclis industrials de Castelló i Onda fabriquen ceràmica i materials per a la construcció. 5. Valencia i rodalies: mobles, maquinària… 6. Ibi i Onil: joguets i nines 7. Elx i Elda: calçat.  Construcció:cases, ponts, carreteres…  Artesania: eines senzilles en tallers
  3. 3. SECTOR TERCIARI:Prestar serveis i ajudar els altres.  Turisme: a la Comunitat Valenciana arriben turistes d’Espanya i de l’estranger per. visitar platges i zones rurals.  Transport ( aeri, maritim i terrestre ): a la Comunitat Valenciana tenen molta importància els aeroports i ports valencians.  Comerç: la exportació es molt important a la nostra comunitat  Sanitat  Educació
  4. 4. qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqq

×