Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Muinasaeg Eestis

20,219 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Muinasaeg Eestis

 1. 1. Muinasaeg Eestis 6.kl Koostas: Natalja Dovgan 2011
 2. 2. Idee-kaardi koostamine
 3. 3. Ajaloo periodiseering Eelajalooline aeg (esiaeg ehk muinasaeg) – arheoloogilistel allikatel põhinev info (nt linnused, kalmistud, ohverdamiskohad, töö- ja tarberiistad, relvad, ehted jms)Ajalooline aeg - kirjalikel allikatel põhinev info (nt kroonikad, kirikuloendid, seadused jms)  Vanaaeg  Keskaeg  Uusaeg  Uusim aeg
 4. 4. Muinasaja periodiseeringKiviaeg (9000-1800 eKr)Pronksiaeg (1800-500 eKr)Rauaaeg (500 eKr-1200 pKr)
 5. 5. Kiviaeg (9000-1800 eKr)Arheoloogilised kultuurid: Kunda kultuur (Pulli asula, Kunda Lammasmäe asula) Kammkeraamika kultuur Nöörkeraamika ehk venekirveste kultuur (Tamula asula, Narva Riigiküla,Valma asula, Kaseküla)Tegevusalad:kalapüük, küttimine, korilus, käsitööTööriistad: kivikirves, vibu, oda, ahing (kivist,luust, sarvest, puust)
 6. 6. Pulli asulakoht http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Parnumaa_Pulli_kyla.png
 7. 7. Pulli ja Kunda asulakohad http://www.miksike.ee/documents/main/elehed/5klass/5eestimaa/5-5-2-1.htm
 8. 8. KUNDAPULLI LAMMASMÄGIhttp://www.histrodamus.ee/?event=Show_event&event_id=2381&layer=146&lang=est#2360
 9. 9. Kivikirves ja -talvad KundaLammasmäe asulakohalt http://ornament.dragon.ee/muinas/mesoliitikum/pildid/014a.html
 10. 10. Kunda kultuuri tööriistad http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:KundaCultureTools.jpg
 11. 11. Luust nooleotsad Kunda asulakohalt http://ornament.dragon.ee/muinas/mesoliitikum/pildid/019b.html
 12. 12. Kammkeraamika nõu http://www.histrodamus.ee/?event=Show_event&event_id=2370&layer=146&lang=est#2370
 13. 13. Tulekivist nuga Kunila kalmest http://ornament.dragon.ee/muinas/neoliitikum/pildid/027b.html
 14. 14. Luust õngekonksud Tamula asulast Kammkeraamika kultuur Luust inimkujulised ripatsid Tamula asulakohalthttp://ornament.dragon.ee/muinas/neoliitikum/pildid/224b.html http://ornament.dragon.ee/muinas/neoliitikum/pildid/228c.html
 15. 15. Luunaasklid Tamula asulakohalt http://ornament.dragon.ee/muinas/neoliitikum/pildid/210a.html
 16. 16. Merevaikripatsid Tamula asulakohalt http://ornament.dragon.ee/muinas/neoliitikum/pildid/230a.html
 17. 17. Nöörkeraamikahttp://www.histrodamus.ee/?event=Show_event&event_id=2381&layer=146&lang=est#2363
 18. 18. Venekirved http://ornament.dragon.ee/muinas/neoliitikum/214.html
 19. 19. Nöörkeraamika ja venekirved http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:CordWareBoatAxe.jpg
 20. 20. Pronksiaeg (1800-500 eKr)Kinnismuistised: Kindlustatud asulad (Asva Saaremaal, Iru Tallinnas) Lohukivid Kivikalmed (kivikirstkalmed)Tegevusalad:kalapüük, küttimine, korilus, käsitöö,põlluharimise algus, kaubandus.
 21. 21. Asva asula rekonstruktsioon http://www.histrodamus.ee/?event=Show_event&event_id=3615&layer=224&lang=est#3615
 22. 22. Iru linnamägi 1920. aastatel Iru linnamägi on Tallinna idapiiril Pirita jõe äärsel neemikul asuv kuni 15 meetri kõrgune küngas. http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Iru_linnam%C3%A4gi_1920_aastatel.jpg
 23. 23. Lohukivi http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Vihavu_lohukivi_s%C3%BCgisp%C3%A4ikeses.jpg
 24. 24. Kivikirstkalme -maapealnekalmeehitis, millekonstruktsioonikson suurtest kividestlaotud ring ja sellekeskele laotud kirst,kuhu sängitati surnu. http://www.arheo.ut.ee/balt09.jpg
 25. 25. Jõelähtme kivikirstkalmed 1100-750 a eKr http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:StoneCistGraves.jpg
 26. 26. Rauaaeg (500 eKr-1200 pKr)Kinnismuistised: Kindlustatud asulad, linnused Kivikalmed (tarandkalmed)Tegevusalad:kalapüük, küttimine, korilus, keraamika,käsitöö, põlluharimine, karjakasvatus,kaubandusTööriistad:Kvaliteetsed kirved, noad, vikatid, sirbid
 27. 27. Tarandkalme - Tuulingumäe taradkalme Saaremaalmaapealnekalmeehitis, miskoosneb suurtestkiviridadest, mispiiravad nelinurksettarandit. http://www.eestiturism.ee/new/?a=view&id=113
 28. 28. Tarandkalme Saaremaal 1500-500 aastat e. Kr http://web.zone.ee/legendiotsija/lepna.html
 29. 29. Prillspiraalsõrmus Kohtla-Järve II tarandkalmest http://ornament.dragon.ee/muinas/rooma/pildid/516c.html
 30. 30. Kuldfooliumiga helmed Ojaveski tarandkalmest http://ornament.dragon.ee/muinas/rooma/pildid/517d.html
 31. 31. Kaelavõrud Kardla aardest http://ornament.dragon.ee/muinas/kraud/pildid/616b.html
 32. 32. Ketassõlg Siksali kalmistust http://ornament.dragon.ee/muinas/rooma/pildid/513n.html
 33. 33. Veel tarberiistu!Mõtle, milleks neid kasutati?
 34. 34. Mõrd http://www.jahipaun.ee/?leht=122&mID=202
 35. 35. Karuäke http://www.folklore.ee/tagused/nr4/pics/kr6.htm
 36. 36. Odaotshttp://www.histrodamus.ee/?event=Show_event&event_id=3667&layer=228&lang=est#3667
 37. 37. Harpuun http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Harpon_2010.0.3.5._Global.JPG
 38. 38. Ahing http://www.muis.ee/portaal/imageview:museaalImage/620061
 39. 39. Muinas-Eesti haldusjaotus http://www.geo.ut.ee/~raivo/Muinas.html
 40. 40. Muinas-Eesti ühiskond Ülikud (rikkamad ja mõjukamad) Lihtrahvas (talupojad, käsitöölised, kaupmehed jt vabad inimesed) Orjad (sõjavangid, võlgnikud)
 41. 41. Muinasusund Palju jumalaid, vaime ja haldjaid (Tõnn, Peko, Taara, Uku) Hingestatud loodus Loodusjõudude (maa, tuli, vesi, tuul) austamine Ennustamine Ohverdamine - ohvripaigad: hiied, puud, allikad, kivid, järved, jõed - andid: piim, liha, veri, vill, vili, loomad
 42. 42. Kasutatud materjalHergauk,E., Laar,M. 2002. Ajalugu 5. klassile. Tallinn: AvitaHistrodamus. Eesti ajaloo ülevaade.http://www.histrodamus.ee/?event=Show_main_layers&layer_id=146&lang=estInteraktiivne õpik “Eesti muinasesemed”http://ornament.dragon.ee/muinas/pro.htmlKõiv, M. 2003. Vanaaeg I. Ajalooõpik 6. klassile. Tallinn: AvitaLaur,M. Mäesalu,A. 2005. Eesti ajalugu I. Tallinn: Avita

×