ใบงานประวัติศาสตร์สากล 1

7,886 views

Published on

ใบงาน ม.4

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,886
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
411
Actions
Shares
0
Downloads
86
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงานประวัติศาสตร์สากล 1

  1. 1. ชื่อ…………………….. ………………..เลขที่………ม.4/…..… ตอนที่ 1 เติม ชื่อ เมือ งต่า งๆลงในแผนที่ ใบงานประวัต ิศ าสตร์ ม.4 ตอนที่ 2 จงตอบคำา ถามต่อ ไปนี้ 1. อารยธรรมธรรมคลาสสิค หมายความว่าอย่างไร ………………………………………………………………………… …………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………… 2. อารยธรรมกรีก คือ บริเวณใดของโลก ………………………………………………………………………… …………………………………… 3. กรีก แบ่งศูนย์กลางสำาคัญเป็นกี่ศูนย์กลาง ได้แก่อะไรบ้าง …………………………………………….... 4. นครรัฐเอเธนส์ (Athens)โดดเด่นเรื่อง ใด……………………………………………............................... ... 5. นครรัฐสปาร์ตา (Sparta) โดดเด่นเรื่อง ใด……………………………………………............................... . 6. กิจกรรมทางการเมืองการปกครองของนครรัฐเอเธนส์ ที่มอิทธิพลต่อ ี ระบอบการเมืองการปกครองแบบใดในยุคต่อ
  2. 2. มา……………………………………………................................ ................................................ 7. สถาปัตยกรรมที่สำาคัญของอารยธรรมกรีกคือ สถาปัตยกรรม………………………………………………. 8. เพราะเหตุใดที่จุดแรกเริ่มของอารยธรรมโลกในบริเวณเอเชียจึงขยาย แพร่ไปยังโลกตะวันตก มากกว่าที่จะขยายแพร่มายังโลกตะวัน ออก…………………………………………………………………. ……………………………………………. …………………………………………………………………. ……………………………………………. …………………………………………………………………. 9. กีฬาโอลิมปิคที่จัดทุก ๆ 4 ปี 1 ครั้ง ในปัจจุบันสืบเนื่องมาจากการบูชา เทพเจ้า…………………………… 10. อารยธรรมกรีกปรากฏครั้งแรกที่……………………….เรียกว่า อารยธรรม…………………………….. 11. เริ่มต้นอารยธรรมกรีก ได้นำาตัวอักษรของ ชาว…………………………………………….…มาดัดแปลง 12. ยุคคลาสสิก ( Classical Age ) เรียกอีกชื่อหนึ่ง คือ…………..มีการปกครองแบบ……………………….. 13. กรีกในรัชสมัยพระเจ้าอะเล็กซานเดอร์มหาราช เรียกว่า ยุค………………………………………………. 14. ศิลปะแบบ โมเสก ( mosaic ) คือ ………………………………………………………………………… 15. สงครามเพโลพอนนีเซียน หมายถึง ……………………………………………………………………… 16. จิตรกรรม ยุคแรก ภาพที่นิยมวาด อย่างไร …………….. ………………………………………………. 17. จิตรกรรมสมัยคลาสสิก ภาพที่นิยมวาด อย่างไร ………………………………………………………… 18. จิตรกรรมสมัยเฮลเลนิสติก ภาพที่นิยมวาด อย่างไร …………………………………………………….. 19. วรรณกรรม ที่สำาคัญ ได้แก่ ………………………………………………………………………… …… 20. ละครที่แพร่หลายในสมัยคลาสสิกเป็นบทละคร ประเภท…………………………………………………
  3. 3. ตอนที่ 3 จงวาดภาพหัว เสา ที่น ิย มในอารยธรรมกรีก ทั้ง 3 แบบ แบบดอริก ( Doric ) แบบไอออนิก ( Ionic ) แบบโครินเธียน ( Corinthian )

×