Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

REUNIÓ 1r INICI DE CURS

Reunió de pares i mares

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

REUNIÓ 1r INICI DE CURS

 1. 1. TUTORES 1r 1rA: Natàlia Fuentes 1rB: Gemma Oms 1rC: Mireia Puig ESPECIALISTES Educació Física: Laia Llorens Educació musical: Cristina Collado Llengua anglesa: Marina Nicolàs Religió:Tània Villacampa Educació especial i audició i llenguatge: Míriam González USSE: Olga Regàs i Fàtima Gil Suports a l’aula: Carme Nicolàs i Laia LLorens
 2. 2. INFORMACIONS GENERALS • HORARI: MATÍ: De les 8’55 a les 12’25. TARDA: De les 14’55 a les 16’25. Es demana puntualitat a les entrades i sortides. Si es vol parlar amb el tutor/a és convenient esperar-se quan tots els alumnes han marxat. • MALALTIES: - Quan un nen/a té febre no pot venir a l’escola. - En cas de trobar polls cal comunicar-ho al tutor/a. Convenient fer el tractament adient. El nen/a s’ha de quedar a casa fins que estigui completament net. - Si un nen/a es troba malament es truca a casa. - Els mestres no podem subministrar medicaments. En cas que s’hagi de fer cal portar l’autorització mèdica amb horari i dosi. • ASSISTÈNCIA: - Quan un alumne no pot venir a l’escola cal informar al tutor/a mitjançant l’agenda o telèfon. - Les faltes d’assistència han d’estar justificades.
 3. 3. • ESMORZARS: - Es recomana que els nens vinguin esmorzats de casa. - Portar a l’escola un petit esmorzar. Seguint la línia d’Educació Infantil una proposta per cada dia seria: Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Galetes Entrepà Fruita Cereals o Fruits Secs Entrepà No es poden portar sucs, actimels, llaminadures, pastissets industrials, etc.
 4. 4. • MENJADOR ESCOLAR: - Està gestionat pel Consell Comarcal de la Selva. - El menjar es fa al propi centre. - En cas de reclamacions l’horari és de 9:00 a 10:30h a consergeria. - No es demanaran picnics. • ROBA: - La bata ja no és obligatòria, però sí que en demanem una per plàstica. No cal que sigui la de l’escola. - Es recomana que es tingui el xandall de l’escola per educació física i sortides. Cal que també estigui marcat amb nom i curs de l’alumne/a.
 5. 5. • AGENDA: - És el mitjà de comunicació diari entre la família i l’escola. - Important emplenar les dades de l’alumne ( al·lèrgies, núm. de telèfon,...) - Cada dia se l’emporten a casa. Al matí cal portar-la dins la CARPETA. - Les circulars de l’escola, aniran en un sobre a la contraportada de l’agenda i les d’aula aniran enganxades en el dia que entreguem la nota, així com els deures. - Totes les notes s’han de signar per comprovar que han estat llegides.
 6. 6. • SORTIDES: - Es faran diverses sortides locals per ampliar coneixements adquirits a classe. La proposta per trimestres és la següent: PRIMER TRIMESTRE: Voltants pel poble (parada de bus, taxi...) SEGON TRIMESTRE: Sortida de baix cost per Lloret o rodalies. TERCER TRIMESTRE: CAP i Rucs del Far. Les sortides poden variar depenent de la durada dels continguts amb que estan relacionades . Les sortides, normalment, estan relacionades amb el que es treballarà a coneixement del medi durant el curs. • En cas de no assistir a la sortida s’ha de justificar. Es retornaran els diners proporcionals a les entrades o activitats, NO els que corresponen a l’autocar.
 7. 7. • ENTREVISTES: - Sempre que les famílies vulguin parlar amb els mestres ho poden fer sol·licitant entrevista mitjançant l’agenda. - El dia fixat és DIMECRES de 12’30 a 13’30. En cas de no poder aquest dia cal comunicar-ho al tutor/a i pactar un altre moment. • INFORMES: - Es lliuraran tres informes al llarg del curs: PRIMER TRIMESTRE: abans de les festes de Nadal. SEGON TRIMESTRE: abans de Setmana Santa. TERCER TRIMESTRE: a final de curs.
 8. 8. • ANIVERSARIS: - Els nens/es que vulguin podran celebrar el seu aniversari amb els companys/es a finals de cada trimestre. - No se celebraran un per un, sinó amb els companys que també fan anys aquell trimestre. - No es poden portar coques casolanes. • QUOTA MATERIAL : 40 euros Desglossament: - 15,50 euros de nivell. - 5 euros de cicle. - 6 euros: fotocopiadora (manteniment, tòners, etc). - 4 euros: paper. - 4 euros especialitats: 1€ per cada especialitat (anglès, EF, AA i ALL). - 0,50 euros per la USEE. - 5 euros per la carpeta. A l’octubre: 6 euros.
 9. 9. FUNCIONAMENT I ORNANITZACIÓ • ESTOIG: - No s’utilitza estoig. - Cada dos alumnes tenen una safata amb el material que necessiten: colors, llapis, gomes i rotuladors. * Si un nen/a fa malbé el material intencionadament correrà a càrrec de la família reposar-ho.
 10. 10. • AGENDA: - Les informacions a les famílies s’anoten el mateix dia. - Important l’ús i revisió diari de l’agenda. • DEURES: - Es fan deures 4 dies a la setmana. La proposta és la següent: DILLUNS: Matemàtiques. DIMARTS: Comprensió lectora DIJOUS: Matemàtiques. DIVENDRES: Dictat preparat i problemes * DIMECRES no hi ha deures però podeu aprofitar per fer els projectes o acabar feines puntuals. - Importància dels dictats preparats.
 11. 11. ÀREES • AGRUPAMENTS FLEXIBLES: En les àrees de llengua catalana i matemàtiques es divideixen els alumnes en grups en funció dels diferents ritmes d’aprenentatge i de treball. • MATEMÀTIQUES: Sistematització de càlcul mental: els nens i nenes faran activitats de càlcul mental. • LLENGUA CATALANA: Sistematització del dictat preparat: els nens i nenes s’enduran cada divendres el dictat per preparar-lo durant el cap de setmana. El dilluns a l’aula faran el dictat amb la mestra. Expressió escrita. • LECTURA DIÀRIA Cada dia de 15 a 15.30h fem projecte de lectura. Durant el 2n trimestre: lectura en parella, farem una reunió prèvia per informar-vos.
 12. 12. MEDI: treball per projectes (implicació famílies). -L’escola -Els animals. -Els oficis -Els transports. -La família -L’aigua. CASTELLÀ: Expressió oral i escrita (material elaborat pels mestres). PLÀSTICA: treballem també per projectes els diferents autors amb les seves tècniques: - Gustav Klimt - Archimboldo - Leonardo Da Vinci - Diego Velázquez - Antoni Tàpies ALTERNATIVA: 54 històries per ser feliç. ESPECIALITATS: Música, Anglès, Religió/Alternativa. EDUCACIÓ FÍSICA: Han de portar obligatòriament una bosseta amb una samarreta de recanvi i una tovallola petita.
 13. 13. ORGANITZACIÓ, HÀBITS I RECURSOS:  Dedicar un temps diari per als deures i l’estudi, en un ambient tranquil i adequat.  Importància de ser polits en la presentació dels treballs.  Dedicar a casa una estona diària a la lectura.  Portar el material adequat  Participació per part de la família.  Valorar l’esforç i la responsabilitat en el treball.  La puntualitat és important.
 14. 14. DINÀMICA D’AULA  Els alumnes assumeixen diferents responsabilitats: càrrecs a l’aula (passar llista, temps, repartir el material)... I de portar el seu material, fer els deures, estudiar...  Els deures són molt importants: serveixen per interioritzar allò explicat a classe i al corregir-los permet al mestre detectar les mancances individuals.  Cada dia s’introdueixen coneixements nous.  A les matèries de medi i plàstica prioritzem el treball per projectes.
 15. 15. • ALTRES: - El primer dia: *Tots els llibres i material ha de venir marcats de casa amb el nom i curs de l’alumne/a. *Portar el primer full de l’agenda TOT omplert (al·lèrgies, malalties, dades personals, telèfons...). Molt important no deixar res en blanc. - Documents per portar: *Omplir full de disponibilitat de les famílies per participar en les activitats de l’escola (fer entrepans, ajudar a fer disfresses, acompanyants de sortides...). *Full on marcar si l’alumne/a farà religió o alternativa.
 16. 16. PRECS I PREGUNTES Es farà una segona reunió per parlar d’altres aspectes que aniran apareixent durant el curs. GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA

×