Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Тіні забутих предків" (уривок) by Микита Меліченко

Робота учня 10 класу Святошинської гімназії, присвячена твору Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків"

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

"Тіні забутих предків" (уривок) by Микита Меліченко

  1. 1. Михайло КоцюбинськийМихайло Коцюбинський ТІНІ ЗАБУТИХТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВПРЕДКІВ
  2. 2. Його тягне подивитися ще, коли сталоЙого тягне подивитися ще, коли стало видніше. Йде в полонину. Холодні росивидніше. Йде в полонину. Холодні роси сідають йомусідають йому на постоли, небона постоли, небо зачервонілось, ізачервонілось, і зблідли зорі.зблідли зорі. Іван виходить наІван виходить на верх - і раптом холоне.верх - і раптом холоне. Де він? Що з ним? Куди ділися гори?Де він? Що з ним? Куди ділися гори?
  3. 3. Води обляли кругом полонину, потопили верхи, іВоди обляли кругом полонину, потопили верхи, і полонина пливе самотою в безкрайому морі.полонина пливе самотою в безкрайому морі. Од Чорногори подихнув вітер, повні водиОд Чорногори подихнув вітер, повні води хвилюються стиха, чутно, як невидиме щехвилюються стиха, чутно, як невидиме ще сонце росте в глибині,а ось виткнувся з морясонце росте в глибині,а ось виткнувся з моря весь сивий верх,весь сивий верх, з якого стікає вода.з якого стікає вода. СильнішеСильніше подиха холод,подиха холод, зростають вали назростають вали на морі, і верхи,морі, і верхи, один за другим,один за другим, пробиваються з білої піни.пробиваються з білої піни.
  4. 4. Світ наче наново родився.Світ наче наново родився. ВодиВоди постікали з верхів і ходять вжепостікали з верхів і ходять вже під ногами, сонце простелило напід ногами, сонце простелило на небі свою корону і ось-осьнебі свою корону і ось-ось покаже лице, а з стаї несетьсяпокаже лице, а з стаї несеться сумний голос трембіти і будить зісумний голос трембіти і будить зі сну полонину.сну полонину.

×