Successfully reported this slideshow.

Projektowanie i przetwarzanie danych w SQL

0

Share

Upcoming SlideShare
Recovering from burnout
Recovering from burnout
Loading in …3
×
1 of 58
1 of 58

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Projektowanie i przetwarzanie danych w SQL

 1. 1. Projektowanie i przetwarzanie danych w SQL
 2. 2. Natalia Stanko Women in Technology Kraków Backend Web Developer
 3. 3. Dla kogo? dla osób, które do tej pory nie operowały jeszcze: ● na bazach danych z wiersza poleceń ● na bazach danych relacyjnych
 4. 4. Plan spotkania ● Prezentacja ● Część warsztatowa
 5. 5. Czego się dziś nauczymy? ● Struktura bd ● Projektowanie relacji bd ● Składnia SQL ● MySQL wiersz poleceń ● Modyfikacja danych ● Filtrowanie danych
 6. 6. Bazy danych DBMS - Database Management System
 7. 7. SQL Structured Query Language
 8. 8. MySQL
 9. 9. Struktura i pojęcia ● Bazy danych ● Tabele ● Kolumny ● Typy danych ● Język SQL
 10. 10. Diagram ERD - Entity-Relationship Diagram
 11. 11. Logowanie mysql -u root
 12. 12. Przeglądanie baz danych show DATABASES;
 13. 13. Tworzenie bazy danych CREATE DATABASE workshops_sql;
 14. 14. Tworzenie bazy danych CREATE DATABASE workshops_sql;
 15. 15. Przeglądanie baz danych show DATABASES;
 16. 16. Przeglądanie baz danych use workshops_sql;
 17. 17. Przeglądanie tabel SHOW TABLES;
 18. 18. Tworzenie tabeli CREATE TABLE customers ( name VARCHAR(100), age TINYINT(1) NOT NULL ) ENGINE=innodb;
 19. 19. Przeglądanie tabel SHOW TABLES;
 20. 20. Przeglądanie tabel DESCRIBE customers;
 21. 21. Przeglądanie tabel SELECT * FROM customers;
 22. 22. Przeglądanie tabel SELECT * FROM customers;
 23. 23. Wypełnianie danymi INSERT INTO customers (name, age) VALUES ('Anna', 25);
 24. 24. Wypełnianie danymi INSERT INTO customers (name, age) VALUES ('Marcin', 25); INSERT INTO customers (name, age) VALUES ('Piotr', 30); INSERT INTO customers (name, age) VALUES ('Iwona', 17); INSERT INTO customers (name, age) VALUES ('Jan', 18);
 25. 25. Przeglądanie tabel SELECT * FROM customers; SELECT p.name FROM customers p;
 26. 26. Filtrowanie danych SELECT * FROM customers where name = 'Anna';
 27. 27. Filtrowanie danych SELECT * FROM customers where age >= 18;
 28. 28. Filtrowanie danych SELECT max(age) FROM customers p;
 29. 29. Filtrowanie danych SELECT count(*) as count_of_customers FROM customers;
 30. 30. Filtrowanie danych SELECT age, count(*) FROM customers GROUP BY age;
 31. 31. Zmiana danych UPDATE customers SET name = 'Katarzyna', age = 42 WHERE name = 'Anna';
 32. 32. Usuwanie danych DELETE FROM customers WHERE name = 'Jan';
 33. 33. Usuwanie tabel drop table customers;
 34. 34. Usuwanie baz danych drop database workshops_sql;
 35. 35. Relacje
 36. 36. Przetwarzanie danych 15 zadań
 37. 37. Przetwarzanie danych CREATE DATABASE workshops_sql; use workshops_sql;
 38. 38. Dump danych https://goo.gl/GogTK0
 39. 39. Przetwarzanie danych source /sciezka/do/human_resources.sql
 40. 40. Zadanie 1 Ile jest tabel w bazie?
 41. 41. Zadanie 2 Ile jest osób w bazie (tabela people)?
 42. 42. Zadanie 3 Znajdź w bazie osoby z Finlandii (tabela people)
 43. 43. Zadanie 4 Ile jest osób z Finlandii
 44. 44. Zadanie 5 Jaka jest średnia ocen wszystkich umiejętności (tabela skills)?
 45. 45. Zadanie 6 Znajdź projekty bez wypełnionego adresu URL (tabela projects)
 46. 46. Zadanie 7 Pobierz raport dotyczący ilości osób z każdego państwa
 47. 47. Zadanie 8 Ile jest w bazie kobiet, a ile mężczyzn z Francji
 48. 48. Zadanie 9 Znajdź osoby wraz z przypisanymi do nich projektami
 49. 49. Zadanie 10 Pobierz raport z liczbą projektów każdej osoby. Posortuj malejąco po: liczbie projektów, rosnąco po: nazwisku, imieniu
 50. 50. Zadanie 11 Znajdź osoby bez przypisanych projektów
 51. 51. Zadanie 12 Policz umiejętności osób
 52. 52. Zadanie 13 Pobierz wszystkie umiejętności jednej z osób
 53. 53. Zadanie 14 Znajdź osoby z oceną umiejętności co najmniej 4 (skala od 1 do 5) i posortuj po ocenie malejąco
 54. 54. Zadanie 15 Ile jest osób z umiejętnością ASP.NET?
 55. 55. Dziękuję za uwagęNatalia Stanko nataliastanko.com

×