Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etappmålen i det svenska miljömålssystemet

9,110 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Etappmålen i det svenska miljömålssystemet

 1. 1. ETAPPMÅL – STEG PÅ VÄGEN
 2. 2. Skiss miljömålen
 3. 3. ETAPPMÅL – STEG PÅ VÄGEN • Steg på vägen att nå generationsmålet samt ett eller flera miljökvalitetsmål • Kopplade till styrmedel och åtgärder • Identifierar önskad samhällsomställning
 4. 4. STRATEGIER OCH ETAPPMÅL INOM PRIORITERADE OMRÅDEN • Regeringen gör prioriteringar av mest angelägna områden • En parlamentarisk beredning utvecklar strategier och ger förslag på etappmål, styrmedel och åtgärder
 5. 5. ETAPPMÅL - ÄN SÅ LÄNGE INOM OMRÅDENA:
 6. 6. ETAPPMÅLEN - I KORTHET
 7. 7. UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER • Utsläppen för den ”icke-handlande sektorn” i Sverige bör till år 2020 vara 40 procent lägre än år 1990 LUFTFÖRORENINGAR • Utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar i Europa till 2015 • Utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten till 2016 • Luftföroreningar från småskalig vedeldning
 8. 8. AVFALL • Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan till 2018 • Ökad resurshushållning i byggsektorn till 2020
 9. 9. BIOLOGISK MÅNGFALD • Ekosystemtjänster och resiliens till 2013 • Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster till 2018 • Hotade arter och naturtyper till 2015 • Invasiva främmande arter till 2015 • Kunskap om genetisk mångfald till 2015
 10. 10. FARLIGA ÄMNEN • Särskilt farliga ämnen till 2015/2018 • Kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper till 2015/2018 • Information om farliga ämnen i varor till 2020 • Utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler till 2020 • Effektivare kemikalietillsyn inom EU till 2018 • Giftfria och resurseffektiva kretslopp till 2018 • Minska barns exponering för farliga kemikalier till 2018 • Ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt till 2020
 11. 11. Vill du veta mer? VILL DU VETA MER? miljömål.se FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR

×