Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
БАЗОВА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ “Я У СВІТІ”: сутність, структура та умови впровадження в практику
 Базова програма розроблена  на виконання Закону України “ Про дошкільну освіту”, Базового компонента дошкільної освіт...
Етапи роботи: <ul><li>Базовий компонент дошкільної освіти в Україні </li></ul><ul><li>(1998 р.) </li></ul><ul><li>Комента...
Шляхи ознайомлення освітян з матеріалами Базової програми “Я у Світі” <ul><li>Друк матеріалів до Базової програми на шп...
Видано методичні посібники <ul><li>“ Виховуємо соціально компетентного дошкільника “ ( Кононко О.Л.), </li></ul><ul><li>“...
<ul><li>“ Українська мозаїка “- книга для читання в дошкільному закладі та родинному колі </li></ul><ul><li>( Вакуленко Н...
<ul><li>Органічна складова нормативно-методичного забезпечення дошкільної ланки освітньої галузі України </li></ul><ul><...
<ul><li>Орієнтує педагога на виховання в дошкільному віці не стільки “ дитини знання ”, скільки “ дитини буття ” – вмілої,...
<ul><li>Вперше висуває ідею інтимізації життєдіяльності дошкільника – щирі, довірливі стосунки між дорослим і дитиною, о...
<ul><li>Психологічний вік як інтегрована характеристика специфічних для кожного етапу стосунків дитини з дорослими, ієрар...
Структура Базової програми <ul><li>Має дві  частини: </li></ul><ul><li>в першій визначено стратегічні підходи до зм...
<ul><li>друга містить тактичні матеріали – умови ефективного впровадження програми та створення розвивального життєвого...
<ul><li>Усі розділи програми структуровані за уніфікованою рамкою-схемою , що містить: особливості вікового періоду, хара...
 У програмі виділено сім ліній розвитку: <ul><li>Фізичний </li></ul><ul><li>Соціально-моральний </li></ul><ul><li>Емоці...
<ul><li>Матеріали кожної лінії подають сутність та специфіку означеного напряму становлення особистості, вікову динаміку, ...
Розвивальне середовище <ul><li>зовнішнє  </li></ul><ul><li>- природне </li></ul><ul><li>- предметне </li></ul><ul><li>- ...
Програмні завдання, розв’язання яких забезпечується розвивальним середовищем: <ul><li>Закладання основ компетентності дити...
Показниками компетентності дошкільника у різних сферах життєдіяльності є розвиток <ul><li>Базових якостей (самостійності...
Соціальна компетентність дошкільника передбачає: <ul><li>Швидке звикання до нових, незнайомих умов життя, вміння пристосув...
<ul><li>Вміння товаришувати, виділяти симпатиків; </li></ul><ul><li>Врахування думки та позиції іншого; </li></ul><ul><li>...
<ul><li>Компетентний дошкільник-випускник – це не лише поінформована та обізнана особистість, а й така, що здатна адекват...
Умови ефективного впровадження Базової програми в практику <ul><li>Об'єктивні </li></ul><ul><li>Наявність комплекту норма...
Базова програма “Я у Світі” – програма відкритого типу <ul><li>Колектив розробників висловлює щиру подяку усім причетним д...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

тема 1. планування навчально виховної роботи дошкільного навчального закладу

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

тема 1. планування навчально виховної роботи дошкільного навчального закладу

 1. 1. БАЗОВА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ “Я У СВІТІ”: сутність, структура та умови впровадження в практику
 2. 2. Базова програма розроблена на виконання Закону України “ Про дошкільну освіту”, Базового компонента дошкільної освіти в Україні і є інваріантною (обов'язковою ) частиною програмно-методичного забезпечення сучасної дошкільної освіти. Її виконання обов'язкове на території України для всіх державних та комунальних дошкільних закладів, рекомендоване для дошкільних закладів приватної форми власності та педагогів, які працюють з дітьми дошкільного віку .
 3. 3. Етапи роботи: <ul><li>Базовий компонент дошкільної освіти в Україні </li></ul><ul><li>(1998 р.) </li></ul><ul><li>Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні (2003 р.) </li></ul><ul><li>Програма розвитку та виховання дітей раннього віку “Зернятко”, Методичні рекомендації до неї (2004 р.) </li></ul><ul><li>Експериментальна базова програма розвитку дитини дошкільного віку, її апробація (2005-2007р . р.) </li></ul><ul><li>Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” (2008р.) </li></ul><ul><li>Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” (2009р.) </li></ul><ul><li>Комплект науково-методичних посібників для старшого дошкільного віку, підготовлено комплект по молодшому. </li></ul>
 4. 4. Шляхи ознайомлення освітян з матеріалами Базової програми “Я у Світі” <ul><li>Друк матеріалів до Базової програми на шпальтах часопису “Дошкільне виховання” в рубриці “Базовий компонент дошкільної освіти” (щомісяця) </li></ul><ul><li>Проведення лекційних і практичних занять слухачам курсів підвищення кваліфікації всіх категорій працівників дошкільних навчальних закладів; розробка колективних творчих проектів слухачами курсів </li></ul>
 5. 5. Видано методичні посібники <ul><li>“ Виховуємо соціально компетентного дошкільника “ ( Кононко О.Л.), </li></ul><ul><li>“ Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників” ( Гончаренко А.М.) </li></ul><ul><li>“ Логіко- математична компетентність та її формування в дошкільному віці “ </li></ul><ul><li>(Старченко В.А.), </li></ul><ul><li>“ Розвиток творчості старшого дошкільника в образотворчій діяльності“(Терещенко О.П.) </li></ul>
 6. 6. <ul><li>“ Українська мозаїка “- книга для читання в дошкільному закладі та родинному колі </li></ul><ul><li>( Вакуленко Н.І.,Гураш Л.В. та інші), </li></ul><ul><li>“ Криничка“- книга для читання дітям 2-3 років життя(Грицюк Л.А.,Каратаєва М.І.), </li></ul><ul><li>“ Логіко-матичний розвиток дошкільника “ </li></ul><ul><li>(Баглаєва Н.І.), </li></ul><ul><li>“ Виховання людяності”(Поніманьська Т.і., Козлюк О.А.,Марчук Г.В.). </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Органічна складова нормативно-методичного забезпечення дошкільної ланки освітньої галузі України </li></ul><ul><li>Перша програма розвитку , в центрі якої якісні та кількісні зміни, що відбуваються з особистістю протягом дошкільного дитинства </li></ul><ul><li>Реалізує особистісно орієнтовану модель освіти </li></ul><ul><li>Впроваджує компетентнісну парадигму </li></ul>Новизна Базової програми “Я у Світі” :
 8. 8. <ul><li>Орієнтує педагога на виховання в дошкільному віці не стільки “ дитини знання ”, скільки “ дитини буття ” – вмілої, самостійної, свідомої, життєво компетентної </li></ul><ul><li>Відкриває дитині світ у єдності чотирьох світів – Природи, Культури, Людей, Власного “Я”, налаштовує педагога на важливість різнобічного й гармонійного розвитку малюка </li></ul><ul><li>Визнає пріоритет активного буття дитини перед організованими заняттями, як усталеною формою навчально-виховної роботи </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Вперше висуває ідею інтимізації життєдіяльності дошкільника – щирі, довірливі стосунки між дорослим і дитиною, особистісне спілкування </li></ul><ul><li>Актуалізує проблему статевого виховання дошкільників, необхідність врахування педагогом особливостей розвитку хлопчиків та дівчаток </li></ul><ul><li>Містить таблиці-вкладки показників розвитку особистості на різних вікових етапах та в різних сферах життєдіяльності, як орієнтир для педагога в оцінці динаміки розвитку дитини </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Психологічний вік як інтегрована характеристика специфічних для кожного етапу стосунків дитини з дорослими, ієрархії видів діяльності, новоутворень свідомості та особистості </li></ul><ul><li>Природовідповідність в організації дитячої життєдіяльності </li></ul><ul><li>Формування цілісної картини світу через відкриття дитині оточуючого в єдності чотирьох окремих світів – ПРИРОДИ, КУЛЬТУРИ, ЛЮДЕЙ, ВЛАСНОГО “Я” </li></ul><ul><li>Реалізація індивідуального підходу , що передбачає врахування індивідуальної історії життя конкретної дитини, особливостей її розвитку </li></ul>
 11. 11. Структура Базової програми <ul><li>Має дві частини: </li></ul><ul><li>в першій визначено стратегічні підходи до змісту, цілей та принципів організації дошкільної освіти; шляхи реалізації особистісно орієнтованої моделі; вимоги до розвиненості, вихованості та навченості дошкільника; показники компетентності; умови оптимізації педагогічної діяльності; портрет компетентної особистості напередодні вступу до школи </li></ul>
 12. 12. <ul><li>друга містить тактичні матеріали – умови ефективного впровадження програми та створення розвивального життєвого простору; організація життєдіяльності дошкільників; специфіка впливу різних соціальних інституцій; зміст і форми взаємодії педагогів з батьками; особливості формування дитячого колективу; статево-рольові відмінності хлопчиків і дівчаток; вивчення іноземної мови в дошкільному дитинстві тощо </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Усі розділи програми структуровані за уніфікованою рамкою-схемою , що містить: особливості вікового періоду, характеристику психологічного віку, освітні завдання, лінії розвитку, показники компетентності дитини, зміст та умови оптимізації педагогічної діяльності </li></ul><ul><li>Матеріали кожного наступного змістового блоку як би “накладаються” на висвітлені у попередньому віковому періоді, при цьому їхній зміст не повторюється </li></ul>
 14. 14. У програмі виділено сім ліній розвитку: <ul><li>Фізичний </li></ul><ul><li>Соціально-моральний </li></ul><ul><li>Емоційно-ціннісний * </li></ul><ul><li>Пізнавальний </li></ul><ul><li>Мовленнєвий </li></ul><ul><li>Художньо-естетичний </li></ul><ul><li>Креативний * </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Матеріали кожної лінії подають сутність та специфіку означеного напряму становлення особистості, вікову динаміку, завдання розвитку, особливості організації життєдіяльності дитини. Лінії розвитку реалізуються через відповідні форми активності. </li></ul>
 16. 16. Розвивальне середовище <ul><li>зовнішнє </li></ul><ul><li>- природне </li></ul><ul><li>- предметне </li></ul><ul><li>- соціальне </li></ul><ul><li>внутрішнє </li></ul><ul><li>- душевне “Я” </li></ul>
 17. 17. Програмні завдання, розв’язання яких забезпечується розвивальним середовищем: <ul><li>Закладання основ компетентності дитини </li></ul><ul><li>Формування шкільної зрілості </li></ul><ul><li>Забезпечення балансу «хочу» і «можу», </li></ul><ul><li>Виховання в дитини активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції </li></ul><ul><li>Формування основ креативності </li></ul><ul><li>Заміна кількісних показників розвитку дошкільника на якісні </li></ul>
 18. 18. Показниками компетентності дошкільника у різних сферах життєдіяльності є розвиток <ul><li>Базових якостей (самостійності, відповідальності, спостережливості, розсудливості, працелюбності, людяності, справедливості, самолюбності, самовладання, креативності) </li></ul><ul><li>Різних форм активності (фізичної, емоційно-ціннісної, соціально-моральної, пізнавальної, мовленнєвої, художньої, креативної) </li></ul><ul><li>Оптимальних для віку моделей основних видів діяльності (сюжетно-рольової гри, предметно-практичної, навчальної діяльності, спілкування </li></ul>
 19. 19. Соціальна компетентність дошкільника передбачає: <ul><li>Швидке звикання до нових, незнайомих умов життя, вміння пристосуватися до них; </li></ul><ul><li>Ініціювання та підтримування контактів з іншими дітьми, налагодження спілкування та спільної діяльності з ними; </li></ul><ul><li>Визначення власного статусу серед однолітків; </li></ul><ul><li>Володіння комунікативними здібностями; </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Вміння товаришувати, виділяти симпатиків; </li></ul><ul><li>Врахування думки та позиції іншого; </li></ul><ul><li>Узгодженість в спільній діяльності, вміння домовлятися, уникати /чи мирно розв'язувати конфліктні ситуації; </li></ul><ul><li>Користання моральними еталонами та нормами; </li></ul><ul><li>Усвідомлення межі соціально схвалюваної поведінки </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Компетентний дошкільник-випускник – це не лише поінформована та обізнана особистість, а й така, що здатна адекватно діяти, самостійно приймати рішення, пристосовуватися до різних умов життя, відстоювати власну гідність, визнавати свої помилки, реалізувати природні можливості, самовдосконалюватися </li></ul>
 22. 22. Умови ефективного впровадження Базової програми в практику <ul><li>Об'єктивні </li></ul><ul><li>Наявність комплекту нормативних документів та обізнаність в них; </li></ul><ul><li>Належна організація просвітницько-навчальної роботи з різними категоріями дошкільних працівників; </li></ul><ul><li>Відповідне методичне та дидактичне забезпечення Базової програми </li></ul><ul><li>Суб'єктивні </li></ul><ul><li>Відкритість педагогів інноваціям, інтерес до нового, гнучкість і мобільність, здатність до самовдосконалення; </li></ul><ul><li>Збіжність світоглядної позиції користувача з концептуальними засадами Базової програми; </li></ul><ul><li>Педагогічна рефлексія, спроможність педагога перетворити себе на об'єкт власного аналізу та оцінки </li></ul>
 23. 23. Базова програма “Я у Світі” – програма відкритого типу <ul><li>Колектив розробників висловлює щиру подяку усім причетним до створення програми та сподівається на плідну співпрацю в її успішному запровадженні. </li></ul>

×