Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Demokraatlik maailm pärast II MS

6,668 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Demokraatlik maailm pärast II MS

 1. 1. DEMOKRAATLIK MAAILM PÄRAST II MS Natalja Dovgan 2013/2014 õa
 2. 2. USA PÄRAST II MS
 3. 3. USA MAJANDUSLIK ARENG 1945-1970 Demobiliseeritud – töötud Majanduse ümberkorraldamine PROBLEEMID Tööstuse kiire areng, uute töökohtade loomine EELDUSED MAJANDUSKASV USA varustas Euroopat USA sai tagasi sõjaaegseid laene Sõjategevus ei puudutanud USA territooriumit Marshalli plaan Võidurelvastumine
 4. 4. MAJANDUSKRIIS – 1970.AA ALGUS Võidurelvastumine ja sõj. kulud Vietnami sõda ca 150 mln $ PÕHJUSED Nafta hinna järsk kasv Inflatsioon, tööpuudus, tootmise langus, hinnatõus alandati riigis kuni 25% makse REAGANOOMIKA lõpetati raha juurdetrükk vähendati sotsiaalkulutusi suurendati riigivõlga Riigieelarved defitsiidiga
 5. 5. USA PRESIDENDID JA PARTEID Harry Truman (1884 – 1872) Demokraatlik Partei 1945 – 1953 Vabariiklik Partei 1953 – 1961 John Fitzgerald Kennedy (1917 – 1963) Demokraatlik Partei 1961 – 1963 Lyndon Johnson (1908 – 1973) Demokraatlik Partei 1963 – 1969 Richard Nixon (1913 – 1994) Vabariiklik Partei 1969 – 1974 Gerald Ford (1913 – 2006) Vabariiklik Partei 1974 – 1977 Demokraatlik Partei 1977 – 1981 Ronald Reagan (1911 – 2004) Vabariiklik Partei 1981 – 1989 George Bush (1924 – ?) Vabariiklik Partei 1989 – 1993 Demokraatlik Partei 1993 – 2001 Vabariiklik Partei 2001 – 2009 Demokraatlik Partei 2009 – 2017 Dwight Eisenhower (1890 – 1969) James Carter (1924 – ?) Bill Clinton (1946 – ?) George Walter Bush (1946 – ?) Barack Obama (1961 – ?)
 6. 6. SISEPOLIITIKA Kaheparteiline süsteem Demokraatlik Partei Vabariiklik Partei MAAILMAVAADE Liberalism Konservatism TOETAJASKOND vaesemad, naised, noored, valged, neegrid ja latiinod ning vähemuste esindajad rikkamad, mehed, vanemad inimesed, valged ning kristlased REFORMID sotsiaalprogrammide suurendamine, võitlus vaesuse vastu sotsiaalprogrammide kärpimine ja maksude alandamine PIIRKOND lõunaosariigid põhjaosariigid PARTEI
 7. 7. PROBLEEMID SISEPOLIITIKAS “Punane hirm”:  USA tuumamonopoli kaotamine 1949,  Ida-Euroopa sovietiseerimine,  kommunistide võimulepääs Hiinas 1949  Korea sõda 1950-1953. Makartism - hüsteeriline antikommunism Rassiline diskrimineerimine (ka segregatsioon e rassieralduspoliitika). 1950.-1960.aastatel jõudsid rassiprobleemid ka põhja. 1954 - keelati rassiline diskrimineerimine armees, föderaalametites, haridusasutustes Neegriliikumise kasv – juht 1950.-1960.aastatel pastor Martin Luther King (1929-1968)
 8. 8. PROBLEEMID SISEPOLIITIKAS Neegriliikumise radikaliseerumine: loosung „Black Power”, liikumine Black Muslims, musta rassismi propageeriv Black Panther (1966-1982). Vastuseks neegriliikumisele aktiviseerusid valged radikaalid (nt Ku Klux Klan).
 9. 9. POLIITILISED MÕRVAD  22.novembril 1963 tapeti Dallases (Texas) USA tollane president John F. Kennedy (Lee Harvey Oswald).  1968 tapeti Los Angeleses (California) eelvalimiste kampaaniat tegev Robert Kennedy (Sirhan Sirhan)  1968 lasti valge rassisti poolt Memphises (Tennessee) maha Martin Luther King (James Earl Ray) .
 10. 10. HIPILIIKUMINE       Protest Vietnami sõja ja üldise sõjaväekohustuse. Protest tarbimisühiskonna väärtustamise vastu. Propageeris vägivallatust ja armastuse kultust. „Make love, not war” Narkootikumide abil püüti saavutada erilist õndsusseisundit. Liikmed hülgasid üldtunnustatud eluviisi, käitumisnormid ja rõivastuse. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hippie_girl_1969.jpg
 11. 11. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Leo_Poster.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:RussianRainbowGathering_4Aug2005.jpg
 12. 12. Watergate skandaal  1972 presidendivalimiste kampaania ajal jäid vahele mehed, kes paigaldasid pealtkuulamisseadmeid Demokraatliku Partei peakontorisse Watergate hotellikompleksis.  Uurimise käigus selgus Nixoni otsene seotus asjaga, kes üritas presidendina Watergate skandaali uurimist takistada.  9.augustil 1974 astus Nixon ametist ise tagasi.
 13. 13. TERROR     26.veebruar 1993 - korraldas egiptlasest islamiäärmuslane New Yorgi Maailma Kaubanduskeskuses (WTC) pommiplahvatuse, milles hukkus 6 inimest. 19.aprill 1995 - Oklahoma linnavalitsuse juures plahvatas autopomm, mille tulemusena hukkus 168 inimest. 27.juuli 1996 - plahvatas Atlanta olümpiamängude ajal naelpomm Olümpiapargis- surma sai 1 ja vigastada ~100 inimest. 11.september 2001- ründasid arvatavad islamiterroristid reisilennukitega Maailma Kaubanduskeskust New Yorgis. Hukkus üle 3000 inimese.
 14. 14. VÄLISPOLIITIKA            USA - lääne demokraatlike riikide juhtriik. Võitlus kommunistliku süsteemi vastu. 1947 – Trumani doktriin. 1948-1952 – Marshalli plaan. 1949 – NATO. 1950-1953 – Korea sõda. 1950 – USA-Iisraeli erisuhted (Eisenhoweri doktriin). 1960.aastate algus - J.F.Kennedy paindliku reageerimise doktriin, mille järgi kommunismi levikule peab vastu astuma väikeseid ja lokaalseid sõdu pidades. 1964-1973 - Vietnami sõda. 1970 - Nixoni doktriin- jõudude tasakaalupoliitika ja heade suhete loominekommunistlike NSVL ja Hiina RV-ga. 1980 - “Tähesõdade programm”
 15. 15. DEMOKRAATLIKELE RIIKIDELE ISELOOMULIKUD TUNNUSED        USA – demokraatliku lääne liider 1959.-1960.aa – kiire majanduskasv, sotsiaalse turumajandusega ühiskonna ülesehitamine. Kõikidel kodanikel tagatud isikuvabadused ja -õigused, majandus baseerub eraomandil ja turumajandusel, igale kodanikule tagatakse teatud elatustase tulude ümberjaotamisega riigieelarvest. 1960.a – kasvas noorsooliikumine (tudengite rahutused Pariisis 1968 mais). 1970.a – võimul sotsiaaldemokraadid, kelle poliitikat iseloomustas riigi osa suurendamine majanduses ja sotsiaaltoetuste kasv. 1970.a – majanduslik langus. 1980.a – tulid võimule konservatiivid, kes kärpisid sotsiaalprogramme, vähendasid riigi rolli majanduses ja naasesid vaba konkurentsi juurde.
 16. 16. EUROOPA INTEGRATSIOON
 17. 17. EUROOPA INTEGRATSIOONI ALGUS Ühtne majandusruum EUROOPA ÜHENDAMINE Tugev majandus Konkurents USA-ga Julgeolek Vastuseis kommunismile Euroopa ühendamise üks algatajaid oli 1948-1952 Prantsusmaa välisministriks olnud Robert Schuman (1886-1963), kes koos tööstur Jean Monnet`ga (18881979) koostas nn Schumani plaani. See plaan avaldati 9.mail 1950, mida tänapäeval tähistatakse Euroopa Liidu sünnipäevana. Tehti ettepanek kontrollida ühiselt sõjatööstuse tähtsamaid tooraineid- söe ja terase tootmist. 1952 - asutati Euroopa Söe- ja Teraseühendus (Prantsusmaa, SLV, Itaalia, Holland, Belgia, Luksemburg)
 18. 18. EUROOPA ÜHENDUSE KUJUNEMINE       1957 rajati Euroopa Aatomienergiaühendus (aatomienergia kasutamise koostöö) ja Euroopa Majandusühendus (majandusalane koostöö). 1967 ühendati need organisatsioonid Euroopa Söe- ja Teraseühendusega ning loodi Euroopa Ühendus (EÜ). 1973 said Euroopa Ühenduse liikmeteks Iirimaa, Suurbritannia ja Taani, ka Gröönimaa (astus välja 1985; ka Norra ei liitunud). 1981 ühines Kreeka. 1986 ühinesid Hispaania ja Portugal. 1990 liitusid endise Ida-Saksamaa alad.
 19. 19. EUROOPA ÜHENDUSE STRUKTUUR     Euroopa Nõukogu - 12 liikmesriigi riigipead ja valitsusjuhid (EÜ sise- ja välispoliitilised küsimused). Ministrite Nõukogu - liikmesriikide ministrid (ühenduse igapäevapoliitika kooskõlastamine). Euroopa Ühenduse Komisjon - EÜ 17 liikmeline täidesaatev organ (võrreldav valitsusega) moodustati 1967. Euroopa Parlament - 1979.aastast valivad EÜ kodanikud otsestel ja salajastel valimistel oma riikide esindajad (teiste organite kontroll, 1991 oli 518 saadikut). 1979 võeti kasutusele Euroopa valuutaühik ECU e eküü 1958-1969 kaotati ära tollibarjäärid ja ühtlustati põllumajanduspoliitika
 20. 20. EUROOPA LIIDU KUJUNEMINE         1992 - Maastrichti leping, millega muudeti Euroopa Ühendus 1993.aastaks Euroopa Liiduks. Sätestati Euroopa Liidu koostöö aluseks kolm sammast: majanduskoostöö, ühine välis- ja julgeolekupoliitika ning sisejulgeolekualane koostöö. Seati sisse ühtne Euroopa kodakondsus ning tugevdati tolliliitu ja ühisturgu. Liit võttis 1999 esialgu sularahata tehingutes ja alates 2002 paberraha ja müntidena kasutusele ühisraha euro (€). 1995 ühinesid Euroopa Liiduga Austria, Rootsi ja Soome. 2004 ühinesid Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Sloveenia, Ungari, Malta ja Küpros. 2007 ühinesid Rumeenia ja Bulgaaria. 2013 suvel sai Euroopa Liidu 28 liikmeks Horvaatia.
 21. 21. EUROOPA NÕUKOGU         Euroopa Nõukogu asutati 5.mail 1949. Asutajariigid: Belgia, Holland, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Suurbritannia ja Taani. Euroopa Nõukogu on rahvusvaheline organisatsioon, mille peamised tegevusvaldkonnad on inimõigused, sotsiaalõigused, keelelised õigused, haridus ja kultuur. Eesti ühines 1993.a. Pärast Montenegro ühinemist 2007 kuulub organisatsiooni 47 liiget. Suurim saavutus on Euroopa inimõiguste konventsiooni koostamine 1950, mille raames asutati 1959 Euroopa Inimõiguste Kohus (Strasbourg`is). Euroopa hümn võeti kasutusele 1972 ja selleks sai Ludwig van Beethoveni 9. sümfoonia finaalist pärinev „Ood rõõmule”. Euroopa Nõukogu 15.aastapäeval 5.mail 1964 kuulutati 5.mai Euroopa päevaks.
 22. 22. EUROOPA JULGEOLEKU- JA KOOSTÖÖORGANISATSIOON (OSCE)   Asutati 1975 ühiselt NATO ja VLO riikide poolt . OSCE sai alguse Helsingis 1975 toimunud diplomaatilise konverentsi lõppaktiga ning muutus rahvusvaheliseks organisatsiooniks 1994.  Allasutused paiknevad Austria pealinnas Viinis.  Tänaseks kuulub organisatsiooni 56 liikmesriiki.  Eesmärgiks on tagada inimõiguseid, ennetada ja ohjeldada rahvusvahelisi kriise ning aidata kaasa konfliktijärgsele ülesehitustööle.
 23. 23.               http://en.wikipedia.org/wiki/Ku_Klux_Klan http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Panther_Party http://nicolemarie.umwblogs.org/2009/02/17/from-black-power-to-the-first-black-president/ http://et.wikipedia.org/wiki/Lee_Harvey_Oswald http://et.wikipedia.org/wiki/John_Kennedy http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Kennedy http://en.wikipedia.org/wiki/Sirhan_Sirhan http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King,_Jr. http://en.wikipedia.org/wiki/James_Earl_Ray http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hippie_bug!_%281043753793%29.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon http://en.wikipedia.org/wiki/Watergate_scandal http://et.wikipedia.org/wiki/Robert_Schuman http://www.anglican-mainstream.net/2013/07/18/countries-reject-declaration-of-homosexualrights-at-osce/

×