Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kodanikupäeva mälumäng

 • Login to see the comments

Kodanikupäeva mälumäng

 1. 1. KODANIKUPÄEVA MÄLUMÄNG Koostas Natalja Dovgan 2011
 2. 2. NR 1/ MILLAL TÄHISTATAKSE KODANIKUPÄEVA EESTIS?23. NOVEMBRIL 24. NOVEMBRIL25. NOVEMBRIL 26. NOVEMBRIL
 3. 3. EESTIS TÄHISTATAKSE KODANIKUPÄEVA26. NOVEMBRIL
 4. 4. NR 2/MILLAL OLI ESMAKORDSELTKIRJELDATUD KODANIKU MÕISTE?1918. AASTAL 1920. AASTAL1938.AASTAL 1991. AASTAL
 5. 5. KODANIKU MÕISTE OLIESMAKORDSELT KIRJELDATUD 1918. AASTAL määruses "Eesti demokraatilise vabariigi kodakondsuse kohta"
 6. 6. NR 3/ KES ON EESTI KODANIK? INIMENE, KES INIMENE, KES ON ELAB PÜSIVALT RAHVUSELT EESTIS EESTLANEINIMENE, KELLEL INIMENE, KES ON PÜSIV OSKAB EESTI ÕIGUSLIK SEOS KEELT EESTIGA
 7. 7. EESTI KODANIK ONINIMENE, KELLEL ON OLEMAS PÜSIV ÕIGUSLIK SEOS EESTI RIIGIGA EHK KODAKONDSUS
 8. 8. NR 4/ MITMENDAST ELUAASTASTALATES PEAB KODANIKUL OLEMA ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT ALATES ALATES12. ELUAASTAST 15. ELUAASTAST ALATES ALATES16. ELUAASTAST 18. ELUAASTAST
 9. 9. EESTI KODANIKUL PEABOLEMA ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT ALATES 15.ELUAASTAST
 10. 10. NR 5/ MIS ON EESTI KODANIKU KOHUSTUSLIKUKS ISIKUTTÕENDAVAKS DOKUMENDIKS? ELAMISLUBA JUHILUBAISIKUTUNNISTUS PASS
 11. 11. EESTI KODANIKU KOHUSTUSLIK ISIKUTTÕENDAV DOKUMENT ONISIKUTUNNISTUS http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Estonian_identity_card,_2007.jpg
 12. 12. NR 6/ MILLISES DOKUMENDIS ON SÄTESTATUD KÕIGI ÕIGUSED, VABADUSED JA KOHUSTUSED?PÕHISEADUSES KOOLI KODUKORRASPÕHIKOOLI- JAGÜMNAASIUMI- PASSIS SEADUSES
 13. 13. EESTI VABARIIGI ELANIKE ÕIGUSED, VABADUSED JAKOHUSTUSED ON SÄTESTATUD EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSES http://pood.rahvaraamat.ee/raamatud/eesti_vabariigi_p%C3%B5hiseadus/46275
 14. 14. NR 7/ MILLISED KOHUSTUSED LAIENEVAD AINULT EESTI KODANIKELE?KOOLIKOHUSTUS KAITSEVÄE- TEENISTUS EESTI KUULUMINE ISESEISVUSE ERAKONDA KAITSMINE
 15. 15. KODANIKU KOHUSTUSED ON EESTI ISESEISVUSE KAITSMINE JAKAITSEVÄES TEENIMINE
 16. 16. NR 8/ KELLEL ON ÕIGUSKODAKONDSUSELE SÜNNILT? LAPSEL, KES ON LAPSEL, KELLESÜNDINUD EESTIS VANEMAD ON EESTLASED LAPSEL, KELLE LAPSEL, KELLE MÕLEMAD VANEMATEST VANEMAD ON VÄHEMALT ÜKSSÜNDINUD EESTIS ON EESTI KODANIK
 17. 17. IGAL LAPSEL ON ÕIGUSEESTI KODAKONDSUSELE SÜNNILT, KUITEMA VANEMATEST VÄHEMALT ÜKS ON EESTI KODANIK
 18. 18. NR 9/ MILLISED ÕIGUSED LAIENEVAD AINULT EESTI KODANIKELE HÄÄLEÕIGUS ÕIGUS TERVISE VOLIKOGU KAITSELE VALIMISTEL ÕIGUS HÄÄLEÕIGUSKANDIDEERIDA RIIGIKOGUPRESIDENDIKS VALIMISTEL
 19. 19. AINULT EESTI KODANIKEL ON ÕIGUS HÄÄLETADA RIIGIKOGU VALIMISTEL KANDIDEERIDA PRESIDENDIKS
 20. 20. NR 10/ MITMENDAST ELUAASTASTALATES SAAB KODANIK RIIGIKOGU JAVOLIKOGU VALIMISTEL HÄÄLETADA?15. ELUAASTAST 17. ELUAASTAST18. ELUAASTAST 21. ELUAASTAST
 21. 21. EESTI KODANIK SAABHÄÄLETADA ALATES http://teinevoimalus.ee/et/paevateemad/177-taehelepanu-valimised18. ELUAASTAST
 22. 22. NR 11/ MIDA PEAB TEGEMA VÄLISMAALANE, KES SOOVIBSAADA EESTI KODAKONDSUST?OSKAMA EESTI TUNDMA EESTI KEELT VABARIIGIKESKTASEMELE PÕHISEADUSTTUNDMA EESTI OLEMA LOJAALNEKODAKONDSUSE EESTI RIIGILE SEADUST
 23. 23. VÄLISMAALANE, KES SOOVIB SAADA EESTI KODAKONDSUST PEAB TUNDMA EESTI VABARIIGI PÕHISEADUST TUNDMA EESTI VABARIIGI KODAKONDSUSE SEADUSTOLEMA LOJAALNE EESTI RIIGILE
 24. 24. NR 12/ KUIDAS NIMETATAKSE ÕIGUSLIKKU PROTSEDUURI KODAKONDSUSE SAAMISEKS? NATSIONALI- NATSIONAAL- SEERIMINE SOTSIALISMNATURALISATSIOON NATURALISEERIMINE
 25. 25. ÕIGUSLIK PROTSEDUURKODAKONDSUSE SAAMISEKS ONNATURALISATSIOON
 26. 26. NR 13/ KES LANGETAB OTSUSEKODAKONDSUSE OMISTAMISE KOHTA?PRESIDENT RIIGIKOGUVALITSUS KODAKONDUS- BÜROO
 27. 27. KÕIK OTSUSED KODAKONDSUSEOMISTAMISE KOHTA LANGETAB EESTI VALITSUS http://valitsus.ee/et/riigikantselei/organisatsioon/stenbocki-maja
 28. 28. NR 14/ MILLINE VÕIMUORGAN VÄLJASTAB PASSI? KODAKONDSUS- JA KODAKONDSUS- JAMIGRATSIOONIAMET MIGRATSIOONI- BÜROO LINNAVALITSUS PANK
 29. 29. PASSI VÄLJASTABPREFEKTUURI KODAKONDSUS- JA MIGRATSIOONIBÜROO
 30. 30. NR 15/ MILLISED ON KODANIKU VÕIMALUSED RIIGI ARENGUS KAASA RÄÄKIDA? OLLA MÕNE OSALEDASELTSI VÕI RINGI HEATEGEVUS- LIIGE KAMPAANIAS OSALEDA VORSTI OSALEDADEGUSTEERIMISES PROJEKTIS “Teeme ära”
 31. 31. KODANIKU VÕIMALUSED RIIGI ELUS KAASA RÄÄKIDA ON OLLA MÕNE SELTSI VÕI RINGI LIIGE OSALEDAHEATEGEVUSKAMPAANIAS OSALEDA PROJEKTIS “Teeme ära”
 32. 32. NR 16/ MILLISED ON KODANIKU VÕIMALUSED RIIGI ARENGUS KAASA RÄÄKIDA? ALLKIRJADE KOGUMINE ALTKÄEMAKSU SEADUSTE ANDMINE MUUTMISEKS VALITSUSELEETTEPANEKUTE PROTESTI- ESITAMINE MIITINGUTE PORTAALIS KORRALDAMINEWWW.OSALE.EE
 33. 33. KODANIKU VÕIMALUSED RIIGIARENGUS KAASA RÄÄKIDA ON ALLKIRJADE KOGUMINE SEADUSTE MUUTMISEKSVALITSUSELE ETTEPANEKUTE ESITAMINE PORTAALIS WWW.OSALE.EE PROTESTIMIITINGUTE KORRALDAMINE
 34. 34. NR 17/ KES ON PRAEGUNEEESTI VABARIIGI PRESIDENT?ANDRUS ANSIP EDGAR SAVISAAR TOOMAS TOOMAS VITSUTHENDRIK ILVES
 35. 35. EESTI VABARIIGI PRAEGUNE PRESIDENT ON TOOMAS HENDRIK ILVES http://www.president.ee/et/eesti-vabariik/eesti-riigipead/4125-toomas-hendrik-ilves/layout-headofstate.html
 36. 36. NR 18/ KES ON PRAEGUNE EESTI VABARIIGI PEAMINISTER?EDGAR SAVISAAR JÜRI RATASANDRUS ANSIP ENE ERGMA
 37. 37. EESTI VABARIIGI PRAEGUNE VALITSUSE JUHT EHK PEAMINISTER ON ANDRUS ANSIP http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Ansip,_Andrus_%282007%29_crop.jpg
 38. 38. NR 19/ KES ON PRAEGUNE EESTIVABARIIGI RIIGIKOGU ESIMEES?ANDRUS ANSIP EDGAR SAVISAARKEINT PENTUS ENE ERGMA
 39. 39. EESTI VABARIIGI PRAEGUNE RIIGIKOGU ESIMEES ON ENE ERGMA http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:IRL_Ene_Ergma.jpg
 40. 40. NR 20/MIS ON PRAEGUNE EESTI RIIGIKORD? ABSOLUUTNE PARLAMENTAARNE MONARHIA MONARHIAPRESIDENTAALNE PARLAMENTAARNE VABARIIK VABARIIK
 41. 41. EESTI RIIGIKORD ONPARLAMENTAARNE VABARIIK
 42. 42. NR21/ KES ON KÕRGIEMA VÕIMU KANDJA EESTIS?PRESIDENT KODANIKUD RAHVAS RIIGIKOGU
 43. 43. KÕRGEIMA VÕIMU KANDJA ON RAHVAS
 44. 44. NR 22/ KES VÕTAB VASTU RIIGIEELARVE? RAHANDUS- PRESIDENTMINISTEERIUM EESTI PANK RIIGIKOGU
 45. 45. RIIGIEELARVE VÕTAB VASTU RIIGIKOGU
 46. 46. NR 23/ KES ON RIIGIKAITSE KÕRGEIM JUHT? PRESIDENT KAITSEVÄE JUHATAJAKAITSEMINISTER KAITSEPOLITSEI
 47. 47. RIIGIKAITSE KÕRGEIM JUHT ON PRESIDENT
 48. 48. NR 24/ MILLAL VÕETI VASTUPRAEGU KEHTIV PÕHISEADUS? 1920. AASTAL 1937.AASTAL 1991. AASTAL 1992. AASTAL
 49. 49. PRAEGU KEHTIV PÕHISEADUS VÕETI VASTU 1992. AASTAL
 50. 50. NR 25/ KELLELE KUULUBSEADUSANDLIK VÕIM EESTIS?KODANIKELE PRESIDENDILERIIGIKOGULE VALITSUSELE
 51. 51. SEADUSANDLIK VÕIM KUULUB RIIGIKOGULE
 52. 52. NR 26/ KELLELE KUULUBTÄIDESAATEV VÕIM EESTIS?MINISTEERIUMI- PRESIDENDILE TELE KOHALIKELE VALITSUSELEOMAVALITSUSTELE
 53. 53. TÄIDESAATEV VÕIM KUULUB VALITSUSELE
 54. 54. NR 27/ KES KUULUVAD VABARIIGI VALITSUSSE?PRESIDENT JA PEAMINISTER JA MINISTRID MINISTRID ESIMEES JA MINISTRID JA SAADIKUD SAADIKUD
 55. 55. EESTI VABARIIGI VALITSUSSE KUULUVAD PEAMINISTER JA MINISTRID
 56. 56. NR 28/ KES KUULUTAB EESTI RIIGIS VÄLJA SEADUSED? RIIGIKOGU PEAMINISTER PRESIDENT JURIST
 57. 57. EESTIS KUULUTAB SEADUSED VÄLJA VABARIIGI PRESIDENT
 58. 58. NR 29/ KES KORRALDAB RAHARINGLUST EESTIS? RAHANDUS- EESTI PANKMINISTEERIUM SWEDBANK SEB PANK
 59. 59. RAHARINGLUST KORRALDAB EESTI PANK
 60. 60. NR 30/ MILLISED ON EESTIKOHALIKUD OMAVALITSUSE ÜKSUSED? MAAKONNAD JA VALLAD JA LINNAD LINNAD MAAKONNAD, MAAKONNAD JAVALLAD, LINNAD JA VALLAD KÜLAD
 61. 61. EESTI KOHALIKUDOMAVALITSUSE ÜKSUSED ONVALLAD JA LINNAD
 62. 62. NR 31/ MÄÄRA GRUPID, MILLESSE VÕIB JAOTADA EESTI VABARIIGI ELANIKKONNA KODAKONDSUSE ALUSELPÕHIRAHVUSE KODANIKUD ESINDAJADVÄLISMAALASED KODAKONDSUSETA ISIKUD
 63. 63. GRUPID, MILLESSE VÕIB JAOTADA EESTI VABARIIGI ELANIKKONNA KODAKONDSUSE ALUSEL ON KODANIKUD VÄLISMAALASEDKODAKONDSUSETA ISIKUD
 64. 64. NR 32/ MITMEASTMELINE ON EV KOHTUSÜSTEEM? 1 2 3 4
 65. 65. EV KOHTUSÜSTEEM ON KOLMEASTMELINE
 66. 66. NR 33/ MILLISED ON ESIMESE ASTME KOHTUD? MAAKOHTUD LINNAKOHTUDHALDUSKOHTUD RINGKONNA- KOHTUD
 67. 67. ESIMESE ASTME KOHTUD ON MAAKOHTUD JA HALDUSKOHTUD
 68. 68. NR 34/ MIS ON EV KÕRGEIM KOHUS? RINGKONNA- RIIGIKOHUS KOHUSEUROOPA KOHUS MAAKOHUS
 69. 69. EV KÕRGEIM KOHUS ON RIIGIKOHUS
 70. 70. NR 35/ MILLINE TEENETEMÄRK ON PILDIL? RIIGIVAPI TEENETEMÄRGI KETT VALGETÄHEKODANIKUPÄEVA TEENETEMÄRGI AUMÄRK KETT http://www.president.ee/et/vabariik/teenetemargid/teenetemargid.php?gid=119000
 71. 71. PILDIL ONVABARIIGI PRESIDENDIAMETITUNNUS RIIGIVAPI TEENETEMÄRGI KETT
 72. 72. NR 36 / KES VÕIB KANDIDEERIDA VABARIIGI PRESIDENDIKS?SÜNNIJÄRGNE EESTI KODANIK, KES ON IGAÜKS VÄHEMALT 40 AASTAT VANA KÕRGHARIDUSEGA EESTI KODANIK, KESEESTI KODANIK, KES ON VÄHEMALT 40 ON VÄHEMALT 50 AASTAT VANA AASTAT VANA
 73. 73. EESTI VABARIIGI PRESIDENDIKS VÕIB KANDIDEERIDA SÜNNIJÄRGNE EESTI KODANIK, KES ON VÄHEMALT 40 AASTAT VANA
 74. 74. NR 37/ MIS AASTAL ASTUS EESTI EUROOPA LIITU? 2001 2003 2004 2006
 75. 75. EESTI ASTUS EUROOPA LIITU 2004. AASTAL
 76. 76. NR 38/ MIDA SÜMBOLISEERIVAD 12 TÄHTE EUROOPA LIIDU LIPUL?LIIKMESRIIKIDE TÄIUSLIKKUST JA ARVU TÄIELIKKUST TEGEMIST ON JUHUSLIKU KOMBINATSIOONIGA
 77. 77. 12 TÄHTE EUROOPA LIIDU LIPUL SÜMBOLISEERIVADTÄIUSLIKKUST JA TÄIELIKKUST
 78. 78. NR 39/MIS ON PILDIL KUJUTATUD EUROOPA NÕUKOGU EUROOPA KOHUS EUROOPA PARLAMENT EUROOPA KOMISJON http://pilt.delfi.ee/picture/5579709/
 79. 79. PILDIL ON KUJUTATUDEUROOPA PARLAMENT
 80. 80. AITÄH!
 81. 81. KASUTATUD MATERJAL Eesti Vabariigi põhiseadus. 2009. Tallinn: Ilo Eesti kohtusüsteem http://www.riigikohus.ee/?id=16 Isikut tõendavad dokumendid http:// www.politsei.ee/et/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/ Toots,A. 2003. Ühiskonnaõpetus. 9. klassi õpik. Tallinn: Koolibri Kodanikupäev http://et.wikipedia.org/wiki/Kodanikup%C3%A4ev

×