Successfully reported this slideshow.

งานไฟฟ้า

9,142 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to like this

งานไฟฟ้า

 1. 1. เครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน
 2. 2. ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า หลักการการเปลี่ยนพลังงาน
 3. 3. ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
 4. 4. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงสว่าง   เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานกล
 5. 5. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อน     เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้ต้องการพลังงานไฟฟ้ามากกว่าเครื่องใช้ประเภทอื่น จึงมีอันตรายมากกว่า  เช่น เครื่องปิ้งขนมปัง กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า  เตารีด   เครื่องเป่าผม  หม้อหุงข้าว   เตาอบ  เป็นต้น
 6. 7.    เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงสว่าง   เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานความร้อนที่ไส้หลอด แล้วจึงเปลี่ยนพลังงานความร้อนไปเป็นพลังงานแสง เช่น หลอดไฟฟ้าชนิดต่างๆ    หลอดภาพในเครื่องรับโทรทัศน์  เป็นต้น
 7. 9.   เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานเสียง   ได้แก่  เครื่องรับวิทยุ    เครื่องบันทึกเสียง    เครื่องขยายเสียง
 8. 10.     เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานกล เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล เช่น    พัดลม  เครื่องดูดฝุ่น  เครื่องซักผ้า  เครื่องปรับอากาศ      ตู้เย็น    เครื่องปั่นน้ำผลไม้    เครื่องเล่นวีดีทัศน์ เป็นต้น
 9. 12. หลักการการเปลี่ยนพลังงาน
 10. 13. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานแสงสว่าง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง
 11. 14. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้อาศัยหลักการที่ว่า เมื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดความต้านทานจะทำให้เกิดความร้อนในขดลวดนั้นความร้อนจะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กักระแสไฟฟ้า และความต้านทานของขดลวด ถ้ากระแสไฟฟ้ามากลวดจะร้อนมากขึ้น และถ้าความต้านทานขดลวดมากก็จะทำให้ร้อนยิ่งขึ้น จากหลักการนี้เส้นลวดที่นำมาใช้เป็นตัวให้ความร้อนจึงต้องมีความต้านทานสูงเพื่อให้มีความร้อนมาก และจุดหลอมเหลวสูงพอที่จะทำให้ความร้อนนานๆ และที่สำคัญต้องไม่รวมกับออกซิเจนในอากาศเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเพื่อไม่ให้ขาดเร็ว
 12. 15. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานแสงสว่าง การที่หลอด ไฟฟ้าให้แสงสว่างได้เป็นไปตามหลักการดังนี้ เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไส้หลอด ซึ่งมีความต้านทานสูง พลังงานไฟฟ้าจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ทำให้ไส้หลอดร้อนจัดจนเปล่งแสง ออกมาได้ ซึ่งมีการเปลี่ยนรูปพลังงานดังนี้   พลังงานไฟฟ้า ---- > พลังงานความร้อน ---- > พลังงานแสง
 13. 16. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดตัวนำทางวางงออยู่ระหว่างขั้นเหนือและขั้นใต้ของแท่งแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าขณะไหลผ่านขดลวดจะเกิดการเหนี่ยวนำเกิดสนามแม่เหล็กรอบเส้นลวด ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กของแท่นแม่เหล็กแบนไป ซึ่งเส้นแรงแม่เหล็กที่เบี่ยงเบนไปนี้จะยึดเส้นแรงออกให้ตรงด้วยเส้นแรงผลักขดลวด เป็นผลให้ขดลวดหมุนได้
 14. 17. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงงานเสียง เช่นเครื่องรับวิทยุ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง กระดิ่งไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น เครื่องรับวิทยุ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง โดยรับเครื่องวิทยุจากสถานีวิทยุ แล้วใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกขยายสัญญาณเสียงที่อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้าให้แรงขึ้น และลำโพงเสียงจะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานเสียง
 15. 18. อุปกรณ์สำคัญที่ทำให้เกิดการทำงาน ไดนาโม ( Dynamo ) เป็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า เปลี่ยนลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า หลักการทำงานของไดนาโมก็คือการหมุนขดลวดตัดสนามแม่เหล็กหรือเคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านขดลวดอย่างรวดเร็ว ฟลักแม่เหล็กจะเปลี่ยนแปลงและเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเรียกว่า กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ      ไดนาโม มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ ขั้วแม่เหล็ก 2 ขั้ว ( ขั้ว N และ S ) สำหรับทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ขดลวดไฟฟ้าพันรอบแกนเหล็กอ่อนสำหรับหมุนตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กวงแหวนจะเชื่อมอยู่ที่ปลายขดลวดเพื่อหมุนแปรงขดลวดแปรงจะครูดกับวงแหวนซึ่งจะนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นได้ให้ไหลออกไปใช้ประโยชน์
 16. 19. ถ่านไฟฉาย ( Dry cell ) เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมี ที่มีลักษณะเป็นก้อน เมื่อใช้ไปเรื่อย ๆ กระแสไฟฟ้าจะลดลง จนกระทั่งหมดกระแสไฟฟ้า ( ความต่างศักย์ไฟฟ้า ระหว่างขั้วเป็นศูนย์ ) ในที่สุด ถ่านไฟฉายมีทั้งประเภทใช้แล้วทิ้ง และประเภทที่นำมาประจุ หรือชาร์จไฟฟ้าได้ใหม่
 17. 20. ถ่านอัลคาไลน์ ( Alkaline cell ) มีรูปลักษณะคล้ายกับถ่านไฟฉาย มี่อายุการใช้งานยาวนานกว่า ถ่านไฟฉายธรรมดาและมีราคาแพงกว่า
 18. 21. ถ่านลิเทียม ( Lithium Cell ) ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กคล้ายกับเม็ดกระดุมมักใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กคล้ายกับเม็ดกระดุมมักใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกาข้อมือ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ข้อดีของถ่านลิเทียมก็คือ สามารถรักษาระดับพลังงานไฟฟ้าในเซลล์ให้มีค่าคงที่ตลอดอายุการใช้งาน
 19. 22. แบตเตอรี่ ( Battery ) เป็นการนำเซลล์ไฟฟ้าเคมีตั้งแต่ 2 เซลล์ขึ้นไปมาต่อพ่วงเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้า มากขึ้น แบตเตอรี่ที่ใช้ปัจจุบันสามารถประจุไฟฟ้า ( ชาร์จไฟ ) ใหม่ได้ประมาณ 700 ครั้ง จึงมีราคาแพงแต่อายุการใช้งานที่ยาวนานเช่น แบตเตอรี่พาหนะ แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้กับยานพาหนะจะมีคุณลักษณะพิเศษ คือ สามารถประจุไฟฟ้า ( ชาร์จไฟ ) สะสมไว้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเครื่องยนต์ทำงานโดยจะต่อสายพานเครื่องยนต์ไปเชื่อมกับไดนาโมทำงานสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสู่แบตเตอรี่ได้
 20. 23. ผู้จัดทำ 1. นางสาวนันทวัน มูลเงิน เลขที่ 24 2. นางสาวชลธิชา พิมานศรีวิไล เลขที่ 17 3. นางสาวช่อผกา ฟูแสง เลขที่ 18 4. นางสาววรัญญา พยัคฆันตร์ เลขที่ 35 5. นางสาวณัฐริกา วงค์ปัญญา เลขที่ 19 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

×