Func mattrig

472 views

Published on

MS EXcel Математически и тригонометрични функции

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
472
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
98
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Func mattrig

 1. 1. ФУНКЦИИ в Excel
 2. 2. Групи функции• Математически и тригонометрични• Статистически• За дата и час• Текстови• Логически• Информационни• За търсене
 3. 3. Групи функции Математически Тригонометрични• ABS • SIN, COS• PRODUCT • TAN• POWER • RADIANS• RAND • DEGREES• ROUND • PI• SQRT• SUM• SUMIF
 4. 4. Математически 1ABS - Връща абсолютната стойност на число. Абсолютнатастойност на едно число е числото без неговия знак.СИНТАКСИС – ABS (число)"Число" е реалното число, на което искате да получитеабсолютната стойност.Пример – Формула Описание (Резултат) =ABS(2) Абсолютната стойност на 2 (2) =ABS(-2) Абсолютната стойност на -2 (2) =ABS(A2) Абсолютната стойност на -4 (4)
 5. 5. Математически 2PRODUCT - Умножава всички числа, зададени като аргументи,и връща произведението.СИНТАКСИС – PRODUCT (number1, number2…)Number1, number2, ... са от 1 до 30 числа, които искате даумножите.Пример –Формула Описание (Резултат)=PRODUCT(A2:A4) Умножава горните числа (2250)=PRODUCT(A2:A4, 2) Умножава горните числа и 2 (4500)
 6. 6. Математически 3POWER - Връща резултата от повдигането на число на степен.СИНТАКСИС - POWER(number,power)Number е числото в основата. То може да бъде всяко реалночисло.Power е степента, на която трябва да се повдигне number.Пример –Формула Описание (Резултат)=POWER(5,2) 5 на квадрат (25)=POWER(98.6,3.2) 98,6, повдигнато на степен 3,2 (2401077)=POWER(4,5/4) 4, повдигнато на степен 5/4 (5,656854)
 7. 7. Математически 4RAND - Връща равномерно разпределено случайно число, по-голямо или равно на 0 и по-малко от 1. При всяко изчисление наработния лист се връща ново случайно число.СИНТАКСИС – RAND()За да генерирате случайно реално число между a и b,използвайте: RAND()*(b-a)+aПример –Формула Описание (Резултат)=RAND() Случайно число между 0 и 1 (варира)=RAND()*100 Случайно число по-голямо или равно на0, но по-малко от 100 (варира)
 8. 8. Математически 5ROUND - Закръглява число до зададен брой цифри.СИНТАКСИС – ROUND(number,num_digits)Number е числото, което искате да закръглите.Num_digits задава броя на цифрите, до който искате да закръглитеПример –Формула Описание (Резултат)=ROUND(2.15, 1) Закръглява 2,15 до една десетичнапозиция (2,2)=ROUND(-1.475, 2) Закръглява -1,475 до две десетичнипозиции (-1,48)
 9. 9. Математически 6SQRT - Връща положителен квадратен корен.СИНТАКСИС – SQRT(number)Number е числото, от което искате да намерите квадратния корен.Пример –Формула Описание (Резултат)=SQRT(16) Квадратен корен от 16 (4)=SQRT(-16) Квадратен корен -16. Тъй като числото еотрицателно, е върната грешка (#NUM!)=SQRT(ABS(-16)) Квадратен корен от абсолютната стойностна (-16) число (4)
 10. 10. Математически 7SUM - Сумира всички числа в диапазон от клетки.СИНТАКСИС – SUM(number1,number2, ...)Number1, number2, ... са от 1 до 30 аргумента, за които искате даполучите общата сума.Пример –Формула Описание (Резултат)=SUM(3, 2) Сумира 3 и 2 (5)=SUM(A2:A4, 15) Сумира първите три числа в горнатаколона и 15 (55)
 11. 11. Математически 8SUMIF - Сумира зададени клетки по зададен критерий.СИНТАКСИС – SUMIF(range,criteria,sum_range)Range е диапазонът от клетки, които искате да оцените.Criteria е критерият във вид на число, израз или текст, койтоопределя кои клетки ще се сумират. Например критерият може дабъде изразен като 32, "32", ">32", "apples".Sum_range клетките, които подлежат на сумиране.Пример –Формула Описание (Резултат)=SUMIF(A2:A5,">160000",B2:B5) Сума на комисионните зацени на имоти над 160000 (63 000)
 12. 12. Тригонометрични 1SIN, COS- Връща синуса/ косинуса от даден ъгълСИНТАКСИС – SIN (number) / COS(number)Number е ъгълът в радиани, за който искате да намеритесинуса/косинуса.Пример –Формула Описание (Резултат)=SIN(PI()) Синус от pi радиана (приблизително 0)=SIN(30*PI()/180) Синус от 30 градуса (0,5)=SIN(RADIANS(30)) Синус от 30 градуса (0,5)=COS(60*PI()/180) Косинус от 60 градуса (0,5)
 13. 13. Тригонометрични 2TAN- Връща тангенса от даден ъгълСИНТАКСИС – TAN (number)Number е ъгълът в радиани, за който искате да намерите тангенса.Пример –Формула Описание (Резултат)=TAN(0.785) Тангенс от 0,785 радиана (0,99920)=TAN(45*PI()/180) Тангенс от 45 градуса (1)=TAN(RADIANS(45)) Тангенс от 45 градуса (1)
 14. 14. Тригонометрични 3RADIANS- Преобразува градуси в радианиСИНТАКСИС – RADIANS(angle)Angle е ъгълът в градуси, който искате да преобразувате.Пример –Формула Описание (Резултат)=RADIANS(270) 270 градуса в радиани (4,712389 или 3π/2радиана)
 15. 15. Тригонометрични 4DEGREES- Преобразува радиани в градусиСИНТАКСИС – DEGREES (angle)Angle е ъгълът в радиани , който искате да преобразувате.Пример –Формула Описание (Резултат)=DEGREES(PI()) Преобразува в градуси pi радиана(180)
 16. 16. Тригонометрични 5PI - Връща числото 3.14159265358979, математическата константаPi, с точност до 15 цифри.СИНТАКСИС – PI( )Пример –Формула Описание (Резултат)=PI() Pi (3.14159265358979)=PI()/2 Pi/2 (1.570796327)=PI()*(A2^2) Лице на кръг с горния радиус (28.27433388)

×