Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ruby, Ruby on Rails 2010

2,011 views

Published on

Wprowadzenie

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ruby, Ruby on Rails 2010

 1. 1. Ruby Ruby on Rails Zend Framework 2010Natalia Stanko
 2. 2. Ruby: 1995 .Stworzony w r przez Yukihiro Matsumoto Wzbudził największe zainteresowanie tuż po powstaniu , , . 5 .frameworka ruby Ruby on Rails które już ok lat Interpretowany 100%W obiektowy Dynamicznie typowany : , , ,Składnia python perl lisp smalltalk Garbage collection Oparty o DRY Przenośność ,Wolne oprogramowanie licencja GPL , . (Dobra dokumentacja również w j polskim przewodniki )Rails Społeczność Kod czytelny i krótki Łatwo znaleźć błąd
 3. 3. Szybkość i łatwość odnalezienia się w kodzie i edycji szczegółów aplikacji w zaawansowanym stadium rozwoju ( , , ,Szybki rozwój nowe wersje pluginy gemy )optymalizacje interpretera Obsługa z kosnoli :Rails MVC ,Wsparcie generatorów scaffold CRUD , ,Prostota obsługi bazy danych migracji odwracalność Active Record Gemy i pluginy : > >Szybkość działania PHP Python Ruby : >= >Szybkość pisania kodu Ruby Python PHP == .Więcej kodu więcej popełnionych błędów Nie potrzeba zaawansowanych edytorów
 4. 4. Ruby on Rails .Framework ruby do tworzenia aplikacji webowych 3.Najnowsza wersja x : , 2004.Twórca David Heinemeier Hansson .Działanie oparte na wzorcu projektowym MVC . .Na mechanizm RoR składa się m in ActiveRecord ◦ ( - ),mechanizm ORM Object Relational Mapping który .odpowiada za tworzenie modeli w architekturze MVC ◦ Modele w Rails dziedziczą zawsze po ::ActiveRecord Base. ActiveRecord jest ,mechanizmem ORM mapuje tabele bazy danych na , .klasy i obiekty gwarantuje łączność i spójność ◦ Zapewnia konkretny sposób pobierania danych z .:bazym np ▪ dynamicznie metody wyszukiwania ▪ –eager loading zmiejsza ilosc zapytań do bazy ▪ sprawdza istnienie rekodrów
 5. 5. – : ,Szablony html edycja możliwa w jezykach Rhtml .Haml /W zależności od potrzebnych narzędzi bibliotek możemy je zainstalować za pomocą menadżera .pakietów o nazwie RubyGems
 6. 6. :Aplikacja RoR działa na uruchomionym – .serwerze opartym na bibliotece WEBrick app na konkretnym porcie -serwerze Mongrel można uruchomić równolegle z . , /innym sewerem np Apache szybszy gem install /mongrel ( ) - –module Apachea lun Nginxa Phussion Passenger najnowszy i najwydajniejszy
 7. 7. Do rozpoczęcia pracy w RoR i uzyskania natychmiastowych :efektów wystraczą ,zainstalowane ruby i railsy :kilka poleceń z konsoli ◦ rails library ◦ / - 3 ( )script server p xxx Webrick ◦ / ....sript generate scaffold ◦ ( )powiązanie modeli relacje między modelami
 8. 8. :Struktura katalogów :app kod źródłowy :config konfiguracja :db schemat bazy danych :doc dokumentacja :lib dodatkowe biblioteki :log logi : , ,public obrazki css js :script specjalne skrypty aplikacji :test automatyczne testy : ( )vendor dodatki pluginy
 9. 9. :Dla programujących w Javie – ,framework Groovy on Grails podobny do Rails przyjazny -język Groovy pisze się szybciej i prościej niż w Javie ◦ .np dynamiczne typowanie ◦ , .nie trzeba deklarować i tworzyć klas jawnie by np : ” )Wypisać tekst na ekran println „Hello ◦ opcjonalne średniki ◦ składnia podobna do ruby ◦ CRUD ◦ ,instalacja tylko tego z czego korzystamy Projekt Jruby ◦ Najprościej można przetestować instalujac pakiet jruby i -uruchamiając konsolę JRubiego jirb i wydając polecenie ' 'require java ,i już mamy dostęp do wszystkich pakietów które znajdują się w dystrybucji Javy zainstalowanej na , . :naszym komputerze możemy np wykonać ▪ ( ):002:0> = . (" ")irb main tekst String new hello => " "hello
 10. 10. Bibliografia . ,A Bradburne Practical Rails Networking Sites, , 2007.Apress . . ,J D Clinton Ruby rozmówki, , 2009.Wydawnictwo Helion . . ,J A Hardy Beginning Rails, , 2007.Apress . , ,M Hartl Prochazka Rails Space, , 2008.Addison Wesley :// . /http rubyonrails pl forum - forum polskiej społeczności :// . . / / _ _ .http www apohllo pl guides active record querying html :// . - . / /http www ruby lang org pl :// . . / / / ?& = & =1http groups google com group krakowrug files sort date pli – -prezentacje grupy KRUG Krakowska Grupa Użytkowników Rubiego :Dodatkowe :// . . . /http www ruby org pl - strona KRUG :// . . / /http groups google com group krakowrug – grupa dyskusyjna KRUG :// . . /http corelib rubyonrails org :// . / / /http apohllo pl dydaktyka ruby intro - podstawy :// . . /http stdlib rubyonrails org - dokumentacja bibliotek :// - . /http ruby toolbox com - pluginy do RoR :// . / / /http rubygems org gems rails versions – wersje rubygems

×