Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

05 ukr reram final_conference_lviv_unfu_kiyko_ua

134 views

Published on

Презентація під час завершальної конференції проекту RERAM. Лісовий сектор країн Європейського партнерства та сусідства.

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

05 ukr reram final_conference_lviv_unfu_kiyko_ua

 1. 1. EC-FP7 no. 609573 www.reram.eu Resource Efficiency and Raw Materials in the Forest-based Sector of Eastern Europe (ENP) Лісовий сектор країн ЄПС: виклики та можливості Завершальна конференція, 18 травня 2016, Львів, Україна Проф. Орест Кійко Національний лісотехнічний університет України (НЛТУУ) Зав. кафедрою технології меблів та виробів деревини
 2. 2. 1.Вступ 2.Аналіз лісового сектору країн ЄПС Виклики та можливості для лісового сектору країн ЄПС 3. Висновки Зміст
 3. 3. Вступ Концепція об'єднаного лісового сектору була запропонована Європейським Союзом з метою сприяння кращому розумінню однією з найбільших галузей промисловості. Основна ідея полягає в об'єднанні галузей, які тісно пов'язані із спільним/загальним ресурсом під назвою "ліс" і отриманні вигоди від загальної стратегії сталого розвитку. Джерело; ФАО. 2014. Внесок лісового сектора в національні економіки, 1990-2011, А.Лебедис та Ю.Лі. Робочий документ з лісових фінансів FSFM/ACC/09. ФАО, Рим.
 4. 4. Вступ Лісовий сектор як визначено у цьому дослідженні, включає в себе чотири основні напрямки або підгалузі, які залежать від твердолистяної деревини в якості основної сировини: лісового господарства, деревообробної промисловості, виробництва меблів і столярних виробів. Підгалузі промисловості Лісове господарство (02) Деревообробна промисловість (16) Виробництво меблів (31) Теслярство та столярство (43.91, 43.99, 43.32) Лісовий сектор описано на основі національної статистики з точки зору товарообігу, кількості підприємств і чисельності працівників для України, Молдови та Грузії. Для порівняння, Польща була включена в якості прикладу постсоціалістичної країни, яка сьогодні є повноправним членом ЄС.
 5. 5. Вступ Самооцінка в проекті RERAM Запропонована партнерами кількість підприємств 5 підприємств 37 підприємств 22 підприємства 2 підприємства Лісове господарство (5) Лісопилки (17) шпон (1), паркет (7) будівництво (9), панелі (1) тара та упаковка, піддони (2) Меблі (9), вікна, двері, сходи, столярні вироби (11) спеціальні продукти (2) Підвищення кваліфікації і навчання (1) Вторинна переробка деревини (1) СИРОВИНА НИЗЬКА СТУПІНЬ ПЕРЕРОБКИ ДЕРЕВИНИ ГЛИБОКА ПЕРЕРОБКА ДЕРЕВИНИ ГЛИБОКА ПЕРЕРОБКА ДЕРЕВИНИ AT - 0 AT - 1 AT - 2 AT - 0 PL - 0 PL - 2 PL - 1 PL - 0 UA - 0 UA - 4 UA - 7 UA - 0 GE - 0 GE - 5 GE - 4 GE - 0 MD - 0 MD - 0 MD - 2 MD - 0 0 підприємств 12 підприємств 16 підприємств 0 підприємств Отримані від підприємств заповнені опитувальні листи зі зворотним зв'язком (по країнах)
 6. 6. Вступ 1. Ідентифікація лісового сектору Визначення лісового сектору для оцінки його конкурентоспроможності та ефективності ресурсів a. головні компоненти лісового сектору лісовий сектор - комплекс, який включає в себе чотири підгалузі/ підсектори: лісове господарство, деревообробна промисловість, виробництво меблів та теслярство b. головні параметри лісового сектору обсяг реалізованої продукції, кількість підприємств і чисельність працівників 2. Аналіз лісових ресурсів оцінка кількості, якості і доступності лісових ресурсів 3. Внесок лісового сектору у промисловість країни місце (частка, внесок) лісового сектору країни у промисловість країни 4. Основні гравці у лісовому сектору основні гравці: влада, деревообробна промисловість, постачальники, науково-дослідні організації, допоміжні установи, управління л/г, консультанти, підприємці-надавачі послуг в заготівлі, транспортуванні та торгівлі деревиною, їх можливості і зв'язки 5. Положення на ринку оцінки профілю лісового сектору, прогалини/можливості, порівняння з національним/міжнародним сучасним станом, дослідження нові можливостей ринку (н-д, SWOT аналіз) 6. Потенціал ефективності використання ресурсів, висновки і рекомендації • синтезувати інноваційній потенціал для більш ефективного використання лісових ресурсів з впливом на ефективність використання ресурсів в рамках низьковуглецевої економіки • підготувати висновки і рекомендації для осіб рівня прийняття рішень на національному рівні Структура глобального опитування
 7. 7. Аналіз лісового сектору в країнах ЄПС Структура
 8. 8. Можливість 1 1. Лісовий сектор як єдине ціле 2. Критерії та пріоритети 3. Створення Громадської ради лісового сектора
 9. 9. Аналіз лісового сектору країн ЄПС Ефективність лісових ресурсів Параметри Україна Молдова Грузія Польща1 Населення (млн осіб) 46.05 3.60 4.40 38.20 Лісові землі (млн гa) 10.80 0.37 2.82 9.40 Лісові землі (%) 15.70 12.70 40.50 30.06 Площа лісових земель на душу населення (гa/осіб) 0.23 0.10 0.64 0.25 Загальний запас деревини (млрд м3) 1.80 0.05 0.45 2.40 Запас деревини на душу населення (м3/осіб) 39.09 12.50 103.30 62.83 Запас деревини на підприємство (тис м3/кількість підприємств ) 287.17 57.99 670.35 29.20 Обсяг реалізлваної продукції на запас деревини (ЕВРО/м3) 1.31 2.29 0.21 6.88 Заготівля ділової деревини (тис м3) 17,506.7 490.0 447.5 37,045.0 Обсяг реалізлваної продукції на заготівлю ділової деревини (ЕВРО/м3) 134.30 210.11 208.40 445.86 Лісові ресурси та ключові показники країн ЄПС, 2012
 10. 10. Можливість 2 2. Чисте виробництво 3. Послідовне навчання
 11. 11. Аналіз лісового сектору країн ЄПС Кількість підприємств Країна Товарообіг1 (млн ЕВРО) Підприємства (кількість ) Працівники (тис осіб) 2008 2012 Зміна (%) 2008 2012 Зміна (%) 2008 2012 Зміна (%) Україна 1502.0 2349.3 +56.4 1,2292 6,268 -49.0 189.4 151.7 -19.9 Молдова 99.5 102.6 +3.1 667 776 +16.3 13.1 8.8 -32.8 Грузія 22.7 93.3 +311.0 572 678 +18.5 3.5 5 +42.9 Польща 12668.4 14230.6 +12.3 8,4802 8,2194 -3.1 316.4 271.2 -14.3 Тенденції лісового сектору країн ЄПС, р.р. 2008 та 2012 Україна Молдова Грузія Польша Україна Молдова Грузія Польша Кількість підприємств лісового сектору (2012, тис.од.) Кількість підприємств лісового сектору (2012, тис.од. на 1 млн.жителів)
 12. 12. Можливість 3 1. Доступність лісових ресурсів 2. Правила сталого розвитку 3. Покращення бізнес клімату
 13. 13. Аналіз лісового сектору країн ЄПС Окремі середні показники Україна Молдова Грузія Польша Україна Молдова Грузія Польша Обсяг реал. прод. на заготівлю ділової деревини (ЕВРО/м3) Обсяг реал. прод на запас деревини (ЕВРО/м3) Ефективність використання сировини (ЕВРО/м3) Продуктивність праці (тис. ЕВРО/ особу)
 14. 14. Можливість 4 1. Нові внутрішні та зовнішні інвестиції 2. Нові технології 3. Інновації та креативність
 15. 15. Аналіз лісового сектору країн ЄПС Макроекономічне становище – занижена оцінка Параметри Україна Молдова Грузія Польша1 Частка лісового сектору в національному показнику товарообігу (%) 1.8 3.47 1.4 5.0 Частка лісового сектору у національному показнику зайнятості (%) 6.6 12.1 1.0 9.0 Частка лісового сектору у загальному ВВП % 1.68 1.88 0.90 1.60 Макроекономічне становище лісового сектору в країнах ЄПС, 2012
 16. 16. 1. Внутрішня конкуренція Можливість 5
 17. 17. Госпо- дарські ліси Сировина Паперова продукція Біо- енергетика МебліБудівництво Біо- хімія Пило- матеріали Товари ручної роботи Панелі Загострення конкурентної боротьби за лісові ресурси Можливість 5
 18. 18. Розуміння лісового сектору – загальна поінформованість Можливість 5
 19. 19. «Мозкові центри», у відношенні до лісового сектору, створення (на рівні країн, ЄС тощо) Можливість 5
 20. 20. Впровадження ідей «Мозкових центрів» Можливість 5 Каскадне/послідовне використання лісових продуктів: приклади деяких напрямків Увага на провідних ринках, що ґрунтуються на лісових продуктах
 21. 21. 2. Зовнішня конкуренція Можливість 5 проти
 22. 22. Зменшення частки лісового сектору у ВВП Деякі виклики та висновки 500000 1000000 1500000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 GDPofUkraine,mioUAH 3,50 4,00 4,50 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ShareoftheforestsectortoGDP,%
 23. 23. 3. Реальне залучення представників деревообробних і меблевих МСП - реальна користь для бізнесу Можливість 5
 24. 24. Можливість 5 Промо-кампанія 1. Тільки лісовий сектор може забезпечити три різні можливі шляхи зменшення викидів CO2: ефект поглинання, ефект накопичення та ефект заміни, і, отже, через розвиток лісового сектору ми можемо пом‘якшувати наслідки зміни клімату та забезпечити життя майбутніх поколінь 2. Біоекономіка потребує міжгалузевий підхід з лісовим сектором у головній ролі 3. Все, що сьогодні виготовляється з допомогою викопних матеріалів, завтра може бути виготовлене з дерева 4. Лісовий сектор є важливим учасником у забезпеченні рішень для біоекономіки 5. Лісовий сектор може забезпечити особисту складову сталого розвитку
 25. 25. або Можливість 5
 26. 26. Висновки Ліс, вироби з деревини і вуглецевий цикл кисень вода СО2 Сонячна енергія Зростаючі ліси Будівельна деревина Склад. вуглецю Лісопилка Енергія та Ен.продукція Генерування енергії Будівництво Переробка та повторне використання Використання вуглецево-нейтральних лісоматеріалів замість невідновних матеріалів пом‘якшує кліматичний стрес та зменшує викиди СО2 від видобутку ресурсів
 27. 27. Висновки Обіг деревини у Фінляндії, 2013
 28. 28. Висновки Бачення: Фінляндія 2015 - збудована разом
 29. 29. Висновки Пакування Целюлозно-паперова промисловість Енергія та біопаливо Біохімікати Біополімери та біо-пластик Будівництво та дизайн інтер‘єрів Медицина та оздоровлення Деревина та інші матеріали
 30. 30. Висновки
 31. 31. Дякую за увагу! НЛТУУ Проф. Орест Кійко Національний лісотехнічний університет України (НЛТУУ) Зав. кафедрою технології меблів та виробів деревини http://www.tvd.org.ua/en/koa-main-en.htm orest.kiyko@nltu.edu.ua

×