Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Beweegprogramma Diabetes         Mellitus type 2               Recente ontwikkelingen       ...
Inhoud • Standaard Beweeginterventie • Richtlijn vs standaard • Inhoud KNGF standaard beweeginterventie  Diabetes Mellitu...
Standaard Beweeginterventie • Doelstelling: Zorgen dat mensen met een  chronische aandoening hun fysieke fitheid  verhog...
Standaard Beweeginterventie • KNGF-beweegprogramma Standaard  Beweeginterventie • Verplicht scholingstraject • Leefstijl...
Standaard Beweeginterventie • Patiëntgroepen verschillen wat betreft:    – Achtergrond van de aandoeningen / specifieke...
Standaard Beweeginterventie • Tot nu toe ontwikkeld:    – Coronaire hartaandoeningen    – COPD    – Diabetes Mell...
Richtlijn, protocol, standaard   Een richtlijn is een document met   aanbevelingen, adviezen en   handelingsinstr...
Richtlijn, protocol, standaard   In protocollen wordt vooral aangegeven hoe   precies in de dagelijkse praktijk geha...
Richtlijn, protocol, standaard   Ook kan er onderscheid gemaakt worden   tussen standaarden en richtlijnen. Een   ...
KNGF-Standaard              Beweeginterventie Diabetes                   Mellitus type 2Be...
Ontwikkeling en implementatie • Projectgroep Universiteit Maastricht,  Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM),  Koninkli...
SB Diabetes Mellitus type 2 • Doelgroep: Personen die het niet lukt  zelfstandig een actieve leefstijl te ontwikkelen • D...
SB Diabetes Mellitus type 2 • Inhoud    – Diabetes mellitus    – Belang van bewegen, inspanningsfysiologie,     ...
Optimalisatie beweegprogramma •  Belastbaarheid / blessurerisico •  Vergroten fysieke belastbaarheid •  Wegnemen van...
Optimalisatie beweegprogramma • Energie-equivalent van de inspanning • Duurtraining: minimaal 3 sessies met energie-  equ...
Optimalisatie beweegprogramma • Recent gediagnosticeerde DM2    – Vaak obesitas; duurtraining i.c.m.     energiebep...
Optimalisatie beweegprogramma • Oudere patiënt met DM2    – Met name krachtoefeningen (7-10), opbouw naar     3 set...
Beweegprogramma in de zorgketen • Belang van preventie • Rol van de fysiotherapeut • Directe Toegankelijkheid Fysiotherapi...
Beweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2  16-3-2012
Globale invulling beweegprogramma • Medische gegevens    – Voorgeschiedenis (cardiovasculair / orthopedisch)    – Du...
Globale invulling beweegprogramma • Intake en inleidend gesprek    – Uitleg    – Includeren / excluderen    – Spe...
Evaluatie en uitstroom • Evaluatie na 3, 6 en evt. 9 maanden • Terugvalpreventie • Uitstroomcriteria    1. Trainingsdoe...
Evaluatie en uitstroom • Uitstroomcriteria (vervolg)    3. Beweegscore is tenminste 6, maar bij voorkeur     8.Bew...
Besluit:   De standaard beweeginterventie Diabetes   Mellitus type 2 geeft dus een globaal   raamwerk en achtergr...
Beweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2  16-3-2012
De BeweegKuur • Opzet • Doel: Realiseren van gezondheidswinst door  middel van meer bewegen en gezonde  voeding voor per...
Inclusiecriteria • Mensen met een gestoorde glucosetolerantie • Mensen met diabetes mellitus type 2 • Daarnaast:    – G...
Exclusiecriteria • DM2 + drie of meer diabetes complicaties  (hart/vaatziekten, nefropathie, retinopathie,  neuropathie,...
Instroom •  Huisarts •  Leefstijladviseur •  Fysiotherapeut •  Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)Beweegp...
Beweegprogramma´s • Primaire doelen op korte en lange termijn   VERANTWOORD EN GEZOND ZELFSTANDIG   BEWEGEN EN ACTIE...
Verschillende beweegprogramma´s • Zelfstandig Beweegprogramma • Opstartprogramma • Begeleid beweegprogrammaBeweegprogramma...
Indeling in beweegprogramma 1. Aanwezigheid van inspanningsbeperkingen  volgens inspannings-ECG 2. Aanwezigheid van neve...
Indeling in beweegprogramma • Indien geen van criteria 1-4 aanwezig:   ZELFSTANDIG BEWEEGPROGRAMMA • Startdrempel en/of...
Aandachtspunten •  Beweegplan •  Gedragsverandering •  Voeding en gewichtsbeheersing •  Samenwerking in ketenzorg ...
Rol van de fysiotherapeutBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2   16-3-2012
Samenwerking •  Huisarts •  Leefstijladviseur •  Fysiotherapeut met aanvullende scholing •  Diëtist •  Lokale sp...
Ontwikkeling en implementatie • Voorbereidende fase t/m december 2007 • Implementatie prototype vanaf januari 2008  in ze...
Ontwikkeling en implementatie • Periode 2009-2011 staat in teken van  voorbereiding landelijke implementatie. • Indien de...
Vragen  ?                          Blijf in beweging!                     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Beweegprogramma Diabetes Mellitus type 2, Carans Scoop 3mrt2009

1,465 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Beweegprogramma Diabetes Mellitus type 2, Carans Scoop 3mrt2009

 1. 1. Beweegprogramma Diabetes Mellitus type 2 Recente ontwikkelingen Drs. Nathan HuttingVertegenwoordiger KNGF in de werkgroep ontwikkeling en deskundigheidsbevordering BeweegkuurHet Centrum Fysiotherapie & Manuele therapieBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 2. 2. Inhoud • Standaard Beweeginterventie • Richtlijn vs standaard • Inhoud KNGF standaard beweeginterventie Diabetes Mellitus type 2 • Enkele punten uit de standaard • De BeweegKuurBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 3. 3. Standaard Beweeginterventie • Doelstelling: Zorgen dat mensen met een chronische aandoening hun fysieke fitheid verhogen en een actieve levensstijl ontwikkelen en handhaven, die minimaal voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) • Doelgroep: Fysiotherapeuten die een beweegprogramma voor personen met een chronische aandoening willen aanbiedenBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 4. 4. Standaard Beweeginterventie • KNGF-beweegprogramma Standaard Beweeginterventie • Verplicht scholingstraject • Leefstijl bevorderen en fitheid verhogen • Op basis van oude beweegprogramma´s • Géén gedetailleerde invullingBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 5. 5. Standaard Beweeginterventie • Patiëntgroepen verschillen wat betreft: – Achtergrond van de aandoeningen / specifieke klachten en symptomen – Specifieke beperkingen – Medicatiegebruik en invloed medicatie – Specifieke behandeldoelen – Inspanningstesten – Preventieve waarde van bewegen en te verwachten trainingseffectenBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 6. 6. Standaard Beweeginterventie • Tot nu toe ontwikkeld: – Coronaire hartaandoeningen – COPD – Diabetes Mellitus type 2 – Artrose – OsteoporoseBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 7. 7. Richtlijn, protocol, standaard Een richtlijn is een document met aanbevelingen, adviezen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de besluitvorming van professionals in de zorg en patiënten, berustend op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek met daarop gebaseerde discussie en aansluitende meningsvorming, gericht op het expliciteren van doeltreffend en doelmatig medisch handelen. Haamstede-definitie 2004Beweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 8. 8. Richtlijn, protocol, standaard In protocollen wordt vooral aangegeven hoe precies in de dagelijkse praktijk gehandeld dient te worden, terwijl richtlijnen in meer algemene zin, en voorzien van wetenschappelijke onderbouwing, aangeven wat er het best gedaan kan worden. Van Everdingen e.a. 2004Beweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 9. 9. Richtlijn, protocol, standaard Ook kan er onderscheid gemaakt worden tussen standaarden en richtlijnen. Een standaard betekent de minimaal te bereiken norm, waar dus niet van afgeweken mag worden. Van Everdingen e.a. 2004Beweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 10. 10. KNGF-Standaard Beweeginterventie Diabetes Mellitus type 2Beweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 11. 11. Ontwikkeling en implementatie • Projectgroep Universiteit Maastricht, Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) • Daarnaast voorgelegd aan experts • De standaard verschijnt binnenkort… • En zal worden aangeboden aan het ministerie van VWS en onder de aandacht gebracht worden bij zorgverzekeraasBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 12. 12. SB Diabetes Mellitus type 2 • Doelgroep: Personen die het niet lukt zelfstandig een actieve leefstijl te ontwikkelen • Doel: Streven naar en in stand houden van actieve leefstijl en vergroten van fitheid • Opstellen beweegprogramma cfr. standaard en scholingBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 13. 13. SB Diabetes Mellitus type 2 • Inhoud – Diabetes mellitus – Belang van bewegen, inspanningsfysiologie, trainingseffecten – Schakel in de zorgketen – Globale opzet beweegprogramma (intake, uitvoering, evaluatie) – Aanbevelingen en conclusiesBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 14. 14. Optimalisatie beweegprogramma • Belastbaarheid / blessurerisico • Vergroten fysieke belastbaarheid • Wegnemen van drempels • Opstellen beweegplan (co-morbiditeiten) – Inzicht mogelijkheden bewegen – Optrainen belasting / belastbaarheid – Empowerment / self-efficacy – Plezier in bewegen – Groepsgewijze activiteitenBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 15. 15. Optimalisatie beweegprogramma • Energie-equivalent van de inspanning • Duurtraining: minimaal 3 sessies met energie- equivalent van 400 kcal per training • Krachttraining: opvoeren naar 3 series van 8−10 hh op 70−80% van 1 RM. • Minimaal 3 trainingssessies per week, max. 2 opeenvolgende inactieve dagen. • Maatwerk!Beweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 16. 16. Optimalisatie beweegprogramma • Recent gediagnosticeerde DM2 – Vaak obesitas; duurtraining i.c.m. energiebeperkend dieet – Minimaal 1x per week krachttraining • Langer bestaande DM2 – Frequent hoog cardiovasculair risicoprofiel; accent op vergroten spiervermogen d.m.v. kracht- en kortstondige intensieve intervalduurtrainingBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 17. 17. Optimalisatie beweegprogramma • Oudere patiënt met DM2 – Met name krachtoefeningen (7-10), opbouw naar 3 sets van 8-10 hh op 50-80% 1RM – Dieetinterventie (eiwit) (arts of dietist)Beweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 18. 18. Beweegprogramma in de zorgketen • Belang van preventie • Rol van de fysiotherapeut • Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)Beweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 19. 19. Beweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 20. 20. Globale invulling beweegprogramma • Medische gegevens – Voorgeschiedenis (cardiovasculair / orthopedisch) – Duur van de diabetes – Complicaties – HbA1c en nuchtere glucose waarde – Stabiliteit van de bloedglucose regulatie – Bloeddruk – Medicatiegebruik / insulineschema´s – Evt. resultaat inspannings EGCBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 21. 21. Globale invulling beweegprogramma • Intake en inleidend gesprek – Uitleg – Includeren / excluderen – Specifiek gericht op ziektebeeld – Fitheidstests – Krachttests – Meten BMI / buikomvang – Vragenlijst NNGB, PAR-Q – Bepalen beweegscoreBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 22. 22. Evaluatie en uitstroom • Evaluatie na 3, 6 en evt. 9 maanden • Terugvalpreventie • Uitstroomcriteria 1. Trainingsdoelen zijn • Bereikt • Niet bereikt (cliënt kan deze zelf bereiken) • Niet bereikt, maximaal haalbare is behaald 2. De cliënt weet welke vervolgstappen nodig zijn om zijn/haar activiteiten te continueren en is op de hoogte van regionaal beweegaanbodBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 23. 23. Evaluatie en uitstroom • Uitstroomcriteria (vervolg) 3. Beweegscore is tenminste 6, maar bij voorkeur 8.Beweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 24. 24. Besluit: De standaard beweeginterventie Diabetes Mellitus type 2 geeft dus een globaal raamwerk en achtergrondinformatie voor een beweegprogramma voor personen met DM2. Fysiotherapeuten moeten voor uitvoering van een beweegprogramma aanvullend geschoold zijn.Beweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 25. 25. Beweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 26. 26. De BeweegKuur • Opzet • Doel: Realiseren van gezondheidswinst door middel van meer bewegen en gezonde voeding voor personen met DM2 of een hoog risico op DM2 • Partners • Prototype • ImplementatieBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 27. 27. Inclusiecriteria • Mensen met een gestoorde glucosetolerantie • Mensen met diabetes mellitus type 2 • Daarnaast: – Gemotiveerd voor gedragsverandering – Een inactieve leefstijl (niet voldoen aan NNGB)Beweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 28. 28. Exclusiecriteria • DM2 + drie of meer diabetes complicaties (hart/vaatziekten, nefropathie, retinopathie, neuropathie, diabetische ulcus) • DM2 + ernstige polyfarmacie (>5 therapeutische klasses) • DM2 + hypertensie graad 3 (RR>180/110 mmHG) • Comorbiditeit die deelname onmogelijk maakt • Cognitief disfunctionerenBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 29. 29. Instroom • Huisarts • Leefstijladviseur • Fysiotherapeut • Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)Beweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 30. 30. Beweegprogramma´s • Primaire doelen op korte en lange termijn VERANTWOORD EN GEZOND ZELFSTANDIG BEWEGEN EN ACTIEVE LEEFSTIJL • Secundaire doelen op korte / middellange termijn VERBETEREN BEÏNVLOEDBARE PARAMETERS (glucosegehalte, BMI, middelomtrek, bloeddruk, cholesterolgehalte, roken) • Secundaire doelen op lange termijn – PREVENTIE ONTSTAAN DM2 (bij hoog risico) – VERLAGEN KANS DIABETES COMPLICATIESBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 31. 31. Verschillende beweegprogramma´s • Zelfstandig Beweegprogramma • Opstartprogramma • Begeleid beweegprogrammaBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 32. 32. Indeling in beweegprogramma 1. Aanwezigheid van inspanningsbeperkingen volgens inspannings-ECG 2. Aanwezigheid van nevenpathologie 3. Aanwezigheid van bewegingsgerelateerde klachten 4. Aanwezigheid van een startdrempel voor bewegenBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 33. 33. Indeling in beweegprogramma • Indien geen van criteria 1-4 aanwezig: ZELFSTANDIG BEWEEGPROGRAMMA • Startdrempel en/of inspanningsbeperking tussen 90 en 100%: OPSTARTPROGRAMMA • Inspanningsbeperking < 90% en/of nevenpathologie en/of bewegingsgerelateerde klachten: BEGELEID BEWEEGPROGRAMMABeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 34. 34. Aandachtspunten • Beweegplan • Gedragsverandering • Voeding en gewichtsbeheersing • Samenwerking in ketenzorg • Lokale samenwerking • Scholing • Eigen verantwoordelijkheidBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 35. 35. Rol van de fysiotherapeutBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 36. 36. Samenwerking • Huisarts • Leefstijladviseur • Fysiotherapeut met aanvullende scholing • Diëtist • Lokale sport- en beweegaanbieders • Regionale ondersteuningsstructuren (ROS) • Cardioloog, sportartsBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 37. 37. Ontwikkeling en implementatie • Voorbereidende fase t/m december 2007 • Implementatie prototype vanaf januari 2008 in zeven pilotregio´s • 2009: verdere implementatie (voorlopig) definitieve versie (uitbreiding pilotregio´s) • Vergezeld met begeleidend evaluatief onderzoek • Doorontwikkelen BeweegKuurBeweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 38. 38. Ontwikkeling en implementatie • Periode 2009-2011 staat in teken van voorbereiding landelijke implementatie. • Indien de BeweegKuur per 1-1-2012 wordt opgenomen in het basispakket dient deze immers daadwerkelijk overal beschikbaar te zijn. • Tevens ontwikkelen BeweegKuur voor andere doelgroep(en).Beweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012
 39. 39. Vragen ? Blijf in beweging! DANK VOOR UW AANDACHT.Beweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2 16-3-2012

×