розробка навчально методичних матеріалів дк

2,220 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,220
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
79
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

розробка навчально методичних матеріалів дк

 1. 1. Творча група <ul><li>«Розробка навчально-методичного забезпечення дистанційного підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників» </li></ul>
 2. 2. Творча група <ul><li>Мета. </li></ul><ul><li>Розробка навчально-методичного забезпечення дистанційних курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників . </li></ul><ul><li>Завдання. </li></ul><ul><li>• Визначити основні напрямки розробки дистанційних курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників. </li></ul><ul><li>• Розро бити та створити дистанційні курси з а основними напрямками курсової підготовки . </li></ul><ul><li>• Провести науково-методичний аналіз та рецензування курсів. </li></ul><ul><li>• Розміщувати на платформі MOODLE створені дистанційні курси. </li></ul><ul><li>• Вивчити ефективність використання дистанційних курсів. </li></ul><ul><li>Очікувані результати. </li></ul><ul><li>Розроблення навчально-методичних комплексів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників за дистанційною формою навчання </li></ul><ul><li>Наповнення дистанційних курсів навчально-методичними матеріалами та завданнями для самоосвітньої діяльності. </li></ul><ul><li>Забезпечення ефективного використання програмно-інструментальної платформи дистанційного навчання Moodle в організації курсів підвищення кваліфікації. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 3. 3. Очікувані результати <ul><li>Електронні навчально-методичні комплекси підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників за дистанційною формою навчання. </li></ul><ul><li>Розміщення в платформі ДН ДК підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників. </li></ul><ul><li>Посібник користувача програмно-інструментальної платформи дистанційного навчання (куратор-тьютор). </li></ul><ul><li>Розробити інформаційно-бібліографічний покажчик «Дистанційна освіта». </li></ul><ul><li>Методичні рекомендації щодо розробки електронного навчально-методичного комплексу для курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників за ДФН. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Дистанційний курс – </li></ul><ul><li>це інформаційний продукт, який є достатнім для забезпечення дистанційного навчання за окремою навчальною дисципліною. </li></ul>Дистанційний курс
 5. 5. <ul><li>Вихідний матеріал курсу це - </li></ul><ul><ul><li>Електронний документ , що містить усю текстову, графічну, відео - , аудіо - інформацію курсу і логіку навчального процесу. </li></ul></ul><ul><li>  Структура вихідного матеріалу визначає:   </li></ul><ul><ul><li>структуру інформаційно-змістовного і контрольно-моніторингового блоків дистанційного курсу ; </li></ul></ul><ul><ul><li>правила структурування і розподіли вихідних матеріалів у документі, спосіб іменування параграфів ; </li></ul></ul><ul><ul><li>спосіб визначення логіки навчального процесу. </li></ul></ul>Дистанційний курс
 6. 6. <ul><li>Лекційний матеріал </li></ul><ul><li>Лекційний матеріал курсу – це гіпертекстова книга, структура і зміст якої відображають логіку навчання за курсом і дають людині, що навчається теоретичну інформацію про предмет. До лекційного матеріалу відносяться також аудіо і відео матеріали та мультимедійні презентації. </li></ul>Дистанційний курс
 7. 7. <ul><li>Посилання </li></ul><ul><li>Посилання в дистанційному курсі - це фрагмент тексту, при натисканні на який користувач переходить на іншу сторінку, або інший абзац цієї сторінки курсу, або переходить на додаткові джерела інформації. Задається автором курсу. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Термінологічний словник </li></ul><ul><li>Термінологічний словник у дистанційному курсі – сукупність статей, кожна з яких проіндексована ключовим словом або фразою. Термінологічний словник формується за алфавітом. </li></ul>Дистанційний курс
 8. 8. Етапи розробки дистанційного курсу
 9. 9. <ul><li>Структура, логіка і послідовність подій у навчальному матеріалі повинні бути однозначно зрозумілі розроблювачу он-лайн версії курсу. Для цього необхідно прийняти визначені угоди щодо оформлення матеріалів. </li></ul>Дистанційний курс
 10. 10. Дистанційний курс 1-й блок Вступн ий блок 2-й блок Інформаційний блок 3-й блок Змістовий блок 4-й блок Діагностико-аналітичний блок Структура електронного навчально- методичного комплексу
 11. 11. Структура дистанційного курсу Вступний блок <ul><li>Назва курсу; </li></ul><ul><li>Автори (укладачі) (коротка біографічна довідка, бажано фото); </li></ul><ul><li>Інформація про те, для кого призначений курс; </li></ul><ul><li>Анотація курсу (актуальність, мета, об ’ єкт вивчення, предмет вивчення, завдання курсу, цілі курсу: слухач повинен усвідомлювати, слухач повинен знати, слухач повинен вміти); </li></ul><ul><li>Тривалість вивчення курсу; </li></ul><ul><li>Як працювати з дистанційним курсом. </li></ul>
 12. 12. Структура дистанційного курсу 2-й блок Інформаційн ий блок <ul><li>Програма освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікцаії керівних та педагогічних працівників. </li></ul><ul><li>Навчальний план, навчально-тематичні плани. </li></ul><ul><li>Освітньо-кваліфікаційна характеристика. </li></ul><ul><li>Модель компетентності педагогічного працівника. </li></ul><ul><li>Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи слухачів курсів; методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (проектів). </li></ul><ul><li>Перелік тем курсових робіт (проектів). </li></ul><ul><li>Орієнтовний перелік питань до конференції з обміну досвідом. </li></ul><ul><li>Послідовність вивчення навчально-методичного матеріалу та виконання завдань ( практичні завдання, модульні тести). </li></ul>
 13. 13. Структура дистанційного курсу 3-й блок Змістовний блок <ul><li>Лекційний матеріал за змістовими модулями та темати. </li></ul><ul><li>Глосарій (термінологічний словник) (до усіх тем в алфавітному порядку). </li></ul><ul><li>Завдання для самоперевірки. </li></ul><ul><li>Практичні завдання, семінари. </li></ul><ul><li>Література, Інтернет-ресурси. </li></ul>
 14. 14. Структура дистанційного курсу 4-й блок Діагностико-аналітичний блок <ul><li>Тести: </li></ul><ul><ul><li>Питання типу вірно/невірно. </li></ul></ul><ul><ul><li>Питання типу так / ні. </li></ul></ul><ul><ul><li>Питання типу множинний вибір/єдина відповідь. </li></ul></ul><ul><ul><li>Питання типу множинний вибір/множинна відповідь. </li></ul></ul><ul><ul><li>Незавершені питання. </li></ul></ul><ul><ul><li>Питання-відповідності. </li></ul></ul>
 15. 15. Правила структурування і розподілу вихідних матеріалів змістового блоку Весь матеріал курсу пропонується розбити на дерево параграфів. Таким чином всі елементи, про які буде йти мова далі, потрібно ієрархічно пронумерувати.   Приклад структурування вихідних матеріалів змістового блоку Соціально-гуманітарна підготовка ЗМ «Соціально-гуманітарний модуль» Вступ (актуальність, мета, об’єкт вивчення, предмет вивчення, завдання модуля, цілі модуля: слухач повинен усвідомлювати; слухач повинен знати, слухач повинен вміти. Тема 1. Короткий зміст теми; Глосарій; Література, Інтернет-ресурси до даної теми; Питання для самоперевірки. Тема 2. … Тема N . Тести для модульного контролю.
 16. 16. Правила структурування і розподілу вихідних матеріалів змістового блоку <ul><li>Професійна підготовка </li></ul><ul><li>ЗМ «Педагогічна інноватика» </li></ul><ul><li>Вступ (актуальність, мета, об’єкт вивчення, предмет вивчення,завдання модуля, цілі модуля: слухач повинен усвідомлювати; слухач повинен знати, слухач повинен вміти. </li></ul><ul><li>Тема 1 . </li></ul><ul><li>Тема 2. </li></ul><ul><li>… .. </li></ul><ul><li>… Тема N . </li></ul><ul><li>Тести для модульного контролю . </li></ul><ul><li>*** </li></ul><ul><li>ЗМ «Педагогічна психологія» </li></ul><ul><li>ЗМ «Сучасний стан розвитку науки» </li></ul><ul><li>ЗМ «Інформаційні те телекомунікаційні технології в освіті» </li></ul>
 17. 17. Правила структурування і розподілу вихідних матеріалів змістового блоку <ul><li>Фахова підготовка </li></ul><ul><li>ЗМ «Методика викладання предмету » </li></ul><ul><li>Вступ (актуальність, мета, об’єкт вивчення, предмет вивчення,завдання модуля, цілі модуля: слухач повинен усвідомлювати; слухач повинен знати, слухач повинен вміти. </li></ul><ul><li>Тема 1 . </li></ul><ul><li>Тема 2. </li></ul><ul><li>… Тема N . </li></ul><ul><li>Тести для модульного контролю. </li></ul><ul><li>*** </li></ul><ul><li>ЗМ «Спецкурси та факультативи за вибором» </li></ul>
 18. 18. Правила структурування і розподілу вихідних матеріалів у документі <ul><li>В наведеному прикладі дистанційний курс розбитий на модулі, кожний з яких є логічно і методично завершеним елементом курсу. </li></ul><ul><li>Спосіб однозначного визначення блоку тексту в структурованому документі ми називаємо «адресацією параграфів». Використання визначеної загальної адресації дозволяє задавати перехресні посилання між елементами курсу з в казівкою номера параграфа в ієрархії. </li></ul>
 19. 19. Оформлення навчально-методичних матеріалів змістових модулів <ul><li>Зразок оформлення </li></ul><ul><li>теоретичних навчально-методичних матеріалів </li></ul><ul><li>Автор … </li></ul><ul><li>Тема. «…» </li></ul><ul><li>Короткий зміст теми; </li></ul><ul><li>Глосарій (в алфавітному порядку усі основні терміни, що відносяться до теми, та їх визначення) ; </li></ul><ul><li>Література, Інтернет-ресурси до даної теми </li></ul><ul><li>(усі вказані Інтернет-ресурси повинні бути активними) ; </li></ul><ul><li>Питання для самоперевірки. </li></ul>
 20. 20. Оформлення навчально-методичних матеріалів змістових модулів <ul><li>Зразок оформлення завдань для практичного заняття </li></ul><ul><li>Автор … </li></ul><ul><li>Тема. &quot;…&quot;. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Завдання 1. </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>Оформити результат у вигляді повідомлення обсягом 1-2 ст. </li></ul><ul><li>Завдання 2. </li></ul><ul><li>… . </li></ul><ul><li>Оформити результат у вигляді порівняльної таблиці. </li></ul><ul><li>  При підготовці використати навчально-методичні матеріали Теми “…”. </li></ul><ul><li>Результати практичного заняття надіслати до ….. . </li></ul>
 21. 21. Оформлення навчально-методичних матеріалів змістових модулів <ul><li>Зразок оформлення плану семінарського заняття </li></ul><ul><li>Автор … </li></ul><ul><li>Тема: &quot;…&quot;. </li></ul><ul><li>Мета семінарського заняття: </li></ul><ul><li>Питання семінарського заняття. </li></ul><ul><li>1.___________________ </li></ul><ul><li>2. ___________________ </li></ul><ul><li>3. ___________________ </li></ul><ul><li>При підготовці опрацюйте Тема “…” та Тема “…”. (або Змістовий модуль ”…”). Сформуйте свою точку зору з питань семінарського заняття. Стисло зафіксуйте свою точку зору (до 600 знаків) з кожного питання. </li></ul><ul><li>  Дата та час семінару повідомиться окремо. </li></ul>
 22. 22. Правила структурування і розподілу вихідних матеріалів у документі Вступний блок Інформаційний блок Змістовий блок Діагностико- аналітичний блок <ul><li>Назва курсу; Автори (укладачі); Інформація про те, </li></ul><ul><li>для кого призначений курс; Анотація курсу ; </li></ul><ul><li>Тривалість вивчення курсу; </li></ul><ul><li>Як працювати з дистанційним курсом . </li></ul><ul><li>Навчальний план, навчально-тематичні плани. </li></ul><ul><li>Освітньо-кваліфікаційна характеристика. </li></ul><ul><li>Модель компетентності педагогічного працівника. </li></ul><ul><li>Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи </li></ul><ul><li>слухачів курсів; методичні рекомендації щодо виконання </li></ul><ul><li>курсових робіт (проектів). </li></ul><ul><li>Перелік тем курсових робіт (проектів). </li></ul><ul><li>Орієнтовний перелік питань до конференції з обміну досвідом. </li></ul>ЗМ “Соціально-гуманітарний модуль” ЗМ “Педагогічна інноватика” ЗМ “Педагогічна психологія” ЗМ “Сучасний стан розвитку науки” ЗМ “ІКТ” ЗМ “Методика викладання предмету” ЗМ “Спецкурси та факультативи за вибором” Соціально- гуманітарна підготовка Професійна підготовка Фахова підготовка Тема 1. Тема … Тема N . Модульне тестування
 23. 23. <ul><li>Текст матеріалів електронного навчально-методичного комплексу повинен бути набраний у програмі Microsoft Word (формат DOC) . </li></ul><ul><li>Шрифт – Times New Roman . </li></ul><ul><li>Розмір шрифта – 12 pt . </li></ul><ul><li>Малюнки мають бути представлені у форматі JPG . </li></ul><ul><li>Параметри сторінки: формат - А4, орієнтація – книжна сторінка, поля усі 2 см. </li></ul>Правила структурування і розподілу вихідних матеріалів у документі Формат даних
 24. 24. Правила структурування і розподілу вихідних матеріалів у документі У будь-якому елементі курсу можуть знаходитися посилання для швидкого переходу до іншого елементу курсу. Такі посилання складно виявляти в тексті візуально, задачу пошуку перехресних посилань варто покласти на машину. Для цього у вихідних матеріалах курсу необхідно використовувати визначений формат позначення посилання. Оформлення посилань у вихідних матеріалах
 25. 25. <ul><li>У дистанційному курсі можливі посилання наступного типу: </li></ul><ul><li>посилання з одного елемента на інший елемент лекційного матеріалу; </li></ul><ul><li>посилання з елемента лекційного матеріалу на статтю в термінологічному словнику; </li></ul><ul><li>посилання з елемента термінологічного словника на елемент лекційного матеріалу; </li></ul><ul><li>Посилання на додаткові джерела інформації. </li></ul>Правила структурування і розподілу вихідних матеріалів у документі Елементи лекційного матеріалу, з яких необхідно зробити посилання в Термінологічний словник, виділяються, наприклад, курсивом.
 26. 26. <ul><ul><li>Оформлення поточного контролю </li></ul></ul><ul><li>Поточний контроль оформлюється окремим файлом. Зміст поточного контролю визначає викладач. </li></ul><ul><li>(Може містити задачі, практичні завдання, реферати, тести і т.д.) </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Автоматизовані тести (тести, що перевіряються сервером). </li></ul><ul><li>У кожному тесті повинна бути інформація про кількість балів, які може одержати слухач за правильну відповідь на кожне питання тесту. </li></ul><ul><li>Кількість питань у тесті визначає викладач, що розробляє вихідний матеріал курсу. </li></ul><ul><ul><li>Тест типу правда/неправда ( True/False). Кожне питання цього тесту повинно містити одне питання та одну правильну відповідь. </li></ul></ul><ul><ul><li>Тест типу так/ні ( Yes/No). Кожне питання цього тесту повинно містити одне питання й одну правильну відповідь. </li></ul></ul>Оформлення питань для тестів
 28. 28. <ul><li>Тест типу єдина відповідь із множинного вибору ( Multiple Choise - Single Answer) . На кожне питання цього тесту повинна бути одна правильна відповідь, але вибирається вона з декількох пропонованих відповідей. Правильна відповідь повинна бути виділена, наприклад, підкресленням. </li></ul><ul><li>Тест типу множинна відповідь із множинного вибору ( Multiple Choise - Multiple Answer). На кожне питання цього тесту повинно бути декілька правильних відповідей. Вибираються вони з декількох пропонованих відповідей. Правильні відповіді повинні бути виділені, наприклад, підкресленням. </li></ul>Оформлення питань для тестів
 29. 29. <ul><li>Тест типу встановлення відповідності ( Matching). У цьому тесті питання-відповіді оформлюються в таблицю, у лівому стовпці якої питання, а в правому – відповіді. Кожному питанню необхідно поставити у відповідність правильну відповідь. Розташування відповідей повинне бути випадковим. Поруч з питанням у дужках повинен стояти номер правильної відповіді. </li></ul>Оформлення питань для тестів <ul><li>Тести без автоматичної перевірки результатів тестування. </li></ul><ul><li>Тест типу незавершені відповіді ( Open-Ended) Тест містить питання, на яке слухач дає розгорнуту відповідь у передбаченому для цього вікні. Перевірка даного тесту здійснюється викладачем. </li></ul>

×