презентація душана бурака. просторове планування

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ
Просторове / Планування землекористування
Інж. архітектор. канд. наук Душан Бурак,
Архітекторське бюро Атріум, Кошіце, Млинська 27
Факультет будівництва, Технічний університет в Кошице, Словацька
республіка
e-mail: architekti@atriumstudio.sk, tel: +421 55 623 1587
DETLUP
Development through
Land Use Planning
Вступ
Європейська інтеграція та розширення Європейського Союзу приносить багато
нового не тільки для нових і асоційованих членів ЄС, але також є викликом
для діючих членів.
Політичні, економічні та соціальні наслідки цих процесів очевидні на кожному
кроці:
- розширюється конкурентний простір, спрощується рух товарів, збільшується
мобільність населення, реалізуються транснаціональні та
трансконтинентальні інфраструктурні проекти, уніфікуються правові та
економічні умови.
- загострюється конкурентна боротьба муніципалітетів і регіонів в змаганні за
інвесторів, що приносять робочі місця для жителів, а також за гостей та за
доступ до суспільної інфраструктури.
Ця ситуація в останні роки загострюється глобальною загальносвітовою
кризою та існуючими конфліктами.
Саме в цьому контексті на європейському рівні дедалі частіше обговорюється
роль просторового планування як складової правового середовища, що
визначає привабливість останнього для інвестицій, а також як складової
соціально-економічного середовища, що стабілізує ці інвестиції.
ПРАГА
Передмова
• Взаємодія між людиною і середовищем, природою і
цивілізацією, минулим і майбутнім призводить до
постійної деформації середовища для того, щоб
найкращим чином задовольнити складні потреби
суспільства, не перешкоджати його розвитку, а, навпаки,
стимулювати суспільні ініціативи.
• Розвиток суспільства вимагає зміни в середовищі, в якому
відбуваються життєві процеси.
• Найбільше взаємодія суспільства і середовища
проявляється в містах, в умовах найбільш концентрованої
соціальної активності.
Передмова
• Міста були і залишаються в центрі майже всього, що створило
людське суспільство. В той же час міста були і в багатьох
випадках залишаються проявом недоліків суспільства -
соціальної нерівності, якості навколишнього середовища,
егоїзму, війн і т.д.
• Наслідком посилення цих недоліків є відтік населення. Він
приносить вигоди і проблеми. Щодня в світі переміщається 150
тис. мешканців. У 2010 році в світі налічувалося біля 7 млрд.
осіб, а до 2050 ООН передбачає збільшення до 8-10,5 млрд., з
яких 60% - в Азії, 25% - в Африці і 5% - в Європі.
• У містах по всьому світі проживає 50% населення і до 2050
очікується збільшення його частки до 70%. У розвинених
країнах цей відсоток більший, - 75%, очікується 86%, в
Словаччині - 55% і передбачається 70%.
Передмова
• Помічником у регулюванні згаданих явищ і процесів є
Урбаністика - сектор, що є синтезом науки, техніки і мистецтва,
а просторове планування - інструмент для її застосування.
• Європейська хартія просторового планування характеризує
Просторове планування, як географічну проекцію економічної,
соціальної і культурної політики суспільства і його політики в
частині навколишнього середовища.
• Просторове планування сприймається водночас як науковий
метод, як технологія управління і політики, розроблений як
міждисциплінарний всеосяжний підхід, спрямований на
збалансований просторовий розвиток і його фізичну
організацію відповідно до комплексної стратегії сталого
розвитку.
Передмова
• Просторове планування є важливим інструментом
регулювання просторового розвитку з метою забезпечення
дотримання всіх природних і цивілізаційних елементів, які
знаходяться в даному місті.
• Комплексна діяльність, що вимагає фахівців, чия
професійна компетенція змінюється з плином часу.
• Головний координатор - урбаніст, який виступає в якості
посередника, і який співпрацює з експертами – фахівцями
з різних галузей.
Розвиток Лондона
Розширення міста на прикладі Лондона
/ розвиток тої ж самої частини міста 1750-1862-1946 /
Основні тези
• Легше зрозуміти сенс і значення Просторового планування, якщо
пояснити те, чого слід уникати, а саме: неконтрольованого,
нецивілізованого, вульгарного і незбалансованого, неетичного,
марнотратного та неестетичного розвитку, і всіх неналежних
способів його використання.
• Термін Просторове планування використовується для опису
процесів планування, метою яких є організація елементів і явищ в
процесі урбанізації території.
• Властивості території можна просто розділити на:
- природні – локальні властивості рельєфу (геоморфологічні
умови), атмосфера, геосфера, гідросфера, біосфера, педосфера –
інтегруються на території в екосистемах, тобто спільнотах різного
виду і просторових рівнях,
- цивілізаційні - соціально-економічні - первинні структури,
суспільство, виробнича і невиробнича діяльність, комунікація.
Основні тези
• З огляду на відносно стійкий характер природних умов,
цивілізаційні чинники, тобто антропогенні умови, мають
динамічний характер, що проявляється насамперед в
ескалації використання окремих частин території.
• Залежно від можливості виникнення конфліктів між
стабільними природними умовами і швидко мінливими
потребами суспільства зростає важливість ролі просторового
планування.
• Основне протиріччя, яке часто важко розв'язати, полягає в
тому, що суспільство поступово створює для своєї діяльності
все більші вимоги до території, а площа території є
незмінною.
• Значення просторового планування в сучасних умовах ринкової
економіки зростає, оскільки предметом інтересів і рішень є
територія - об'єкт, культурне, екологічне та особливо економічне
значення якого зростає.
• Просторовий план є частиною правової системи суспільства. У
демократичному суспільстві просторовий план є способом -
формою суспільного договору і з точки зору верховенства права,
є законом про землекористування, який дає громадянам
впевненість в тому, що територія буде використовуватися для
цілей п'яти "Е": економічно, ефективно, етично, естетично і
екологічно.
• Дотримання цих принципів планування забезпечує
функціонування громадянського суспільства, в якому домінує
авторитет узгоджених правил (обов'язкових для всіх), а не
правила авторитету (обов'язкових тільки для декого).
• Згідно документів Ради Європи Просторове планування
характеризується як:
- демократичне - забезпечує участь громадян та їх обраних
представників під час підготовки і обговорення просторового
плану; переходить в положення регулюючого недирективного
інструменту регулювання
- глобальне – комплексне – створює просторову територіальну
систему, яка координує інтереси секторів,
- функціональне - цільове – враховує регіональну поінформованість і
конституційну реальність держави,
- перспективне – аналізує довгострокові тенденції і економічні,
екологічні, соціальні та культурні прогнози (бачення).
- безперервне – забезпечує три фази діяльності: продукування ідеї,
планування реалізації, впровадження.
• Де ми сьогодні, і чи є Просторове планування самодостатнім
інструментом розвитку суспільства буде темою наступної
презентації
презентація душана бурака. просторове планування
Дякую
за
увагу!
1 of 14

Recommended

презентація гейзи легена by
презентація гейзи легенапрезентація гейзи легена
презентація гейзи легенаnatavoloshyna
627 views15 slides
презентація гейзи легена. зацікавлені сторони планування by
презентація гейзи легена. зацікавлені сторони плануванняпрезентація гейзи легена. зацікавлені сторони планування
презентація гейзи легена. зацікавлені сторони плануванняnatavoloshyna
657 views8 slides
Державна регіональна політика та розвиток територій в умовах змін. Анатолій Т... by
Державна регіональна політика та розвиток територій в умовах змін. Анатолій Т...Державна регіональна політика та розвиток територій в умовах змін. Анатолій Т...
Державна регіональна політика та розвиток територій в умовах змін. Анатолій Т...CSIUKRAINE
924 views36 slides
Розробка програм з розвитку та модернізації системи водопостачання: стратегі... by
Розробка програм з розвитку та модернізації системи водопостачання:стратегі...Розробка програм з розвитку та модернізації системи водопостачання:стратегі...
Розробка програм з розвитку та модернізації системи водопостачання: стратегі...CSIUKRAINE
898 views33 slides
International cooperation institute of the city lviv by
International cooperation institute of the city lvivInternational cooperation institute of the city lviv
International cooperation institute of the city lvivvmr_presentations
399 views17 slides
U-lead with Europe - ukr by
U-lead with Europe - ukrU-lead with Europe - ukr
U-lead with Europe - ukrDecentralizationgovua
188 views9 slides

More Related Content

What's hot

Kyiv strategy by
Kyiv strategyKyiv strategy
Kyiv strategyvmr_presentations
496 views27 slides
Презентація І. Лукеря by
Презентація І. ЛукеряПрезентація І. Лукеря
Презентація І. ЛукеряDecentralizationgovua
97 views13 slides
Assesment tool undp i. skaliy by
Assesment tool undp i. skaliyAssesment tool undp i. skaliy
Assesment tool undp i. skaliyvmr_presentations
405 views16 slides
Дайджест №10 за червень-грудень 2020 р by
Дайджест №10 за червень-грудень 2020 рДайджест №10 за червень-грудень 2020 р
Дайджест №10 за червень-грудень 2020 рDecentralizationgovua
98 views3 slides
О.Бойко by
О.БойкоО.Бойко
О.БойкоDecentralizationgovua
95 views11 slides

What's hot(20)

Дайджест №10 за червень-грудень 2020 р by Decentralizationgovua
Дайджест №10 за червень-грудень 2020 рДайджест №10 за червень-грудень 2020 р
Дайджест №10 за червень-грудень 2020 р
Державна регіональна політика та розвиток територій в умовах змін. Спеціальн... by CSIUKRAINE
Державна регіональна політика та розвиток територій в умовах змін. Спеціальн...Державна регіональна політика та розвиток територій в умовах змін. Спеціальн...
Державна регіональна політика та розвиток територій в умовах змін. Спеціальн...
CSIUKRAINE760 views
Державний фонд регіонального розвитку як додатковий фінансовий інструмент ста... by CSIUKRAINE
Державний фонд регіонального розвитку як додатковий фінансовий інструмент ста...Державний фонд регіонального розвитку як додатковий фінансовий інструмент ста...
Державний фонд регіонального розвитку як додатковий фінансовий інструмент ста...
CSIUKRAINE624 views
Впровадження бюджету участі: нові можливості для громадськості by ІБСЕД
Впровадження бюджету участі: нові можливості для громадськостіВпровадження бюджету участі: нові можливості для громадськості
Впровадження бюджету участі: нові можливості для громадськості
ІБСЕД243 views
Комплексна оцінка виконання місцевих бюджетних програм: основні підходи та на... by ІБСЕД
Комплексна оцінка виконання місцевих бюджетних програм: основні підходи та на...Комплексна оцінка виконання місцевих бюджетних програм: основні підходи та на...
Комплексна оцінка виконання місцевих бюджетних програм: основні підходи та на...
ІБСЕД1.2K views
Державна регіональна політика та децентралізація: від творення законодавства ... by CSIUKRAINE
Державна регіональна політика та децентралізація: від творення законодавства ...Державна регіональна політика та децентралізація: від творення законодавства ...
Державна регіональна політика та децентралізація: від творення законодавства ...
CSIUKRAINE593 views
Інноваційний підхід до програмного бюджетування: ПЦМ з гендерної точки зору -... by ІБСЕД
Інноваційний підхід до програмного бюджетування: ПЦМ з гендерної точки зору -...Інноваційний підхід до програмного бюджетування: ПЦМ з гендерної точки зору -...
Інноваційний підхід до програмного бюджетування: ПЦМ з гендерної точки зору -...
ІБСЕД586 views
Розробка стратегічного плану розвитку Сатанівської громади. Друге засідання Р... by CSIUKRAINE
Розробка стратегічного плану розвитку Сатанівської громади. Друге засідання Р...Розробка стратегічного плану розвитку Сатанівської громади. Друге засідання Р...
Розробка стратегічного плану розвитку Сатанівської громади. Друге засідання Р...
CSIUKRAINE528 views
Проект ГОБ (Гендерно орієнтоване бюджетування в Україні) by Decentralizationgovua
Проект ГОБ (Гендерно орієнтоване бюджетування в Україні)Проект ГОБ (Гендерно орієнтоване бюджетування в Україні)
Проект ГОБ (Гендерно орієнтоване бюджетування в Україні)
Результати діяльності ІБСЕД by ІБСЕД
Результати діяльності ІБСЕДРезультати діяльності ІБСЕД
Результати діяльності ІБСЕД
ІБСЕД2K views
Державний фонд регіонального розвитку, як додатковий фінансовий інструмент ст... by CSIUKRAINE
Державний фонд регіонального розвитку, як додатковий фінансовий інструмент ст...Державний фонд регіонального розвитку, як додатковий фінансовий інструмент ст...
Державний фонд регіонального розвитку, як додатковий фінансовий інструмент ст...
CSIUKRAINE548 views
Державна регіональна політика та децентралізація: нові можливості зростання О... by CSIUKRAINE
Державна регіональна політика та децентралізація: нові можливості зростання О...Державна регіональна політика та децентралізація: нові можливості зростання О...
Державна регіональна політика та децентралізація: нові можливості зростання О...
CSIUKRAINE397 views
Розробка стратегічного плану розвитку Волочиської громади by CSIUKRAINE
Розробка стратегічного плану розвитку Волочиської громадиРозробка стратегічного плану розвитку Волочиської громади
Розробка стратегічного плану розвитку Волочиської громади
CSIUKRAINE1.5K views
Розвиток сільських територій в умовах змін by CSIUKRAINE
Розвиток сільських територій в умовах змінРозвиток сільських територій в умовах змін
Розвиток сільських територій в умовах змін
CSIUKRAINE774 views

Viewers also liked

бурак úZemné plánovani ev sr by
бурак úZemné plánovani ev srбурак úZemné plánovani ev sr
бурак úZemné plánovani ev srnatavoloshyna
624 views12 slides
презентація йозефа мацко. процедура планування by
презентація йозефа мацко. процедура плануванняпрезентація йозефа мацко. процедура планування
презентація йозефа мацко. процедура плануванняnatavoloshyna
706 views21 slides
Detlup bartlomiej piotrowski ukr by
Detlup  bartlomiej piotrowski ukrDetlup  bartlomiej piotrowski ukr
Detlup bartlomiej piotrowski ukrnatavoloshyna
637 views32 slides
Burak mz prezentacia_export screen by
Burak mz prezentacia_export screenBurak mz prezentacia_export screen
Burak mz prezentacia_export screennatavoloshyna
335 views52 slides
Методологія планування стратегічного та просторового розвитку територій by
Методологія планування стратегічного та просторового розвитку територійМетодологія планування стратегічного та просторового розвитку територій
Методологія планування стратегічного та просторового розвитку територійnatavoloshyna
513 views9 slides
Розвиток через територіальне планування - залучення зацікавлених сторін by
Розвиток через територіальне планування - залучення зацікавлених сторінРозвиток через територіальне планування - залучення зацікавлених сторін
Розвиток через територіальне планування - залучення зацікавлених сторінnatavoloshyna
400 views8 slides

Viewers also liked(17)

бурак úZemné plánovani ev sr by natavoloshyna
бурак úZemné plánovani ev srбурак úZemné plánovani ev sr
бурак úZemné plánovani ev sr
natavoloshyna624 views
презентація йозефа мацко. процедура планування by natavoloshyna
презентація йозефа мацко. процедура плануванняпрезентація йозефа мацко. процедура планування
презентація йозефа мацко. процедура планування
natavoloshyna706 views
Detlup bartlomiej piotrowski ukr by natavoloshyna
Detlup  bartlomiej piotrowski ukrDetlup  bartlomiej piotrowski ukr
Detlup bartlomiej piotrowski ukr
natavoloshyna637 views
Burak mz prezentacia_export screen by natavoloshyna
Burak mz prezentacia_export screenBurak mz prezentacia_export screen
Burak mz prezentacia_export screen
natavoloshyna335 views
Методологія планування стратегічного та просторового розвитку територій by natavoloshyna
Методологія планування стратегічного та просторового розвитку територійМетодологія планування стратегічного та просторового розвитку територій
Методологія планування стратегічного та просторового розвитку територій
natavoloshyna513 views
Розвиток через територіальне планування - залучення зацікавлених сторін by natavoloshyna
Розвиток через територіальне планування - залучення зацікавлених сторінРозвиток через територіальне планування - залучення зацікавлених сторін
Розвиток через територіальне планування - залучення зацікавлених сторін
natavoloshyna400 views
Територіальне планування в Україні by natavoloshyna
Територіальне планування в УкраїніТериторіальне планування в Україні
Територіальне планування в Україні
natavoloshyna2K views
25 dr Ahmed Esawy imaging oral board of chest imaging (PE ,chest lung maligna... by AHMED ESAWY
25 dr Ahmed Esawy imaging oral board of chest imaging (PE ,chest lung maligna...25 dr Ahmed Esawy imaging oral board of chest imaging (PE ,chest lung maligna...
25 dr Ahmed Esawy imaging oral board of chest imaging (PE ,chest lung maligna...
AHMED ESAWY135 views
A Study of Organisational Role Stress on Merchandisers Working in Export Orie... by Dr. Krishnanand Tripathi
A Study of Organisational Role Stress on Merchandisers Working in Export Orie...A Study of Organisational Role Stress on Merchandisers Working in Export Orie...
A Study of Organisational Role Stress on Merchandisers Working in Export Orie...
Jan amos comenius powerpoint by HCEfareham
Jan amos comenius powerpointJan amos comenius powerpoint
Jan amos comenius powerpoint
HCEfareham4.6K views
Парикмахерский бренд Joico в прессе февраль 2017 by nk010282
Парикмахерский бренд Joico в прессе февраль 2017Парикмахерский бренд Joico в прессе февраль 2017
Парикмахерский бренд Joico в прессе февраль 2017
nk010282276 views
Trastornos del pensamiento by CydneeSoan
Trastornos del pensamientoTrastornos del pensamiento
Trastornos del pensamiento
CydneeSoan12.7K views
Tugasan 4 by Fizaini
Tugasan 4Tugasan 4
Tugasan 4
Fizaini230 views
Visual Design with Data by Seth Familian
Visual Design with DataVisual Design with Data
Visual Design with Data
Seth Familian2.9M views

Similar to презентація душана бурака. просторове планування

Урбаністика XXI століття.pptx by
Урбаністика XXI століття.pptxУрбаністика XXI століття.pptx
Урбаністика XXI століття.pptxZhannaStruk
286 views47 slides
Prezentacja 17.12.2018 by
Prezentacja 17.12.2018Prezentacja 17.12.2018
Prezentacja 17.12.2018Anton Shynkaruk
197 views54 slides
Роль програмно-цільового підходу в забезпеченні адаптивності міського господа... by
Роль програмно-цільового підходу в забезпеченні адаптивності міського господа...Роль програмно-цільового підходу в забезпеченні адаптивності міського господа...
Роль програмно-цільового підходу в забезпеченні адаптивності міського господа...infoclimateorg
2K views46 slides
Book2030-CityInFuture by
Book2030-CityInFutureBook2030-CityInFuture
Book2030-CityInFutureGennadiy Zubko
1.6K views116 slides
Strategy Lviv by
Strategy LvivStrategy Lviv
Strategy Lvivinvestinlviv
1.8K views114 slides
Geografija 10-klas-kobernik by
Geografija 10-klas-kobernikGeografija 10-klas-kobernik
Geografija 10-klas-kobernikkreidaros1
14.7K views144 slides

Similar to презентація душана бурака. просторове планування(20)

Урбаністика XXI століття.pptx by ZhannaStruk
Урбаністика XXI століття.pptxУрбаністика XXI століття.pptx
Урбаністика XXI століття.pptx
ZhannaStruk286 views
Роль програмно-цільового підходу в забезпеченні адаптивності міського господа... by infoclimateorg
Роль програмно-цільового підходу в забезпеченні адаптивності міського господа...Роль програмно-цільового підходу в забезпеченні адаптивності міського господа...
Роль програмно-цільового підходу в забезпеченні адаптивності міського господа...
infoclimateorg2K views
Geografija 10-klas-kobernik by kreidaros1
Geografija 10-klas-kobernikGeografija 10-klas-kobernik
Geografija 10-klas-kobernik
kreidaros114.7K views
Роль Екологічної конституції землі у вирішенні глобальних Еколого-Економічних... by YaroslavSydorenko3
Роль Екологічної конституції землі у вирішенні глобальних Еколого-Економічних...Роль Екологічної конституції землі у вирішенні глобальних Еколого-Економічних...
Роль Екологічної конституції землі у вирішенні глобальних Еколого-Економічних...
Benchmarking by _UPLAN_
BenchmarkingBenchmarking
Benchmarking
_UPLAN_183 views
звіт сумська область by dtv19
звіт сумська областьзвіт сумська область
звіт сумська область
dtv192.4K views
ПАРТНЕРСТВА МІСЬКИХ ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: НЕ РЕАЛІЗОВАНІ МОЖЛИВ... by CSIUKRAINE
ПАРТНЕРСТВА МІСЬКИХ ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: НЕ РЕАЛІЗОВАНІ МОЖЛИВ...ПАРТНЕРСТВА МІСЬКИХ ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: НЕ РЕАЛІЗОВАНІ МОЖЛИВ...
ПАРТНЕРСТВА МІСЬКИХ ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: НЕ РЕАЛІЗОВАНІ МОЖЛИВ...
CSIUKRAINE1.1K views
Роль органів місцевого самоврядування у процесі євроінтеграції by lugcpo
Роль органів місцевого самоврядування у процесі євроінтеграціїРоль органів місцевого самоврядування у процесі євроінтеграції
Роль органів місцевого самоврядування у процесі євроінтеграції
lugcpo578 views
Інституціональні основи регулювання агломераційного процесу в Україні та Одещ... by CSIUKRAINE
Інституціональні основи регулювання агломераційного процесу в Україні та Одещ...Інституціональні основи регулювання агломераційного процесу в Україні та Одещ...
Інституціональні основи регулювання агломераційного процесу в Україні та Одещ...
CSIUKRAINE386 views
Розвиток партнерства громад та міжнародних організацій.pdf by NGOANTS
Розвиток партнерства громад та міжнародних організацій.pdfРозвиток партнерства громад та міжнародних організацій.pdf
Розвиток партнерства громад та міжнародних організацій.pdf
NGOANTS26 views
Якою є стратегія Голобської тергромади? by asossiationosbb
Якою є стратегія Голобської тергромади?Якою є стратегія Голобської тергромади?
Якою є стратегія Голобської тергромади?
asossiationosbb705 views
Сучасні тенденції в управлінні місцевим та регіональним розвитком by Andriy Farmuga
Сучасні тенденції в управлінні місцевим та регіональним розвиткомСучасні тенденції в управлінні місцевим та регіональним розвитком
Сучасні тенденції в управлінні місцевим та регіональним розвитком
Andriy Farmuga578 views

More from natavoloshyna

Group work and expectation reflection ukr by
Group work and expectation reflection ukrGroup work and expectation reflection ukr
Group work and expectation reflection ukrnatavoloshyna
186 views18 slides
11 12 invasives and health sh_j_ukr by
11 12 invasives and health sh_j_ukr11 12 invasives and health sh_j_ukr
11 12 invasives and health sh_j_ukrnatavoloshyna
84 views17 slides
11 12 final invasives and health smj_july24_english by
11 12 final invasives and health smj_july24_english11 12 final invasives and health smj_july24_english
11 12 final invasives and health smj_july24_englishnatavoloshyna
106 views17 slides
10 rangeland vegetation_english_072318 by
10 rangeland vegetation_english_07231810 rangeland vegetation_english_072318
10 rangeland vegetation_english_072318natavoloshyna
121 views7 slides
10 rangeland vegetation mo_ukr by
10 rangeland vegetation mo_ukr10 rangeland vegetation mo_ukr
10 rangeland vegetation mo_ukrnatavoloshyna
88 views7 slides
8 fire regimewildfire_english_072418 by
8 fire regimewildfire_english_0724188 fire regimewildfire_english_072418
8 fire regimewildfire_english_072418natavoloshyna
201 views7 slides

More from natavoloshyna(20)

Group work and expectation reflection ukr by natavoloshyna
Group work and expectation reflection ukrGroup work and expectation reflection ukr
Group work and expectation reflection ukr
natavoloshyna186 views
11 12 invasives and health sh_j_ukr by natavoloshyna
11 12 invasives and health sh_j_ukr11 12 invasives and health sh_j_ukr
11 12 invasives and health sh_j_ukr
natavoloshyna84 views
11 12 final invasives and health smj_july24_english by natavoloshyna
11 12 final invasives and health smj_july24_english11 12 final invasives and health smj_july24_english
11 12 final invasives and health smj_july24_english
natavoloshyna106 views
10 rangeland vegetation_english_072318 by natavoloshyna
10 rangeland vegetation_english_07231810 rangeland vegetation_english_072318
10 rangeland vegetation_english_072318
natavoloshyna121 views
10 rangeland vegetation mo_ukr by natavoloshyna
10 rangeland vegetation mo_ukr10 rangeland vegetation mo_ukr
10 rangeland vegetation mo_ukr
natavoloshyna88 views
8 fire regimewildfire_english_072418 by natavoloshyna
8 fire regimewildfire_english_0724188 fire regimewildfire_english_072418
8 fire regimewildfire_english_072418
natavoloshyna201 views
4 aquatic biota_english_071418 by natavoloshyna
4 aquatic biota_english_0714184 aquatic biota_english_071418
4 aquatic biota_english_071418
natavoloshyna101 views
3 aquatic habitat_english_071418 by natavoloshyna
3 aquatic habitat_english_0714183 aquatic habitat_english_071418
3 aquatic habitat_english_071418
natavoloshyna143 views
3.3 channel shape smj july26_english by natavoloshyna
3.3 channel shape smj july26_english3.3 channel shape smj july26_english
3.3 channel shape smj july26_english
natavoloshyna111 views
1 final water quality smj july26_english by natavoloshyna
1 final water quality smj july26_english1 final water quality smj july26_english
1 final water quality smj july26_english
natavoloshyna111 views

презентація душана бурака. просторове планування

 • 1. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Просторове / Планування землекористування Інж. архітектор. канд. наук Душан Бурак, Архітекторське бюро Атріум, Кошіце, Млинська 27 Факультет будівництва, Технічний університет в Кошице, Словацька республіка e-mail: architekti@atriumstudio.sk, tel: +421 55 623 1587 DETLUP Development through Land Use Planning
 • 2. Вступ Європейська інтеграція та розширення Європейського Союзу приносить багато нового не тільки для нових і асоційованих членів ЄС, але також є викликом для діючих членів. Політичні, економічні та соціальні наслідки цих процесів очевидні на кожному кроці: - розширюється конкурентний простір, спрощується рух товарів, збільшується мобільність населення, реалізуються транснаціональні та трансконтинентальні інфраструктурні проекти, уніфікуються правові та економічні умови. - загострюється конкурентна боротьба муніципалітетів і регіонів в змаганні за інвесторів, що приносять робочі місця для жителів, а також за гостей та за доступ до суспільної інфраструктури. Ця ситуація в останні роки загострюється глобальною загальносвітовою кризою та існуючими конфліктами. Саме в цьому контексті на європейському рівні дедалі частіше обговорюється роль просторового планування як складової правового середовища, що визначає привабливість останнього для інвестицій, а також як складової соціально-економічного середовища, що стабілізує ці інвестиції.
 • 4. Передмова • Взаємодія між людиною і середовищем, природою і цивілізацією, минулим і майбутнім призводить до постійної деформації середовища для того, щоб найкращим чином задовольнити складні потреби суспільства, не перешкоджати його розвитку, а, навпаки, стимулювати суспільні ініціативи. • Розвиток суспільства вимагає зміни в середовищі, в якому відбуваються життєві процеси. • Найбільше взаємодія суспільства і середовища проявляється в містах, в умовах найбільш концентрованої соціальної активності.
 • 5. Передмова • Міста були і залишаються в центрі майже всього, що створило людське суспільство. В той же час міста були і в багатьох випадках залишаються проявом недоліків суспільства - соціальної нерівності, якості навколишнього середовища, егоїзму, війн і т.д. • Наслідком посилення цих недоліків є відтік населення. Він приносить вигоди і проблеми. Щодня в світі переміщається 150 тис. мешканців. У 2010 році в світі налічувалося біля 7 млрд. осіб, а до 2050 ООН передбачає збільшення до 8-10,5 млрд., з яких 60% - в Азії, 25% - в Африці і 5% - в Європі. • У містах по всьому світі проживає 50% населення і до 2050 очікується збільшення його частки до 70%. У розвинених країнах цей відсоток більший, - 75%, очікується 86%, в Словаччині - 55% і передбачається 70%.
 • 6. Передмова • Помічником у регулюванні згаданих явищ і процесів є Урбаністика - сектор, що є синтезом науки, техніки і мистецтва, а просторове планування - інструмент для її застосування. • Європейська хартія просторового планування характеризує Просторове планування, як географічну проекцію економічної, соціальної і культурної політики суспільства і його політики в частині навколишнього середовища. • Просторове планування сприймається водночас як науковий метод, як технологія управління і політики, розроблений як міждисциплінарний всеосяжний підхід, спрямований на збалансований просторовий розвиток і його фізичну організацію відповідно до комплексної стратегії сталого розвитку.
 • 7. Передмова • Просторове планування є важливим інструментом регулювання просторового розвитку з метою забезпечення дотримання всіх природних і цивілізаційних елементів, які знаходяться в даному місті. • Комплексна діяльність, що вимагає фахівців, чия професійна компетенція змінюється з плином часу. • Головний координатор - урбаніст, який виступає в якості посередника, і який співпрацює з експертами – фахівцями з різних галузей.
 • 8. Розвиток Лондона Розширення міста на прикладі Лондона / розвиток тої ж самої частини міста 1750-1862-1946 /
 • 9. Основні тези • Легше зрозуміти сенс і значення Просторового планування, якщо пояснити те, чого слід уникати, а саме: неконтрольованого, нецивілізованого, вульгарного і незбалансованого, неетичного, марнотратного та неестетичного розвитку, і всіх неналежних способів його використання. • Термін Просторове планування використовується для опису процесів планування, метою яких є організація елементів і явищ в процесі урбанізації території. • Властивості території можна просто розділити на: - природні – локальні властивості рельєфу (геоморфологічні умови), атмосфера, геосфера, гідросфера, біосфера, педосфера – інтегруються на території в екосистемах, тобто спільнотах різного виду і просторових рівнях, - цивілізаційні - соціально-економічні - первинні структури, суспільство, виробнича і невиробнича діяльність, комунікація.
 • 10. Основні тези • З огляду на відносно стійкий характер природних умов, цивілізаційні чинники, тобто антропогенні умови, мають динамічний характер, що проявляється насамперед в ескалації використання окремих частин території. • Залежно від можливості виникнення конфліктів між стабільними природними умовами і швидко мінливими потребами суспільства зростає важливість ролі просторового планування. • Основне протиріччя, яке часто важко розв'язати, полягає в тому, що суспільство поступово створює для своєї діяльності все більші вимоги до території, а площа території є незмінною.
 • 11. • Значення просторового планування в сучасних умовах ринкової економіки зростає, оскільки предметом інтересів і рішень є територія - об'єкт, культурне, екологічне та особливо економічне значення якого зростає. • Просторовий план є частиною правової системи суспільства. У демократичному суспільстві просторовий план є способом - формою суспільного договору і з точки зору верховенства права, є законом про землекористування, який дає громадянам впевненість в тому, що територія буде використовуватися для цілей п'яти "Е": економічно, ефективно, етично, естетично і екологічно. • Дотримання цих принципів планування забезпечує функціонування громадянського суспільства, в якому домінує авторитет узгоджених правил (обов'язкових для всіх), а не правила авторитету (обов'язкових тільки для декого).
 • 12. • Згідно документів Ради Європи Просторове планування характеризується як: - демократичне - забезпечує участь громадян та їх обраних представників під час підготовки і обговорення просторового плану; переходить в положення регулюючого недирективного інструменту регулювання - глобальне – комплексне – створює просторову територіальну систему, яка координує інтереси секторів, - функціональне - цільове – враховує регіональну поінформованість і конституційну реальність держави, - перспективне – аналізує довгострокові тенденції і економічні, екологічні, соціальні та культурні прогнози (бачення). - безперервне – забезпечує три фази діяльності: продукування ідеї, планування реалізації, впровадження. • Де ми сьогодні, і чи є Просторове планування самодостатнім інструментом розвитку суспільства буде темою наступної презентації