Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การโฆษณาผ่าน Online Rich Media

2,150 views

Published on

โดย คุณภาวุธ พงษ์วิทยภาณุ กรรมการผู้จัดการบริษัทตลาด ดอท คอม จำกัด จากเอกสารประกอบการอบรม Digital Marketing เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรม FX Resort Chaweng จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การโฆษณาผ่าน Online Rich Media

 1. 1. Online Rich Media อาจารย์ : ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ป้อม) 
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด www.TARAD.com, www.ThaiSecondhand.com - อุปนายก สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย - อาจารย์ ม.ศิลปากร คณะไอซีที และ สถาบัน Net Design - ที่ปรึกษา-อดีตเลขาธิการ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย www.Webmaster.or.th
 
 E-Mail : pawoot@tarad.com
 URL : www.Pawoot.com Twitter : @pawoot
 2. 2. วิทยากร : ภาวุธ (ป้อม) พงษ์วิทยภานุ การศึกษา : Master Degree 2 Executive MBA Program ,Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University Master Degree 1 Master of Science, Internet & E-Commerce Assumption University Bachelor Degree Architectural, Rangsit Universityหน้าที่งานในปัจจุบัน :Managing Director TARAD DOT COM Co ., Ltd. ( TARAD.com)Vice President Thai E-Commerce AssociationConsultant Thai Webmaster AssociationConsultant APEC IBIZ : Thailand Productivity Institute   Columnist Bangkok Biz News Newspaper, SME MagazineRadio Host FM 102 Nation Radio. Every Sunday 4.00PMTeacher Silpakorn UniversitySee all list at http://www.Pawoot.com/Myself/
 3. 3. ประสบการณ์อื่นๆ My Pocket Book •  E-Commerce ‒ Sell to the World •  E-Marketing ‒ Reach People around the world •  How to start business with TARAD.com Online Consultant Customer
 4. 4. วันนี้มีอะไรบ้าง?1.  เทคโนโลยีใหม่ๆในการทํา Online Rich Media 2.  แนวทางการสร้าง Online Rich Media ที่ตอบสนองต่อ เป้าหมายทางธุรกิจ 3.  กลยุทธ์การทําตลาดผ่าน Online Rich Media แบบต่างๆ เช่น –  Engagement Interactive Ads –  Interactive eMagazine –  eBrochure  
 5. 5. กําหนดวัตถุประสงค์1. เพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness)2. ประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ 
 (Brand Engagement & Participation)3. เพิ่มยอดขาย (Sale & Acquisition)
 6. 6. Expanded VDO
 7. 7. Expanded banner
 8. 8. Home Page Take Over
 9. 9. Home Page Take Over
 10. 10. Messenger VDO Ads Expanded
 11. 11. Expanded VDO Ads on IM
 12. 12. Widget Ads
 13. 13. Banner Advertising
 14. 14. มาตรฐานโฆษณาออนไลน์ด้วย แบนเนอร์•  โฆษณาแถบยาว และปุ่ม (Banners and Buttons) 
 http://www.pawoot.com/online-advertising
 http://www.iab.net/ 728 x 90 IMU 
 (Leader board) 468 x 60 IMU
 (Full Banner) 234 x 60 IMU
 (Half Banner) 120 x 60 IMU 
 88 x 31 IMU 
 120 x 90 IMU 
 125 x 125 IMU
 120 x 240 IMU 
 (Button 2) (Micro Bar) (Button 1) Square Button) (Vertical Banner)
 15. 15. 11 วิธีการออกแบบแบนเนอร์ให้ได้ผล1.  ขนาดยิ่งใหญ่ยิ่งมีโอกาสการคลิกเยอะ2.  เปลี่ยนแบนเนอร์บ่อย (1 แคมเปญ ควรมีอย่างน้อยแบนเนอร์ 2 แบบ)3.  เน้นไอเดียหลักเพียงแค่ 1 หรือ 2 ประเด็นเท่านั้นก็พอ4.  ใช้คําพูดที่จูงใจ ดึงดูดในแบนเนอร์ เช่น กดที่นี่ โอกาสสุดท้าย ฟรี.! ยังเป็นคําที่มีอนุภาคมากที่สุด5.  บริหารจัดการความยาวของตัวอักษรให้ดี ไม่ควรยาวเกินไป เดี๋ยวผู้ ชมจะอ่านไม่ทัน6.  การใช้ภาพเคลื่อนไหว จะมีคนคลิกมากว่า โฆษณาภาพนิ่ง (เคลื่อนไหวอย่างเร็ว) ทําให้ interact ได้ เช่นมีเกมให้เล่น หรือให้เอา เมาส์คลิกเพื่อเล่นกับ banner7.  การใช้เซ็กซ์ ช่วย.. ยังไงคนก็สนใจ8.  ใช้สีสันโดดเด่น มีคนสนใจมากกว่า สีดําๆ ถมึนๆ9.  การออกแบบที่ดี เว็บที่ให้คุณสร้าง10.  ขนาดไฟล์ของแบนเนอร์ไม่ควรใหญ่จนเกินไป แบนเนอร์ได้ฟรี.!11.  ทําลิงค์ไปหน้าที่ต้องการหลังจากกด แบนเนอร์ http://Banner.tarad.com12.  ทดสอบแบนเนอร์ก่อน ขึ้นจริงๆ www.AdDesigner.com www.ABCbanners.com
 16. 16. จะลงโฆษณาที่เว็บไหนดีหนอ?-  เว็บที่คนเข้าจํานวนมาก (บางครั้งน้อยก็ OK)- เว็บที่มี กลุ่มเป้าหมายเดียวตรงกับคุณ 
- ลงหลายๆ เว็บๆ จะได้ผลมากกว่าลงเว็บเดียว
- ลงเป็นช่วงๆ ที่คิดว่าเหมาะสม (อย่าลืมเปลี่ยนแบนเนอร์บ่อยๆ) จะหาเว็บที่ตรงกับเราได้โดยดูจากการ จัดอันดับ หมวดหมู่เว็บไซต์ตามกลุ่ม เป้าหมายของเว็บไซต์คุณที่ www.Truehits.net
 17. 17. เทคนิคการหาเว็บไซต์ลงโฆษณา•  Google Related Site•  Google Ad Planner
 https://www.google.com/adplanner•  Alexa Related Site
 18. 18. Work Shopเว็บไซต์เป้าหมาย ________________________________________________________________________________________________ขนาดแบนเนอร์ _______________________________________ข้อความหลัก _______________________________________ข้อความรอง _______________________________________ภาพ ‒ สีที่ใช้ _______________________________________
 19. 19. ขั้นตอนการซื้อสินค้า
(Purchasing Funnal) Social Network - Facebook - Twitter Web Site, Blog, VDO, Review E-Commerce
 20. 20. การสั่งซื้อสินค้า (online to online) ไปซื้อที่เว็บไซต์ (E-Commerce) (Action) Twitter สร้างการรับรู้
(Awareness) เว็บ Review สร้างความสนใจ ตัดสินใจ
 (Interest & Desire)
 21. 21. การสั่งซื้อสินค้า (online to offline)Twitter สร้างการรับรู้
(Awareness) ไปซื้อในงาน Commart (Action) เว็บบอร์ด สร้างความสนใจ ตัดสินใจ
 (Interest & Desire)
 22. 22. Youtube
 23. 23. Metro News Paper in England
 24. 24. Augmented  Reality!Ac0vity  AR
 25. 25. Augmented  Reality!Olympus  E-­‐pen
 26. 26. Augmented  reality  +  Loca0on
 27. 27. Layar  คือโปรแกรมบราวเซอรรูปแบบใหม ที่มีผสมผสานเทคโนโลยี =Augmented  Reality  เขาไปอยางเต็มรูปแบบ =ทำใหเราสามารถมองเห็น การผสมผสานของโลกแหงความจริงๆ=กับโลกออนไลนเสมือนจริงเขาดวยกันอยางนาตกใจ =สามารถดาวนโหลดโปรแกรมนี้ในโทรศัพทระบบ  Andriod  หรือ iphone  ดูเพิ่มเติมไดที่ www.Layar.com  !
 28. 28. Augmented + Location + E-Commerce
 29. 29. Social Network + Augmented Reality
 30. 30. E-Book
 31. 31. สร้าง E-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum 6.0•  FlipAlbum  h>p://www.flipalbum.com  •  I  Love  Library  h>p://ilovelibrary.com  
 32. 32. จบ
 สอบถามหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 www.Pawoot.com
 
 โหลด Slide ได้ที่ 
 http://www.slideshare.net/pawoot
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ 
E-Mail : pawoot@tarad.com โทร : 02 541-4100 
BB PIN : 21C29B8E Twitter.com/pawoot
Facebook.com/pawoot

×