Ministerul Dezvoltării Regionale    și Construcțiilor Agenţia de Dezvoltare Regională       Centru      LANS...
SCOPUL APPScopurile APP sunt:  Selectarea proiectelor care urmează a fi finanţate  din sursele Fondului Național de De...
CADRUL LEGAL ȘI INSTITUȚIONAL     CADRUL LEGAL AL DEZVOLTĂRII REGIONALE•   Legea privind dezvoltarea regională in ...
CADRUL LEGAL ȘI INSTITUȚIONAL CADRUL INSTITUȚIONAL AL DEZVOLTĂRII REGIONALENivel național   Consiliul Național de Coordo...
CADRUL LEGAL ȘI INSTITUȚIONALCADRUL STRATEGIC ȘI PROGRAMATIC AL DEZVOLTĂRII          REGIONALENivel național  ...
CADRUL LEGAL ȘI INSTITUȚIONALPRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE:   Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice Prioritate...
CADRUL GENERAL ȘI SPECIFICUL APPSpecificul APP 2012 :  Desfăşurarea apelului în două etape:    Depunerea de către ap...
CADRUL GENERAL ȘI SPECIFICUL APPSpecificul APP 2012 :  Durata integrală de desfășurare a APP este de  circa 4 luni  ...
CADRUL GENERAL ȘI SPECIFICUL APP Documentația tehnică În cadrul acestui Apel vor fi acceptate proiectele însoţite de pr...
ETAPELE PREZENTĂII ȘI EVALUĂRII PP I.  Lansarea APP de către MDRC (27 martie 2012).II.  Depunerea şi selectarea no...
CRITERII DE ELIGIBILITATECine poate solicita o finanțare?Care proiecte sunt eligibile?Care tipuri de costuri sunt eligi...
CRITERII DE ELIGIBILITATEInstituții eligibile: Autorități publice locale de nivelul I și II Agențiile de Dezvoltare R...
CRITERII DE ELIGIBILITATEProiecte eligibile: Proiecte care corespund priorităților de dezvoltare regională Valoarea ...
CRITERII DE ELIGIBILITATECosturi eligibile: Lucrări   de   construcții  în  conformitate   cu documentația t...
Condiţii generale de finanţare     Prioritatea        Valoarea Minimă:Lei  Valoarea Maximă: LeiReabilitarea  ...
Condiţii specificeProiectele trebuie să corespundă tuturor cerinţelor şi normelor deconstrucţii şi de mediu în conformitat...
Condiţii specifice          Prioritatea 2. Susţinerea dezvoltării sectorului          privat, în specia...
Condiţii specifice          Prioritatea 3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi          a atractivităţi...
I. Cum se prezintă NotaConceptuală a proiectului
Nota Conceptuală a Proiectului Aplicanții vor  depune  la  prima  etapă  numai  nota conceptuală; Notele conceptu...
Structura Notei conceptuale  Nota Conceptuală - max. 3 pagini şi va conţine:    1. Obiective, - max 50 cuv. ,    ...
II. Ce este și cum se prezintă   cererea de finanţare
Cererea de Finanţare  Solicitanţii eligibili (APL de nivel I şi II, ADR)  vor prezenta pentru fiecare propunere de  ...
Formularul complet de cerere de finanţareI.   ProiectulII.  AplicantulIII.  Partenerii aplicantului care participă la...
Documentele suport ce vor fi depuseodată cu Cererea de Finanţare (obligatorii)
Ce poate cere ADR     de la aplicanți Clarificăriîn perioada evaluării. Răspunsul de clarificare trebuie remis în m...
Unde şi cum se trimit Notele conceptuale     și cererile de finanţare  Notele conceptuale și cererile de finanţare c...
Ce trebuie indicat pe coletul cu Notele   conceptuale și Cererea de Finanţare  Numărul şi denumirea Priorităţii şi a ...
Termenul limită Data limită pentru depunerea Notelor conceptuale este data de 10 mai 2012, ora 16:00 Dată limită pentru...
Particularitățile evaluării din 2012Trei etapeEvaluarea notelor conceptualeEvaluarea tehnică și financiarăEvaluarea la ...
Evaluarea notelor conceptuale – condiții eliminatoriiA fost respectată data limită de prezentare a       Da =   ...
Evaluarea notelor conceptuale – criterii de evaluare                                   ...
Evaluarea notelor conceptuale – criterii de evaluare2. Relevanța proiectului pentru atingerea obiectivelor strategiei ded...
Evaluarea notelor conceptuale – criterii de evaluare3. Sunt produsele și rezultatele acestui proiect definite explicit și...
Evaluarea notelor conceptuale – criterii de evaluare4. Potențialul de multiplicare al proiectului  •  Proiectul poate ...
Evaluarea notelor conceptuale – criterii de evaluare5. Dezvoltarea parteneriatelor regionale  • Proiectul are mai mulți...
Următoarele etape de evaluare:Evaluarea tehnică și financiară Evaluarea la nivel național
Etapal 2: Evaluarea tehnică şi financiarăEvaluarea tehnică a cererilor complete de finanțare va fiefectuată în baza următo...
Etapa 3: Evaluarea Cererilor complete de   finanțare de către Comisia de evaluare     interministerială de pe lîngă...
Atenţie!Solicitările pot fi excluse din procesul deevaluare dacă:Nu  au fost depuse toate documentele menţionate lapunc...
Procesul de aprobare a finanţării proiectelor:   Membrii Comisiei de evaluare de pe lângă MDRC vor   evalua fiecare p...
Procesul de implementare a proiectelor:  Solicitanţii care vor fi selectaţi pentru finanţare vor  semna un acord de im...
Atribuțiile și responsabilitățile ADR           Centru  asigură organizarea licitaţiilor, conform Legii  pr...
Atribuțiile și responsabilitățile          beneficiarilor  coordonarea generală, managementul şi implementarea...
Informaţii suplimentareMinisterul Dezvoltării Regionale și Construcțiior   or. Chișinău, str. Cosmonauților 9, et. 7  ...
Intructiunea utilizator 2012
Intructiunea utilizator 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Intructiunea utilizator 2012

746 views

Published on

Intructiunea utilizator, al II-lea Apel de Proopuneri de Proiecte, 2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
746
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
65
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • De vorbit despre ce va include proiectul, c
 • Intructiunea utilizator 2012

  1. 1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenţia de Dezvoltare Regională Centru LANSAREA APELULUI DE PROPUNERI DE PROIECTE PENTRU CICLUL DE PROGRAMARE 2013-2015
  2. 2. SCOPUL APPScopurile APP sunt: Selectarea proiectelor care urmează a fi finanţate din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională (FNDR) Elaborarea Planului Operaţional Regional 2013-2015
  3. 3. CADRUL LEGAL ȘI INSTITUȚIONAL CADRUL LEGAL AL DEZVOLTĂRII REGIONALE• Legea privind dezvoltarea regională in Republica Moldova (№438 din 28.12.2006)• Hotărîrea Guvernului cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (HG №127 din 08.02.2008  Regulamentul Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale  Regulamentul - cadru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare  Regulamentul-cadru al Agenţiei de Dezvoltare Regională  Regulamentul de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltarea regională
  4. 4. CADRUL LEGAL ȘI INSTITUȚIONAL CADRUL INSTITUȚIONAL AL DEZVOLTĂRII REGIONALENivel național  Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR)  Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Direcția generală de dezvoltare regională  Fondul Naţional de Dezvoltare RegionalăNivel regional  Consiliile Regionale de Dezvoltare (CRD)  Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR)
  5. 5. CADRUL LEGAL ȘI INSTITUȚIONALCADRUL STRATEGIC ȘI PROGRAMATIC AL DEZVOLTĂRII REGIONALENivel național  Strategia Națională de Dezvoltare Regională (2010-2012)  Documentul Unic de Program (2010-2012)  Plan Anual de ImplementareNivel regional  Strategia de Dezvoltare Regională (2010-2016; Nord, Centru, Sud)  Planul Operațional Regional (2010-2012)  Plan Anual de Activitate
  6. 6. CADRUL LEGAL ȘI INSTITUȚIONALPRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE: Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice Prioritatea 2. Susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale Prioritatea 3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice.
  7. 7. CADRUL GENERAL ȘI SPECIFICUL APPSpecificul APP 2012 : Desfăşurarea apelului în două etape:  Depunerea de către aplicanţi a Notelor Conceptuale (2-3 pagini);  Elaborarea şi depunerea Cererilor complete de finanţare
  8. 8. CADRUL GENERAL ȘI SPECIFICUL APPSpecificul APP 2012 : Durata integrală de desfășurare a APP este de circa 4 luni  Depunerea Notelor conceptuale: 27 martie – 10 mai 2012, ora 16:00 (45 de zile);  Depunerea Cererilor complete de finanţare: 60 de zile calendaristice de la data publicării oficilale a listelor Notelor conceptuale selectate
  9. 9. CADRUL GENERAL ȘI SPECIFICUL APP Documentația tehnică În cadrul acestui Apel vor fi acceptate proiectele însoţite de proiectul tehnic al lucrărilor de construcţii, după caz. • Documentația tehnică nu va depăși 24 de luni de la data eliberării/actualizării, iar • devizul de cheltuieli urmează a fi actualizat în ultimele 12 luni de la data depunerii cererii de finanțare
  10. 10. ETAPELE PREZENTĂII ȘI EVALUĂRII PP I. Lansarea APP de către MDRC (27 martie 2012).II. Depunerea şi selectarea notelor conceptuale de proiect:III. Depunerea cererilor complete de finanţare. IV. Evaluarea şi aprobarea cererilor complete de finanţare.V. Evaluarea cererilor complete de finanţare de către Comisia de evaluare de pe lîngă MDRCVI. Aprobarea POR de CRD.VII. Aprobarea proiectului DUP de către CNCDR şi aprobarea finală de către Guvern.
  11. 11. CRITERII DE ELIGIBILITATECine poate solicita o finanțare?Care proiecte sunt eligibile?Care tipuri de costuri sunt eligibile?
  12. 12. CRITERII DE ELIGIBILITATEInstituții eligibile: Autorități publice locale de nivelul I și II Agențiile de Dezvoltare Regională
  13. 13. CRITERII DE ELIGIBILITATEProiecte eligibile: Proiecte care corespund priorităților de dezvoltare regională Valoarea totală a proiectului nu depășește limita maximă stabilită pe prioritate Perioada de implementare a proiectului nu depășește 36 de luni Acțiunile principale sunt derulate în aria de acoperire a Regiunii de Dezvoltare Centru
  14. 14. CRITERII DE ELIGIBILITATECosturi eligibile: Lucrări de construcții în conformitate cu documentația tehnică, costuri pentru supravegherea tehnică a lucrărilor și costuri pentru autorul de proiect Achiziționarea de bunuri, servicii de asistență tehnică pentru dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii publice, servicii de informare și conștientizare a cetățenilor Achiziționarea de unități de transport specializate, echipament și inventar
  15. 15. Condiţii generale de finanţare Prioritatea Valoarea Minimă:Lei Valoarea Maximă: LeiReabilitarea infrastructurii 1 000 000 100 000 000fiziceSusţinerea dezvoltării 250 000 15 000 000sectorului privat, în special înregiunile ruraleÎmbunătăţirea factorilor de 1 000 000 25 000 000mediu şi a atractivităţiituristice Atenţie la costurile eligibile şi neeligibile (detalii în Instrucţiune) În cazul în care costurile proiectului tehnic depășesc costurile inițiale prezentate în studiul de fezabilitate cu 3%, aplicantul se obligă să asigure cofinanțarea diferenței de costuri.
  16. 16. Condiţii specificeProiectele trebuie să corespundă tuturor cerinţelor şi normelor deconstrucţii şi de mediu în conformitate cu legislaţia în vigoare. Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice Pe această Prioritate pot fi finanţate proiecte direcţionate spre:  reabilitarea, extinderea/regionalizarea, modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare, dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii regionali;  conectarea localităţilor şi a drumurilor locale la reţeaua de drumuri naţionale şi internaţionale;  reabilitarea şi modernizarea drumurilor regionale (clasificate în conformitate cu prevederile Legii nr. 85 din 07.07.2011 pentru modificarea și completarea Legii drumurilor nr. 509-XIII din 22 iunie 1995);  construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum regional şi/ sau raional.
  17. 17. Condiţii specifice Prioritatea 2. Susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile ruralePe această Prioritate pot fi finanţate proiecte direcţionate spre : dezvoltarea infrastructurii de afaceri: incubatoare de afaceri, centre regionale de expoziţie şi conectarea lor la infrastructura de utilităţi publice, căi de acces ; amenajarea unor parcuri industriale, tehnologice, a pieţelor regionale en-gros şi conectarea lor la infrastructura de utilităţi publice, căi de acces;
  18. 18. Condiţii specifice Prioritatea 3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turisticePe această Prioritate pot fi finanţate proiecte direcţionate spre :Crearea, la nivel inter-comunitar / regional, a unor sisteme integrate de management aldeşeurilor solide;Extinderea, la nivel regional, a sistemelor locale existente de management al deşeurilor;Construcția și amenajarea poligoanelor regionale de stocare a deşeurilor conformprevederilor;Dezvoltarea sistemelor de colectare separata, stațiilor de sortare, compostare sireciclarea;Îmbunatatirea sistemului de colectare a deșeurilor si dezvoltarea stațiilor de transfer.Reabilitarea / modernizarea infrastructurii rutiere (a drumurilor de acces şi a infrastructuriiaferente drumurilor către obiectivele turistice de importanţă regională, naţională şiinternaţională);Amenajarea locurilor turistice naturale şi antropice de utilitate publică, modernizarea/crearea infrastructurilor conexe de utilitate publică (parcări auto, grupuri sanitare, puncte deinformare, trotuare, instalaţii de colectare a deşeurilor, zone verzi, iluminare, reclame şiindicatoare);Restaurarea, consolidarea, protejarea şi conservarea monumentelor istorice înconformitate cu prevederile Legii privind ocrotirea monumentelor nr. 1530-XII din22.06.1993;
  19. 19. I. Cum se prezintă NotaConceptuală a proiectului
  20. 20. Nota Conceptuală a Proiectului Aplicanții vor depune la prima etapă numai nota conceptuală; Notele conceptuale trebuie depuse conform formularului în formă dactilografiată și în format electronic; (notele conceptuale scrise de mînă vor fi respinse); Notele conceptuale trebuie însoțite de declarația de parteneriat semnată, ștampilate și semnate de fiecare partener în original; Notele conceptuale vor fi depuse la ADR Centru pînă la 10.05.2012, ora 16-00.
  21. 21. Structura Notei conceptuale Nota Conceptuală - max. 3 pagini şi va conţine: 1. Obiective, - max 50 cuv. , 2. Relevanța și impactul regional al proiectului, - ½ pag., 3. Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă, - max. 50 cuv., 4. Descrierea activităţilor, - ½ pag., 5. Metodologia, - ½ pag., 6. Valoarea estimativă totală a proiectului – max. 50 cuv., 6. Produsele proiectului, - max. 50 cuv., 7. Rezultatele proiectului, - max.50 cuv., 8. Efectele multiple.- max.50 cuv., Va fi elaborată cât mai clar posibil pentru a facilita evaluarea
  22. 22. II. Ce este și cum se prezintă cererea de finanţare
  23. 23. Cererea de Finanţare Solicitanţii eligibili (APL de nivel I şi II, ADR) vor prezenta pentru fiecare propunere de proiect câte o cerere de finanţare Cererea de finanţare se prezintă în limba de stat, tapată la calculator Solicitanţii vor fixa Cererea de finanţare şi toate documentele suport într-un dosar unic în ordinea stabilită de Instrucţiunea pentru Utilizatori Solicitanţii asigură completitudinea dosarului sub răspundere proprie, aplicînd sigiliul şi data de prezentare pe colet
  24. 24. Formularul complet de cerere de finanţareI. ProiectulII. AplicantulIII. Partenerii aplicantului care participă la proiectIV. Asociaţi ai aplicantului care participă la proiectV. Lista de verificareVI. Declaraţia aplicantuluiVII. Grila de evaluare administrativă
  25. 25. Documentele suport ce vor fi depuseodată cu Cererea de Finanţare (obligatorii)
  26. 26. Ce poate cere ADR de la aplicanți Clarificăriîn perioada evaluării. Răspunsul de clarificare trebuie remis în maxim 10 zile calendaristice Clarificărilevor fi solicitate numai dacă informaţiile nu sunt clare, împiedicînd să se facă o evaluare obiectivă
  27. 27. Unde şi cum se trimit Notele conceptuale și cererile de finanţare Notele conceptuale și cererile de finanţare cu documentele suport trebuie trimise într-un colet sigilat prin poştă recomandată, poşta expresă sau livrate personal (un certificat de primire, datat şi semnat, va fi dat la primire) la adresa: ADR Centru or. Ialoveni, str.Alexandru cel Bun 33 Notele conceptuale și cererile de finanţare împreună cu documentele suport trebuie depuse într-un original şi 4 copii. Notele conceptuale și cererile de finanţare, Devizul general şi Matricea Cadrul Logic trebuie prezentate în versiune electronică (CD).
  28. 28. Ce trebuie indicat pe coletul cu Notele conceptuale și Cererea de Finanţare Numărul şi denumirea Priorităţii şi a măsurii pentru care se depune proiectul Numele deplin şi adresa aplicantului Sintagma “A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare” Dacă un aplicant prezintă mai multe note conceptuale și cereri de finanţare, fiecare notă conceptuală și cerere de finanţare trebuie depusă separat conform instrucţiunilor descrise mai sus.
  29. 29. Termenul limită Data limită pentru depunerea Notelor conceptuale este data de 10 mai 2012, ora 16:00 Dată limită pentru depunerea solicitărilor de finanţare este 60 de zile calendaristice după plasarea deciziilor CRD. Notele conceptuale și Cererile de finanţare primite după data limită vor fi respinse automat. Datele de contact ale ADR CENTRU sunt: Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, Republica Moldova, MD-6801 Or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 33 Tel./Fax 268 2 26 92 e-mail: office@adrcentru.md, oficiu.adrc@gmail.com www.adrcentru.md
  30. 30. Particularitățile evaluării din 2012Trei etapeEvaluarea notelor conceptualeEvaluarea tehnică și financiarăEvaluarea la nivel național24 criterii și condiții14 criterii calitative10 condiții eliminatoriiCoeficient de importanțăAccentuează ponderea fiecărui criteriuAsigură dispersarea punctajului
  31. 31. Evaluarea notelor conceptuale – condiții eliminatoriiA fost respectată data limită de prezentare a Da = Următoarea întrebarenotei conceptuale? Nu = EliminatoriuAplicantul este eligibil? (conform secțiunii 2.1.1 Da = Următoarea întrebaredin Instrucțiunea pentru utilizatori) Nu = EliminatoriuNota conceptuală a fost depusă conform Da = Următoarea întrebareformularului solicitat în Apel? (Conform AnexeiA, Partea I) Nu = EliminatoriuAcolo unde este cazul (proiect de cooperare Da/Nuintercomunală): este clar stabilit cum va fi este cazul Următoarea întrebareasigurată menținerea, întreținerea și funcționarea =investiției și cum se vor organiza partenerii pentruprestarea serviciilor publice ce țin de scopulproiectului (a se vedea și criteriul nr. 5). După caz: Nu = Eliminatoriuexistă sau va fi creată întreprinderea prestatoarede servicii?Propunerea se încadrează în obiectivele şi Evaluarea conform Da =priorităţile apelului de proiecte? (conform criteriilorsecțiunii 2.1.5 din Instrucțiunea pentru utilizatori) Nu = Eliminatoriu
  32. 32. Evaluarea notelor conceptuale – criterii de evaluare Scor = Coeficient punctajNr. Criteriu Punctaj de x importanță coeficie nt1. Impactul regional al proiectului (conform secțiunii “Potenţialii beneficiari aiproiectului/grupul ţintă” din nota conceptuală). Aria geografică de impact a proiectului: • Include două sau mai multe raioane din regiune 4 • Include un raion sau cel puțin 5 primării din 3 Exemplu regiune x3 4x3= • Include 2-4 primării din regiune 2 12 • Este o singură comunitate locală (sat, comună, 1 oraș)
  33. 33. Evaluarea notelor conceptuale – criterii de evaluare2. Relevanța proiectului pentru atingerea obiectivelor strategiei dedezvoltarea regională (conform secțiunii “Relevanţa şi impactul regional” dinnota conceptuală) • Relevanța proiectului este demonstrată, cu referințe clare la obiectivele/prioritățile 4 strategice, precum și la necesităţile/dificultăţile atestate în regiunea şi sectorul respectiv x2 • Relevanța proiectului a fost declarată fără o justificare clară, totuși, aceasta pare 2 rezonabilă • Relevanța nu a fost indicată sau este vădit 0 nejustificată
  34. 34. Evaluarea notelor conceptuale – criterii de evaluare3. Sunt produsele și rezultatele acestui proiect definite explicit și vizează acesteaun grup-țintă clar? (Conform secțiunilor “Produsele proiectului”, ”Rezultateleproiectului”și ”Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă” din nota conceptuală) • Produsele/rezultatele sunt clar specificate în termeni de calitate și cantitate și urmează logica activităților propuse contribuind deplin la realizarea obiectivelor 5 proiectului. Grupul țintă (beneficiarii) este clar identificat și cuantificat. - Situație intermediară între 3 și 5 puncte 4 • Produsele/rezultatele sunt relativ clar specificate și urmează logica activităților propuse totuși acestea x2 nu sunt cuantificabile/măsurabile. Grupul țintă 3 (beneficiarii) este clar identificat, dar nu este cuantificat. - Situație intermediară între 1 și 3 puncte 2 • Produsele/rezultatele sunt vagi sau nu sunt menționate și nu rezultă logic din activitățile propuse. Grupul țintă (beneficiarii) nu este 1 specificat, este vag definit sau nu este relevant pentru proiect.
  35. 35. Evaluarea notelor conceptuale – criterii de evaluare4. Potențialul de multiplicare al proiectului • Proiectul poate fi aplicat pe o arie geografică +2 mai mare din regiune sau din alte regiuni • Rezultatele proiectului pot fi extinse pentru un +2 număr mai mare de persoane din regiune • Rezultatele proiectului pot declanşa un nou gen de activitate, care să aibă un impact +2 benefic asupra dezvoltării regiunii x1 • Implementarea proiectului poate atrage +2 investiții suplimentare în regiune • Acest proiect este complementar sau creează sinergii cu alte proiecte propuse în cadrul +2 acestui Apel sau implementate în regiune
  36. 36. Evaluarea notelor conceptuale – criterii de evaluare5. Dezvoltarea parteneriatelor regionale • Proiectul are mai mulți parteneri și/sau asociați și fiecare are un rol bine definit în 4 proiect • Proiectul include mai mulți parteneri și/sau x2 asociați, însă rolul acestora în proiect nu 2 este bine definit • Proiectul nu include parteneri și/sau 0 asociațiPunctaj maxim posibil – 48Punctaj minim posibil –5
  37. 37. Următoarele etape de evaluare:Evaluarea tehnică și financiară Evaluarea la nivel național
  38. 38. Etapal 2: Evaluarea tehnică şi financiarăEvaluarea tehnică a cererilor complete de finanțare va fiefectuată în baza următoarelor criterii bază:- Coerența documentației tehnico-economice;Datele sînt suficiente , corecte și justificate, devizeleestimative sînt clare, analiza alternativelor estecomprehensivă, etc.- Relevanța soluției tehnice;Soluția tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitatescopului/obiectivului acestuia;- Bugetul proiectuluiBugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute,resursele alocateși cu devizul general și pe obiecte,costurile sînt realiste, cheltuielele au fost corect indicate
  39. 39. Etapa 3: Evaluarea Cererilor complete de finanțare de către Comisia de evaluare interministerială de pe lîngă MDRC Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor, priorităților strategice; Metodologia de implementare a proiectului; Activitățile proiectului contribuie la dezvoltarea zonelor defavorizate; Durabilitatea proiectului după încetarea finanțării; Cofinanțarea proiectului din alte surse; Gradul de pregătire / maturitate a propunerii de proiect
  40. 40. Atenţie!Solicitările pot fi excluse din procesul deevaluare dacă:Nu au fost depuse toate documentele menţionate lapunctele 1-6 din compartimentul 2.2.3 a Instrucțiuniiutilizatorului, înainte de termenul limită;Numele solicitantului sau prioritatea nu suntmenţionate pe plic şi/sau în Cererea de Finanţare;Propunerea de proiect nu este depusă în limba destat;Finanţarea solicitată nu este conformă cu valorilemaxime şi minime pentru respectiva prioritate.
  41. 41. Procesul de aprobare a finanţării proiectelor: Membrii Comisiei de evaluare de pe lângă MDRC vor evalua fiecare propunere de proiect și îl vor înainta spre examinare și aprobare DUP de către CNCDR. Aprobarea proiectului DUP de CNCDR şi aprobarea finală de către Guvern. CNCDR decide alocarea mijloacelor financiare din FNDR
  42. 42. Procesul de implementare a proiectelor: Solicitanţii care vor fi selectaţi pentru finanţare vor semna un acord de implementare a proiectului între beneficiar şi ADR Acordul va prevedea atribuţiile şi responsabilităţile fiecărei părţi a contractului, durata proiectului, costurile, sursele de finanţare şi după caz co-finanţarea proiectului La sfîrşitul perioadei de implementare a proiectelor bunurile procurate şi obiectele construite vor fi transmise în proprietatea beneficiarilor
  43. 43. Atribuțiile și responsabilitățile ADR Centru asigură organizarea licitaţiilor, conform Legii privind achiziţiile publice şi procedurilor din Manualul Operaţional al FNDR. monitorizează costurile pentru toate activităţile planificate şi asigură ca acestea să nu depăşească devizul general aprobat.
  44. 44. Atribuțiile și responsabilitățile beneficiarilor coordonarea generală, managementul şi implementarea proiectului ( în colaborare cu ADR Centru); asigurarea condiţiilor necesare pentru demararea, implementarea, finisarea proiectului în termenii de timp prevăzuţi şi în conformitate cu activităţile planificate; solicitarea şi prezentarea informaţiilor şi a documentelor necesare pentru implementarea adecvată a proiectului; ţinerea evidenţei activităţilor proiectului, a sumelor încasate şi a transferurilor către sub-contractori, etc.;
  45. 45. Informaţii suplimentareMinisterul Dezvoltării Regionale și Construcțiior or. Chișinău, str. Cosmonauților 9, et. 7 Tel./fax: (022) 204 565 www.mdrc.gov.md E-mail: mcdr@mcdr.gov.md Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, Republica Moldova, MD-6801 Or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 33 Tel./Fax 268 2 26 92 e-mail: office@adrcentru.md, oficiu.adrc@gmail.com ,www.adrcentru.md

  ×