Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power

1,024 views

Published on

MSPowerPoint

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Power

 1. 1. Microsoft PowerPoint Natalja Kazatšenko
 2. 2. Microsoft PowerPoint <ul><li>PowerPoint on Microsoft Office paketti kuuluv esitlustarkvara, </li></ul><ul><li>mis on mõeldud esineja abivahendiks, aga samuti ka kilele ning </li></ul><ul><li>paberile trükitavate aga ka otse arvutiekraanil esitatavate </li></ul><ul><li>materjalide loomiseks. </li></ul>
 3. 3. Töö alustamine <ul><li>AutoContent Wizard laseb meil määrata slaidiseeria pealkirja, teema ja iseloomu ning loob siis „valmis töö”, mida meil oma vajaduste järgi parandada tuleb . </li></ul><ul><li>Template pakub välja valmiskujundatud visuaalsed põhja oma slaidiseeriale. </li></ul>
 4. 4. Töö alustamine <ul><li>Blank Presentation laseb alustada tühjast kohast, puhta lehega. </li></ul><ul><li>Open an Existing Presentation avab töötlemiseks varem salvestatud esitluse. </li></ul>
 5. 5. Slaidi parameetrid <ul><li>Nagu tekstitöötluses lehekülje parameetreid, saab </li></ul><ul><li>esitlustarkvaras määrata slaidi mõõtmeid jms. Selleks </li></ul><ul><li>on File menüüs käsk Page Setup . </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Slaidide mõõtmed on määratavad mitmete </li></ul><ul><li>standardite järgi, näiteks: </li></ul><ul><li>On-screen Show slaidide suurus vastavalt arvutiekraanile. </li></ul><ul><li>A4 slaidide suurus vastavuses A4 paberile. </li></ul><ul><li>35 mm slides slaidide suurus vastavalt 35 mm filmile. </li></ul><ul><li>Custom kasutaja määratav suurus. </li></ul>Slaidi parameetrid
 7. 7. Tööriistaribad <ul><li>Tööriistaribasid saab ekraanile </li></ul><ul><li>tuua ja välja lülitada. Selleks </li></ul><ul><li>tuleb valida View/Toolbars . </li></ul><ul><li>Ekraanil olevad tööriistaribad </li></ul><ul><li>on tähistatud. Teistkordne valik </li></ul><ul><li>lülitab selle ekraanilt välja. </li></ul>
 8. 8. Erinevad vaated tööks esitlusega <ul><li>Et oleks mugav vajalikke operatsioone sooritada, saab </li></ul><ul><li>kasutada erinevaid esitluse vaatamise režiime. Nende </li></ul><ul><li>vahetamiseks on valikud View menüüs, ning ekraani all </li></ul><ul><li>servas väikeste ikoonide kujul. Outline või slide režiimi </li></ul><ul><li>valik on paigutatud ekraani vasakusse serva. </li></ul>Režiimide valik
 9. 9. Erinevad vaated tööks esitlusega <ul><li>Slides slaidide vaatamiseks ükshaaval. </li></ul><ul><li>Outline esitluse vaatlemiseks/töötlemiseks kava kujul. </li></ul><ul><li>Slide Sorter paljude slaidide korraga vaatlemiseks. </li></ul><ul><li>Notes Pages slaidi vaatlemine, koos võimalusega talle alla lisateksti kirjutada. </li></ul><ul><li>Slide Show esitluse näitamiseks arvuti ekraanil. </li></ul><ul><li>Master laseb määrata, millised kujunduselemendid peavad olema kõigil slaididel. </li></ul><ul><li>Color/Grayscale slaidide näitamine mustvalgelt/Värviliselt. </li></ul>
 10. 10. Slide Layout <ul><li>Valides Blank Presentation ’i või ka </li></ul><ul><li>mõne valmis oleva põhja, tuleb valida </li></ul><ul><li>„ Slide Layout” ehk slaidi kujundus. </li></ul><ul><li>Sama on vaja teha iga kord uue slaidi </li></ul><ul><li>lisamisel. Sõltuvalt Slaidi lisamise viisist </li></ul><ul><li>pakub programm küll ise ka välja slaidi </li></ul><ul><li>kujunduse, aga automaatselt pakutav ei </li></ul><ul><li>pruugi olla kõige otstarbekam. </li></ul>
 11. 11. Mallide kasutamine (Design Template) <ul><li>Lihtsaim moodus on </li></ul><ul><li>kasutada valmis kujundust. </li></ul><ul><li>Format-Slide Design. </li></ul><ul><li>Sea saab valida töö </li></ul><ul><li>alustamisel, aga soovi korral </li></ul><ul><li>on valikut võimalik muuta </li></ul><ul><li>ka töö käigus ja ka soovi </li></ul><ul><li>kohaselt ümber teha. </li></ul><ul><li>View-Master-Slide Master </li></ul><ul><li>saab oma kujundust teha. </li></ul>
 12. 12. Slaidi tausta muutmine (background ) <ul><li>NB! Valitud taustast saab lahti vaid juhul, kui asendame ta </li></ul><ul><li>teisega, näiteks taustaga “ Blank Presentation ” (taust tegelikult </li></ul><ul><li>puudub). Tausta saab katta sobiva värvi, mustri või tekstuuriga. </li></ul><ul><li>Kõige lihtsam on vajutada taustal hiire parempoolset klahvi ja </li></ul><ul><li>valida Background . Slaidi Masteris menüüs View võib valitud </li></ul><ul><li>taust omistada kõigile slaididele (nupp Aplly to All ) või ainult </li></ul><ul><li>aktiivsele slaidile (nupp Apply ). </li></ul>
 13. 13. Slaidi tausta muutmine (background ) <ul><li>Valida saab: </li></ul><ul><li>Shaded varjutatud, sujuva üleminekuga toon-toonilt või ühelt värvilt teisele. </li></ul><ul><li>Patterned mustriga, saab valida ka mustri joonte ja punktide värvi ( foreground ) ja tagaplaani ( background ). </li></ul><ul><li>Textured </li></ul><ul><li>Picture </li></ul><ul><li>Other Color </li></ul>
 14. 14. Slaidi värviskeem ( color scheme ) <ul><li>Slaidi värviskeem ( color </li></ul><ul><li>scheme ) määrab, milliseid </li></ul><ul><li>värve kasutatakse vaikimisi </li></ul><ul><li>erinevate objektide (näiteks </li></ul><ul><li>varjude jms.) jaoks. Slide </li></ul><ul><li>Color Scheme asub Taskbaril. </li></ul>
 15. 15. Teksti kujundamine ning graafikavahendid
 16. 16. Animatsioonid ( Slaidivahetusefektid ) <ul><li>Slaidivahetusefekte millega slaidid nähtavale tulevad, saab </li></ul><ul><li>määrata iga slaidi jaoks eraldi, või mitmele slaidile. Mitmele </li></ul><ul><li>slaidile korraga ühesuguse efekti omistamiseks tuleb soovitud </li></ul><ul><li>slaidid Slide Sorter vaates korraga ära märkida ja taskbaril avada </li></ul><ul><li>Slide Transition . </li></ul>
 17. 17. Animatsioonid (Slaidivahetusefektid) <ul><li>Valida soovitud efekt </li></ul><ul><li>Speed efekti kiirus </li></ul><ul><li>Slow - aeglane; </li></ul><ul><li>Medium - keskmine; </li></ul><ul><li>Fast - kiire </li></ul><ul><li>Only on mouse click - ainult hiireklõpsu peale, </li></ul><ul><li>Automatically after… - automaatselt peale määratud arvu sekundeid. </li></ul><ul><li>Sound heliefekt, mille saatel efekt kulgeb (helide kasutamise korral saab neil lasta korduda kuni järgmise heli käivitumiseni - Loop until next sound ). </li></ul>
 18. 18. Kasutajapoolsete animatsioonide defineerimine <ul><li>Custom Animation </li></ul><ul><li>Märgistada objekt(id) </li></ul><ul><li>Valida Add Effect </li></ul><ul><li>Valida soovitud animatsioon </li></ul><ul><li>Täpsustada </li></ul><ul><li>Animatsiooni algusae (Start) </li></ul><ul><li>Suund (Direction) </li></ul><ul><li>Kiirus (Speed) </li></ul><ul><li>Effect Options </li></ul>
 19. 19. Slaidi peitmine <ul><li>Slaidi peitmiseks tuleb SlideShow menüüst märkida </li></ul><ul><li>käsk Hide Slide . Et seda slaidi ikka näha, tuleb esitluse </li></ul><ul><li>kontrollnupul klõpsatada ja valida käsk go to ning Hidden Slide . </li></ul><ul><li>Hiirega klõpsimise asemel võib ka lihtsalt klaviatuuril vajutada </li></ul><ul><li>“ H ” tähele. Tunnuseks, et tegemist on peidetud slaidiga, näeme </li></ul><ul><li>me Slide Sorter vaates vastava slaidi juures numbrit </li></ul><ul><li>mahakriipsutatuna. </li></ul>
 20. 20. Tänan tähelepanu eest!

×