SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
Download to read offline
EC-FP7 no. 609573
www.reram.eu
Resource Efficiency and Raw Materials in the
Forest-based Sector of Eastern Europe (ENP)
Лісовий сектор країн ЄПС:
виклики та можливості
Завершальна конференція, 18 травня 2016, Львів, Україна
Проф. Орест Кійко
Національний лісотехнічний університет України (НЛТУУ)
Зав. кафедрою технології меблів та виробів деревини
1.Вступ
2.Аналіз лісового сектору країн ЄПС
Виклики та можливості для
лісового сектору країн ЄПС
3. Висновки
Зміст
Вступ
Концепція об'єднаного лісового сектору була запропонована
Європейським Союзом з метою сприяння кращому розумінню однією з
найбільших галузей промисловості. Основна ідея полягає в об'єднанні
галузей, які тісно пов'язані із спільним/загальним ресурсом під назвою
"ліс" і отриманні вигоди від загальної стратегії сталого розвитку.
Джерело; ФАО. 2014. Внесок лісового сектора в національні
економіки, 1990-2011, А.Лебедис та Ю.Лі. Робочий документ
з лісових фінансів FSFM/ACC/09. ФАО, Рим.
Вступ
Лісовий сектор як визначено у цьому дослідженні, включає в себе
чотири основні напрямки або підгалузі, які залежать від твердолистяної
деревини в якості основної сировини: лісового господарства,
деревообробної промисловості, виробництва меблів і столярних
виробів.
Підгалузі промисловості
Лісове господарство
(02)
Деревообробна
промисловість (16)
Виробництво меблів (31)
Теслярство та столярство
(43.91, 43.99, 43.32)
Лісовий сектор описано на основі національної статистики з точки зору
товарообігу, кількості підприємств і чисельності працівників для України,
Молдови та Грузії. Для порівняння, Польща була включена в якості
прикладу постсоціалістичної країни, яка сьогодні є повноправним
членом ЄС.
Вступ
Самооцінка в проекті RERAM
Запропонована партнерами кількість підприємств
5 підприємств 37 підприємств 22 підприємства 2 підприємства
Лісове
господарство (5)
Лісопилки (17)
шпон (1), паркет (7)
будівництво (9), панелі (1)
тара та упаковка, піддони (2)
Меблі (9), вікна, двері, сходи,
столярні вироби (11) спеціальні
продукти (2)
Підвищення кваліфікації і
навчання (1)
Вторинна переробка деревини (1)
СИРОВИНА
НИЗЬКА СТУПІНЬ
ПЕРЕРОБКИ ДЕРЕВИНИ
ГЛИБОКА ПЕРЕРОБКА ДЕРЕВИНИ ГЛИБОКА ПЕРЕРОБКА ДЕРЕВИНИ
AT - 0 AT - 1 AT - 2 AT - 0
PL - 0 PL - 2 PL - 1 PL - 0
UA - 0 UA - 4 UA - 7 UA - 0
GE - 0 GE - 5 GE - 4 GE - 0
MD - 0 MD - 0 MD - 2 MD - 0
0 підприємств 12 підприємств 16 підприємств 0 підприємств
Отримані від підприємств заповнені опитувальні листи зі зворотним зв'язком (по країнах)
Вступ
1. Ідентифікація лісового
сектору
Визначення лісового сектору для оцінки його
конкурентоспроможності та ефективності ресурсів
a. головні компоненти лісового
сектору
лісовий сектор - комплекс, який включає в себе чотири підгалузі/ підсектори: лісове
господарство, деревообробна промисловість, виробництво меблів та теслярство
b. головні параметри лісового
сектору
обсяг реалізованої продукції, кількість підприємств і чисельність працівників
2. Аналіз лісових ресурсів оцінка кількості, якості і доступності лісових ресурсів
3. Внесок лісового сектору у
промисловість країни
місце (частка, внесок) лісового сектору країни у промисловість країни
4. Основні гравці у лісовому
сектору
основні гравці: влада, деревообробна промисловість, постачальники, науково-дослідні
організації, допоміжні установи, управління л/г, консультанти, підприємці-надавачі
послуг в заготівлі, транспортуванні та торгівлі деревиною, їх можливості і зв'язки
5. Положення на ринку оцінки профілю лісового сектору, прогалини/можливості, порівняння з
національним/міжнародним сучасним станом, дослідження нові можливостей ринку (н-д,
SWOT аналіз)
6. Потенціал ефективності
використання ресурсів,
висновки і рекомендації
• синтезувати інноваційній потенціал для більш ефективного використання лісових
ресурсів з впливом на ефективність використання ресурсів в рамках низьковуглецевої
економіки
• підготувати висновки і рекомендації для осіб рівня прийняття рішень на
національному рівні
Структура глобального опитування
Аналіз лісового сектору в країнах ЄПС
Структура
Можливість 1
1. Лісовий сектор як
єдине ціле
2. Критерії та
пріоритети
3. Створення
Громадської ради
лісового сектора
Аналіз лісового сектору країн ЄПС
Ефективність лісових ресурсів
Параметри Україна Молдова Грузія Польща1
Населення
(млн осіб)
46.05 3.60 4.40 38.20
Лісові землі
(млн гa)
10.80 0.37 2.82 9.40
Лісові землі
(%)
15.70 12.70 40.50 30.06
Площа лісових земель на душу
населення (гa/осіб)
0.23 0.10 0.64 0.25
Загальний запас деревини
(млрд м3)
1.80 0.05 0.45 2.40
Запас деревини на душу населення
(м3/осіб)
39.09 12.50 103.30 62.83
Запас деревини на підприємство
(тис м3/кількість підприємств )
287.17 57.99 670.35 29.20
Обсяг реалізлваної продукції на
запас деревини
(ЕВРО/м3)
1.31 2.29 0.21 6.88
Заготівля ділової деревини (тис м3) 17,506.7 490.0 447.5 37,045.0
Обсяг реалізлваної продукції на
заготівлю ділової деревини
(ЕВРО/м3)
134.30 210.11 208.40 445.86
Лісові ресурси та ключові показники країн ЄПС, 2012
Можливість 2
2. Чисте виробництво
3. Послідовне
навчання
Аналіз лісового сектору країн ЄПС
Кількість підприємств
Країна
Товарообіг1
(млн ЕВРО)
Підприємства
(кількість )
Працівники
(тис осіб)
2008 2012
Зміна
(%)
2008 2012
Зміна
(%)
2008 2012
Зміна
(%)
Україна 1502.0 2349.3 +56.4 1,2292 6,268 -49.0 189.4 151.7 -19.9
Молдова 99.5 102.6 +3.1 667 776 +16.3 13.1 8.8 -32.8
Грузія 22.7 93.3 +311.0 572 678 +18.5 3.5 5 +42.9
Польща 12668.4 14230.6 +12.3 8,4802 8,2194 -3.1 316.4 271.2 -14.3
Тенденції лісового сектору країн ЄПС, р.р. 2008 та 2012
Україна Молдова Грузія Польша Україна Молдова Грузія Польша
Кількість підприємств лісового сектору (2012, тис.од.) Кількість підприємств лісового сектору
(2012, тис.од. на 1 млн.жителів)
Можливість 3
1. Доступність
лісових ресурсів
2. Правила сталого
розвитку
3. Покращення
бізнес клімату
Аналіз лісового сектору країн ЄПС
Окремі середні показники
Україна Молдова Грузія Польша Україна Молдова Грузія Польша
Обсяг реал. прод. на заготівлю ділової деревини (ЕВРО/м3) Обсяг реал. прод на запас деревини (ЕВРО/м3)
Ефективність використання
сировини (ЕВРО/м3)
Продуктивність праці
(тис. ЕВРО/ особу)
Можливість 4
1. Нові внутрішні та
зовнішні інвестиції
2. Нові технології
3. Інновації та
креативність
Аналіз лісового сектору країн ЄПС
Макроекономічне становище – занижена
оцінка
Параметри Україна Молдова Грузія Польша1
Частка лісового сектору в
національному показнику
товарообігу (%)
1.8 3.47 1.4 5.0
Частка лісового сектору у
національному показнику
зайнятості (%)
6.6 12.1 1.0 9.0
Частка лісового сектору у
загальному ВВП %
1.68 1.88 0.90 1.60
Макроекономічне становище лісового сектору в країнах ЄПС, 2012
1. Внутрішня конкуренція
Можливість 5
Госпо-
дарські
ліси
Сировина Паперова продукція
Біо-
енергетика
МебліБудівництво
Біо-
хімія
Пило-
матеріали
Товари
ручної
роботи
Панелі
Загострення конкурентної
боротьби за лісові ресурси
Можливість 5
Розуміння лісового сектору – загальна поінформованість
Можливість 5
«Мозкові центри», у відношенні до лісового сектору,
створення
(на рівні країн, ЄС тощо)
Можливість 5
Впровадження ідей «Мозкових центрів»
Можливість 5
Каскадне/послідовне використання лісових
продуктів: приклади деяких напрямків
Увага на провідних ринках,
що ґрунтуються на лісових продуктах
2. Зовнішня конкуренція
Можливість 5
проти
Зменшення частки лісового сектору у ВВП
Деякі виклики та висновки
500000
1000000
1500000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
GDPofUkraine,mioUAH
3,50
4,00
4,50
2006 2007 2008 2009 2010 2011
ShareoftheforestsectortoGDP,%
3. Реальне залучення представників деревообробних і
меблевих МСП - реальна користь для бізнесу
Можливість 5
Можливість 5
Промо-кампанія
1. Тільки лісовий сектор може забезпечити три різні
можливі шляхи зменшення викидів CO2: ефект поглинання,
ефект накопичення та ефект заміни, і, отже, через розвиток
лісового сектору ми можемо пом‘якшувати наслідки зміни
клімату та забезпечити життя майбутніх поколінь
2. Біоекономіка потребує міжгалузевий підхід з лісовим
сектором у головній ролі
3. Все, що сьогодні виготовляється з допомогою викопних
матеріалів, завтра може бути виготовлене з дерева
4. Лісовий сектор є важливим учасником у забезпеченні
рішень для біоекономіки
5. Лісовий сектор може забезпечити особисту складову
сталого розвитку
або
Можливість 5
Висновки
Ліс, вироби з деревини і вуглецевий цикл
кисень
вода
СО2
Сонячна
енергія
Зростаючі ліси
Будівельна деревина
Склад.
вуглецю
Лісопилка
Енергія та
Ен.продукція
Генерування
енергії
Будівництво
Переробка та
повторне
використання
Використання вуглецево-нейтральних
лісоматеріалів замість невідновних матеріалів
пом‘якшує кліматичний стрес та зменшує
викиди СО2 від видобутку ресурсів
Висновки
Обіг деревини у Фінляндії, 2013
Висновки
Бачення: Фінляндія 2015 - збудована разом
Висновки
Пакування
Целюлозно-паперова
промисловість
Енергія та біопаливо
Біохімікати
Біополімери та
біо-пластик
Будівництво та дизайн
інтер‘єрів
Медицина та
оздоровлення
Деревина та інші
матеріали
Висновки
Дякую за увагу!
НЛТУУ
Проф. Орест Кійко
Національний лісотехнічний університет України
(НЛТУУ)
Зав. кафедрою технології меблів та виробів деревини
http://www.tvd.org.ua/en/koa-main-en.htm
orest.kiyko@nltu.edu.ua

More Related Content

More from natavoloshyna

11 12 final invasives and health smj_july24_english
11 12 final invasives and health smj_july24_english11 12 final invasives and health smj_july24_english
11 12 final invasives and health smj_july24_englishnatavoloshyna
 
10 rangeland vegetation_english_072318
10 rangeland vegetation_english_07231810 rangeland vegetation_english_072318
10 rangeland vegetation_english_072318natavoloshyna
 
10 rangeland vegetation mo_ukr
10 rangeland vegetation mo_ukr10 rangeland vegetation mo_ukr
10 rangeland vegetation mo_ukrnatavoloshyna
 
8 fire regimewildfire_english_072418
8 fire regimewildfire_english_0724188 fire regimewildfire_english_072418
8 fire regimewildfire_english_072418natavoloshyna
 
8 fire regime mo_ukr
8 fire regime mo_ukr8 fire regime mo_ukr
8 fire regime mo_ukrnatavoloshyna
 
Water quality delehan
Water quality delehanWater quality delehan
Water quality delehannatavoloshyna
 
Aquatic biota savytskyi
Aquatic biota savytskyiAquatic biota savytskyi
Aquatic biota savytskyinatavoloshyna
 
4 aquatic biota_english_071418
4 aquatic biota_english_0714184 aquatic biota_english_071418
4 aquatic biota_english_071418natavoloshyna
 
4 aquatic biota mo_ukr
4 aquatic biota mo_ukr4 aquatic biota mo_ukr
4 aquatic biota mo_ukrnatavoloshyna
 
3 aquatic habitat_english_071418
3 aquatic habitat_english_0714183 aquatic habitat_english_071418
3 aquatic habitat_english_071418natavoloshyna
 
3 aquatic habitat mo_ukr
3 aquatic habitat mo_ukr3 aquatic habitat mo_ukr
3 aquatic habitat mo_ukrnatavoloshyna
 
3.3 channel shape smj july26_english
3.3 channel shape smj july26_english3.3 channel shape smj july26_english
3.3 channel shape smj july26_englishnatavoloshyna
 
2. water quantity rh ukr
2. water quantity rh ukr2. water quantity rh ukr
2. water quantity rh ukrnatavoloshyna
 
1. water quality sh j_ukr
1. water quality sh j_ukr1. water quality sh j_ukr
1. water quality sh j_ukrnatavoloshyna
 
1 final water quality smj july26_english
1 final water quality smj july26_english1 final water quality smj july26_english
1 final water quality smj july26_englishnatavoloshyna
 
3.3 channel shape sh j_ukr
3.3 channel shape sh j_ukr3.3 channel shape sh j_ukr
3.3 channel shape sh j_ukrnatavoloshyna
 
River classification smj_july25_english
River classification smj_july25_englishRiver classification smj_july25_english
River classification smj_july25_englishnatavoloshyna
 

More from natavoloshyna (20)

11 12 final invasives and health smj_july24_english
11 12 final invasives and health smj_july24_english11 12 final invasives and health smj_july24_english
11 12 final invasives and health smj_july24_english
 
10 rangeland vegetation_english_072318
10 rangeland vegetation_english_07231810 rangeland vegetation_english_072318
10 rangeland vegetation_english_072318
 
10 rangeland vegetation mo_ukr
10 rangeland vegetation mo_ukr10 rangeland vegetation mo_ukr
10 rangeland vegetation mo_ukr
 
8 fire regimewildfire_english_072418
8 fire regimewildfire_english_0724188 fire regimewildfire_english_072418
8 fire regimewildfire_english_072418
 
8 fire regime mo_ukr
8 fire regime mo_ukr8 fire regime mo_ukr
8 fire regime mo_ukr
 
8. wildfire rh ukr
8. wildfire rh ukr8. wildfire rh ukr
8. wildfire rh ukr
 
8. wildfire
8. wildfire8. wildfire
8. wildfire
 
Water quality delehan
Water quality delehanWater quality delehan
Water quality delehan
 
Aquatic biota savytskyi
Aquatic biota savytskyiAquatic biota savytskyi
Aquatic biota savytskyi
 
4 aquatic biota_english_071418
4 aquatic biota_english_0714184 aquatic biota_english_071418
4 aquatic biota_english_071418
 
4 aquatic biota mo_ukr
4 aquatic biota mo_ukr4 aquatic biota mo_ukr
4 aquatic biota mo_ukr
 
3 aquatic habitat_english_071418
3 aquatic habitat_english_0714183 aquatic habitat_english_071418
3 aquatic habitat_english_071418
 
3 aquatic habitat mo_ukr
3 aquatic habitat mo_ukr3 aquatic habitat mo_ukr
3 aquatic habitat mo_ukr
 
3.3 channel shape smj july26_english
3.3 channel shape smj july26_english3.3 channel shape smj july26_english
3.3 channel shape smj july26_english
 
2. water quantity rh ukr
2. water quantity rh ukr2. water quantity rh ukr
2. water quantity rh ukr
 
2. water quantity
2. water quantity2. water quantity
2. water quantity
 
1. water quality sh j_ukr
1. water quality sh j_ukr1. water quality sh j_ukr
1. water quality sh j_ukr
 
1 final water quality smj july26_english
1 final water quality smj july26_english1 final water quality smj july26_english
1 final water quality smj july26_english
 
3.3 channel shape sh j_ukr
3.3 channel shape sh j_ukr3.3 channel shape sh j_ukr
3.3 channel shape sh j_ukr
 
River classification smj_july25_english
River classification smj_july25_englishRiver classification smj_july25_english
River classification smj_july25_english
 

05 ukr reram final_conference_lviv_unfu_kiyko_ua

 • 1. EC-FP7 no. 609573 www.reram.eu Resource Efficiency and Raw Materials in the Forest-based Sector of Eastern Europe (ENP) Лісовий сектор країн ЄПС: виклики та можливості Завершальна конференція, 18 травня 2016, Львів, Україна Проф. Орест Кійко Національний лісотехнічний університет України (НЛТУУ) Зав. кафедрою технології меблів та виробів деревини
 • 2. 1.Вступ 2.Аналіз лісового сектору країн ЄПС Виклики та можливості для лісового сектору країн ЄПС 3. Висновки Зміст
 • 3. Вступ Концепція об'єднаного лісового сектору була запропонована Європейським Союзом з метою сприяння кращому розумінню однією з найбільших галузей промисловості. Основна ідея полягає в об'єднанні галузей, які тісно пов'язані із спільним/загальним ресурсом під назвою "ліс" і отриманні вигоди від загальної стратегії сталого розвитку. Джерело; ФАО. 2014. Внесок лісового сектора в національні економіки, 1990-2011, А.Лебедис та Ю.Лі. Робочий документ з лісових фінансів FSFM/ACC/09. ФАО, Рим.
 • 4. Вступ Лісовий сектор як визначено у цьому дослідженні, включає в себе чотири основні напрямки або підгалузі, які залежать від твердолистяної деревини в якості основної сировини: лісового господарства, деревообробної промисловості, виробництва меблів і столярних виробів. Підгалузі промисловості Лісове господарство (02) Деревообробна промисловість (16) Виробництво меблів (31) Теслярство та столярство (43.91, 43.99, 43.32) Лісовий сектор описано на основі національної статистики з точки зору товарообігу, кількості підприємств і чисельності працівників для України, Молдови та Грузії. Для порівняння, Польща була включена в якості прикладу постсоціалістичної країни, яка сьогодні є повноправним членом ЄС.
 • 5. Вступ Самооцінка в проекті RERAM Запропонована партнерами кількість підприємств 5 підприємств 37 підприємств 22 підприємства 2 підприємства Лісове господарство (5) Лісопилки (17) шпон (1), паркет (7) будівництво (9), панелі (1) тара та упаковка, піддони (2) Меблі (9), вікна, двері, сходи, столярні вироби (11) спеціальні продукти (2) Підвищення кваліфікації і навчання (1) Вторинна переробка деревини (1) СИРОВИНА НИЗЬКА СТУПІНЬ ПЕРЕРОБКИ ДЕРЕВИНИ ГЛИБОКА ПЕРЕРОБКА ДЕРЕВИНИ ГЛИБОКА ПЕРЕРОБКА ДЕРЕВИНИ AT - 0 AT - 1 AT - 2 AT - 0 PL - 0 PL - 2 PL - 1 PL - 0 UA - 0 UA - 4 UA - 7 UA - 0 GE - 0 GE - 5 GE - 4 GE - 0 MD - 0 MD - 0 MD - 2 MD - 0 0 підприємств 12 підприємств 16 підприємств 0 підприємств Отримані від підприємств заповнені опитувальні листи зі зворотним зв'язком (по країнах)
 • 6. Вступ 1. Ідентифікація лісового сектору Визначення лісового сектору для оцінки його конкурентоспроможності та ефективності ресурсів a. головні компоненти лісового сектору лісовий сектор - комплекс, який включає в себе чотири підгалузі/ підсектори: лісове господарство, деревообробна промисловість, виробництво меблів та теслярство b. головні параметри лісового сектору обсяг реалізованої продукції, кількість підприємств і чисельність працівників 2. Аналіз лісових ресурсів оцінка кількості, якості і доступності лісових ресурсів 3. Внесок лісового сектору у промисловість країни місце (частка, внесок) лісового сектору країни у промисловість країни 4. Основні гравці у лісовому сектору основні гравці: влада, деревообробна промисловість, постачальники, науково-дослідні організації, допоміжні установи, управління л/г, консультанти, підприємці-надавачі послуг в заготівлі, транспортуванні та торгівлі деревиною, їх можливості і зв'язки 5. Положення на ринку оцінки профілю лісового сектору, прогалини/можливості, порівняння з національним/міжнародним сучасним станом, дослідження нові можливостей ринку (н-д, SWOT аналіз) 6. Потенціал ефективності використання ресурсів, висновки і рекомендації • синтезувати інноваційній потенціал для більш ефективного використання лісових ресурсів з впливом на ефективність використання ресурсів в рамках низьковуглецевої економіки • підготувати висновки і рекомендації для осіб рівня прийняття рішень на національному рівні Структура глобального опитування
 • 7. Аналіз лісового сектору в країнах ЄПС Структура
 • 8. Можливість 1 1. Лісовий сектор як єдине ціле 2. Критерії та пріоритети 3. Створення Громадської ради лісового сектора
 • 9. Аналіз лісового сектору країн ЄПС Ефективність лісових ресурсів Параметри Україна Молдова Грузія Польща1 Населення (млн осіб) 46.05 3.60 4.40 38.20 Лісові землі (млн гa) 10.80 0.37 2.82 9.40 Лісові землі (%) 15.70 12.70 40.50 30.06 Площа лісових земель на душу населення (гa/осіб) 0.23 0.10 0.64 0.25 Загальний запас деревини (млрд м3) 1.80 0.05 0.45 2.40 Запас деревини на душу населення (м3/осіб) 39.09 12.50 103.30 62.83 Запас деревини на підприємство (тис м3/кількість підприємств ) 287.17 57.99 670.35 29.20 Обсяг реалізлваної продукції на запас деревини (ЕВРО/м3) 1.31 2.29 0.21 6.88 Заготівля ділової деревини (тис м3) 17,506.7 490.0 447.5 37,045.0 Обсяг реалізлваної продукції на заготівлю ділової деревини (ЕВРО/м3) 134.30 210.11 208.40 445.86 Лісові ресурси та ключові показники країн ЄПС, 2012
 • 10. Можливість 2 2. Чисте виробництво 3. Послідовне навчання
 • 11. Аналіз лісового сектору країн ЄПС Кількість підприємств Країна Товарообіг1 (млн ЕВРО) Підприємства (кількість ) Працівники (тис осіб) 2008 2012 Зміна (%) 2008 2012 Зміна (%) 2008 2012 Зміна (%) Україна 1502.0 2349.3 +56.4 1,2292 6,268 -49.0 189.4 151.7 -19.9 Молдова 99.5 102.6 +3.1 667 776 +16.3 13.1 8.8 -32.8 Грузія 22.7 93.3 +311.0 572 678 +18.5 3.5 5 +42.9 Польща 12668.4 14230.6 +12.3 8,4802 8,2194 -3.1 316.4 271.2 -14.3 Тенденції лісового сектору країн ЄПС, р.р. 2008 та 2012 Україна Молдова Грузія Польша Україна Молдова Грузія Польша Кількість підприємств лісового сектору (2012, тис.од.) Кількість підприємств лісового сектору (2012, тис.од. на 1 млн.жителів)
 • 12. Можливість 3 1. Доступність лісових ресурсів 2. Правила сталого розвитку 3. Покращення бізнес клімату
 • 13. Аналіз лісового сектору країн ЄПС Окремі середні показники Україна Молдова Грузія Польша Україна Молдова Грузія Польша Обсяг реал. прод. на заготівлю ділової деревини (ЕВРО/м3) Обсяг реал. прод на запас деревини (ЕВРО/м3) Ефективність використання сировини (ЕВРО/м3) Продуктивність праці (тис. ЕВРО/ особу)
 • 14. Можливість 4 1. Нові внутрішні та зовнішні інвестиції 2. Нові технології 3. Інновації та креативність
 • 15. Аналіз лісового сектору країн ЄПС Макроекономічне становище – занижена оцінка Параметри Україна Молдова Грузія Польша1 Частка лісового сектору в національному показнику товарообігу (%) 1.8 3.47 1.4 5.0 Частка лісового сектору у національному показнику зайнятості (%) 6.6 12.1 1.0 9.0 Частка лісового сектору у загальному ВВП % 1.68 1.88 0.90 1.60 Макроекономічне становище лісового сектору в країнах ЄПС, 2012
 • 18. Розуміння лісового сектору – загальна поінформованість Можливість 5
 • 19. «Мозкові центри», у відношенні до лісового сектору, створення (на рівні країн, ЄС тощо) Можливість 5
 • 20. Впровадження ідей «Мозкових центрів» Можливість 5 Каскадне/послідовне використання лісових продуктів: приклади деяких напрямків Увага на провідних ринках, що ґрунтуються на лісових продуктах
 • 22. Зменшення частки лісового сектору у ВВП Деякі виклики та висновки 500000 1000000 1500000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 GDPofUkraine,mioUAH 3,50 4,00 4,50 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ShareoftheforestsectortoGDP,%
 • 23. 3. Реальне залучення представників деревообробних і меблевих МСП - реальна користь для бізнесу Можливість 5
 • 24. Можливість 5 Промо-кампанія 1. Тільки лісовий сектор може забезпечити три різні можливі шляхи зменшення викидів CO2: ефект поглинання, ефект накопичення та ефект заміни, і, отже, через розвиток лісового сектору ми можемо пом‘якшувати наслідки зміни клімату та забезпечити життя майбутніх поколінь 2. Біоекономіка потребує міжгалузевий підхід з лісовим сектором у головній ролі 3. Все, що сьогодні виготовляється з допомогою викопних матеріалів, завтра може бути виготовлене з дерева 4. Лісовий сектор є важливим учасником у забезпеченні рішень для біоекономіки 5. Лісовий сектор може забезпечити особисту складову сталого розвитку
 • 26. Висновки Ліс, вироби з деревини і вуглецевий цикл кисень вода СО2 Сонячна енергія Зростаючі ліси Будівельна деревина Склад. вуглецю Лісопилка Енергія та Ен.продукція Генерування енергії Будівництво Переробка та повторне використання Використання вуглецево-нейтральних лісоматеріалів замість невідновних матеріалів пом‘якшує кліматичний стрес та зменшує викиди СО2 від видобутку ресурсів
 • 29. Висновки Пакування Целюлозно-паперова промисловість Енергія та біопаливо Біохімікати Біополімери та біо-пластик Будівництво та дизайн інтер‘єрів Медицина та оздоровлення Деревина та інші матеріали
 • 31. Дякую за увагу! НЛТУУ Проф. Орест Кійко Національний лісотехнічний університет України (НЛТУУ) Зав. кафедрою технології меблів та виробів деревини http://www.tvd.org.ua/en/koa-main-en.htm orest.kiyko@nltu.edu.ua