บัญชีรายชื่อนิสิตที่ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจาการ         ของมหาวิทยาลัยบูรพา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ...
ที่            ชื่อ-สกุล            อาเภอ     จังหวัด  ศธ ๖๖๐๐/๒๕  นาย ภพพร         ...
ที่          ชื่อ-สกุล              อาเภอ     จังหวัด  ศธ ๖๖๐๐/๕๓  นาย เกรียงไกร     แ...
ที่           ชื่อ-สกุล           อาเภอ     จังหวัด  ศธ ๖๖๐๐/๘๑   นาย เรวุฒิ       เจน...
ที่          ชื่อ-สกุล           อาเภอ      จังหวัด  ศธ ๖๖๐๐/๑๐๙ นาย ยงศิลป์       จารุเม...
ที่          ชื่อ-สกุล           อาเภอ      จังหวัด  ศธ ๖๖๐๐/๑๓๗ นาย ธงไชย        ภักดี...
ที่         ชื่อ-สกุล            อาเภอ      จังหวัด  ศธ ๖๖๐๐/๑๖๕ นาย นิเทศ        นวนไท...
ที่        ชื่อ-สกุล            อาเภอ      จังหวัด  ศธ ๖๖๐๐/193 นาย หัสณัฐ      วิจิตรปฏิ...
ที่        ชื่อ-สกุล           อาเภอ      จังหวัด  ศธ ๖๖๐๐/221 นาย กัมปนาท      หนูยงค์   ...
ที่         ชื่อ-สกุล           อาเภอ      จังหวัด  ศธ ๖๖๐๐/249 นาย อาณาจักร      พิมพะกร...
ที่         ชื่อ-สกุล            อาเภอ      จังหวัด  ศธ ๖๖๐๐/277 นาย ภาณุพงษ์      แสงสว่าง...
ที่          ชื่อ-สกุล             อาเภอ       จังหวัด  ศธ ๖๖๐๐/305 นาย บริพัฒน์       ไ...
ที่         ชื่อ-สกุล           อาเภอ     จังหวัด  ศธ ๖๖๐๐/333 นาย เอกวิริยะ     ชุมภู   ...
ที่         ชื่อ-สกุล             อาเภอ    จังหวัด  ศธ ๖๖๐๐/361 นาย นวพงศ์       ต้นจ้อย ...
ที่          ชื่อ-สกุล             อาเภอ        จังหวัด  ศธ ๖๖๐๐/389 นาย ธีธัช       ...
ที่         ชื่อ-สกุล            อาเภอ      จังหวัด  ศธ ๖๖๐๐/417 นาย สราวุธ       กุลจัน...
ที่          ชื่อ-สกุล             อาเภอ      จังหวัด  ศธ ๖๖๐๐/445 นาย อัษฎายุธ       ห...
ที่         ชื่อ-สกุล            อาเภอ      จังหวัด  ศธ ๖๖๐๐/473 นาย นิครินทร์     เจริญวงศ...
ที่          ชื่อ-สกุล            อาเภอ       จังหวัด  ศธ ๖๖๐๐/501 นาย ศักดิ์นรินทร์     ค...
ที่         ชื่อ-สกุล            อาเภอ      จังหวัด  ศธ ๖๖๐๐/529 นาย จตุพร        สาระโท ...
ที่        ชื่อ-สกุล            อาเภอ     จังหวัด  ศธ ๖๖๐๐/557 นาย อภิสิทธิ์     แก้วสีขาว  ...
ที่         ชื่อ-สกุล          อาเภอ        จังหวัด  ศธ ๖๖๐๐/585 นาย วีระยุทธ      คาสุขดี ...
ที่         ชื่อ-สกุล            อาเภอ       จังหวัด  ศธ ๖๖๐๐/613 นาย พศวีร์       สินพ...
ที่        ชื่อ-สกุล             อาเภอ     จังหวัด  ศธ ๖๖๐๐/641 นาย นันทพนธ์     บัวเสือ  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Main1050name soldier

4,976 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,976
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Main1050name soldier

 1. 1. บัญชีรายชื่อนิสิตที่ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจาการ ของมหาวิทยาลัยบูรพา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามภูมิลาเนาทหาร (นิสิตที่ยื่นเอกสาร วันที่ 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555)ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/๑ นาย จักรพันธ์ จันทรชาตรี เกาะลันตา กระบี่๒ นาย พุทธินันท์ ผลแก้ว ปลายพระยา กระบี่๓ นาย วชิรญาณ์ สุขคาปา คลองเตย กรุงเทพ๔ นาย ชุน คาเครื่อง จตุจักร กรุงเทพ๕ นาย พัฒนพล ศิริผลสมสุข จอมทอง กรุงเทพ๖ นาย ณัฐวิทย์ ภู่ธีระภัทรกุล ดอนเมือง กรุงเทพ๗ นาย อัฒเดช อิ่มเอิบ ดินแดง กรุงเทพ๘ นาย วิชัย ไชยเชษฐ์ ดินแดง กรุงเทพ๙ นาย ชลธาร สุคนธมัต ตลิ่งชัน กรุงเทพ๑๐ นาย สหรัฐ สมานมิตร ตลิ่งชัน กรุงเทพ๑๑ นาย ภูมิชัย จันทร์เทศ ตลิ่งชัน กรุงเทพ๑๒ นาย พันธุ์ธัช อภินันท์ฐกรณ์ ทุ่งครุ กรุงเทพ๑๓ นาย ธีรภัทร์ วัลยเพชร์ ธนบุรี กรุงเทพ๑๔ นาย ณัฐวุฒิ สว่างดี บางกอกน้อย กรุงเทพ๑๕ นาย อนิรุทธิ์ นามประภา บางกอกน้อย กรุงเทพ๑๖ นาย วิธร โปตระนันท์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพ๑๗ นาย สมพิชิต สอนสาแดง บางขุนเทียน กรุงเทพ๑๘ นาย สรวิศ อิทธิศัทธา บางขุนเทียน กรุงเทพ๑๙ นาย ณรงค์ฤทธิ์ ชาวประทุม บางเขน กรุงเทพ๒๐ นาย มงคล มั่นคงประเสริฐ บางคอแหลม กรุงเทพ๒๑ นาย กฤษฎา เหล่าธนาวิน บางซื่อ กรุงเทพ๒๒ นาย ณธกฤษ ขวัญอ่อน บางนา กรุงเทพ๒๓ นาย ณัฐชาติ เชาวะวนิชย์ บางนา กรุงเทพ๒๔ นาย สารัตถ นาคเกษม บางบอน กรุงเทพ
 2. 2. ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/๒๕ นาย ภพพร ศิริอัศวตระกูล บางพลัด กรุงเทพ๒๖ นาย วรชัย วิบูลย์จันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพ๒๗ นาย ภาณุเดช กูบกระบี่ บึงกุ่ม กรุงเทพ๒๘ นาย พีระศักดิ์ รินสาร บึงกุ่ม กรุงเทพ๒๙ นาย ณัฏฐ์ ชรารักษ์ บึงกุ่ม กรุงเทพ๓๐ นาย ธิติ ทะเสนฮด ประเวศ กรุงเทพ๓๑ นาย วรพล ล้อมกุลไพศาล ประเวศ กรุงเทพ๓๒ นาย วรพล อมรวิทย์ ประเวศ กรุงเทพ๓๓ นาย อภิวัฏ ธนเลิศชัยกุล ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ๓๔ นาย พงษ์พัฒน์ พันธุ์มณี พระโขนง กรุงเทพ๓๕ นาย ศักดิธัช ราชกิจจา พระนคร กรุงเทพ๓๖ นาย เอกรัชต์ มาศสุข พระนคร กรุงเทพ๓๗ นาย อนุสรณ์ จันทสมบัติ ภาษีเจริญ กรุงเทพ๓๘ นาย ณัฐวุฒิ วิริยะภิรัตน์ มีนบุรี กรุงเทพ๓๙ นาย อรรณพ เจริญแก้ว ยานนาวา กรุงเทพ๔๐ นาย ปิตุภูมิ สีเขียว สวนหลวง กรุงเทพ๔๑ นาย วุฒิกร ซื่อตรง สะพานสูง กรุงเทพ๔๒ นาย จิรายุทธิ์ เกิดบัวเพ็ชร์ สายไหม กรุงเทพ๔๓ นาย สถาพร โพธิ์น้อยงาม หนองแขม กรุงเทพ๔๔ นาย ภูวนัย ปิ่นวิเศษ หนองจอก กรุงเทพ๔๕ นาย คุณากร เนตรสืบสาย หลักสี่ กรุงเทพ๔๖ นาย นัฐพนธ์ วรรษธนากร หลักสี่ กรุงเทพ๔๗ นาย ธกฤต วิชัยดิษฐ หลักสี่ กรุงเทพ๔๘ นาย หนึ่งบุรุษ บุตรชัยงาม ห้วยขวาง กรุงเทพ๔๙ นาย วศิน กองแก้ว ท่าม่วง กาญจนบุรี๕๐ นาย เกียรติศักดิ์ หวองเจริญพานิช ท่ามะกา กาญจนบุรี๕๑ นาย วสุ กิจทรัพย์ เมือง กาญจนบุรี๕๒ นาย ณัฐพงษ์ พึ่งพระเดช เมือง กาญจนบุรี
 3. 3. ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/๕๓ นาย เกรียงไกร แก้วกอง ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี๕๔ นาย ณัฐนันท์ นามมนตรี กมลาไสย กาฬสินธุ์๕๕ นาย พิชัยยุทธ อาพร กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์๕๖ นาย พงศธร เหล่าดี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์๕๗ นาย ชาญชัย ยอดแก้ว ขาณุวรลักษบุรี กาแพงเพชร๕๘ นาย กิตตะธี จารุจิตร์ พรานกระต่าย กาแพงเพชร๕๙ นาย อัฐพล พาไธสง เมือง กาแพงเพชร๖๐ นาย อรรถสิทธิ์ เลิศศิริยุทธ เมือง กาแพงเพชร๖๑ นาย อศิวะ ทาขุลี ชุมแพ ขอนแก่น๖๒ นาย จตุรวิทย์ เบ้าคา บ้านฝาง ขอนแก่น๖๓ นาย กิติศักดิ์ สอนอ้น บ้านฝาง ขอนแก่น๖๔ นาย ภัทรภูมิ บารุงไทยชัยชาญ พล ขอนแก่น๖๕ นาย สุทธิวัฒน์ ไชยเชษฐ์ เมือง ขอนแก่น๖๖ นาย สุภัทรชัย หลวงกลาง เมือง ขอนแก่น๖๗ นาย ขวัญยืน เกตุหนู สีชมพู ขอนแก่น๖๘ นาย ฐาปกรณ์ ถาดสูงเนิน สีชมพู ขอนแก่น๖๙ นาย ประพล ศรีษะโม หนองสองห้อง ขอนแก่น๗๐ นาย เผ่าไท ไทยงาม แก่งหางแมว จันทบุรี๗๑ นาย จตุพร สุวรรณหิตาธร ขลุง จันทบุรี๗๒ นาย ธนพล พวงแก้ว ขลุง จันทบุรี๗๓ นาย ฉัตรฤกษ์ ปลาทอง ขลุง จันทบุรี๗๔ นาย กฤษกร ภูมินา เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี๗๕ นาย สุพจน์ ชอบแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี๗๖ นาย ธวัชชัย วัฒนสิทธิ์ ท่าใหม่ จันทบุรี๗๗ นาย ณัฐนนท์ ชนะสิทธิ์ ท่าใหม่ จันทบุรี๗๘ นาย ปฏิพล เลิศลักษณ์ศิริกุล นายายอาม จันทบุรี๗๙ นาย กิตติภณ ใจตรง นายายอาม จันทบุรี๘๐ นาย ศักรภพน์ มามีไชย นายายอาม จันทบุรี
 4. 4. ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/๘๑ นาย เรวุฒิ เจนพิชิตกุลชัย นายายอาม จันทบุรี๘๒ นาย ณัฐพงษ์ เจริญเมือง มะขาม จันทบุรี๘๓ นาย ทรงศักดิ์ ศิริเจริญธรรม มะขาม จันทบุรี๘๔ นาย มีโชค บุญโยประการ มะขาม จันทบุรี๘๕ นาย เกียรติพงษ์ ชุ่มจิตต์ มะขาม จันทบุรี๘๖ นาย ลิขิต ทองคง มะขาม จันทบุรี๘๗ นาย ชญานนท์ ยังคา เมือง จันทบุรี๘๘ นาย กฤษฎา พัฒนภิรมย์ เมือง จันทบุรี๘๙ นาย ปรีชา วงษ์ชม ภู เมือง จันทบุรี๙๐ นาย อุดมศักดิ์ รัตนวิจารณ์ เมือง จันทบุรี๙๑ นาย ศิวะ บุญหลาย เมือง จันทบุรี๙๒ นาย ณัฐสุกฤษฏิ์ นวรัตน์ธารา เมือง จันทบุรี๙๓ นาย กิตติพงศ์ สมหวังสกุล เมือง จันทบุรี๙๔ นาย อังคาร ฉิมมณี เมือง จันทบุรี๙๕ นาย ณัฐชนน ดาวกระจาย เมือง จันทบุรี๙๖ นาย ธนิต โพธิเขต เมือง จันทบุรี๙๗ นาย อธิป เพ็ชรรัตน์ สอยดาว จันทบุรี๙๘ นาย พิริยะ คุ้มประยูร สอยดาว จันทบุรี๙๙ นาย ทรงพล สงวนทรัพย์ แหลมสิงห์ จันทบุรี๑๐๐ นาย กรกต สวาทภักดิ์ แหลมสิงห์ จันทบุรี๑๐๑ นาย บัญชา บรรเทาวงษ์ แหลมสิงห์ จันทบุรี๑๐๒ นาย ภัควัฒน์ ตองอ่อน แหลมสิงห์ จันทบุรี๑๐๓ นาย ศิลปกร สุขสมัย แหลมสิงห์ จันทบุรี๑๐๔ นาย เจษฎาพงศ์ ศรีสังข์ แหลมสิงห์ จันทบุรี๑๐๕ นาย ท นงศักดิ์ โตเจริญ บางคล้า ฉะเชิงเทรา๑๐๖ นาย วชิรวิชญ์ จอมศิลป์ บางคล้า ฉะเชิงเทรา๑๐๗ นาย ศิริพงศ์ จันทราภิรมย์ บางน้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา๑๐๘ นาย สุทธชัย ทองเนียม บางน้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
 5. 5. ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/๑๐๙ นาย ยงศิลป์ จารุเมฆิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา๑๑๐ นาย รณชัย เพ็ชรนงนุช บางปะกง ฉะเชิงเทรา๑๑๑ นาย ขจรศักดิ์ รักษา บางปะกง ฉะเชิงเทรา๑๑๒ นาย ชาคริต พละหาญ บางปะกง ฉะเชิงเทรา๑๑๓ นาย นราธิป ทองสุวรรณ์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา๑๑๔ นาย นัฐพงษ์ วิจิตร บางปะกง ฉะเชิงเทรา๑๑๕ นาย พรชัย จันทร์สุริยา บางปะกง ฉะเชิงเทรา๑๑๖ นาย ดารง ค์วุฒิ อัมพร บางปะกง ฉะเชิงเทรา๑๑๗ นาย แมนรัตน์ โสวัณณะ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา๑๑๘ นาย ทยากร ศรีเสริม บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา๑๑๙ นาย ชรินทร์ บุญสม บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา๑๒๐ นาย จิตริน นาคเจริญสุข แปลงยาว ฉะเชิงเทรา๑๒๑ นาย ยุทธนา เอมสมบูรณ์ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา๑๒๒ นาย สรวิชญ์ คุณาวุฒิ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา๑๒๓ นาย ศักดา ผาแก้ว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา๑๒๔ นาย กิตตินันท์ ศรีสมบัติ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา๑๒๕ นาย ธีรเดช พูลสวัสดิ์ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา๑๒๖ นาย กิตติพงศ์ ทองสุข พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา๑๒๗ นาย ชัชวาล โพธิ์ประเสริฐ เมือง ฉะเชิงเทรา๑๒๘ นาย วุฒินันท์ โตสุขเจริญ เมือง ฉะเชิงเทรา๑๒๙ นาย วิชญ์วิศิชย์ ลาวิลาศ เมือง ฉะเชิงเทรา๑๓๐ นาย ณรงค์ชัย บุรีพิพิธ เมือง ฉะเชิงเทรา๑๓๑ นาย ดลรวี พูลสวัสดิ์ เมือง ฉะเชิงเทรา๑๓๒ นาย มงคลศักดิ์ ชื่นตา เมือง ฉะเชิงเทรา๑๓๓ นาย ณัฐพล ถึงกล้า สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา๑๓๔ นาย อนิรุธ สิงห์สวัสดิ์ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา๑๓๕ นาย รชานนท์ นุชพิเรนทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี๑๓๖ นาย จิณณวัตร จันทอง เกาะจันทร์ ชลบุรี
 6. 6. ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/๑๓๗ นาย ธงไชย ภักดีแขก เกาะจันทร์ ชลบุรี๑๓๘ นาย ธวัชชัย โปกุล เกาะจันทร์ ชลบุรี๑๓๙ นาย อลงกรณ์ น้าแก้ว เกาะจันทร์ ชลบุรี๑๔๐ นาย ธีรชาติ เงินรอด บ่อทอง ชลบุรี๑๔๑ นาย สิทธิพงษ์ สิริจานรรจ์ บ่อทอง ชลบุรี๑๔๒ นาย อรรถพล แคภูเขียว บางละมุง ชลบุรี๑๔๓ นาย กิตติชัย เจี่ยสกุล บางละมุง ชลบุรี๑๔๔ นาย เกริกเกียรติ บารุงกิจวิทยา บางละมุง ชลบุรี๑๔๕ นาย โกวิท จันทนวรานนท์ บางละมุง ชลบุรี๑๔๖ นาย คฑาธร สาราญ บางละมุง ชลบุรี๑๔๗ นาย จอห์น เคาบา บางละมุง ชลบุรี๑๔๘ นาย ชาญณรงค์ คาผิว บางละมุง ชลบุรี๑๔๙ นาย ชุติมัน ธรรมศิวพัฒน์ บางละมุง ชลบุรี๑๕๐ นาย นิธิศ กรียพันธ์ บางละมุง ชลบุรี๑๕๑ นาย เพิ่มศุกร์ ธรรมารักษ์ บางละมุง ชลบุรี๑๕๒ นาย เภตรา ไทยพานิช บางละมุง ชลบุรี๑๕๓ นาย วีระยุทธ วงศาโรจน์ บางละมุง ชลบุรี๑๕๔ นาย เกรียงศักดิ์ ศรีนอก บางละมุง ชลบุรี๑๕๕ นาย กีรติ ชินวรรัตน์กนก บางละมุง ชลบุรี๑๕๖ นาย จาตุรนต์ กองแสน บางละมุง ชลบุรี๑๕๗ นาย จิรายุทธ แสงผา บางละมุง ชลบุรี๑๕๘ นาย ชนม์เจริญ แก้วเนตร์ บางละมุง ชลบุรี๑๕๙ นาย ชนินทร์ แสงภิรมย์ บางละมุง ชลบุรี๑๖๐ นาย ชัชพล จุลพันธ์ บางละมุง ชลบุรี๑๖๑ นาย ณรงค์เดช กาญจนพิมาย บางละมุง ชลบุรี๑๖๒ นาย ณัฐพงษ์ กลิ่นเกลา บางละมุง ชลบุรี๑๖๓ นาย ทิวา ใจขม บางละมุง ชลบุรี164 นาย ธนวัฒน์ นึกกระดานนท์ บางละมุง ชลบุรี
 7. 7. ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/๑๖๕ นาย นิเทศ นวนไทย บางละมุง ชลบุรี๑๖๖ นาย นิรันดร์ พู่โต๊ะยา บางละมุง ชลบุรี๑๖๗ นาย บวรภักดิ์ โสภา บางละมุง ชลบุรี๑๖๘ นาย พนมศักดิ์ ชาญเชี่ยว บางละมุง ชลบุรี๑๖๙ นาย พิษณุ ประเสริฐศรี บางละมุง ชลบุรี๑๗๐ นาย ภาสพงศ์ สมโสม บางละมุง ชลบุรี๑๗๑ นาย วัชรพงษ์ คงมั่น บางละมุง ชลบุรี๑๗๒ นาย วาตารุ เกียรติปรีชา บางละมุง ชลบุรี๑๗๓ นาย อรรถพงษ์ จิตร์สม บางละมุง ชลบุรี๑๗๔ นาย อังค์โทนี่ กิลเลอร์มิน บางละมุง ชลบุรี๑๗๕ นาย อานนท์ พจน์กระจ่าง บางละมุง ชลบุรี๑๗๖ นาย ภูมิ รัตนประเสริฐ บางละมุง ชลบุรี๑๗๗ นาย ธัญภิสิษฐ์ อึ๊งเจริญ บางละมุง ชลบุรี๑๗๘ นาย ประณต ไชยศล บางละมุง ชลบุรี๑๗๙ นาย ประสงค์ ลบแย้ม บางละมุง ชลบุรี๑๘๐ นาย ไพศาล อยู่สบาย บางละมุง ชลบุรี๑๘๑ นาย วรวุฒิ สาระบุญ บางละมุง ชลบุรี๑๘๒ นาย ชวลิตร ฤทธิ์กลาง บ้านบึง ชลบุรี๑๘๓ นาย นิติศาสตร์ มันทิราลัย บ้านบึง ชลบุรี๑๘๔ นาย รัชพล เนื่องจานงค์ บ้านบึง ชลบุรี๑๘๕ นาย อภิรักษ์ บุญเจือ บ้านบึง ชลบุรี186 นาย อรรณนพ ใจดี บ้านบึง ชลบุรี187 นาย กรพต ทรัพย์ทวีป๎ญญา บ้านบึง ชลบุรี188 นาย ณัฐชัย สถาวร บ้านบึง ชลบุรี189 นาย ทินพันธุ์ เกียรติกังสดาล บ้านบึง ชลบุรี190 นาย นัยวัฒน์ บุญสุข บ้านบึง ชลบุรี191 นาย วิทวัส รัตนะ บ้านบึง ชลบุรี192 นาย เสริมศักดิ์ พิทักษ์ผลิน บ้านบึง ชลบุรี
 8. 8. ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/193 นาย หัสณัฐ วิจิตรปฏิมา บ้านบึง ชลบุรี194 นาย อดิศร สกุลานนท์ บ้านบึง ชลบุรี195 นาย วรุฒ รา ษีจันทร์ บ้านบึง ชลบุรี196 นาย เกษม หิรัญรัตนพงศ์ บ้านบึง ชลบุรี197 นาย เสรี ลิ้มเลิศฤทธิ์ บ้านบึง ชลบุรี198 นาย นิกร วงภูธร บ้านบึง ชลบุรี199 นาย จิระพงษ์ สมชิต บ้านบึง ชลบุรี200 นาย ธนวัฒน์ ชาญอุประการ บ้านบึง ชลบุรี201 นาย นฤพันธ์ พรไพศาลศิลป์ บ้านบึง ชลบุรี202 นาย ศรายุทธ นพคุณ พนัสนิคม ชลบุรี203 นาย ธนาชัย พุทธิพร พนัสนิคม ชลบุรี204 นาย ชนาธิป ชลวัฒนโยธิน พนัสนิคม ชลบุรี205 นาย ถิรวุฒิ ทรัพย์พูลเจริญ พนัสนิคม ชลบุรี206 นาย ปริญญา ศิริเตียวศรี พนัสนิคม ชลบุรี207 นาย ภาณุรุจ รัตนมณี พนัสนิคม ชลบุรี208 นาย วรพล สิริธนวณิช พนัสนิคม ชลบุรี209 นาย ปิยะพงษ์ ประชุม พนัสนิคม ชลบุรี210 นาย สุรเดช ยศพรวรวุฒิ พนัสนิคม ชลบุรี211 นาย โสภณ ยนต์ศรี พนัสนิคม ชลบุรี212 นาย ภูริทัต บุญญรักษ์ พนัสนิคม ชลบุรี213 นาย ทวีศักดิ์ อิ่มสันเทียะ พนัสนิคม ชลบุรี214 นาย สุรสิทธิ์ ศุภศิริลักษณ์ พนัสนิคม ชลบุรี215 นาย อนุชิต แก้วเขียว พนัสนิคม ชลบุรี216 นาย ไชยวัฒน์ ทรงศักดิ์ศรี พนัสนิคม ชลบุรี217 นาย สุกัลย์ สืบแก้ว พนัสนิคม ชลบุรี218 นาย นุกูล สว่างพร้อง พานทอง ชลบุรี219 นาย พรพรหม สมบุญรอด พานทอง ชลบุรี220 นาย เอกรินทร์ แก้วศิริ พานทอง ชลบุรี
 9. 9. ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/221 นาย กัมปนาท หนูยงค์ พานทอง ชลบุรี222 นาย นที นาปุก พานทอง ชลบุรี223 นาย ธรรมนูญ ใจดี เมือง ชลบุรี224 นาย นพพล มงคลสวัสดิ์ เมือง ชลบุรี225 นาย สมปราชญ์ นันทนพิบูล เมือง ชลบุรี226 นาย พงศกร มรรคไพบูลย์ เมือง ชลบุรี227 นาย กิตติพงษ์ วรรณพงษ์ เมือง ชลบุรี228 นาย บริลักษณ์ วังอ่อน เมือง ชลบุรี229 นาย วุฒิพล โพธิ์แก้ว เมือง ชลบุรี230 นาย อิสระ สมทรง เมือง ชลบุรี231 นาย ชลวิทย์ ธรรมเจริญ เมือง ชลบุรี232 นาย ณัฐชัย ศุภธีระนนท์ เมือง ชลบุรี233 นาย ณัฐสิทธิ์ ทิจะยัง เมือง ชลบุรี234 นาย นพ ดล ศิล ปชัย เมือง ชลบุรี235 นาย นพพล อธิประยูร เมือง ชลบุรี236 นาย นรินทร์ แก้วซิ้ม เมือง ชลบุรี237 นาย ปฐวี ชีวางกูร เมือง ชลบุรี238 นาย พงศธร เสนาพล เมือง ชลบุรี239 นาย ศุภกร ป๎ญจบุศย์ เมือง ชลบุรี240 นาย อุภัยภัทร บุญเพ็ง เมือง ชลบุรี241 นาย พีรพัฒน์ ไพรอนันต์ เมือง ชลบุรี242 นาย เจนณรงค์ พิทักษ์สหภูมิ เมือง ชลบุรี243 นาย กฤตพล รัชตเกษมโชค เมือง ชลบุรี244 นาย เจษฎา รอดคงโรจน์ เมือง ชลบุรี245 นาย ณัฐกร ชิวเจริญ เมือง ชลบุรี246 นาย ณัทเดช ผลิตวานนท์ เมือง ชลบุรี247 นาย วิชชากร ตรึกตรอง เมือง ชลบุรี248 นาย ศมากร แซ่ล้อ เมือง ชลบุรี
 10. 10. ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/249 นาย อาณาจักร พิมพะกร เมือง ชลบุรี250 นาย จิราวัฒน์ ปานสมุทร เมือง ชลบุรี251 นาย ธนคุณ ตยานันท์ เมือง ชลบุรี252 นาย ธิติ สถิต ย์เสถียร เมือง ชลบุรี253 นาย นัฐกิจ ทองนพคุณ เมือง ชลบุรี254 นาย ปุณยวีร์ แหยมพรรนัย เมือง ชลบุรี255 นาย พิพัฒน์พงศ์ ประสาท เมือง ชลบุรี256 นาย เรวัติ น่วมมะสิงห์ เมือง ชลบุรี257 นาย วรายุส รอรั้ง เมือง ชลบุรี258 นาย สุรไกร ใจช่วย เมือง ชลบุรี259 นาย อภิวัฒน์ ปิยะมาตย์ เมือง ชลบุรี260 นาย อภิสิทธิ์ เปล่งปลั่ง เมือง ชลบุรี261 นาย สหพล ธุระกิจ เมือง ชลบุรี262 นาย ศุภกิจ มโนถิรกุล เมือง ชลบุรี263 นาย สุกฤต ง่วนสาเริง เมือง ชลบุรี264 นาย เกษมพล สาลีวัน ศรีราชา ชลบุรี265 นาย ณัฏฐพล ศรีประเสริฐ ศรีราชา ชลบุรี266 นาย ทศพล ทรัพย์บวรโรจน์ ศรีราชา ชลบุรี267 นาย บวรศักดิ์ สงวนรัตน์ ศรีราชา ชลบุรี268 นาย อรชุน เสงี่ยมพันธ์ ศรีราชา ชลบุรี269 นาย กฑาศักดิ์ ดารงค์ สุข ศรีราชา ชลบุรี270 นาย ตรง พรหมบรรดาโชค ศรีราชา ชลบุรี271 นาย ธนชัย เจริญทรัพย์ ศรีราชา ชลบุรี272 นาย นพ ดล เงินดี ศรีราชา ชลบุรี273 นาย จักรินทร์ มงคลงาม ศรีราชา ชลบุรี274 นาย ชลธวัช เอกา ศรีราชา ชลบุรี275 นาย ปรีดา แสงอภัย ศรีราชา ชลบุรี276 นาย พิจักษณ์ สุกใส ศรีราชา ชลบุรี
 11. 11. ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/277 นาย ภาณุพงษ์ แสงสว่าง ศรีราชา ชลบุรี278 นาย วรุตม์ เก่งสูงเนิน ศรีราชา ชลบุรี279 นาย วารุต ตาวงศ์ ศรีราชา ชลบุรี280 นาย ศิวกร สีกุดค้าว ศรีราชา ชลบุรี281 นาย ธนากร ฟ๎กเทศ ศรีราชา ชลบุรี282 นาย วิษธร วงค์ละคร ศรีราชา ชลบุรี283 นาย กฤษณลักษณ์ สังขรัตน์ ศรีราชา ชลบุรี284 นาย ถิรศักดิ์ จันทร์นิ่ม ศรีราชา ชลบุรี285 นาย ทรงพล รัตนานนท์ ศรีราชา ชลบุรี286 นาย พงษ์ธนรรถ ควรสวัสดิ์ ศรีราชา ชลบุรี287 นาย ภูมิ จิรธนสมบัติ ศรีราชา ชลบุรี288 นาย โยธิน บุญวงษ์ ศรีราชา ชลบุรี289 นาย รวิภาส กานนท์ ศรีราชา ชลบุรี290 นาย ศรัณยู คงอยู่ ศรีราชา ชลบุรี291 นาย อลงกรณ์ ตระกูลบุญ ศรีราชา ชลบุรี292 นาย ธรรมรัตน์ เกตุงาม ศรีราชา ชลบุรี293 นาย ธวัชชัย ใจตรง ศรีราชา ชลบุรี294 นาย ศุภกร ภักดิ์ภิรมกิจ ศรีราชา ชลบุรี295 นาย อิสระพงษ์ ผสมเงิน สัตหีบ ชลบุรี296 นาย รัชพล สอนใหม่ สัตหีบ ชลบุรี297 นาย ณัฐวุฒิ อาภรณ์รัตน์ สัตหีบ ชลบุรี298 นาย ไกรเวทย์ กรี่เงิน สัตหีบ ชลบุรี299 นาย ณัฐพล กิตติบดีสกุล สัตหีบ ชลบุรี300 นาย นาวี ธรรมสุนทร สัตหีบ ชลบุรี301 นาย อุเทน แสงนิล สัตหีบ ชลบุรี302 นาย กฤษรินทร์ ปิวิถะ สัตหีบ ชลบุรี303 นาย ณรงค์ชัย จินดารุ่งเรือง หนองใหญ่ ชลบุรี304 นาย ปฐมพร บุญประสงค์ เมือง ชัยนาท
 12. 12. ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/305 นาย บริพัฒน์ ไวกูณอนุชิต สรรคบุรี ชัยนาท306 นาย วีรพล ใจมั่น หันคา ชัยนาท307 นาย ณัฏฐภัทร มูลเหลา เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ308 นาย เชษฐา พลายเนาว์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ309 นาย อนุสรณ์ งามกระบวน แก้งคร้อ ชัยภูมิ310 นาย ศักดิ์ตระกูล สานา คอนสวรรค์ ชัยภูมิ311 นาย สุรพงษ์ หงส์จอหอ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ312 นาย จักรินทร์ ขันทอง จัตุรัส ชัยภูมิ313 นาย วีรศักดิ์ บุกขุนทด จัตุรัส ชัยภูมิ314 นาย ชิราวุธ ชานาญไพร ภูเขียว ชัยภูมิ315 นาย ณัฐชนน ตาปราบ ภูเขียว ชัยภูมิ316 นาย อพิสิทธิ์ อาจนาเสียว เมือง ชัยภูมิ317 นาย ธนาวีร์ วงศ์สิงห์งาม เมือง ชัยภูมิ318 นาย จิรายุทธ เอี่ยมอ่อน เมือง ชัยภูมิ319 นาย พงศกร สุขาวดีกุล เมือง ชัยภูมิ320 นาย วรัญํู สุนทรธนาโชติ เมือง ชัยภูมิ321 นาย ภัทรพงษ์ สันเทพ หนองบัวแดง ชัยภูมิ322 นาย กันต์ธีร์ พันธุ์ทอง ท่าแซะ ชุมพร323 นาย ศักรินทร์ ก๋าคา เชียงของ เชียงราย324 นาย วราวุฒิ นฤภัย เชียงแสน เชียงราย325 นาย นัทธี น้าทองบริสุทธิ์ เชียงแสน เชียงราย326 นาย สุรพงษ์ ยองเพ็ชร เทิง เชียงราย327 นาย สุริยาวิชญ์ เชษฐ์เมทินี พาน เชียงราย328 นาย ชนาธิป ธนะสาร เมือง เชียงราย329 นาย ณัฐวุฒิ พรมทอง เมือง เชียงราย330 นาย รังสิมันตุ์ วังซ้าย แม่จัน เชียงราย331 นาย ศุภฤกษ์ ไชยลังกา แม่สาย เชียงราย332 นาย ศตวรรษ ยาติ เวียงป่าเป้า เชียงราย
 13. 13. ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/333 นาย เอกวิริยะ ชุมภู เวียงป่าเป้า เชียงราย334 นาย สัตยา ป๎ญญารู้ พร้าว เชียงใหม่335 นาย เศรษฐพงษ์ มหันตะ นาโยง ตรัง336 นาย ปิยะพงษ์ จริงจิตร นาโยง ตรัง337 นาย ไพสิฐ รักษ์ณรงค์ ปะเหลียน ตรัง338 นาย ธันยรัศมิ์ ปานสิทธิ์ เมือง ตรัง339 นาย พีรยุทธ พระเหมา รัษฎา ตรัง340 นาย คุณากร ถาพรพันธ์ ห้วยยอด ตรัง341 นาย ธนบดี พูลกสิศรี เขาสมิง ตราด342 นาย วัชรพล อินทสุวรรณ์ เขาสมิง ตราด343 นาย พงษ์อมร โหรดากุล เขาสมิง ตราด344 นาย สิรภพ สิงหพันธ์ คลองใหญ่ ตราด345 นาย ณัฐพล อินทเกษร คลองใหญ่ ตราด346 นาย มงคล เกิดแสง บ่อไร่ ตราด347 นาย ภูวนารถ ติงสาโรจน์ เมือง ตราด348 นาย สมปราชญ์ หาดอ้าน เมือง ตราด349 นาย กฤต กล่อมสวัสดิ์ เมือง ตราด350 นาย ภานุวัฒน์ นาควิเวก เมือง ตราด351 นาย ธีรพล รังสะกินนิน เมือง ตราด352 นาย ระพีพัฒน์ วิสุทธิแพทย์ เมือง ตราด353 นาย วันเฉลิม มุ่งชอบ เมือง ตราด354 นาย สมพงษ์ แตงน้อย เมือง ตราด355 นาย สรเดช เดชอนันทวิทยา แหลมงอบ ตราด356 นาย ธนานันต์ ญาณภักดี ท่าสองยาง ตาก357 นาย นัตพงษ์ ใจกล้า บ้านนา นครนายก358 นาย อิทธิชัย พรมชัย ปากพลี นครนายก359 นาย ดารงศักดิ์ วังแดง ปากพลี นครนายก360 นาย ณัฐวุฒิ วิจิตรโท เมือง นครนายก
 14. 14. ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/361 นาย นวพงศ์ ต้นจ้อย เมือง นครนายก362 นาย อาณัติ เล้าอรุณ กาแพงแสน นครปฐม363 นาย ภาณุพงศ์ สระทองมอญ กาแพงแสน นครปฐม364 นาย ปิยวัฒน์ ฐิตป๎ณโย เมือง นครปฐม365 นาย ไรวิณ กิติศรีวรพันธุ์ ท่าอุเทน นครพนม366 นาย นราพงษ์ สีวงษ์ ธาตุพนม นครพนม367 นาย อภิชาต พันธา นาแก นครพนม368 นาย ภควรรษ เพชรเรืองแสงชัย ชุมพวง นครราชสีมา369 นาย จิรพิสิษฐ์ รุจน์เจริญ โนนแดง นครราชสีมา370 นาย รัชชัยยากร เครือทองศรี บัวใหญ่ นครราชสีมา371 นาย ชัยรัตน์ สวัสดี ป๎กธงชัย นครราชสีมา372 นาย กิตติพศ ฉัตรชัยกุลศิริ ปากช่อง นครราชสีมา373 นาย กิตติพศ โกนสันเทียะ ปากช่อง นครราชสีมา374 นาย พงศกร แดนดี ปากช่อง นครราชสีมา375 นาย ประจักษ์ ทวีคูณ ปากช่อง นครราชสีมา376 นาย จักรพันธ์ พิพัฒน์ ปากช่อง นครราชสีมา377 นาย พลากร ขวัญสูงเนิน ปากช่อง นครราชสีมา378 นาย ณัฐกร ศาสนา เมือง นครราชสีมา379 นาย ณัฐฤญช์ นราพจนวงศ์ เมือง นครราชสีมา380 นาย นิติเทพ แก้วมะเริง เมือง นครราชสีมา381 นาย เบญจพล พลบัติ เมือง นครราชสีมา382 นาย ศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ เมือง นครราชสีมา383 นาย สิทธิกร ดีนวลพะเนาว์ เมือง นครราชสีมา384 นาย อรรถฐานนท์ มะลาม ลาทะเมนชัย นครราชสีมา385 นาย กฤษดา ขิตรสูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา386 นาย กษม กลแกม ชะอวด นครศรีธรรมราช387 นาย ดนัยพัชร์ อินธรประเสริฐ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช388 นาย อนุรักษ์ รัตนพันธุ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
 15. 15. ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/389 นาย ธีธัช วัชรานุวิทย์ ปากพนัง นครศรีธรรมราช390 นาย กิตติ สุวรรณไพรัตน์ โกรกพระ นครสวรรค์391 นาย นราธิป เพ่งพิศ ตากฟ้า นครสวรรค์392 นาย สิทธิชัย บุญทันเรือง ตาคลี นครสวรรค์393 นาย ยุทธนา ชาลี ไพศาลี นครสวรรค์394 นาย อัครวินท์ อัมรนันท์ เมือง นครสวรรค์395 นาย ณัฐวุติ โพธิ์ขาว เมือง นครสวรรค์396 นาย อนุชา พุ่มจันทร์ บางบัวทอง นนทบุรี397 นาย อนุชา ต่ายเสือ ปากเกร็ด นนทบุรี398 นาย นัจมุดดีน สาเม๊าะ เจาะไอร้อง นราธิวาส399 นาย ศรายุทธ เพตะกร เชียงกลาง น่าน400 นาย ชินกฤต จันทะนะ เมือง น่าน401 นาย อิทธิพล สาเร็จกิจ เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์402 นาย ชุติภงค์ ทะนันไธสง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์403 นาย สรวิชญ์ พรรณพิสุทธิ์ ประโคนชัย บุรีรัมย์404 นาย ราชกิตติภูมิ บุตรศรี ประโคนชัย บุรีรัมย์405 นาย แสนชัย นารี ประโคนชัย บุรีรัมย์406 นาย ศักดา กันยาเลิศ ประโคนชัย บุรีรัมย์407 นาย นักขัต สีนิลแท้ เมือง บุรีรัมย์408 นาย วราพงษ์ เกียรติเจริญศิริ เมือง บุรีรัมย์409 นาย ณภัทร สวนศิริ เมือง บุรีรัมย์410 นาย จักรภพ แช่มรัมย์ เมือง บุรีรัมย์411 นาย เกรียงไกร ใยนนท์ สตึก บุรีรัมย์412 นาย ธวัชชัย ชาวศรีษะเกษ คลองหลวง ปทุมธานี413 นาย วีระวัฒน์ ณ หนองคาย เมือง ปทุมธานี414 นาย วุฒิชัย อ่อนสาลี ลาลูกกา ปทุมธานี415 นาย ชาญณรงค์ อ่อนน้อม สามโคก ปทุมธานี416 นาย สันติ ทองสงฆ์ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
 16. 16. ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/417 นาย สราวุธ กุลจันทร์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์418 นาย กมลภพ ช้างเผือก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์419 นาย ศิริฤกษ์ ศิริฤกษ์อุดมพร กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี420 นาย สันติ มาณพ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี421 นาย ชลชัย คล้ายสุบรรณ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี422 นาย จิรพงษ์ ทองประสงค์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี423 นาย วรุต ทาเชาว์ นาดี ปราจีนบุรี424 นาย รัตนกร ทิพยโอสถ ประจันตคาม ปราจีนบุรี425 นาย ณัฐวัฒน์ กงแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี426 นาย อานันท์ อานันท์สกุลชัย เมือง ปราจีนบุรี427 นาย พิชญ์ เจริญนิยม เมือง ปราจีนบุรี428 นาย ธนพงษ์ สุขตนเอง เมือง ปราจีนบุรี429 นาย สุกนต์ธี สังขันธ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี430 นาย ฉัตรชัย สุขสันติ์ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี431 นาย ศราวุฒิ คาพันน้อย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี432 นาย ธนกร วรรณวงศ์สอน ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี433 นาย วรรณพงษ์ พบกลาง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา434 นาย ณัฐพงศ์ ประสาททอง บางไทร พระนครศรีอยุธยา435 นาย วสันต์ เปรมทวี บางไทร พระนครศรีอยุธยา436 นาย นิรวิทย์ วิชนะโภชน์ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา437 นาย กรกฏ สุขสมกิจ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา438 นาย สัจจาพร ภู่ประดิษฐ์ ภาชี พระนครศรีอยุธยา439 นาย ทรงพล จาเนียรทรง มหาราช พระนครศรีอยุธยา440 นาย กิตติศักดิ์ เจริญผล มหาราช พระนครศรีอยุธยา441 นาย ศุภชัย บุญประเสริฐ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา442 นาย สุธี ไชยจาเริญ จุน พะเยา443 นาย วิทวัส อินต๊ะเสนา เชียงคา พะเยา444 นาย จักรกฤษณ์ ระวีศรี แม่ใจ พะเยา
 17. 17. ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/445 นาย อัษฎายุธ หาญช้าง ท้ายเหมือง พังงา446 นาย บุญโชค พรหมแก้ว ท้ายเหมือง พังงา447 นาย ไชยวัฒน์ พรามแก้ว ท้ายเหมือง พังงา448 นาย เถลิงศักดิ์ บริบรรณ ควนขนุน พัทลุง449 นาย วัฒนพงศ์ สังข์สิงห์ ป่าบอน พัทลุง450 นาย วรางค์ สุจริต เมือง พิจิตร451 นาย คุณากร สมัญทสาริกิจ วังทรายพูน พิจิตร452 นาย บดินทร์ เจนจบธรรม บึงสามพัน เพชรบูรณ์453 นาย ภควัต ศรีสม เมือง เพชรบูรณ์454 นาย นัฐพล จ้อยเพ็ง เมือง เพชรบูรณ์455 นาย เอกวัตร เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์456 นาย สุเทพ ยนทะวงษ์ ศรีเทพ เพชรบูรณ์457 นาย สุพงศ์ พัวพงษ์ เมือง แพร่458 นาย ธนากร มณีกาศ เมือง แพร่459 นาย พิพัฒน์พงศ์ จิตต์เทพ เมือง แพร่460 นาย ภานุพันธ์ เถาว์ทอง เมือง ภูเก็ต461 นาย บดีศร ทองลิ่ม เมือง ภูเก็ต462 นาย เผด็จ ตะการกิจ เมือง ภูเก็ต463 นาย นัฐกร บุญสาย คาชะอี มุกดาหาร464 นาย กัมพล กัลยารัตน์ เมือง ยโสธร465 นาย อิสรภาพ ชัยศิริ เมือง ยโสธร466 นาย นฤเบศ พนากานต์ เมือง ยโสธร467 นาย ณรงค์กฤษณ์ ชมชื่น เลิงนกทา ยโสธร468 นาย ศักดิ์รินทร์ ประเสริฐสังข์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด469 นาย วุฒินันท์ คาระวะ หนองพอก ร้อยเอ็ด470 นาย กฤชพนธ์ จันทะฮุย อาจสามารถ ร้อยเอ็ด471 นาย ณัฐศาสตร์ เกตุสะอาด เมือง ระนอง472 นาย วุฒิชัย ฐานหมั่น แกลง ระยอง
 18. 18. ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/473 นาย นิครินทร์ เจริญวงศ์ แกลง ระยอง474 นาย ฐิติวัฒน์ พิศลพูล แกลง ระยอง475 นาย ภัทรพล บุญยิ่งเอกธนา แกลง ระยอง476 นาย เขมรัฐ มองเชิง แกลง ระยอง477 นาย สุรบดินทร์ ใจใส แกลง ระยอง478 นาย กุลชาติ พลับสอาด แกลง ระยอง479 นาย ชนานนท์ ชินนุรัตน์ แกลง ระยอง480 นาย ศุภณัฏฐ์ ถนอมธีระนันท์ แกลง ระยอง481 นาย จักรกฤษณ์ ศุภผล แกลง ระยอง482 นาย ภูวนัย บุญก่อเกื้อ แกลง ระยอง483 นาย กฤษฎา อารอบ แกลง ระยอง484 นาย กล้าณรงค์ พานทอง แกลง ระยอง485 นาย พงษ์รัตน์ ตรึกตรอง แกลง ระยอง486 นาย กล้าณรงค์ หวานเสนาะ เขาชะเมา ระยอง487 นาย ประวิทย์ วงศ์พึ่ง เขาชะเมา ระยอง488 นาย จีรวัสส์ ทรัพย์ประสาร นิคมพัฒนา ระยอง489 นาย กฤษตฤณ หนูอุดม นิคมพัฒนา ระยอง490 นาย พิจักษณ์ ซื่อตรง บ้านค่าย ระยอง491 นาย ชัยนาท จันทวงศ์ บ้านค่าย ระยอง492 นาย วุฒินันท์ เหลืองเลิศวันชัย บ้านค่าย ระยอง493 นาย สัจจา รอดดี ปลวกแดง ระยอง494 นาย อรรถชัย จาเริญธนทรัพย์ ปลวกแดง ระยอง495 นาย เอกพงษ์ ประมาณ ปลวกแดง ระยอง496 นาย ธนุส จิตต์อารี ปลวกแดง ระยอง497 นาย ณัฐพล วงศ์ไตรรัตน์ เมือง ระยอง498 นาย จักรกฤษณ์ คุ้มญาติ เมือง ระยอง499 นาย บดินทร์ กุลชาติวงศ์ เมือง ระยอง500 นาย มาวิน โพธิ์รุ่ง เมือง ระยอง
 19. 19. ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/501 นาย ศักดิ์นรินทร์ คุรุวาศรี เมือง ระยอง502 นาย ณัฐพนธ์ ภัทรนาวิก เมือง ระยอง503 นาย นิธิศ ผลศิริ เมือง ระยอง504 นาย พชรกฤต เขตสาคร เมือง ระยอง505 นาย สิทธินันท์ โชติภักดี เมือง ระยอง506 นาย พฤทธิ์นันท์ จันทนี เมือง ระยอง507 นาย โชคอนันต์ ผลประเสริฐ เมือง ระยอง508 นาย เอกระวี รอบรู้ เมือง ระยอง509 นาย ศตพล ชอบกองกลาง เมือง ระยอง510 นาย ธนากรณ์ นิธิศพรพิพัฒน์ เมือง ระยอง511 นาย จีระวัฒน์ สาจะรัญ วังจันทร์ ระยอง512 นาย วีรชน กิจเต่ง ดาเนินสะดวก ราชบุรี513 นาย อัตถยุต ตันตยานุกรณ์ ดาเนินสะดวก ราชบุรี514 นาย ทัตพงศ์ บรรดาศักดิ์ โพธาราม ราชบุรี515 นาย อธิวัฒน์ ศรีไตรเฮียง โคกเจริญ ลพบุรี516 นาย ปิยวัฒน์ สุขแสน โคกเจริญ ลพบุรี517 นาย สมศักดิ์ กรอบสุข บ้านหมี่ ลพบุรี518 นาย ศุภฤกษ์ เอื้อสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี519 นาย กรกฎ อุ่นเรือน เมือง ลพบุรี520 นาย แทน ทองมา เมือง ลพบุรี521 นาย พลนรินทร์ วงษ์ขา หนองม่วง ลพบุรี522 นาย อนพัทย์ บุญแก้ว เกาะคา ลาปาง523 นาย รัชวิรุฬห์ ลีรักษาเกียรติ เมือง ลาปาง524 นาย เจริญทรัพย์ นามปา แม่ทา ลาพูน525 นาย ณัฐวุฒิ เครื่องชนะ ลี้ ลาพูน526 นาย สันติสุข บุญศรี ขุนหาญ ศรีสะเกษ527 นาย ทศพล ตอนศรี ไพรบึง ศรีสะเกษ528 นาย นพดล ไวสุพี เมือง ศรีสะเกษ
 20. 20. ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/529 นาย จตุพร สาระโท เมือง ศรีสะเกษ530 นาย ธนภูมิ ธรรมบุตร อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ531 นาย ชาญชัย ยาทองไชย โคกศรีสุพรรณ สกลนคร532 นาย ธีรพงศ์ ทิพย์สุวรรณ์ เต่างอย สกลนคร533 นาย ธนภัทร ราซ้อน บ้านม่วง สกลนคร534 นาย พัฒนพงษ์ อุทัยศรี เมือง สกลนคร535 นาย สมบูรณ์ วัดอ่อน เมือง สกลนคร536 นาย ภิญโญ น้อยอินทร์ศรี เมือง สกลนคร537 นาย พงษ์เชษฐ์ ช่วยนา เมือง สกลนคร538 นาย พชรพล ทองมาก รัตภูมิ สงขลา539 นาย นที อ้นดา ละงู สตูล540 นาย ประ นต ปู่วัด บางบ่อ สมุทรปราการ541 นาย อรรณพ นูเด็น บางบ่อ สมุทรปราการ542 นาย กิตติศักดิ์ กล่าเหว่า บางบ่อ สมุทรปราการ543 นาย กฤษฎา สุวรรณกวี บางพลี สมุทรปราการ544 นาย กฤษฎา บุตรสอน บางพลี สมุทรปราการ545 นาย บุญโชค มยุรา บางพลี สมุทรปราการ546 นาย รณธิชัย ภูฆัง บางพลี สมุทรปราการ547 นาย ณัฐชนน คาออน บางพลี สมุทรปราการ548 นาย ปิยะพงษ์ ศรีบุญมา บางพลี สมุทรปราการ549 นาย สืบพงษ์ เอี่ยมปคุณ บางพลี สมุทรปราการ550 นาย ปิยพล หาญสงคราม บางเสาธง สมุทรปราการ551 นาย ศุภชาติ พูนสง บางเสาธง สมุทรปราการ552 นาย ฐิติกร มะเวชะ พระประแดง สมุทรปราการ553 นาย ศัสตรา ทองค้าไม้ พระประแดง สมุทรปราการ554 นาย ชนธีร์ ระวิเวช พระประแดง สมุทรปราการ555 นาย ศิริชัย อาษามั่น พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ556 นาย สราวุฒิ พูลคล้าย พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
 21. 21. ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/557 นาย อภิสิทธิ์ แก้วสีขาว พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ558 นาย วศิน ตุงใย พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ559 นาย ปริวัตร สุพินพง เมือง สมุทรปราการ560 นาย สุธาศิน ชุติมาวรวงษา เมือง สมุทรปราการ561 นาย นพดล แก้วบริสุทธิ์ เมือง สมุทรปราการ562 นาย ธนัส แถววิชา เมือง สมุทรปราการ563 นาย จักรี กะการดี เมือง สมุทรปราการ564 นาย ภัทรนันท์ เจริญทรัพย์ เมือง สมุทรปราการ565 นาย ภูวนารถ ทิพวัน เมือง สมุทรปราการ566 นาย ตันติกร สมใจ เมือง สมุทรปราการ567 นาย อภิรักษ์ อินทร์ทอง เมือง สมุทรปราการ568 นาย นวพล เนียมนรา เมือง สมุทรสงคราม569 นาย โสภณ วิภาวิน เมือง สมุทรสงคราม570 นาย โสภณ อยู่เมี่ยง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร571 นาย ศตวรรษ จันเจือ เมือง สมุทรสาคร572 นาย ถิรนันท์ สุหัส เมือง สมุทรสาคร573 นาย จักรกฤษณ์ บุตรี เมือง สมุทรสาคร574 นาย ชูทัศน์ แสงเพชรประเสริฐ เมือง สมุทรสาคร575 นาย วรุต สุดวิสัย คลองหาด สระแก้ว576 นาย มานะ ฟองแก้ว โคกสูง สระแก้ว577 นาย กิตติธัช โพธิ์ทอง เมือง สระแก้ว578 นาย ราชันย์ ผงผาย เมือง สระแก้ว579 นาย เอกรินทร์ พลาหาญ เมือง สระแก้ว580 นาย ไพศาล โมซา เมือง สระแก้ว581 นาย พร้อมสรรพ ทรัพย์เจริญ เมือง สระแก้ว582 นาย วชิรพล รักษาความดี เมือง สระแก้ว583 นาย คงเขต ถาใบ เมือง สระแก้ว584 นาย ยุทธนันท์ ขันทีท้าว วัฒนานคร สระแก้ว
 22. 22. ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/585 นาย วีระยุทธ คาสุขดี วัฒนานคร สระแก้ว586 นาย อดิศักดิ์ หง ษ์ศรี วัฒนานคร สระแก้ว587 นาย คมกฤษ นุพิมพ์ วัฒนานคร สระแก้ว588 นาย วุฒิพงษ์ มลวิสัย วัฒนานคร สระแก้ว589 นาย ณัฐพันธุ์ จันทร์สิงห์ อรัญประเทศ สระแก้ว590 นาย ชัชชัย พิมสร้อย อรัญประเทศ สระแก้ว591 นาย สิทธิชัย โพธิ์ อรัญประเทศ สระแก้ว592 นาย สิทธิวัฒน์ ยิ้มดี อรัญประเทศ สระแก้ว593 นาย ณัฐพงษ์ เสมประเสริฐ อรัญประเทศ สระแก้ว594 นาย พงษ์เกษม สมบูรณ์พงษ์ อรัญประเทศ สระแก้ว595 นาย สมัธฌา ขอนดอน อรัญประเทศ สระแก้ว596 นาย พชร คุณผู้ อรัญประเทศ สระแก้ว597 นาย สุพจน์ ทรงพินิจ อรัญประเทศ สระแก้ว598 นาย ศุทธิพร เสาใบ เมือง สระบุรี599 นาย ธนาคม กลิ่นหอม วิหารแดง สระบุรี600 นาย วิโรจน์ จงขวัญ หนองแค สระบุรี601 นาย ธามรงค์ ใจสมัครรัก หนองแซง สระบุรี602 นาย ขวัญชัย พิมพ์สุวรรณ์ พรหมบุรี สิงห์บุรี603 นาย คทาวุธ ขาสะนะ อินทร์บุรี สิงห์บุรี604 นาย กรกช เชาว์ธรรม อินทร์บุรี สิงห์บุรี605 นาย ศตวรรษ สมบุญตัน ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย606 นาย ภาณุเดช ม่วงทอง เมือง สุโขทัย607 นาย ธนภัทร สุกิจธรรมภาณ เมือง สุโขทัย608 นาย จักรกฤษณ์ โตแหยม ศรีสาโรง สุโขทัย609 นาย อภิรัตน์ วรศิลป์ เมือง สุพรรณบุรี610 นาย ธนกิจ จิรธรรมคุณ เมือง สุพรรณบุรี611 นาย คุลา นักระนาด เมือง สุพรรณบุรี612 นาย ชลิต ชังปลื้ม เมือง สุพรรณบุรี
 23. 23. ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/613 นาย พศวีร์ สินพูนสุข สองพี่น้อง สุพรรณบุรี614 นาย วรากร กายะพันธุ์ สามชุก สุพรรณบุรี615 นาย อุเทน ทัศเก ษร สามชุก สุพรรณบุรี616 นาย ธนากร สินคง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี617 นาย ณัฐวัฒน์ อุทา หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี618 นาย วันเฉลิม ทองเพ็ชร เคียนซา สุราษฎร์ธานี619 นาย ธีรพันธ์ ประดิษฐพร เมือง สุราษฎ์ธานี620 นาย ศราวุธ ขาวงาม เขวาสินรินทร์ สุรินทร์621 นาย กิตติศักดิ์ บัวพันธ์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์622 นาย สุรพงศ์ มีชัย ชุมพลบุรี สุรินทร์623 นาย ธุวานนท์ ทองแม้น ท่าตูม สุรินทร์624 นาย พรหมปกรณ์ พันธุ์สุข ปราสาท สุรินทร์625 นาย จักรินทร์ เสาะสืบงาม เมือง สุรินทร์626 นาย พิทักษ์พงษ์ คงชื่นใจ เมือง สุรินทร์627 นาย ชยุตม์ เจนถูกใจ เมือง สุรินทร์628 นาย รัชพงศ์ เสาวรารักษ์ เมือง สุรินทร์629 นาย พุฒิพงศ์ พลรัตนศักดิ์ เมือง สุรินทร์630 นาย คามิน วันดี เมือง สุรินทร์631 นาย อุณรุธ คล้ายแจ้ง รัตนบุรี สุรินทร์632 นาย คคณิณ แก่นทอง สังขะ สุรินทร์633 นาย วิษณุ สิมาจารย์ สาโรงทาบ สุรินทร์634 นาย ศุภณัฐ บุบผาลุน โซ่พิสัย หนองคาย635 นาย บัลราม มาพะเนาว์ ท่าบ่อ หนองคาย636 นาย กัมพล แสงต้น เฝ้าไร่ หนองคาย637 นาย สุริยา ไชยคาม นากลาง หนองบัวลาภู638 นาย ธีระวัฒน์ มาเบ้า นากลาง หนองบัวลาภู639 นาย กัมปนาท อามาตย์มนตรี เมือง หนองบัวลาภู640 นาย นพรัตน์ น้อยแดง ไชโย อ่างทอง
 24. 24. ที่ ชื่อ-สกุล อาเภอ จังหวัด ศธ ๖๖๐๐/641 นาย นันทพนธ์ บัวเสือ ป่าโมก อ่างทอง642 นาย ณัฐพงษ์ เกลี้ยงสะอาด เมือง อ่างทอง643 นาย ปิยะณัฐ แจ้งสว่างศรี วิเศษชัยชาญ อ่างทอง644 นาย นรินทร์ ชัยกล้าหาญ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง645 นาย นฤเบศร์ วงศ์ลักษลาวัณย์ เมือง อุดรธานี646 นาย ทนงศักดิ์ ครุธมีชัย หนองหาน อุดรธานี647 นาย วิสูตร ลีป๎สสา น้าปาด อุตรดิตถ์648 นาย ธีรพงษ์ แสนหวี น้าปาด อุตรดิตถ์649 นาย เมธา อินเรือน พิชัย อุตรดิตถ์650 นาย ศักดา ศรีแย้ม พิชัย อุตรดิตถ์651 นาย ชยุต แห้วเพ็ชร บ้านไร่ อุทัยธานี652 นาย อุดมสุข ภมรคล หนองฉาง อุทัยธานี653 นาย ปิยวัฒน์ สิมมา เมือง อุบลราชธานี654 นาย วิดิษฏ์ อินธิแสง วารินชาราบ อุบลราชธานี

×