Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Sõdade aeg euroopas
Next

8

Share

Keskaegsed linnad

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Keskaegsed linnad

 1. 1. Keskaegsed linnad Koostas: Natalja Dovgan 2011
 2. 2. Linnade teke 476.a kukutati viimane Lääne-Rooma keiser ning selle riigi hävitamisega kadusid ka vanaaja linnad 8. saj – linnade taastekkimine Põhjused: 6. Rahvaarvu kasv 7. Põlluharimisviiside täiustumine 8. Põllumajandustoodangu kasv 9. Käsitöö ja kaubanduse eraldumine põlluharimisest 10. Kaubavahetuse elavnemine
 3. 3. Linna asukoht • Kaubateede ristumiskohad • Valitsejate lossid • Sadamad • Linnused • Kloostrid • Sillad http://www.koolielu.edu.ee/sirpre/KRISTLIK%20ehk%203%20t%F6%F6/Gooti%20asjad/keskaegne%20linn%20carcassone.jpg
 4. 4. Linnade isandad Maahärra – linna isand. Kuningas, krahv, hertsog või piiskop. Algul väga suur võim. Ülesanded: 7. Maksude kehtestamine 8. Kohtumõistmine 9. Kauplemiseeskirjade kehtestamine ja nende täitmise kontroll 10. Julgeoleku ja ausa kauplemise tagamine
 5. 5. Suured linnad Pariis – 100 000 elanikku Köln – 40 000 elanikku Riia – 10 000 elanikku Tallinn – 7000-8000 elanikku Eestis oli 13.-14. saj. 9 linna: Tallinn, Tartu, Vana- ja Uus-Pärnu, Haapsalu, Paide, Viljandi, Narva, Rakvere.
 6. 6. Linna elanikkond Kaupmehed - linna kõige rikkamad kodanikud, nende hulgast valiti tavaliselt linna juhid. Käsitöölised - kaupmeestest mõnevõrra vaesemad ega omanud suurt kaasarääkimisõigust linna valitsusorganeis. Linna alamkihid koosnesid kõige erinevamate elukutsete pidajatest –teenijad, kerjused jt
 7. 7. Linna kodanikud Kodanikuks saadi kas sünni läbi või olles teatud aja linnas elanud (1 aasta ja 1 päev ) – „Linnaõhk teeb vabaks!“ Linnakodanikuks saamisel pidi andma kodanikuvande ja tasuma kodanikumaksu.
 8. 8. Linnakodaniku kohustused • Vahiteenistus linna müüril • Linna sõjaline kaitse • Maksude maksmine • Osavõtt linnale vajalikest töödest http://pilt.delfi.ee/picture/7823815/
 9. 9. Linnakodaniku eesõigused • Linnakohus mõistis kohut • Käsitöö • Kaubandus • Tollimaksust vaba • Linna metsade, heinamaade ja karjamaade vaba kasutamine http://www.tallinnapostimees.ee/285400/valisturistid-ummistasid-tallinna-keskaja-paevade-avamispidustused/
 10. 10. Linna rahvuslik koosseis • Palju sisserändajaid (vähemusrahvuseid) • Vana-Liivimaal (Eesti + Põhja-Läti) - eestlased - rootslased - lätlased - venelased - sakslased - juudid - taanlased
 11. 11. Linnastumise mõju • Linnad on kaubanduskeskused • Käsitöö arenemine • Linnad on kultuurikeskused (teatrid, koolid, kirjandus, muusika) • Ülikoolide teke • Kuningavõimu tugevnemine • Talupoegade vabanemine
 12. 12. Kuidas tekkis Tallinn? • Linnus ehitati umbes 11. saj algul seoses sadama kasutuselevõtuga • Linnuse ja sadama vahele tekkis turg ja linn, mis paiknesid tänase Raekoja platsi lähikonnas • 1154 - esimest korda on Tallinna mainitud al-Idrisi koostatud maailmakaardi kommentaarides Koluvenina • 1219 - suvel vallutasid Tallinna taanlased 1248 - Taani kuningas Valdemar II andis Tallinnale linnaõiguse Lübecki eeskujul
 13. 13. Linnaõigus • Keskaegsete linnade elu toimus tavaliselt erilise linnaõiguse alusel. • Linnaõigus - õigusnormide kogumik • Selle andis tavaliselt kas maahärra või valitseja, kelle vasalliks maahärra oli. • Läänemereruumi tuntuimaks linnaõiguseks oli Lübecki (Lüübeki) linnaõigus, mis oli kehtiv ka näiteks Tallinnas.
 14. 14. Linna õiguskord Linnaõiguse ulatuse järgi jagunevad linnad: • linnriigid - omasid iseseisvat sise- ja välispoliitikat (nt Veneetsia ja Genova jt) • vabalinnad - omasid laiaulatuslikku omavalitsust (nt Köln, Mainz jt) • riigilinnad - kõrgem haldus- ja kohtuvõim kuulusid maahärra esindajale (nt Nürnberg, Augsburg jt)
 15. 15. Linna õiguskord Liivimaal Kujunes naaberlinnade eeskujul • Lübecki õigus – Tallinn, Narva, Rakvere • Riia õigus – Tartu, Viljandi, Paide, Uus-Pärnu, Haapsalu • Piiskopiõigus – Vana-Pärnu http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Coat_of_arms_of_Tallinn_(small).svg http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Tartu_coat_of_arms.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Haapsalu.svg/529px-Haapsalu.svg.png
 16. 16. Lübeck Lübeck asutati 1143.a. Asub Läänemere Lübecki lahe kaldal. Hansa Liidu pealinn 14. sajandist alates. http://www.your-visit-to-germany.com/2010/03/luebeck-the-marzipan-city
 17. 17. Lübecki õigus Lübecki õigus - keskaegne mandrieuroopa õigusnormide kogumik, mis oli kehtiv ligi sajas linnas, sh Rostockis, Wismaris, Tallinnas, Rakveres ja Narvas. 15. mail 1248.a andis Taani kuningas Erik Plovpenning (Adraraha) siinsetele kodanikele "kõik õigused, mis on Lübecki kodanikel". Lübecki õigus andis Tallinnale vabalinna staatuse.
 18. 18. Lübecki õigus Lübecki õigus sisaldas nt raadi ja raehärrasid puudutavaid sätteid, tsiviil- ja kriminaalõiguslikke norme, ehitus- ja heakorraeeskirju. Lübecki raad oli Tallinnale kuni 1584. aastani apellatsiooniinstantsiks, kuhu võis edasi kaevata Tallinnas langetatud kohtuotsuste peale. Lübecki õigusele rajanev õiguskord säilis Tallinnas kuni 19. sajandi viimase veerandini.
 19. 19. Lübecki õigus http://www.estonica.org/et/pildid/L%C3%BCbecki_%C3%B5iguse_Tallinna_koodeks/
 20. 20. Raekoja plats Linna keskpunkt, kus liituvad paljud tänavad. On läbi aegade olnud seltskonnaelu keskus, kus on toimunud hukkamisi, festivale, karnevale ja pulmatseremooniaid. http://www.crossfire.nu/?x=journal&mode=item&id=139322
 21. 21. Tallinna Raekoja platsi nimetused 1313 – lad.k. Forum 1371 – alamsaksa k. Market 1442 – Vana turg ja Uus turg 18. saj lõpp - Saksa või Suur turg, pärast Rootsi turg 1923 - Raekoja plats
 22. 22. Tallinna Raekoda Põhja- Euroopas ainus säilinud gooti stiilis raekoda - hoone, kus toimusid rae istungid. Raekoda oli olemas juba 13. saj. Allikates mainitakse koosoleku- saaliga ja keldriga hoonet 1322.a. Linnavalitsus töötas raekojas kuni 1970. aastani http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Tallinnaraekoda2.jpg
 23. 23. Raad Raad – linna peamine võimuorgan, linnavalitsus Raehärra – rae liige (sündinud seaduslikust abielust, omab kinnisvara, kaupmees) Bürgermeister – rae juht Sündik – jurist Linnafoogt – maahärra esindaja rae juures
 24. 24. Rae ülesanded • sissetulekute, heakorra ja kindlustamise eest hoolitsemine • abinõude rakendamine kaubanduse ja käsitöö soodustamiseks • linna huvide kaitsmine suhetes teiste linnade ja maahärradega • hoolitsemine kirikute ja koolide eest • hoolekanne vaeste, santide ja tõbiste ülalpidamise eest- hospidalid • kohtumõistmine • kodanike julgeoleku tagamine • hoolitsus linnakodanike heakäekäigu eest
 25. 25. Raekoda ja suur turg Tallinnas u 1860.a http://linnamuuseum.ee/linnamuuseum/kogud/
 26. 26. Tallinna raekoja plats tänapäeval http://www.tlu.ee/~eslas/vanalinn.html#algus
 27. 27. Tartu Raekoja plats 1860.-tel http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/4699
 28. 28. Olomouci raekoda ja raekoja plats http://www.discoverczech.com/olomouc/town-hall.php4
 29. 29. Siena raekoja plats http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Piazza_del_Campo_%28Siena%29.jpg
 30. 30. Siena raekoda http://www.hotels-rome-italy-hotels.com/tuscany/siena/palazzo-pubblico/
 31. 31. Tänavad ja majad • tänavad kitsad • peatänavad viisid välja turuplatsile • tänavatele visati aknast välja kogu prügi • sageli olid need sügisel ja talvel porimülkad • suvel aga tolmased • majad nii kivist kui puust • ehitatud sein seina vastu • seepärast oli keskajal tulekahju tekkimisel suur oht põleda maha tervetel linnaosadel
 32. 32. Tänavad Gerona vanalinna tänavad Stockholmi vanalina tänavad http://pilt.delfi.ee/album/187985/?view=blog&page=7 http://www.isetegija.net/index.php?ind=blog&op=home&idu=503&curmese=August%202009
 33. 33. Elamu Keskmise linnakodaniku maja oli 3-korruseline: 1. korrusel olid avar eeskoda (diele) koos väikese köögiga, üks köetav eluruum (dörnse), kütmata kambrid, keldriruumid. 2. korrusel olid eluruumid 3. korrusel olid laoruumid, panipaigad http://www.puhkaeestis.ee/et/multimedia/tallinna-keskaegsed-elamud?selected=12725&type=yldine_objekt_pilt
 34. 34. Kolm venda, Lai tänav
 35. 35. Linnamüür Kõige olulisem rajatis, linnamüür määras ära linna suuruse. http://pilt.delfi.ee/picture/7823815
 36. 36. Ametialased ühendused Gild – kaupmeeste ühendus. Tsunft – käsitööliste ühendus. Need kaitsesid oma liikmete huve, korraldasid seltsielu, pakkusid häda korral abi ja toetust, aitasid korraldada liikmete matuseid, hoolitsesid leskede ja orbude eest. Gildidel olid oma traditsioonid. Nt 4 suurt pidustust: jõulujoodud, vastlajoodud, papagoilaskmine, maikrahvipidu.
 37. 37. Suurgild Asutati umbes 1325. aastal Koondas linna võimsaimaid ja rikkamaid kaupmehi. Raehärra valiti selle gildi liikmete hulgast. http://et.wikipedia.org/wiki/Suurgildi_hoone
 38. 38. Suurgildi hoone Alates 1872. aastast tuntud 1952. aastast paikneb Suurgildi Börsihoone nime all. hoones Eesti Ajaloomuuseum. http://lastejutud.wordpress.com/2011/02/07/ajaloomuuseum-vanad-pildid/
 39. 39. Mustpeade Vennaskond Tekkis 1399. aastal Koondas vallalisi kaupmehi ja kaupmeheselle. Kui mustpea abiellus, sai temast enamasti Suurgildi liige. http://www.mustpeademaja.ee/galerii/fassaad.html
 40. 40. Väikegild Käsitöögilde nimetati tavaliselt väikegildideks, need koondasid eri käsitööharude tsunfte. Tallinnas oli 2 käsitööliste gildi: • Püha Kanuti Gild • Püha Olevi Gild http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Tallinna_Kanuti_gildi_hoone,_1863_%282%29.jpg
 41. 41. Tsunft • Linnakäsitöölised koondusid ametialade järgi tsunftidesse, mille raames korraldati väljaõpet, kaitsti turgu, kontrolliti toodete hindu ja kvaliteeti. • Tsunftisundus! • Tsunftijänes – tsunftiväline käsitööline. Olevi Gild http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Oleviste_Guild.JPG
 42. 42. Skraa • Tsunfti põhikiri • Skraa määras ära, mis tingimustel saadakse meistriks, tsunfti liikmeks, reeglid vastaval erialal töötamisel. • Meistristaatusel ja tsunfti liikmeks astumisel oli suur tähtsus – see eeldas kodanikuõiguste omandamist ja abiellumist.
 43. 43. Hansa Liit • Ühist poliitikat ajavate Põhja-Euroopa kaubalinnade liit, mis oli oma võimsuse tipul 14.saj. • Eesti linnadest olid hansalinnad Tallinn, Tartu, Viljandi ja Uus- Pärnu. https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/224751_190463994333236_100001089114887_469305_1496709_n.jpg
 44. 44. Hansakaubandus Läänest Venemaale: Venemaalt läände:  kalev (Flandriast, Hollandist,  karusnahk Inglismaalt, Itaaliast)  pargitud nahk  sool (Prantsusmaalt, Põhja-  vaha Saksamaalt)  heeringad (Lõuna-Rootsist)  mesi  relvad  puit  metallitooted  vili  vein  lina  õlu  kanep  vürtsid
 45. 45. Liivimaa kaubandus • Liivimaa linnadel oli kaubanduslikult äärmiselt soodne asend Kirde-Euroopa kaubateede võrgus. • Tallinnal – sidemed Rootsi, Soome, Novgorodiga. • Tartul – Pihkva ja Novgorod. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Tartu_1553.jpg/800px-Tartu_1553.jpg
 46. 46. Liivimaa kaubandus Liivimaalt välja: Liivimaale sisse:  teravili  sool  lina  relvad  kanep  metall  paekivi  puit http://www.kirmus.ee/Asutus/portantius.php
 47. 47. Kasutatud materjal Vana-Liivimaa aeg Eesti linnades http://www.histrodamus.ee/?event=Show_event&event_id=2400&l ayer=146&lang=est#2400 Hansa Liit http://www.histrodamus.ee/?event=Show_main_layers&layer_id=2 48&lang=est Kaubaartiklid Vana-Liivimaal http://www.histrodamus.ee/?event=Show_event&event_id=4116&l ayer=248&lang=est#4116 Kriiska, Ly. 2010. Tallinna lugu. Õpik gümnaasiumile. Tallinn: Avita Põltsam-Jürjo.I jt.2011. Keskaeg. Ajalooõpik 7. klassile. I osa. Tallinn: Avita Põltsam-Jürjo.I. jt.2012. Keskaeg. Ajalooõpik 7. klassile. II osa. Tallinn: Avita Piirimäe.,H. 2000. Inimene, ühiskond, kultuur. II osa. Tallinn: Koolibri Suurgildi hoone http://et.wikipedia.org/wiki/Suurgildi_hoone
 • MartinVesberg

  Dec. 19, 2019
 • Terttu

  Dec. 4, 2019
 • IngaErmelKasesalu

  Nov. 11, 2015
 • kristokams

  Jan. 29, 2014
 • helina1

  Nov. 13, 2013
 • ingazemit

  Oct. 25, 2013
 • tsoovel

  Apr. 8, 2013
 • Fibi

  Apr. 29, 2012

Views

Total views

24,640

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6,485

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

8

×