Volně dostupné nástroje v kufříku lektora IV

1,167 views

Published on

Studijní materiál z workshopu Volně dostupné nástroje v kufříku lektora IV konaném 24. 1. 2012

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Volně dostupné nástroje v kufříku lektora IV

  1. 1. Volně dostupné nástroje v kufříku lektora IVLektoři:Bc. Hana Dvořáková, DiS.Bc. Pavel Navrátil Brno 2012
  2. 2. Nastroje.knihovna.czProjekt Nastroje.knihovna.cz vznikl v rámci předmětu Aplikační seminář při Kabinetuinformačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně. Na jeho začátku bylskvělý nápad a parta studentů, kteří chtěli pomoci s využíváním počítačových programův knihovnách a při studiu. Tento “nástrojový tým” měl vytvořit přehledné webové stránky,jejichž hlavní součástí měl být předmětový katalog naplněný použitelnými nástroji.Samotným nástrojem je myšlen počítačový program, který je často velmi jednoduchý (můžebýt i jednoúčelový), nainstalovaný na počítači (nebo přístupný přes webové rozhraní), volněa bezplatně šiřitelný (alespoň v základní verzi), přínosný a využitelný pro cílové skupinyprojektu, kterými jsou: knihovníci, pedagogové a studenti.Protože jsme ale hlavně knihovníci, je logické, že došlo k zaměření naší pozornosti zejménana knihovníky, u kterých jsme tušili největší potřebu a chuť k učení. A když se ohlédnemezpět, vidíme, že naše práce opravdu měla smysl a je tedy důležité, aby projekt fungoval iv budoucnu.Výhody a nevýhody online nástrojůVýhody  odpadá nutnost instalace  dostupnost všude, kde máte připojení k internetu  snadné sdílení, výměna informací (odpadá nutnost vše zasílat e-mailem)  snadná spolupráce na tvorbě a práci na dokumentech  jednoduchost a snadné použití  multiplatformníNevýhody  nedostupné, pokud nemáte připojení na internet  některé nástroje se rychle vyvíjí – časté změny uživatelského rozhraní  někdy zdarma, ale na úkor soukromí  v bezplatné verzi jen základní funkce
  3. 3. Myšlenkové mapyMyšlenková mapa (mentální mapa) je nástroj, který umožňuje mozku při zpracováníinformací využít obě hemisféry naráz. Jedná se o přehledné grafické znázornění myšlenek,nápadů, problémů, plánů a cílů. Autorem pojmu je Tony Buzan. Myšlenkové mapynapomáhají kreativnímu myšlení, díky nim lze efektivněji využít možnosti a schopnostinašeho mozku a dostat tak ucelený pohled na určitý problém nebo oblast. Vyjadřují vztahymezi jednotlivými částmi tématu a umožnují tak zkoumat řešený problém z různých úhlůpohledu.Tipy pro tvorbu myšlenkové mapy:  Začíná se uprostřed stránky  K centrálnímu uzlu připojujeme větve druhé a třetí úrovně. Větvíme je dle potřeby  Větve je doporučováno kreslit jako křivky, ne jako přímky  Pro každou větev je vhodné použít jednoduché klíčové slovo nebo slovní spojení  Mentální mapu je doporučeno doplnit obrázky a barvami pro větší využití naší představivosti  Při tvorbě mapy se ničím neomezujte – důležité je omezit faktory, které brání soustředění a kreativitěMindmeisterMindmeister je online nástroj určený pro tvorbu a sdílení myšlenkových map. V základníverzi je možné vytvořit tři myšlenkové mapy. Myšlenkové mapy je možné obohatit přidánímobrázků, odkazů, poznámek a úkolů. Mindmeister umožňuje sledovat historii změnv myšlenkových mapách a případně se k některé změně vrátit zpět. Každý člověk tvořícímyšlenkovou mapu má vlastní barevné označení, tudíž je v historii změn i vysledovat, kdo aco v mapě změnil. Vytvořené myšlenkové mapy lze exportovat ve formátu RTF, pdf, pptx,image file.Alternativou pro Mindmeister je nástroj Mindomo. Recenzi na něj můžete nalézt v katalogunástrojů portálu Nastroje.knihovna.cz Obr. Myšlenková mapa vytvořená v Mindmeisteru
  4. 4. Online záložkováníSlužby pro ukládání odkazů často nabízí o něco víc než klasická možnost ukládání záložekv prohlížeči. Často lze ukládané odkazy do vaší sbírky okomentovat, přidat k nim klíčováslova, rozdělit je do tematických složek, označit konkrétní část ukládaného článku a dále takéumožňují záložky sdílet s ostatními. Tyto služby také nabízí možnost nainstalovaní doplňkůdo vašeho prohlížeče pro rychlé ukládání zajímavých stránek.DiigoDiigo je online služba pro ukládání a sdílení záložek, případné částí textu. K vašim záložkámmůžete přidat poznámky (sticky notes), tagy a rozřadit je do složek. Pomocí různých filtrů lzev záložkách vyhledávat. Diigo nabízí doplněk do různých prohlížečů, který umožní rychléuložení a nabízí také službu „highlight“, kterou označíte určitou část textu, jenž se uloží doDiiga jako anotace záložky.Diigo částečně funguje také jako sociální síť – můžete tak být v kontaktu se svými přáteli asledovat zajímavé odkazy, které si ukládají. V Diigu můžete vytvářet uzavřené skupiny asložky pro jednotlivá témata, v nichž lze o jednotlivých záložkách diskutovat. Diigo tak můžouvyužít i učitelé, kteří ve skupinách se studenty můžou vytvářet sbírku informačních zdrojůk určitému tématu. Diigo je dostupné i pro mobilní zařízení.Alternativou pro Diigo je služba Delicious.Úprava a tvorba obrázkůObrázky jistě často využíváte ve studijních materiálech a prezentacích. Představíme vámnástroj pro rychlou a snadnou tvorbu printscreenů, který můžete např. využít pro tvorbunávodů pro orientaci v databázích.ScreenpressoScreenpresso je program určený pro tvorbu printscreenů. Po stažení lze rovnou spustit,instalace není nutná. Pak už jen stačí zmáčknout klávesu „Print Screen“ a objeví se navigačníkříž kterým si označíte oblast ze které chcete screenshot udělat. Následně se otevře editor,kde můžete obrázek upravit – lze oříznout, zmenšit či zvětšit velikost, přidat popisky,zvýraznění, rozmazat určitou oblast, atd. Screenshoty je pak možné ukládat ve formátechjpg, png, bmp či gif.Tvorba word cloudůWordcloudy neboli slovní mraky jsou možností jak obzvláštnit vaše studijní materiály aprezentace. Jejich tvorba je velice jednoduchá, jdou upravovat do různých tvarů. Slovnímraky mají širokou škálu využití – můžete do nich např. nahrát text vlastní práce a slovnímrak zobrazí největšími písmeny nejvíce používaná slova - lze tedy tak přijít na to, zdanepoužíváte v textu příliš nadbytečných slov. Dále pak do nich lze nahrát určitý text knihy anechat uživatele hádat, o jaký text se jedná. Zde je odkaz na prezentaci, kde najde dalšízajímavé tipy na využití word cloudů.WordleWordle je bezplatný online nástroj na vytváření word cloudů. Slovní mrak můžete vytvořitručním vypsáním jednotlivých slov, zadáním stránky, jenž má ATOM nebo RSS. Uživatel můžeupravit pozadí, barvu textu, typ písma. Mrak lze vytisknout nebo uložit do veřejné galerie.Mrak jde exportovat pouze v pdf formátu. Registrace je nepovinná.
  5. 5. Obr. Word cloud vytvořený ve WordleTagulDalším nástrojem pro tvorbu slovním mraků je Tagul. Registrace je povinná, ale za to nabízívíce funkcí než Wordle – možnosti různých tvarů mraku, větší výběr velikostí a stylů písma.Jednotlivá slova lze přetvořit na funkční odkazy na webové stránky.Online publikováníDo této skupiny patří nástroje fungující často na principu sociálních sítí, umožňující snadnépublikování, sdílení, hodnocení obsahu, komentování, doporučování, případně stáhnutík sobě do počítače.IssuuIssuu je online služba pro publikování dokumentů na webu. Do Isssu po registraci jednodušenahrajete dokument z počítače, doplníte jej o základní popisky a klíčová slova a můžete jejdál sdílet a číst. U každého nahraného dokumentu lze nastavit, zda je soukromý neboveřejný, jestli jej mohou ostatní uživatelé stahovat. U vlastních publikací můžete sledovatpočet přečtení. U každého dokumentu lze vytvořit embed kód pro vložení na webovéstránky.Dokumenty lze vyhledávat a můžete si vytvářet seznamy oblíbených dokumentů čidokumentů k jednotlivým tématům.SlideshareSlideshare funguje na podobném principu jako Isssu, jedná se o sociální síť pro prezentátory.Můžete sem nahrát prezentace vytvořené v Powerpointu, Open Office nebo Apple Keynote,dále pak dokumenty ve formátech pdf, doc a odt. Stejně jako u Issuu u vlastních dokumentůmáte přehled kolikrát byly shlédnuty, lze pod ně psát komentáře, doporučovat je avyhledávat v nich.
  6. 6. Tvorba videíVidea můžete využít ve svých prezentacích a pro tvorbu různých videonávodů.Cam StudioCam Studio je bezplatný nástroj určený k zaznamenávání dění na vaší obrazovce s možnostízaznamenání zvukové stopy. Instalace je nutná. Cam studio nemá omezení délky videa anabízí možnost podrobného nastavení záznamu – např. nastavení kvality zvuku, nahráváníjen vybrané oblasti nebo celé obrazovky. Tento nástroj umožňuje tvořit videa ve formátu avia flashovém swf formátu.ScreenrScreenr je velmi jednoduchý online nástroj pro nahrávání dění na ploše s možností přidánízvukové stopy. Oproti Cam Studiu se nemusí instalovat, ale délka nahrávaného videa jeomezena na 5 minut. Registrace není nutná, ale pokud se k vašim videím chcete vracet, jevhodná.Pro spuštění je nutné mít v prohlížeči nainstalovanou a povolenou Javu. Samotné ovládánínástroje je velmi snadné. Po kliknutí na tlačítko „record“ se objeví rámeček s krátkýmpopisem, jak začít nahrávání. Rámeček si přizpůsobíte velikosti obrazovky, kterou chcetenahrávat a po kliknutí na červené tlačítko „record“ se spustí odpočítávání po němž se začnesnímat obrazovka a vy můžete i začít nahrávat zvukovou stopu. Obr. Navigační rámeček nástroje Screenr
  7. 7. Práce se souboryTato kapitola zahrnuje různé typy nástrojů pro konverzi, sdílení a přenos souborů. Jistě sevám někdy stalo, že jste dostali soubor s neznámou příponou a netušili jste v jakémprogramu jej lze otevřít, případně jste přemýšleli, jak převést příponu souboru na jinou.Nabízíme vám přehled online nástrojů, který může tyto problémy rychle vyřešit.OpenwithOpenwith je databáze, ve které naleznete vhodné neplacené programy, jenž otevřou soubors pro vás neznámou příponou. Na stránkách naleznete i předmětový katalog řazený dleúčelu souborů – např. obrázky, video.ZamzarZamzar je online převaděč formátů souborů na jiné. Umí převádět formáty obrázků,dokumentů, hudby, videa, e-knih a některých zkomprimovaných formátů.DropboxSlužba Dropbox, přináší možnost uložení vašich souborů do zabezpečeného místa nainternetu, odkud se nahrají do všech zařízeních, které používáte a kde máte programnainstalován. V základní verzi nabízí 2 GB volného prostoru. Dropbox je vhodné nainstalovatpro rychlejší práci, ale k vašim datům se dostanete i přes webové rozhraní. V tomto nástrojilze také sdílet data s několika uživateli, přičemž oni budou mít přístup jen do tzv. publicsložky, kterou uživatel za tím účelem vytvoří. Dropbox má verzi i pro mobilní zařízení.Tvorba dotazníkůSurvsSurvs je online nástroj pro tvorbu dotazníků s příjemným a přehledným uživatelskýmprostředím. Při tvorbě dotazníku si můžete zvolit z několika šablon nebo si vytvořit svojivlastní. V základní verzi nabízí 10 otázek na dotazník, maximální počet respondentů 200 aneomezený počet výzkumů. Survs nabízí možnost vytvoření embed kódu pro vložení nastránky a rozeslání dotazníků uživatelům e-mailem.Tvorba prezentacíProjeqtProjeqt je kreativní platforma pro storytelling a tvorbu prezentací. Registrace je povinná.Projeqt se od ostatních nástrojů pro tvorbu prezentací odlišuje schopností dynamickéhokombinování různých obsahů – textů, videií, fotek, tweetů, RSS feedů, hudby nebo map.Nejdříve musíte vytvořit „stack“, což je složka pro jednotlivé slidy nové prezentace a pakmůžete začít tvořit.Plánování schůzekDoodleDoodle je online nástroj určený k plánování schůzek a různých termínů, částečně jelokalizovaný do češtiny. Registrace není povinná, ale s registrací získáte více funkcí. Návrh naschůzku máte vytvořený během pěti minut, můžete jej zaslat přímo z aplikace uživatelům e-mailem. Uživatelé zatrhnou termíny, formulář se zaktualizuje a vy tak získáte rychlý přehledv tabulce, kdy má kdo čas. Tento nástroj můžete využít i pro různé hlasování.
  8. 8. Obr. Plánování schůzky v DoodleSdílení plochyJistě se vám někdy stalo, že jste někdy potřebovali vysvětlit nějaký postup na počítačiv určitém programu kolegovi nebo kamarádovi, který však byl u sebe doma, a textovévysvětlení ne a ne pochopit. Při těchto záložitostech, je dobré využít nástroje na sdíleníplochy, kdy uživatel může vidět, co jeho kolega dělá na své ploše u sebe doma – nezáleží natom, zda je jen ve vedlejší ulici nebo na druhé straně zeměkoule.Join.meJoin.me je bezplatný online nástroj, jenž umí sdílet plochu počítače s více uživateli, přičemžnabízí možnost předání kontroly práce na ploše na vašem vlastním počítači některémuz „přihlížejících“. Ale při předání ovládání ostatním uživatelům Sdílený obraz lze na určitéokamžiky zamrazit. Pro uživatele je k dispozici i chat. Registrace není nutná.TeamvVewerTeamViewer je nástroj na sdílení uživatelovy plochy, který je nutné nainstalovat do počítače.Tento nástroj má lepší zásady zabezpečení než join.me, je rychlejší a navíc lépe šifrujepřenosy dat, přičemž nepotřebuje ke svému běhu internetový prohlížeč. Dále TeamViewernabízí širokou škálu nastavení, které umožňují i bezobslužný přístup k počítači.A na závěr něco na odreagování :o)http://365.knihovna.cz/ je fotomozaika složená z fotek ze studia i praxe do knihovnictví. I vyse do ní můžete zapojit tak, že přidáte svoji fotku z oboru. Podmínkou však je, že fotka nesmístarší 24 hodin, aby to mělo smysl. Vložení fotky je velmi jednoduché, návod naleznetev menu v záložce „Přidejte fotku“!

×