Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
VANA-KREEKA
TEATER
KIRJANDUS
FILOSOOFIA
Koostas
Natalja Dovgan
Kreeka teater
 Kujunes välja veinijumal Dionysosele
pühendatud koorilauludest.
 Etendus ehk draama (kr k drama – tegevus...
Kreeka teater
 Hobuserauakujulise põhiplaaniga.
 Keskmes paiknes ringi- või poolringikujuline
näiteplats e. orkestra (kr...
Teatri põhiplaan
1-teatron, 2-orkestra, 3-skenee, 4-
proskeenion
Epidauruse teater
http://en.wikipedia.org/wiki/File:07Epidaurus_Theater07.jpg
Dionysose teater
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Athen_Dionysos-Theater.JPG
Etendused
 Lõbus näitemäng e. komöödia - kujutas eelkõige
igapäevast poliitilist elu.
 Tõsise sisuga teos e. tragöödia -...
Ajalookirjutus
 Teos „Historia“ -
ajalookirjutuse algus.
 Autor - Herodotos - ajaloo
isa.
 Käsitletakse peamiselt
Kreek...
Herodotos “Historia”
http://en.wikipedia.org/wiki/Herodotus http://en.wikipedia.org/wiki/File:POxy_v0017_n2099_a_01_hires....
Kirjandus
 Homeros - üks
kuulsaid laulikuid
(Joonia).
 Autoriks kahele
eeposele: „Ilias“ ja
„Odüsseia.“
http://et.wikipe...
“Ilias”
 Iliase tegevus toimub Trooja sõja 10. aastal.
 Jutustab Mükeene kuninga ja kangelase
Achilleuse tülist.
 Räägi...
Achilleus Hektori surnukehaga. Maaling
Ateena joogikarikal, u. 490 eKr.
http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Achilles_Hector_...
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Iliad_VIII_245-253_in_cod_F205,_Milan,_Biblioteca_Ambrosiana,_late_5c_or_early_6c.jpg
“Odüsseia”
 räägib Odysseuse rännakutest pärast Trooja
sõda
 kodus ootas teda naine Penelope, keda kiusasid
noormehed, k...
http://www.vanaraamat.ee/index.php?t_id=43
Filosoofia
 Filosoofia – tarkuse armastus (kr k phileo –
armastan, sophia – tarkus).
 Vana-Kreeka filosoofid püüdsid sel...
Sofistika
 Filosoofiline suund 5. saj eKr, mis käsitleb
elufilosoofia valdkonda.
 Sofistid – esimesed filosoofid, kes ha...
Sokrates (469–399 eKr)
 Astus sofistide vastu
välja.
 Filosoofia peamine
mõte on vooruse
olemuse mõistmine.
 Tähtis on ...
Sokrates
 Esitas oma õpilastele küsimusi ja näitas, et nad ei
tunne vooruse olemust ning püüdis neid siis
suunavate küsim...
Platon (427-347 eKr)
 Sokratese õpilane.
 Asutas filosoofiakooli
– Akadeemia.
 Pani oma teosed
dialoogidena –
filosoofi...
Platoni ideeõpetus
 eksisteerib kaks maailma: ideede- ehk tõeline
maailm ja asjade ehk näiv maailm,
 kõik asjad on ideed...
Platoni riigiõpetus
 Riiki võivad juhtida ainult need, kes said hüve
ideest aru ja see on jõukohane ainult
filosoofidele....
Ateena kool. Raffael. Keskel on Platon ja Aristoteles.
http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Sanzio_01.jpg
Aristoteles (384-322 eKr)
 Platoni õpilane.
 Asutas Lykeioni
gümnaasionis oma kooli.
 Teosed, mida tänapäeval
tuntakse,...
Aristotelese õpetus
 Ei pidanud õigeiks Platoni ideeõpetust.
 Ideid ja meeleorganitega tajutavat ei saa
lahutada eraldis...
Pythagoras
 Matemaatik, kes pidas
arve maailmakorralduse
aluseks.
 Tema nime on saanud
teoreem täisnurkse
kolmnurga kaat...
Hippokrates
 Arst ja teadusliku
meditsiini rajaja.
 Pani aluse sellele, et
inimese haigusi ei peetud
enam jumalate poolt...
Herodotos
 Ajaloolane ja „ajaloo
isa“, kes oma teoses
„Historia“ (kr k
uurimus) kirjeldas
Kreeka-Pärsia sõda,
aga ka ümbr...
KASUTATUD KIRJANDUS
 Kõiv,M.,Mäesalu,A.jt. 1998. Inimene,
Ühiskond, Kultuur I. XI klassi
ajalooõpik.Tallinn: Koolibri
 K...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vana kreeka teater, kirjandus ja filosoofia

16,417 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Vana kreeka teater, kirjandus ja filosoofia

 1. 1. VANA-KREEKA TEATER KIRJANDUS FILOSOOFIA Koostas Natalja Dovgan
 2. 2. Kreeka teater  Kujunes välja veinijumal Dionysosele pühendatud koorilauludest.  Etendus ehk draama (kr k drama – tegevus).  Ateenas toimunud talvistel Dionysose pidustustel- dionüüsiatel toodi jumala kuju rongkäiguga akropoli jalamil asuvasse Dionysose teatrisse (kr k theatron – vaatamise koht).  Esmalt koori ja ühe näitleja dialoog.  Siis lisandusid juurde veel mitmed näitlejad.  Koor oli teatri keskne osa.
 3. 3. Kreeka teater  Hobuserauakujulise põhiplaaniga.  Keskmes paiknes ringi- või poolringikujuline näiteplats e. orkestra (kr k orkestra – tantsuplats) – esinesid näitlejad ja koor.  Taga oli enamasti puust lavakonstruktsioon e. skenee (kr k skenee – telk) – taust.  Tähtis osa kuulus muusikale.  Näitlejateks olid vaid mehed (maskide vahetamisega said esitada mitut rolli).
 4. 4. Teatri põhiplaan 1-teatron, 2-orkestra, 3-skenee, 4- proskeenion
 5. 5. Epidauruse teater http://en.wikipedia.org/wiki/File:07Epidaurus_Theater07.jpg
 6. 6. Dionysose teater http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Athen_Dionysos-Theater.JPG
 7. 7. Etendused  Lõbus näitemäng e. komöödia - kujutas eelkõige igapäevast poliitilist elu.  Tõsise sisuga teos e. tragöödia - põhines tuntud mütoloogilistel süžeedel.  Näitekirjanikud püüdsid inimestele välja tuua moraalse iva.  Kuulsaimad tragöödiakirjanikud olid Aischylos („Oresteia“) ja Sophokles („Kuningas Oidipus“).
 8. 8. Ajalookirjutus  Teos „Historia“ - ajalookirjutuse algus.  Autor - Herodotos - ajaloo isa.  Käsitletakse peamiselt Kreeka – Pärsia sõdu, aga ka Euroopa, Aasia ja Aafrika rahvaste kombeid.  Eesmärk oli vaid õpetliku osa väljatoomine.
 9. 9. Herodotos “Historia” http://en.wikipedia.org/wiki/Herodotus http://en.wikipedia.org/wiki/File:POxy_v0017_n2099_a_01_hires.jpg
 10. 10. Kirjandus  Homeros - üks kuulsaid laulikuid (Joonia).  Autoriks kahele eeposele: „Ilias“ ja „Odüsseia.“ http://et.wikipedia.org/wiki/Homeros
 11. 11. “Ilias”  Iliase tegevus toimub Trooja sõja 10. aastal.  Jutustab Mükeene kuninga ja kangelase Achilleuse tülist.  Räägib ahhailaste ja troojalaste vahel peetud lahingutest, Achilleuse raevust tema orjatari Briseise ära võtmise ja sõbra Patroklose surma pärast ning Hektori surmast.  Oli ka palju teisi kangelasi, näiteks Herakles, Odysseus.
 12. 12. Achilleus Hektori surnukehaga. Maaling Ateena joogikarikal, u. 490 eKr. http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Achilles_Hector_Louvre_G153.jpg
 13. 13. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Iliad_VIII_245-253_in_cod_F205,_Milan,_Biblioteca_Ambrosiana,_late_5c_or_early_6c.jpg
 14. 14. “Odüsseia”  räägib Odysseuse rännakutest pärast Trooja sõda  kodus ootas teda naine Penelope, keda kiusasid noormehed, kes teda kosida tahtsid  kui Odysseus lõpuks oma kodusaarele jõudis, moondas ta ennast vaeseks kerjuseks, läks oma majja, muutus kangelaseks tagasi ja tappis kosilased  teos on sündinud umbes 650 a. eKr, järg “Iliasele”
 15. 15. http://www.vanaraamat.ee/index.php?t_id=43
 16. 16. Filosoofia  Filosoofia – tarkuse armastus (kr k phileo – armastan, sophia – tarkus).  Vana-Kreeka filosoofid püüdsid seletada asju looduslike põhjuste järgi.  Arutati maailmakorraldust, maa tekkimist ja erinevaid jumalatega seotud asju.  Otsiti algainet (selleks on erinevate filosoofide poolt peetud vett, õhku, tuld, maad, aatomeid).  Thales - arvas, et maailm on tekkinud veest ja ujub vee peal.  Demokritos - maailm koosnes tühjusest, selle sees liikuvatest ja omavahel põrkuvatest algosakestest – aatomitest.
 17. 17. Sofistika  Filosoofiline suund 5. saj eKr, mis käsitleb elufilosoofia valdkonda.  Sofistid – esimesed filosoofid, kes hakkasid tegelema inimlikku käitumist puudutavate probleemide lahendamisega.  Leidsid, et mõisted nagu „hea“ ja „halb“ on suhtelised.  Seadused pole jumalatest määratud ja igavesed, vaid põhinevad inimeste omavahelisel kokkuleppel, seega neid võib muuta.
 18. 18. Sokrates (469–399 eKr)  Astus sofistide vastu välja.  Filosoofia peamine mõte on vooruse olemuse mõistmine.  Tähtis on teadmine, mis võimaldab voorust mõista. http://de.wikipedia.org/wiki/Sokrates
 19. 19. Sokrates  Esitas oma õpilastele küsimusi ja näitas, et nad ei tunne vooruse olemust ning püüdis neid siis suunavate küsimustega mõistmisele lähemale viia.  Voorus – õiglus, vaprus, vagadus, mõistlikkus.  Uskus, et kes teab, mis voorus on, see ka käitub vooruslikult, sest mõistab, et muidu ta ei olekski õnnelik.
 20. 20. Platon (427-347 eKr)  Sokratese õpilane.  Asutas filosoofiakooli – Akadeemia.  Pani oma teosed dialoogidena – filosoofide mõttevahetustena.  Filosoofia tuumaks on ideede õpetus.  Peateos – Politeia. http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Platon_altes_Museum2.jpg
 21. 21. Platoni ideeõpetus  eksisteerib kaks maailma: ideede- ehk tõeline maailm ja asjade ehk näiv maailm,  kõik asjad on ideede ebatäpsed koopiad,  idee oli asjade algus, eesmark ja sisu,  materiaalne maailm oli pidevalt tekkimises ja hävimises,  ideemaailm oli jääv, muutumatu,  ideid ei saa näha, kuulda, kombata – nende olemust võib tabada ainult mõistuse abil,  ideed on olemas voorusest, headusest, aususest jne, kuid kõrgeim on idee ilust,  kõige olulisem on hüve idee – tegi arusaadavaks kõik ülejäänud,  hüve idee mõistmine on filosoofia ülim eesmärk.
 22. 22. Platoni riigiõpetus  Riiki võivad juhtida ainult need, kes said hüve ideest aru ja see on jõukohane ainult filosoofidele.  Tuleb eraldada võimekad vähem võimekatest.  Võimekad arendavad võimeid ja vooruseid.  Vähem võimekad teevad tööd.  Kõige andekamad saavad hüve ideest aru ja valitsevad riiki.  Ideaalriik – aristokraatlik Sparta.
 23. 23. Ateena kool. Raffael. Keskel on Platon ja Aristoteles. http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Sanzio_01.jpg
 24. 24. Aristoteles (384-322 eKr)  Platoni õpilane.  Asutas Lykeioni gümnaasionis oma kooli.  Teosed, mida tänapäeval tuntakse, on traktaadi vormis ning suuremalt jaolt ei olnud nad mõeldud avaldamiseks (loengukonspektid).  Tähtsamad teosed on Füüsika, Metafüüsika, Nikomachose eetika, Poliitika. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aristotle_Altemps_Inv8575.jpg
 25. 25. Aristotelese õpetus  Ei pidanud õigeiks Platoni ideeõpetust.  Ideid ja meeleorganitega tajutavat ei saa lahutada eraldiseisvateks asjadeks.  Idee on asja olemus.  Idee om miski, mis seob ühte mitmes suhtes erinevaid, kuid tegelikult samalaadseid asju.  Ideaalriik – riik, kus kodanikuõigused kuuluvad keskmise jõukusega elanikkonnale.  Tuleb hoiduda rangest aristokraatiast ja ülemäärasest demokraatiast.
 26. 26. Pythagoras  Matemaatik, kes pidas arve maailmakorralduse aluseks.  Tema nime on saanud teoreem täisnurkse kolmnurga kaatetite ja hüpotenuusi vahekorrast. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kapitolinischer_Pythagoras_adjusted.jpg
 27. 27. Hippokrates  Arst ja teadusliku meditsiini rajaja.  Pani aluse sellele, et inimese haigusi ei peetud enam jumalate poolt saadetuiks vaid seda seostati keskkonna ja „nelja ihumahla“ tasakaaluga.  Teda seostatakse ka nn Hippokratese vandega (arstide ametitõotus kaitsta alati patsientide elu ja tervist). http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3crates
 28. 28. Herodotos  Ajaloolane ja „ajaloo isa“, kes oma teoses „Historia“ (kr k uurimus) kirjeldas Kreeka-Pärsia sõda, aga ka ümbritsevate maade ajalugu ja olustikku. http://sv.wikipedia.org/wiki/Herodotos
 29. 29. KASUTATUD KIRJANDUS  Kõiv,M.,Mäesalu,A.jt. 1998. Inimene, Ühiskond, Kultuur I. XI klassi ajalooõpik.Tallinn: Koolibri  Kõiv,M. 2006. Inimene, ühiskond, kultuur. I osa. Vanaaeg. Tallinn: Avita

×