Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MAAILM ESIMESEMAAILMASÕJA EEL
Inimkonna edusammud japrobleemid 20.saj algul
Eurotsentristlik maailm  Enamus maailmast oli jagatud Euroopa riikide  asumaadeks või mõjusfäärideks  Euroopa tsivil...
Eluolu 20.saj algul  Tööstuse arengu kiirenemine Lääne-Euroopas ja USA-s  Agraarühiskonna lagunemine  Urbaniseerumin...
Töölisliikumise       kujunemine ja kasv  Töölisklass (e proletariaat)  Töölisliikumise eesmärgiks oli tööliskl...
Rahvusküsimuse teravnemine  Rahvusluse (e natsionalismi) võidukäik algas koos  SPR-ga  Rahvuslaste eesmärgid:  Sam...
Rahvusvahelised suhted20.sajandi algul
Koloniaalvallutused ja        imperialism  Koloonia - territoorium, mis pole otseselt ühendatud  emamaaga, ent ...
Koloniaalvallutused ja        imperialismMiks kolooniaid vallutati:  Majanduslikud põhjused (odav tooraine ja töö...
Vastandlike sõjalis-poliitiliste      liitude kujunemine  Inglismaa ja Saksamaa vastuolud      Kolmikliit  ...
Konfliktikolded  Esimese maailmasõja eel Esimene Maroko kriis (1905-1906) Teine Maroko kriis (1911) Bosnia kriis (190...
Täida tabel 20.saj alguse konfliktide kohta         Toimumise  Osapooled  Põhjused  Tulemused   Kriis   ...
Esimene Marako kriis (1905-1906).  Prantsusmaa tahtis hakata entente cordiale lepingut  Maroko suhtes ellu viima ning ...
Teine Maroko kriis (1911). 1911 puhkes Marokos ülestõus, millele Prantsusmaa reageeris Maroko pealinna okupeerimisega, t...
Bosnia kriis (1908).  1908 Austria-Ungari annekteeris (e liidendas  vägivaldselt) Bosnia-Hertsegoviina, mis kuulus  ...
Esimese Balkani sõja (1912-1913) ajendiks oli ItaaliaTürgi sõda (1911-1912).  Nähes Türgi nõrkust, tahtsid Balkani riigi...
Teise Balkani sõja (1913) põhjuseks oli esimese sõjavõitjate suutmatus kokku leppida vallutatud aladejagamises.  Bulgaar...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Maailm esimese maailmasõja eel I

9,123 views

Published on

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Maailm esimese maailmasõja eel I

 1. 1. MAAILM ESIMESEMAAILMASÕJA EEL
 2. 2. Inimkonna edusammud japrobleemid 20.saj algul
 3. 3. Eurotsentristlik maailm Enamus maailmast oli jagatud Euroopa riikide asumaadeks või mõjusfäärideks Euroopa tsivilisatsiooni ainuvõimalikkus Rassistlike arusaamade tugevnemine Tugevnes ja levis Lääne-Euroopale omane liberaal- demokraatlik ühiskondlik ja poliitiline korraldus Vähemarenenud maades hakati Lääne-Euroopa eeskujul tühistama aegunud seaduseid
 4. 4. Eluolu 20.saj algul Tööstuse arengu kiirenemine Lääne-Euroopas ja USA-s Agraarühiskonna lagunemine Urbaniseerumine Demograafiline plahvatus Tööpuudus ja kuritegevus, probleemid hügieeniga Kujunes massikultuur Kasvas tarbeesemete kättesaadavus seoses konveiersüsteemi kasutuselevõtuga
 5. 5. Töölisliikumise kujunemine ja kasv Töölisklass (e proletariaat) Töölisliikumise eesmärgiks oli töölisklassi olukorra (töö ja palgatingimuste) parandamine. Töölisliikumise peamisteks vormideks olid: streigid ja meeleavaldused. töölisklassi olukorra parandamine parlamentaarsel teel seadusandlust muutes (sotsiaaldemokraatlik arusaam). kehtiva poliitilise süsteemi purustamine ülestõusu või revolutsiooniga ning proletariaadi diktatuuri kehtestamine (marksistlik arusaam).
 6. 6. Rahvusküsimuse teravnemine Rahvusluse (e natsionalismi) võidukäik algas koos SPR-ga Rahvuslaste eesmärgid: Samast rahvusest elanikkonnaga väikeriikide ühendamine (nt Itaalia ühendamine 1870; Saksamaa ühendamine 1871). Impeeriumites vähemusrahvuste eraldumispüüdlused (nt Türgis, Venemaal, Austria-Ungaris). Laialdase autonoomia saavutamine (nt iirlaste võitlus home rule`i eest). Tagajärjed: šovinism (e suurrahvaste natsionalismi), genotsiid e mingi rahvuse või religioosse rühma tahtlik ja füüsiline hävitamine
 7. 7. Rahvusvahelised suhted20.sajandi algul
 8. 8. Koloniaalvallutused ja imperialism Koloonia - territoorium, mis pole otseselt ühendatud emamaaga, ent on selle valitsuse all Koloniaalvallutused algasid 15.sajandi lõpul, aktiviseerusid 19.sajandil Imperialism- suurriikide poliitika, mille käigus toimus oma majandusliku mõju laiendamine maailmas ja vallutused koloniaalimpeeriumite loomiseks. Imperialismi ajastuks loetakse 19.sajandi lõppu ja 20.sajandi algust. 18.sajandi lõpul ja 19.sajandi alguses algas ka vastupidine protsess - seniste koloniaalvalduste iseseisvumine (nt Inglise kolooniate iseseisvumine Ameerikas ja USA teke; endiste Hispaania kolooniate iseseisvumine Ladina-Ameerikas).
 9. 9. Koloniaalvallutused ja imperialismMiks kolooniaid vallutati: Majanduslikud põhjused (odav tooraine ja tööjõud; uued turud oma toodangule). Liigse rahvastiku väljaviimiseks. Kolooniate omamine oli prestiižne. Vallutajate strateegilised huvid (sõjaliste ning majanduslike tugipunktide loomine). Valitseja (ka eliidi või rahvuse) auahnus. Rassiline kõrkus (arvamus, et pärismaalased ei saa valitsemisega hakkama) ja soov pärismaalasi tsiviliseerida.
 10. 10. Vastandlike sõjalis-poliitiliste liitude kujunemine Inglismaa ja Saksamaa vastuolud Kolmikliit Antant 1879 sõlmiti Saksamaa ja 1894 – sõlmiti Venemaa ja Austria-Ungari liiduleping Prantsusmaa liiduleping 1904 – Prantsusmaa ja Inglismaa 1882 – Itaalia ühines Saksa leping (Entente cordinale e “südamlik ja Austria-Ungari liiduga kokkulepe”). Sellega jagati ära mõjupiirkonnad ja koloniaalvaldused Aafrika põhjaosas 1907 – Inglismaa ja Venemaa leping. Jagati ära mõjusfäärid Aasia vaidlusalustel territooriumitel
 11. 11. Konfliktikolded Esimese maailmasõja eel Esimene Maroko kriis (1905-1906) Teine Maroko kriis (1911) Bosnia kriis (1908) Esimene Balkani sõda (1912-1913) Teine Balkani sõda (1913)
 12. 12. Täida tabel 20.saj alguse konfliktide kohta Toimumise Osapooled Põhjused Tulemused Kriis aegI Maroko kriisBosnia kriisII Maroko kriisI Balkani sõdaII Balkani sõda
 13. 13. Esimene Marako kriis (1905-1906). Prantsusmaa tahtis hakata entente cordiale lepingut Maroko suhtes ellu viima ning alustas survet Maroko sultanile allutamaks riiki Prantsusmaale. Saksamaa sekkus kriisi, nõudis Maroko iseseisvuse säilitamist ning kõigile suurriikidele võrdseid võimalusi Marokos ja lubas kasutada sõjalist jõudu. Samas tegelikult kumbki suurriik sõda veel ei soovinud: Saksamaa kartis Inglismaa ja Venemaa liitumist Prantsusmaa poolel; Prantsusmaa kartis alustada sõda, kuna liitlane Venemaa oli seotud sõjategevusega Jaapani vastu ning sõja kandumist Aafrikast Mandri- Euroopasse. 1906 toimus konverents Maroko küsimustes, kus otsustati säilitada Maroko iseseisvus ja territoriaalne terviklikkus. Kõigil suurriikidel olid võrdsed võimalused majanduslikuks suhtlemiseks Marokoga.
 14. 14. Teine Maroko kriis (1911). 1911 puhkes Marokos ülestõus, millele Prantsusmaa reageeris Maroko pealinna okupeerimisega, tuues ettekäändeks oma alamate kaitsmise. Saksamaa saatis vastuseks Prantsusmaa tegevusele Maroko rannikule oma suurtükipaadi “Panter” (“Saksamaa pantrihüpe”), avaldamaks prantslastele survet. 1911 toimusid Maroko küsimuses Prantsuse-Saksa läbirääkimised, kus Saksamaa nõudis endale kompensatsiooniks Maroko Prantsusmaa alluvusse mineku eest Prantsuse Kongot. Inglismaa lubas võimalikus sõjas Prantsusmaad toetada, mille tõttu olid sakslased sunnitud tagasi tõmbuma ja said tükikese Kongost (valdavalt kõlbmatud sood ja padrikud). Maroko sattus Prantsusmaa protektoraadi alla (riikliku sõltuvuse vorm, millega tugevam riik surub nõrgemale peale kaitselepingu).
 15. 15. Bosnia kriis (1908). 1908 Austria-Ungari annekteeris (e liidendas vägivaldselt) Bosnia-Hertsegoviina, mis kuulus ametlikult küll Türgile, ent oli reaalselt Austria-Ungari okupatsioonivõimude kontrolli all juba alates 19.sajandi lõpukümnenditest. Sellega vallandus Bosnia kriis. Antanti riigid, eriti Venemaa annektsiooniga nõustuda ei tahtnud, ent võimaliku sõja hoidis ära Saksamaa toetus Austria-Ungarile.
 16. 16. Esimese Balkani sõja (1912-1913) ajendiks oli ItaaliaTürgi sõda (1911-1912). Nähes Türgi nõrkust, tahtsid Balkani riigid seda ära kasutada ja haarata enese kätte slaavi ja albaanlaste alasid. Venemaa toetas Balkani riike, sest tahtis suurendada oma mõju Balkanil ja kasutada sealseid riike ära surveks Saksamaa ja Austria-Ungari vastu. 1912 puhkes sõjategevus Türgi vastu. Türgi vastasesse koalitsiooni kuulusid Serbia, Bulgaaria ja Montenegro. Türgi sai ruttu lüüa ja 1913 Londonis sõlmitud rahu tulemusena kaotas enamuse Balkani poolsaare valdustest ning pidi leppima Albaania iseseisvumisega.
 17. 17. Teise Balkani sõja (1913) põhjuseks oli esimese sõjavõitjate suutmatus kokku leppida vallutatud aladejagamises. Bulgaaria vastu astusid välja Serbia, Kreeka; hiljem ka Rumeenia ja Türgi. Bulgaaria sai lüüa ja 1913 Bukaresti rahuga kaotas Bulgaaria Esimeses Balkani sõjas võidetud alad ja lisaks sellele ka osa oma põlisaladest. Balkani sõdade tulemusena tugevnes Serbia riik, mis taotles poolsaarel Suur-Serbia riigi loomist. See suurendas Serbia pinged Austria-Ungariga, kes samuti üritas laieneda Balkani slaavi alade arvelt. Probleemi teravdasid omakorda Serbia liidusuhted Venemaaga ja Austria-Ungari liidusuhted Saksamaaga. Balkani poolsaart on nimetatud ka püssirohutünniks- riikide omavahelised liidusuhted vallandada väikesest konfliktist suure sõja.

×