Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suur prantsuse revolutsioon

17,536 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Suur prantsuse revolutsioon

 1. 1. SUUR PRANTSUSE REVOLUTSIOON 1789-1799 http://et.wikipedia.org/wiki/Vabadus_viib_rahva_barrikaadidele Koostas: Natalja Dovgan 2012
 2. 2. VANA KORRA KRIIS
 3. 3. VANA KORRA KRIIS • absolutistlik monarhia • kuningakoja suured kulutused, priiskav eluviis • seisuslikud ebavõrdsused (õigused, maksud) • kolmanda seisuse rahulolematus http://edu.glogster.com/glog.php?glog_id=18799507&scale=54&isprofile=true
 4. 4. SEISUSED VAIMULIKUD 1% AADLIKUD 1% LIHTRAHVAS (talupojad, käsitöölised, rikkad kaupmehed, advokaadid, juristid jt) 98% Ei maksnud makse Tähtsamad ametid 1/3 maavaldustest suur maksukoorem poliitiliste õiguste puudumine
 5. 5. KOLMAS SEISUS Abt Joseph Sieyesi kirjutis “Mis on kolmas seisus?” 1. Mis on kolmas seisus? – Kõik. 2. Mida ta on poliitilises mõttes olnud siiani? – Midagi. 3. Mida ta nõuab? – Saada millekski. http://bastille-day.com/history/Economic-Cause
 6. 6. EELLUGU • 1774 – 1792 Louis XVI – Marie Antoinette • J. Turgot – vabaks vilja- ja leivakaubandus • J. Necker – kokkuhoid, laenud – 1788 ikaldus ja külm http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI_of_France http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Turgot_oval_painting.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Necker
 7. 7. EELLUGU 5. mai 1789 - kutsuti kokku Generaalstaadid (300+300+600 saadikut) III seisus nõuab seisuste kaupa hääletamise asemel hääletamist saadikute arvu alusel – üksmeelele ei jõutud 17. juuni – III seisus lahkus, moodustati Rahvuskogu (anti vanne, et ei lähe enne laiali, kui on välja töötatud PS) 9. juuli – Rahvuskoguga ühines osa aadlikke ja vaimulikke, moodustati Asutav Kogu 12. juuli – teade Neckeri tagandamisest 13. juuli – rahutuste algus Pariisis, Rahvuskaart
 8. 8. GENERAALSTAADID http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Estatesgeneral.jpg
 9. 9. RAHVUSKOGU LIIKMED ANNAVAD VANNET http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Le_Serment_du_Jeu_de_paume.jpg
 10. 10. Bastille´ vallutamine, revolutsiooni algus 14. juuli 1789 http://en.wikipedia.org/wiki/Storming_of_the_Bastille
 11. 11. ASUTAVA KOGU ÜMBERKORRALDUSED Likvideeriti kõik vanad eesõigused: • kaotati seisuste ja tsunftide privileegid, • võrdsustati kõigi seisuste maksustamine, • talupojad vabastati teotööst, • kaotati kirikukümnis, • keelati ametite ostmine, • võrdsustati õigused riigiametitesse astumisel • “Vabadus, võrdsus, vendlus!” • Revolutsiooni lipuks sai trikoloor http://et.wikipedia.org/wiki/Vabadus_viib_rahva_barrikaadidele
 12. 12. Inimese ja kodaniku õiguste deklaratsioon 26.08.1789 • Inimesed sünnivad vabana ja võrdsete õigustega ning jäävad selleks. • Inimese loomulikud ja võõrandamatud õigused on vabadus, omand, julgeolek ja vastupanu rõhumisele. • Vabadus on voli teha kõike, mis teist ei kahjusta. • Kogu kõrgema võimu allikas on alati rahvas. • Kõik kodanikud on seaduse ees võrdsed. http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen_in_1789.jpg
 13. 13. Inimese ja kodaniku õiguste deklaratsioon 26.08.1789 • Sõna- ja trükivabadus, usuvabadus • Õigus osaleda seadusandluse kujundamisel oma esndajate kaudu: valitav rahva esinduskogu • Põhimõtted: rahva suveräänsus, õigusriik ja võimude lahusus Deklaratsiooni mõju: • Euroopa võttis selle vastu vaimustusega • Põhimõtted on ka tänapäeval aktuaalsed
 14. 14. ASUTAVA KOGU ÜMBERKORRALDUSED • 1789 usuvabadus • Protestandid ja juudid saavad kodanikuõigused • 1789 kat. kiriku varanduse konfiskeerimine • riik valib preestrid-piiskopid ja maksab neile palga • 1790 hakatakse nõudma vaimulikelt truudusevannet revolutsioonile ja tsiviilriigile • 1790 likvideeriti aadliseisus (taastati Napoleoni keisririigis) • 1791 ettevõtlusvabadus
 15. 15. LOUIS XVI PÕGENEMISKATSE 1791. JUUNI Varenne´i kriis http://jspivey.wikispaces.com/Marie+Antoinette+HK
 16. 16. KUNINGA TAGASITOOMINE PARIISI http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Duplessi-Bertaux_-_Arrivee_de_Louis_Seize_a_Paris.png
 17. 17. UUS PÕHISEADUS, 1791 Riigikord – konstitutsiooniline monarhia Võimude lahusus Seadusandlik võim Täidesaatev võim Kohtuvõim Seadusandlik Kogu Kuningas Valitud kohtunikud
 18. 18. RAHVAESINDUSKOGU SAADIKUD SEADUSANDLIK KOGU ŽIRONDIINID SOO MONARHISTID POOLDASID KUNINGAVÕIMU KUKUTAMIST POLNUD POLIITILIST SELGUST POOLDASID KUNINGAVÕIMU SÄILIMIST
 19. 19. REVOLUTSIOONISÕJAD • Prantsusmaa (revolutsiooni) vastu valmistusid sõtta astuma Suurbritannia, Preisimaa ja Austria • 20.04.1792 kuulutas Prantsusmaa (žirondiinid) sõja Austriale, kellega liitusid ka tesied Euroopa riigid • “Isamaa on hädaohus” – tuhanded astuvad sõjaväkke vabatahtlikult. • Umbes sel ajal tekib ka populaarne laul “Marseljees” ("Sõjalaul Reini armeele“) millest hiljem saab Prantsusmaa hümn (1795). http://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntc r5g&feature=player_embedded#!
 20. 20. KUNINGAVÕIMU LÕPP • 10. aug 1792 – kuninga vahistamine • Kuningalt võeti õigus välja anda seadusi • Kuningas suleti koos perekonaga vangikongi • Kuningast sai kodanik Louis Capet • Monarhia likvideerimisele aitavad kaasa sõda, majandusraskused, toidunappus, kirikuvaidlus ja kuninga eitav suhtumine revolutsiooni
 21. 21. UUS RAHVAESINDUS RAHVUSKONVENT ŽIRONDIINID SOO JAKOBIINID kõrgkodanlus kesk- ja väikeko- danlus Pooldasid revolutsiooni lõpetamist Pooldasid revolutsiooni jätkamist 22. september 1792 – kuulutati Prantsusmaa vabariigiks
 22. 22. KUNINGA HUKKAMINE 21.01.1793 http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:LouisXVIExecutionBig.jpg
 23. 23. JAKOBIINIDE VÕIMULETULEK • Sisepoliitilise olukorra pingestumine • 1793. a - Vendee mäss – rojalistide mäss • Keeruline välispoliitiline olukord • 1793, märts – loodi Rahvapäästekomitee (eesmärk – riigi kaitse, juht – Danton) • Süvenes rahulolematus žirondiinide valitsemisega • 31.05-02.06 1793 – rahvaülestõus, žirondiinide võimult kukutamine ja jakobiinide võimuletulek
 24. 24. JAKOBIINIDE REFORMID • Emigrantide maad pandi müüki • Kaotati talupoegade feodaalkoormised • 1793, suvi – uue põhiseaduse vastuvõtt Prantsusmaa – ühtne ja jagamatu vabariik, rahva ülemvõim kõigi kodanike võrdõiguslikkus
 25. 25. JAKOBIINIDE DIKTATUUR • 1793, juuli – tapeti Jean Paul Marat • Piiramatu vägivallavõim • Rahvapäästekomitee juhiks sai Robespierre • Algas poliitiliste vastaste sihikindel karistamine ning hävitamine • Hukati üle 50 000 inimese (sh kuninganna, mittenõustuvad kaaslased, nt Danton)
 26. 26. DIKTATUURI LÕPETAMINE • 1794. aasta juulis Robespierre ja tema lähimad kaaslased arreteeriti ning hukati järgmisel päeval • Algas revolutsiooni taandumine • Tühistati 1793. aasta põhiseadus • Paljud jakobiinid saadeti giljotiini alla
 27. 27. 1795. AASTA PÕHISEADUS • Riigikord – vabariik • SV – Seadusandlik Korpus Viiesaja Nõukogu – alamkoda Vanemate Nõukogu – ülemkoda • TV – Direktoorium (tugines revolutsiooni ajal rikastunud inimestele)
 28. 28. SPR LÕPP • Napoleon Bonaparte – edukas väejuht, Pariisi garnisoni ülem • 09.11.1799 – riigipööre • Napoleonile ustavad väed hõivasid Seadusandliku Korpuse hoone • Direktoorium saadeti laiali • TV võim läks kolmele konsulile, kellest 1. oli Napoleon
 29. 29. SPR TAGAJÄRJED POSITIIVSED Absolutismi kukutamine Vabariigi loomine Feodaalsüsteemi murdmine Eesõiguste kaotamine Rahvustunde tõus Rahvuslik ärkamine Valgustusideede levik Üldine sõjaväeteenistus- kohustus NEGATIIVSED Vägivald Poliitiliste vastaste massiline hävitamine Eeskuju 20.saj diktaatoritele
 30. 30. REVOLUTSIOONI MÕJU Negatiivne Valdkond Positiivne Vandaalitsemine Skulptuuride, maalide, ajalooliste, juriidiliste, filosoofiliste raamatute hävitamine KULTUUR 1793 – avati kunstimuuseum 1793 – pandi alus Rahvuslikule Arhiivile 1794 – raamatukogude võrgu loomine Kirikumõju vähenemine Kirikute ja kloostrite hävitamine, sulgemine. Religioossete sümbolite, reliikviate, säilmete hävitamine KIRIK 1793 – dekreet usukultuse vabaduse kohta 1794 – kiriku lahutamine riigist 1801 - konkordaat Uus ajaarvamine revolutsioonikalendri alusel (22. sept. 1792) ELUOLU Meetermõõdustiku ja kümnendsüsteemi kasutuselevõtt. Tiitleid ei kasutatud enam, tähtsamad kõnetlusvormid on “sina” ja “kodanik”. Lihtrahva rõivastus.
 31. 31. NAPOLEONI AJAJÄRK • Konsulaat (1799-1804) • Suur impeerium (1804-1814) • Sada päeva (lahkumine Elba saarelt kuni Waterloo lahinguni 1815.a)
 32. 32. UUS PÕHISEADUS 1799, lõpp – uus põhiseadus Riigikord – vabariik Üldine valimisõigus – vabad mehed vanuses 21. a Võim Organ Ülesanded Seadusandlik võim Senat Projekti läbivaatamine, kinnitamine Seadusandlik Korpus Hääletamine Tribunaat Projektide läbiarutamine Riiginõukogu Seadusprojektide väljatöötamine Täidesaatev võim 1. konsul Seaduste algatamine ja väljakuulutamine Sõjaväe ülemjuhataja Otsustav roll kohalikus halduses 2. konsul Nõuandev roll3. konsul Kohtuvõim Kohtunikud Kohtupidamine, õigusemõistmine
 33. 33. ÜMBERKORRALDUSED VABARIIGI AJAL • Valitses absolutistliku monarhina. • Võimude lahusus – illusioon. • Kehtestati tsensuur – kontroll trükisõna üle (73 – 13) • Amnestia emigrantidele. • Prantsuse panga rajamine (rahaühik – frank) • 1801 – sõlmiti konkordaat (kokkulepe Rooma paavstiga), millega katoliiklus tunnistati prantslaste usuks, kuid kindlustati sallivus hugenotide suhtes. • 1802 – Napoleon kuulutati eluaegseks konsuliks. • 1804 – Senat kuulutas Napoleon Bonaparte´i prantslaste keisriks ehk imperaatoriks.
 34. 34. ÜMBERKORRALDUSED KEISRIRIIGI AJAL • Loobuti rahvaesindusest. • Mindi üle turumajandusele • Taastati aadlitiitlid • Moodustati elukutseline sõjavägi • Loodi keskkoolide süsteem, kõrgkoolid • Kehtestati “Tsiviilkoodeks” ehk “Napoleoni koodeks” - eraomanduse puutumatus - ebavõrdsus mehe-naise ja isa-laste suhetes - abielu sõlmimiseks vanemate luba - kodanikud tunnistati juriidiliselt võrdseks
 35. 35. SÕJAD JA VÄLISPOLIITIKA Euroopa monarhidele oli Napoleon ohtlik- koalitsioonisõjad. Väejuhina oli ta oma ajastu parim. Napoleoni vallutatud Euroopa jagunes 1) Prantsusmaa ja selega liidetud alad: Belgia, Holland, osa Itaaliast, Loode-Saksamaa 2) Prantsusmaa vasallriigid: Hispaania, Šveits, Reini Liit, Varssavi hertsogkond 3) Prantsusmaa liitlased: Austria, Preisimaa, Venemaa, Taani Ainus riik, mida ei õnnestunud võita oli Inglismaa 1806 - kontinentaalblokaadi kehtestamine, mis ei toonud edu.
 36. 36. LÜÜASAAMINE 1812 – suur sõjakäik Venemaa vastu, mis lõppes suure armee hävinguga 1813 –Leipzigi all Rahvastelahing, milles Napoleon sai lüüa 1814 – liitlased vallutasid Pariisi. Loobus troonist ja läks pagendusse Elba saarele. Troonile sai Louis XVIII hukatud Louis XVI vend. 1815 - Napoleoni Sada päeva. Proovis võimule tagasi tulla. 1815 - sai Waterloo lahingus lüüa
 37. 37. VIIMASED ELUAASTAD 1815. Napoleon viidi inglaste vangina Püha Helena saarele kus ta suri 1821 arvatavalt maovähki. Teda on peetud üheks suurimaks väejuhiks ja sõjageeniuseks, kes levitas revolutsiooni ideid üle Euroopa, kuid samas aitasid tema vallutussõjad kaasa rahvuliku vabadusliikumise tekkele mitmes Euroopa riigis.

×