Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valgustusajastu

6,117 views

Published on

esitlus

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Valgustusajastu

 1. 1. VALGUSTUSAJASTU Koostas: Natalja Dovgan 2015
 2. 2. VALGUSTUSAJASTU Ajajärk 18. saj Euroopas, mil vähenes usk traditsioonilistesse religioossetesse printsiipidesse, kirikusse ning hakati rohkem väärtustama ratsionaalset mõistust, inimõigusi, demokraatiat ja teadust. Immanuel Kant “Mis on valgustus?” “Valgustus on inimese väljumine tema omasüülisest alaealisusest” http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Immanuel_Kant_%28portrait%29.jpg
 3. 3. VALGUSTUS Vaimne liikumine, mida iseloomustab: usk mõistusesse kriitiline mõtlemine analüüs võrdlemine võime ennast juhtida traditsioonide ja autoriteetide hülgamine vabadus
 4. 4. VALGUSTUSE EELDUSED Maadeavastused Teaduse ja tehnika areng Maailmapildi avardumine Hariduse levik Humanism Rahulolematus feodaalkorraga http://en.wikipedia.org/wiki/Vitruvian_Man
 5. 5. VALGUSTUSE SUUNAD RATSIONALISM mõistuse ja kriitilise mõtlemise tähtsuse rõhutamine Rene Descartes EMPIRISM Kogemus (nt vaatlus) on kõigi teadmiste allikas Francis Bacon
 6. 6. RENE DESCARTES (1596-1650) “Mõtlen, järelikult olen olemas" “Cogito, ergo sum“ prantsuse matemaatik, filosoof, loodusteadlane Teos “Arutlus meetodist” ratsionalismi isa astus välja loogika vastu teadmiste allikas on mõistus tuleb kahelda kõiges http://et.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
 7. 7. FRANCIS BACON (1561-1626) http://et.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon Inglise filosoof, riigimees, esseist Teadmiste alus on kogemus Baconi meetod – induktsionistlik teaduse metodoloogia Induktsionismi põhiidee seisneb selles, et teadus saab alguse vaatlusest ja liigub edasi üldistustele (seadustele ja teooriatele) ning ennustustele.
 8. 8. UUS RIIGIVÕIMU KÄSITUS
 9. 9. THOMAS HOBBES (1588-1679) Inglise ajaloolane, filosoof ja matemaatik Absolutismi teoreetik ja ühiskondliku leppe teooria algataja Põhitöö “Leviathan” (1651)  riik on parim vorm  ilma riigita on “kõikide sõda kõigi vastu”  parim riigikord – absolutism  riigi teke – ühiskondlik leping – vabaduste ohverdamine piiramatu võimuga valitsejale http://www.journyx.com/blog/feeding-the-leviathan http://et.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
 10. 10. JOHN LOCKE (1632-1704) Inglise filosoof, empirismi põhjendaja Teos “Kaks traktaati valitsemisest” (1690) Inimõiguste käsitlus Riigi teke ühiskondliku leppe tulemusel Rahva suveräänsus Võimude lahusus (parlament – maksude kehtestamine, kuningas – kinnitamine) Riigi ja kiriku lahutamine http://et.wikipedia.org/wiki/John_Locke
 11. 11. CHARLES-LOUIS DE SECONDAT MONTESQUIEU (1689-1755) Prantsuse filosoof Teos “Seaduste vaimust” (1748) Seadused:  kirjutamata ja kirjutatud Valitsemiskord:  väike riik – vabariik  suur riik – monarhia  väga suur riik – despootia Ideaal – parlamentaarne monarhia Võimude lahusus (seadusandlik, täidesaatev, kohtuvõim) http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Charles_Montesquieu.jpg
 12. 12. FRANCOIS-MARIE AROUET VOLTAIRE (1694-1778) Prantsuse filosoof, ajaloolane, kirjanik, jurist Ideaalriik – valgustatud absolutism Teosed: “Candide”, “Kohtlane”, “Filosoofiline sõnaraamat” Vabadus ja omand on õiglase ühiskonnakorralduse alus Inimühiskond peab lähtuma loodusseadustest Üleskutse “Purustage koletis!” – võitlus katoliku kirikuga “Kui Jumalat ei oleks tuleks ta välja mõelda” http://et.wikipedia.org/wiki/Voltaire
 13. 13. JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712-1778) Prantsuse filosoof ja kirjanik Teos “Ühiskondlik leping” Üksikisikute kokkulepe allutada oma arvamused, otsustused ja õigused kogu ühiskonna huvidele Ideaalset riigivormi ei leidnud Ideaal – looduslik seisund enne riigi tekkimist Üleskutse “Tagasi loodusesse!” Väljapääs - rahvavõim http://et.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
 14. 14. Kasutatud kirjandus  Laur, M., Tannberg,T. 2009. Inimene, ühiskond, kultuur. III osa. Uusaeg. Tallinn: AS BIT  Piirimäe,H. 2001. Inimene, ühiskond, kultuur. III osa. Uusaeg. Tallinn: Koolibri

×