Successfully reported this slideshow.

TM Live CUC

2,106 views

Published on

Presentation for 2nd TeachMeet Live in Rijeka, on CUC, 13th November 2012

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TM Live CUC

 1. 1. PRVA ISKUSTVA UGOŠĆIVANJA COMENIUS ASISTENTICE mr. Nataša Ljubić Klemše, učiteljica savjetnica natasa.ljk@gmail.com @NatasaLJKTeachMeet Live 13.11.2012._NLJK
 2. 2. POZADINA AKTIVNOSTI • Cilj: poboljšati znanje i razumijevanje nastavnog osoblja u pogledu vrijednosti i različitosti europskih kultura i jezika • Svrha: budućim nastavnicima omogućiti razvijanje vlastitog poimanja podučavanja i učenja na europskoj razini - unaprijediti jezične vještine učenika (i učitelja ) u školi domaćinu te povećati njihovu motivaciju za učenjem jezika i njihovo zanimanje za različite kultureTeachMeet Live 13.11.2012._NLJK
 3. 3. • uvođenje i nadogradnja europske dimenzije obrazovanja u školi domaćinu i zajednici • osvješćivanje učenika o drugoj europskoj kulturi • opipljiv dokaz učenicima o korisnosti i potencijalu EUTeachMeet Live 13.11.2012._NLJK
 4. 4. POČETAK • 1. eTwinning konferencija u Zagrebu (14.12.2012.) – prva informacija • Natječaj za cjeloživotno učenje u 2012. www.mobilnost.hr • odluka – travanj 2012.TeachMeet Live 13.11.2012._NLJK
 5. 5. PLANIRANJE • e-mail komunikacija s asistenticom • dogovori • planiranje rada i aktivnosti • smještaj! • informiranje asistentice o: školi, organizaciji nastave, školskom osoblju, gradu, načinu života, običajima…TeachMeet Live 13.11.2012._NLJK
 6. 6. ŠKOLA • mentorica • upoznavanje učitelja škole o dolasku asistentice • osnivanje Školskog stručnog tima za međunarodnu suradnju • podjela uloga • izrada okvirnog nacrta projekta – mentoricaTeachMeet Live 13.11.2012._NLJK
 7. 7. DOLAZAK U HRVATSKU • EILC (Erasmus Intensive Learning Courses) – učenje hrvatskog jezika – Split – tri tjedna • rješavanje pravnog statusa asistentice – pravna i savjetodavna pomoć Nacionalne agencije AMPEU • Priručnik dobre prakse za škole domaćine i asistenteTeachMeet Live 13.11.2012._NLJK
 8. 8. PRIPREMNO RAZDOBLJE • tri tjedna • promatranje nastave stranih jezika u RN i PN, matematike u RN, izvannastavne aktivnosti MIR, školskog života • upoznavanja i razgovori s učiteljima u zbornici i izvan nje • izleti, druženja • zajedničko pripremanje tjednog rasporedaTeachMeet Live 13.11.2012._NLJK
 9. 9. TJEDNI RASPORED WEEKLY TIMETABLE sat vrijeme PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK hour time MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 1. 8,00-8,45 English, Ivana English, English, Pleskalt, 2.c Helena Helena Gustović Gustović Ljubić, 3.a Ljubić, 3.a 2. 8,50-9,35 Germany, English, English, Doris Banušić, Martina Helena 6.d Ugarković, 1.a Gustović Ljubić, 2.b 3. 9,50-10,35 Germany, Kornelija Pinter, 4.a 4.c 4. 10,50-11,35 English, Martina English, English, Ivana Supančić, 4.c Helena Pleskalt, 2.c Gustović Ljubić, 2.b 5. 11,40-12,25 English, Martina Germany, Germany, Extracurr. Germany, Supančić, 4.c Doris Henrike Ripke, activity Henrike Banušić, 6.d 2.c Germany Ripke, 2.a workshop, Kornelija Pinter, 1.r Extracurr. activity Math and ICT workshop, Nataša Ljubić Klemše, 2.c 6. 12,30-13,15 7. 13,15-14,00 8. 14,00-14,45 Additional teaching Germany, Doris Banušić TJEDNI RASPORED 12 – 16 sati tjedno (kontakt sati); vrijeme utrošeno za pripremu ne računa se u satnicuTeachMeet Live 13.11.2012._NLJK
 10. 10. RADNO • integracija u školu • aktivno sudjelovanje na nastavi Njemačkog jezika i Engleskog jezika u RN i PN, na određenim satovima INA • uključivanje u eTwinning projekt • poučavanje materinjeg jezika asistentice – vođenje izvannastavne aktivnosti Njemački jezik i kultura u 2.c i 2.a razredu – osmišljavanje i planiranje pratećih nastavnih aktivnostiTeachMeet Live 13.11.2012._NLJK
 11. 11. TeachMeet Live 13.11.2012._NLJK
 12. 12. TeachMeet Live 13.11.2012._NLJK
 13. 13. Integracija u lokalnu zajednicu • suradnja s jezičnom gimnazijom u Bjelovaru, prof. njemačkog jezika • dogovori o suradnji s Narodnom knjižnicom Petra Preradović, dječjim odjelom i planiranje zajedničkih aktivnosti • obavještavanje i izvještavanje medija (novine, televizija, stručni časopisi i e- časopisi)TeachMeet Live 13.11.2012._NLJK
 14. 14. PLANOVI • pomoć asistentice u izradi nastavnih materijala, radu s darovitim učenicima, radu s učenicima s posebnim potrebama, ovladavanju disciplinom… • stjecanje različitih iskustava • poticanje interesa asistentice za nove tehnologije, upoznavanje s njimaTeachMeet Live 13.11.2012._NLJK
 15. 15. HVALA NA POZORNOSTI!TeachMeet Live 13.11.2012._NLJK

×