Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poliitilised õpetused

3,627 views

Published on

esitlus gümnaasiumile

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Poliitilised õpetused

 1. 1. POLIITILISED ÕPETUSEDPOLIITILISED ÕPETUSED Natalja Dovgan 2015
 2. 2. IDEOLOOGIA • Korrastatud ideede kogum, mis propageerib kindlaid väärtusi. • Poliitilised ideoloogiad, millele tugineb erakondade ja sotsiaalsete liikumiste tegevus, annavad hinnangu eksisteerivale poliitikale ning pakuvad oma nägemuse ideaalsest ühiskonnakorraldusest. • Poliitiline ideoloogia seletab, kuidas võiks korraldada majandust ja sotsiaalseid suhteid, kaasata rahvast valitsemisse, lahendada toimetuleku ja võrdsuse küsimusi.
 3. 3. KONSERVATISM Conservare (lad.k) – säilitama Edmund Burke – konservatismi looja “Vastukajad Prantsuse revolutsioonile", 1790 • Tavad ja suhted ühiskonas olgu muutumatud. • Ühiskonna areng sarnaneb evolutsiooniga. • Muudatused tuleb läbi viia järk-järgult. • Kord, mis riigis valitseb, püsigu muutumatuna. • Väärtused: traditsioonid, kombed, perekond, abielu, esivanemate kogemuse väärtustamine. • Üksikisik ärgu mässaku ühiskonna vastu. • Kodanik teenib riiki.
 4. 4. kõik ei tohi osaleda poliitikas • ei pooldanud üldist valimisõigust • ei pooldanud naiste ja meeste võrdõiguslikkust • ei pooldanud riigivõimu avalikku kriitikat • pooldasid tugevat riiki • soovisid kaitsta oma turgu välismaa konkurentsi eest Toorid Inglismaal – 1830.a Konservatiivne partei KONSERVATISM
 5. 5. KONSERVATIIVID Konrad Adenauer Silvio Berlusconi Margaret Thatcher George W. Bush Ronald Reagan Charles de Gaulle
 6. 6. KONSERVATIIVID David Cameron Briti Konservatiivse Partei juht, peaminister Angela Merkel Saksamaa Kristlik- Demokraatliku Liidu juht, liidukantsler Urmas Reinsalu IRL juht
 7. 7. LIBERALISM Libertas (lad. k) vabadus, liber - vaba John Lock – liberalismi rajaja • Kodanikuõiguste ja –vabaduste tagamine • Ettevõtlusvabadus, konkurents, vabakaubandus, turumajandus • Riik peaks sekkuma inimeste ellu nii vähe kui võimalik ja nii palju kui hädavajalik • Riik pidi jälgima seadustest kinnipidamist ja olema õiglane, kuid karm vahekohtunik • Taotlesid vabariiki ja naistele valimisõigust Viigid Inglismaal – 1839 a Liberaalide partei
 8. 8. LIBERALISMI TEOREETIKUD James Mill John Stuart Mill Denis Diderot
 9. 9. LIBERAALID Thomas Jefferson Abraham Lincoln Woodrow Wilson
 10. 10. Andrus Ansip Reformierakond, EV peaminister 2005-2014 Mari Kiviniemi Soome Keskerakond Soome peaminister 2010-2011 LIBERAALID
 11. 11. RAHVUSLUS • Rahvuslus ehk natsionalism • Kaasnes liberalismiga ja viis rahvusliku vabadusliikumiseni paljudes maades • Rahvusriik kui rahvuslike huvide tagaja • Väärtused: rahvuskultuur, oma maa-ala, poliitiline sõltumatus, omariiklus • Äärmuslikud vormid – fašism, natsionaalsotsialism • Vastand – kosmopolitism – ei ole tähtsust isiku rahvusel, usul ega päritolul
 12. 12. NATSIONALISMI TEOREETIKUD Johann Gottfried Herder Johann Gottlieb Fichte
 13. 13. SOTSIALISM Socialis (lad. k) – ühiskondlik • Marksism Kommunism • Sotsiaaldemokraatia Põhjused: Varanduslik ebavõrdsus Sotsiaalprobleemid Eesmärk - õiglane ja võrdne ühiskonnakorraldus kõigile
 14. 14. MARKSISM • Karl Marx, Friedrich Engels • Ühiskonna rõhutud klass (töölised) peab revolutsiooniga võtma kapitalistidelt võimu ja kehtestama oma proletariaadi diktatuuri. • Seejärel  Tootmisvahendid riigistatakse  Igasugune tegevus ühiskonnas allutatakse töörahva kontrollile  Ühiskond on klassideta ja eraomanduseta  „Kõigi maade proletaarlased, ühinege!“- sest rahvusest olenemata on kõigil töölistel üks vaenlane
 15. 15. MARKSISTID KARL MARX FRIEDRICH ENGELS ROSA LUXEMBURG Lev Trotski Vladimir Lenin
 16. 16. • Majandus tuleb allutada kogu ühiskonna huvidele. • Suuremat tähelepanu tuleb pöörata ühiskonna heaolule. • Esikohal on tööinimese probleemide lahendamine. • Tugev haridus-, tervishoiu- ja sotsiaalabisüsteem. • Ühesugune valimisõigus kõigile. • Poliitiline ja majanduslik võrdsus, õiglus • Riik sekkub majandusse. SOTSIAALDEMOKRAATIA Eduard Bernstein Väärtused: solidaarsus, koostöö, ühiskondlike klasside kadumine, võrdsus
 17. 17. SOTSIAALDEMOKRAADID Tony Blair Tarja Halonen Sven Mikser T.H. Ilves
 18. 18. KASUTATUD PILDID http://et.wikipedia.org/wiki/Konrad_Adenauer http://et.wikipedia.org/wiki/Silvio_Berlusconi http://et.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher http://et.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush http://et.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan http://et.wikipedia.org/wiki/David_Cameron http://et.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel http://et.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson http://et.wikipedia.org/wiki/James_Mill http://et.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot http://et.wikipedia.org/wiki/Fichte http://et.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_von_Herder http://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels http://et.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx http://et.wikipedia.org/wiki/Rosa_Luxemburg http://et.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong http://et.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Blair http://et.wikipedia.org/wiki/Tarja_Halonen http://et.wikipedia.org/wiki/Sven_Mikser
 19. 19. KASUTATUD KIRJANDUS • Laur.M.,Tannberg. 2009. T. Inimene, Ühiskond, Kultuur. III osa. Uusaeg. Tallinn, Avita

×