Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Preduzetnik, preduzetništvo i biznis

3,641 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Preduzetnik, preduzetništvo i biznis

 1. 1. PREDU ZETNIK, PREDUZETNIŠTVO I BIZNIS Mentor: Mr sci. Sreten Tešanović Student: Nataša Marić 169/2010
 2. 2. Pojam PREDUZETNIKA <ul><li>,,Ako preuzmete rizik možete pogriješiti, ali ako ne preuzmete rizik sigurno ćete pogriješiti. Najveći rizik je da ne učinite ništa!” </li></ul><ul><li>PREDUZETNIK JE OSOBA KOJA PREPOZNAJE TRŽIŠNE PRILIKE I ANGAŽUJE RESURSE, KAKO BI UOČENE PRILIKE ISKORISTIO KROZ RAZVOJ I TRŽIŠNU RACIONALIZACIJU NOVOG PROIZVODA. </li></ul>
 3. 3. Da bi preduzetnik bio inovator potrebno je mnogo kreativnosti,a malo stručnosti, da bi bio promoter potrebno je malo kreativnosti i inovativnosti, ali i malo stručnosti i poznavanja posla. Da bi preduzetnik bio menadžer potrebno je malo kreativnosti , a puno stručnosti. Da bi preduzetnik bio PREDUZETNIK potrebno je mnogo kreativnosti i inovativnosti, mnogo stručnosti i poznavanja posla.
 4. 4. OSOBINE I TIPOVI PREDUZETNIKA <ul><li>Osobine preduzetnika: </li></ul><ul><li>Razumno preuzimanje rizika </li></ul><ul><li>Nezavisnost </li></ul><ul><li>Inovativnost </li></ul><ul><li>Samoinicijativnost </li></ul><ul><li>Samopouzdanje </li></ul><ul><li>Upornost u radu </li></ul><ul><li>Širok pogled na problem </li></ul><ul><li>Postavljanje ciljeva </li></ul><ul><li>Odgovornost </li></ul><ul><li>Snažna ličnost </li></ul><ul><li>Tipovi preduzetnika: </li></ul><ul><li>Preduzetnik koji samostalno radi </li></ul><ul><li>Stvaralac tima </li></ul><ul><li>Nezavisni inovator </li></ul><ul><li>Multiplikator pristupa </li></ul><ul><li>Eksploatator većine </li></ul><ul><li>Agregator kapitala </li></ul><ul><li>Stručnjak za kupovinu i prodaju preduzeća uz ostvarenje profita </li></ul><ul><li>Konglomerator </li></ul><ul><li>Manipulator vrijednosti </li></ul>
 5. 5. Pojam PREDUZETNIŠTVA <ul><li>Preduzetništvo je djelatnost preduzetnika usmjerena na pokretanje , organizovanje i inovaciju poslovanja preduzeća sa osnovnim ciljem stvaranja novog tržišta i ostvarivanja dobiti. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Preduzetništvo možemo definisati kao proces u čijoj se osnovi nalaze: </li></ul><ul><li>Kreiranje i definisanje biznis ideje </li></ul><ul><li>Ocjena opravdanosti biznis ideje (biznis plan) </li></ul><ul><li>Realizacija biznis ideje i upravljanje biznisom </li></ul><ul><li>Stalno traganje za novim šansama i stalna potreba za promjenama </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Teorija preduzetništva se bazira na modelu 4 C, koji obuhvata: </li></ul><ul><li>Characteristics (karakteristike) – psihološke osobine; </li></ul><ul><li>Competencies (sposobnosti) – postojanje vještina; </li></ul><ul><li>Conditions (uslovi) – povoljni uslovi u okruženju; </li></ul><ul><li>Contex (kontekst) – sile iz makro okruženja; </li></ul>
 8. 8. Faktori i izvori preduzetništva <ul><li>Faktori preduzetništva: </li></ul><ul><li>Adekvatno finansiranje </li></ul><ul><li>Tehnički sposobna radna snaga </li></ul><ul><li>Uticaj vlade </li></ul><ul><li>Životni standard </li></ul><ul><li>Izvori preduzetništva: </li></ul><ul><li>Neočekivani događaji </li></ul><ul><li>Nepodudarnost </li></ul><ul><li>Potreba za poboljšanjem poslovnog procesa unutar preduzeća </li></ul><ul><li>Promjena tržišne strukture </li></ul><ul><li>Demografska kretanja </li></ul><ul><li>Inovacije </li></ul>
 9. 9. Modeli i uslovi preduzetništva <ul><li>Modeli preduzetništva: </li></ul><ul><li>Američki model </li></ul><ul><li>Evropski model </li></ul><ul><li>Azijski model </li></ul><ul><li>Uslovi preduzetništva: </li></ul><ul><li>Opšti uslovi- postojanje civilnog društva, pravne države i tržišnih institucija; </li></ul><ul><li>Posebni uslovi- postojanje zakonskih uslova za osnivanje preduzeća, tržišne konjukture i ekonomske razvijenosti; </li></ul>
 10. 10. Pojam BIZNISA <ul><li>Faze ulazka u biznis: </li></ul><ul><li>Motivacija </li></ul><ul><li>Traženje novih ideja </li></ul><ul><li>Identifikovanje resursa </li></ul><ul><li>Pregovori za ulazak u posao </li></ul><ul><li>Početak i opstanak posla </li></ul>
 11. 11. Prednosti i nedostaci biznisa <ul><li>Prednosti biznisa: </li></ul><ul><li>Zadovoljstvo poslom </li></ul><ul><li>Finansijska nagrada </li></ul><ul><li>Osjećaj uspijeha </li></ul><ul><li>Sloboda odlučivanja </li></ul><ul><li>Priznanje sredine i društva </li></ul><ul><li>Nedostaci biznisa: </li></ul><ul><li>Opasnost od neuspijeha </li></ul><ul><li>Opasnost od neprihvatanja proizvoda ili usluge </li></ul><ul><li>Velika konkurencija </li></ul>
 12. 12. <ul><ul><li>HVALA NA PAŽNJI!!! </li></ul></ul>

×