Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Birdnotes

1,803 views

Published on

Från min Geekmeet Gbg-presentation 24/3, 2010

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Birdnotes

 1. 1. Birdnotes andreasson.org/birdnotes
 2. 2. Vad? • Ett sätt att föra dagbok över fåglarna i vår nya trädgård • Ett sätt att lära mig tillverka en webapp
 3. 3. Vad? • Ett sätt att föra dagbok över fåglarna i vår nya trädgård • Ett sätt att lära mig tillverka en webapp
 4. 4. Tekniker som används
 5. 5. Tekniker som används • HTML5 – markupen
 6. 6. Tekniker som används • HTML5 – markupen • jQTouch – beteendet, temat
 7. 7. Tekniker som används • HTML5 – markupen • jQTouch – beteendet, temat • sessionStorage – lagra värden temporärt
 8. 8. Tekniker som används • HTML5 – markupen • jQTouch – beteendet, temat • sessionStorage – lagra värden temporärt • web storage – lagra värden i SQLite
 9. 9. Tekniker som används • HTML5 – markupen • jQTouch – beteendet, temat • sessionStorage – lagra värden temporärt • web storage – lagra värden i SQLite • touchMapLite – visa på karta (OSM)
 10. 10. Tekniker som används • HTML5 – markupen • jQTouch – beteendet, temat • sessionStorage – lagra värden temporärt • web storage – lagra värden i SQLite • touchMapLite – visa på karta (OSM) • PanoJS – ingår i touchMapLite
 11. 11. Tekniker som används • HTML5 – markupen • jQTouch – beteendet, temat • sessionStorage – lagra värden temporärt • web storage – lagra värden i SQLite • touchMapLite – visa på karta (OSM) • PanoJS – ingår i touchMapLite • GeoNames – reverse geolocation
 12. 12. Tekniker som används • HTML5 – markupen • jQTouch – beteendet, temat • sessionStorage – lagra värden temporärt • web storage – lagra värden i SQLite • touchMapLite – visa på karta (OSM) • PanoJS – ingår i touchMapLite • GeoNames – reverse geolocation • Quicksilver – JS-adaption av OS X Spotlight
 13. 13. Tekniker som används • HTML5 – markupen • jQTouch – beteendet, temat • sessionStorage – lagra värden temporärt • web storage – lagra värden i SQLite • touchMapLite – visa på karta (OSM) • PanoJS – ingår i touchMapLite • GeoNames – reverse geolocation • Quicksilver – JS-adaption av OS X Spotlight • LiveSearch – jQuery-plugin (använder QS)
 14. 14. Arbeta nedkopplat CACHE MANIFEST birdnotes.js index.html i/ jqtouch/jqtouch.min.css jqtouch/jqtouch.min.js jqtouch/jquery.min.js js/quicksilver.js js/jquery.livesearch.js extensions/jqt.offline.js themes/leather/theme.css themes/leather/img/cover.png … touchmaplite/ FALLBACK: i/ i/offline.png
 15. 15. jQTouch • Imiterar iPhone-utseendet och beteendet med HTML/CSS3 + jQuery • Stöder egna teman – ”leather” heter mitt • Bygger på ”slides” med fast struktur • Använder -webkit-animation för att optimera animeringar
 16. 16. …HTML-exempel <div id="home" class="current">   <div class="toolbar">     <h1>Birdnotes</h1>   </div>   <h2>Observationer</h2>   <ul class="rounded">     <li class="arrow"><a href="#new">Ny observation</ a></li>     <li class="arrow"><a href="#list">Lista observationer</a></li>   </ul>   <a class="button slideup" href="#about">Om</a> </div>
 17. 17. …HTML-exempel <div id="home" class="current">   <div class="toolbar">     <h1>Birdnotes</h1>   </div>   <h2>Observationer</h2>   <ul class="rounded">     <li class="arrow"><a href="#new">Ny observation</ a></li>     <li class="arrow"><a href="#list">Lista observationer</a></li>   </ul>   <a class="button slideup" href="#about">Om</a> </div>
 18. 18. …CSS-exempel a {   -webkit-tap-highlight-color: rgba(0,0,0,0); } .in, .out {   -webkit-animation-timing-function: ease-in-out;   -webkit-animation-duration: 350ms; } .slide.in {   -webkit-animation-name: slideinfromright; } .slide.out {   -webkit-animation-name: slideouttoleft; }
 19. 19. …CSS-exempel @-webkit-keyframes swapinfromright {     0% {         -webkit-transform: translate3d(0px, 0px, -800px) rotateY(70deg);         -webkit-animation-timing-function: ease-out;     }     50% {         -webkit-transform: translate3d(-180px, 0px, -400px) rotateY(20deg);         -webkit-animation-timing-function: ease-in-out;     }     100% {         -webkit-transform: translate3d(0px, 0px, 0px) rotateY(0deg);     } }
 20. 20. 491 arter = många events $('ul.edgetoedge li').each(function(i){  $(this).data('bird', i); }); $('ul.edgetoedge a').click(function(e){  var bird = $(this).closest('li').data('bird');  //alert(bird); => 234  e.preventDefault(); });
 21. 21. 491 arter = många events $('ul.edgetoedge li').each(function(i){  $(this).data('bird', i); }); $('ul.edgetoedge a').click(function(e){  var bird = $(this).closest('li').data('bird');  //alert(bird); => 234  e.preventDefault(); });
 22. 22. …vilket kräver optimering $('ul.edgetoedge li').each(function(i){  $(this).data('bird', i); }); $('ul.edgetoedge').click(function(e){   var elm = $(e.target);   if(elm.is('a')) {    var bird = elm.closest('li').data('bird');    //alert(bird); => 234   };  e.preventDefault(); });
 23. 23. Var? – hämta koordinater var lookup = jQT.updateLocation(function(coords) {   if (coords) {     sessionStorage.latitude = coords.latitude;     sessionStorage.longitude = coords.longitude;   } else {     self.text('Device not capable of geo-location.');   } });
 24. 24. Var? – hämta koordinater var lookup = jQT.updateLocation(function(coords) {   if (coords) {     sessionStorage.latitude = coords.latitude;     sessionStorage.longitude = coords.longitude;   } else {     self.text('Device not capable of geo-location.');   } });
 25. 25. GeoNames – ”var” i klartext var urlJSON = 'http://ws.geonames.org/findNearbyJSON? formatted=true&lat=' +     sessionStorage.latitude + '&lng=' +     sessionStorage.longitude + '&callback=?'; $.getJSON(urlJSON, {}, function(data) {     //alert(data.geonames[0].name); => Nolby    //alert(data.geonames[0].countryName); => Alingsås });
 26. 26. GeoNames – ”var” i klartext var urlJSON = 'http://ws.geonames.org/findNearbyJSON? formatted=true&lat=' +     sessionStorage.latitude + '&lng=' +     sessionStorage.longitude + '&callback=?'; $.getJSON(urlJSON, {}, function(data) {     //alert(data.geonames[0].name); => Nolby    //alert(data.geonames[0].countryName); => Alingsås });
 27. 27. …och ihopslaget: var lookup = jQT.updateLocation(function(coords) {   if (coords) {     sessionStorage.latitude = coords.latitude;     sessionStorage.longitude = coords.longitude;     var urlJSON = 'http://ws.geonames.org/ findNearbyJSON?formatted=true&lat=' +     sessionStorage.latitude + '&lng=' +     sessionStorage.longitude + '&callback=?';     $.getJSON(urlJSON, {}, function(data) {       //alert(data.geonames[0].name); => Nolby      //alert(data.geonames[0].countryName); => Alingsås     });   } else {     self.text('Device not capable of geo-location.');   } });
 28. 28. Skapa databas var shortName = 'Birdnotes'; var version = '1.0'; var displayName = 'Birdnotes'; var maxSize = 65536; db = openDatabase(shortName, version, displayName, maxSize); db.transaction(   function(transaction) {     transaction.executeSql(       'CREATE TABLE IF NOT EXISTS birds (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, name TEXT NOT NULL, name_sv TEXT NOT NULL);'     );     transaction.executeSql(       'CREATE TABLE IF NOT EXISTS observations (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, bird_id INTEGER NOT NULL, no INTEGER NOT NULL, date DATETIME NOT NULL, longitude TEXT, latitude TEXT);'     );   } );
 29. 29. Skapa databas var shortName = 'Birdnotes'; var version = '1.0'; var displayName = 'Birdnotes'; var maxSize = 65536; db = openDatabase(shortName, version, displayName, maxSize); db.transaction(   function(transaction) {     transaction.executeSql(       'CREATE TABLE IF NOT EXISTS birds (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, name TEXT NOT NULL, name_sv TEXT NOT NULL);'     );     transaction.executeSql(       'CREATE TABLE IF NOT EXISTS observations (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, bird_id INTEGER NOT NULL, no INTEGER NOT NULL, date DATETIME NOT NULL, longitude TEXT, latitude TEXT);'     );   } );
 30. 30. …populera med arter function ensureLocalDB() {   db.transaction(     function(transaction) {       transaction.executeSql(         'SELECT id FROM birds LIMIT 1;',         null,         function(transaction, result) {           if (result.rows.length < 1) {             $.getScript("birds_latin.js", function() {               for (var key in birds_lat) {                 populateDatabase(birds_lat[key]['id'], birds_lat[key] ['name'], birds_lat[key]['name_sv']);               }             });           }         },         errorHandler       );     }   ); }
 31. 31. …populera med arter function ensureLocalDB() {   db.transaction(     function(transaction) {       transaction.executeSql(         'SELECT id FROM birds LIMIT 1;',         null,         function(transaction, result) {           if (result.rows.length < 1) {             $.getScript("birds_latin.js", function() {               for (var key in birds_lat) {                 populateDatabase(birds_lat[key]['id'], birds_lat[key] var birds_lat = [ ['name'], birds_lat[key]['name_sv']); name: 'Accipiter gentilis', name_sv: 'Duvhök' },   { id: '1',               }   { id: '2', name: 'Accipiter nisus', name_sv: 'Sparvhök' },   { id: '3', name: 'Acrocephalus agricola', name_sv: 'Fältsångare' },             });   { id: '4', name: 'Acrocephalus arundinaceus', name_sv: 'Trastsångare' },           }   { id: '5', name: 'Acrocephalus dumetorum', name_sv: 'Busksångare' },   { id: '6', name: 'Acrocephalus paludicola', name_sv: 'Vattensångare' },         },   { id: '7', name: 'Acrocephalus palustris', name_sv: 'Kärrsångare' },         errorHandler   { id: '8', name: 'Acrocephalus schoenobaenus', name_sv: 'Sävsångare' },   { id: '9', name: 'Acrocephalus scirpaceus', name_sv: 'Rörsångare' },       );   { id: '10', name: 'Actitis hypoleucos', name_sv: 'Drillsnäppa' },     }   … ];   ); }
 32. 32. …populera med arter function ensureLocalDB() {   db.transaction(     function(transaction) {       transaction.executeSql(         'SELECT id FROM birds LIMIT 1;',         null,         function(transaction, result) {           if (result.rows.length < 1) {             $.getScript("birds_latin.js", function() {               for (var key in birds_lat) {                 populateDatabase(birds_lat[key]['id'], birds_lat[key] var birds_lat = [ ['name'], birds_lat[key]['name_sv']); name: 'Accipiter gentilis', name_sv: 'Duvhök' },   { id: '1',               }   { id: '2', name: 'Accipiter nisus', name_sv: 'Sparvhök' },   { id: '3', name: 'Acrocephalus agricola', name_sv: 'Fältsångare' },             });   { id: '4', name: 'Acrocephalus arundinaceus', name_sv: 'Trastsångare' },           }   { id: '5', name: 'Acrocephalus dumetorum', name_sv: 'Busksångare' },   { id: '6', name: 'Acrocephalus paludicola', name_sv: 'Vattensångare' },         },   { id: '7', name: 'Acrocephalus palustris', name_sv: 'Kärrsångare' },         errorHandler   { id: '8', name: 'Acrocephalus schoenobaenus', name_sv: 'Sävsångare' },   { id: '9', name: 'Acrocephalus scirpaceus', name_sv: 'Rörsångare' },       );   { id: '10', name: 'Actitis hypoleucos', name_sv: 'Drillsnäppa' },     }   … ];   ); }
 33. 33. …spara en observation function addObservation(bird_id, no, date, longitude, latitude) {   db.transaction(     function(transaction) {       transaction.executeSql(         'INSERT INTO observations (bird_id, no, date, longitude, latitude) VALUES (?, ?, ?, ?, ?);',         [bird_id, no, date, longitude, latitude],         resetAdd,         errorHandler       );     }   ); }
 34. 34. …spara en observation function addObservation(bird_id, no, date, longitude, latitude) {   db.transaction(     function(transaction) {       transaction.executeSql(         'INSERT INTO observations (bird_id, no, date, longitude, latitude) VALUES (?, ?, ?, ?, ?);',         [bird_id, no, date, longitude, latitude],         resetAdd,         errorHandler       );     }   ); }
 35. 35. Visa på karta touchMap = new touchMapLite("viewer"); touchMap.lat = parseFloat(sessionStorage.latitude); touchMap.lon = parseFloat(sessionStorage.longitude); touchMap.zoom = parseInt(14); touchMap.init();
 36. 36. Visa på karta touchMap = new touchMapLite("viewer"); touchMap.lat = parseFloat(sessionStorage.latitude); touchMap.lon = parseFloat(sessionStorage.longitude); touchMap.zoom = parseInt(14); touchMap.init();
 37. 37. Lärda läxor
 38. 38. Lärda läxor • Mobile Safari ≠ position:fixed
 39. 39. Lärda läxor • Mobile Safari ≠ position:fixed • Flytta kartan laggar fett
 40. 40. Lärda läxor • Mobile Safari ≠ position:fixed • Flytta kartan laggar fett • Scrollning upplevs trögare än Cocoa-appar
 41. 41. Lärda läxor • Mobile Safari ≠ position:fixed • Flytta kartan laggar fett • Scrollning upplevs trögare än Cocoa-appar • Safari ≠ geo location
 42. 42. Lärda läxor • Mobile Safari ≠ position:fixed • Flytta kartan laggar fett • Scrollning upplevs trögare än Cocoa-appar • Safari ≠ geo location • WebKit nightly är din räddning
 43. 43. Lärda läxor • Mobile Safari ≠ position:fixed • Flytta kartan laggar fett • Scrollning upplevs trögare än Cocoa-appar • Safari ≠ geo location • WebKit nightly är din räddning • iPhone-simulatorn, MobileSafari och Safari kan ge olika resultat
 44. 44. Kvar att göra
 45. 45. Kvar att göra • Synka mot online-konto
 46. 46. Kvar att göra • Synka mot online-konto • Stöd för ”då” och ”där”
 47. 47. Kvar att göra • Synka mot online-konto • Stöd för ”då” och ”där” • Integration mot Artportalen
 48. 48. Kvar att göra • Synka mot online-konto • Stöd för ”då” och ”där” • Integration mot Artportalen • Fler språk
 49. 49. Kvar att göra • Synka mot online-konto • Stöd för ”då” och ”där” • Integration mot Artportalen • Fler språk • PhoneGap – App Store?
 50. 50. Mer läsning • http://building-iphone-apps.labs.oreilly.com/ • http://www.jqtouch.com/ • http://www.opentouchmap.org/ • http://www.phonegap.com/
 51. 51. Tack!

×