Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sant antoni

Festa de Sant Antoni a l'escola l'Estel de Castellnou de Seana

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Sant antoni

  1. 1. La Festa de Sant Antoni
  2. 2. Les Festes deSant Antoni, en alguns indrets conegudes com: els TresTombs es celebren amb motiu dela festivitat desant Antoni Abat, protector dels animals. Es celebren arreudeCatalunya entorn el 17 de generi l’activitat principal dels Tres Tombsconsisteix a donar tres voltes amb els cavalls i carros al voltant del poble.
  3. 3. Antigament, els animals es feien servir pertreballar al camp
  4. 4. Tot i que, també els feien servir peraltres usos...
  5. 5. Els animals, avui en dia, els fem servirde mascotes:
  6. 6. Encara que hi ha llocs on fan servirels animals per fer moltes feines diferents...

×