Tafsir al fatihah

710 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
710
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tafsir al fatihah

 1. 1. Tafsir Al-Fatihah5:09 PM | Author: ain solehahTAFSIR SURAH AL-FATIHAHMAKSUD AL-FATIHAHv Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.v Pujian bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.v Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.v Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).v Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kamimemohon pertolongan.v Tunjukilah kami jalan yang lurusv Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan)orang-orang yang dimurkai ke atas mereka, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.
 2. 2. TAFSIRAN YANG DAQIQ (HALUS)LATIFAH 1Kenapa diperintahkan membaca (‫)ةذاعثسإها‬ketika membaca al-Quran?Ja‟far al-Sadiq berkata: (mesti membaca atta‟awwuz ketika membaca al-quran, tidak padaamalan yang lain, (hikmahnya) ialah seseorang hamba itu kemungkinan lidahnya “ternajis”lantaran menipu, mengumpat, mengadu domba. Kerana itu Allah s.w.t. perintahkah supayadibaca ta‟awwuz supaya lidahnya bersih. Dengan itu, dia akan membaca kalam Allah yang sucidengan lidah yang suci.LATIFAH 22. Al-quran dimulakan dengan bismillah menjadi isyarat kepada kita agar kita memulakan setiapperbuatan dan perkataan dengan bismillah. (hadis nabi (‫ٓهها ًسبب ٓٛف أدبٛ اه هاب ٛذ زًأ هك‬‫ب خس(اى سحَِ اى سح ٌٞ ف ٖ٘ أ‬PersoalanKenapa disebut (‫ )ٓهها ًسب‬tidak (‫)ٓههاب‬JawapanUntuk membezakan antara sumpah (yamin) dan tayammun (‫ )ًُٛثها‬iaitu mengambil berkat(‫)كزبثها‬LATIFAH 33. Perbezaan antara lafaz (‫ )ٓهها‬dan (‫?)ٓهإها‬Jawapan;Lafaz yang pertama merujuk kepada zat yang kudus, tidak boleh dikongsi (disekutu) dengan yglain. Ia bermaksud: (yg disembah dengan sebenar-benar).Lafaz yg kedua, digunakan merujuk kepada Allah dan juga lain. Sama ada sembahan itu benaratau tidak.LATIFAH 4Faedah (‫ٝ ٌ(حزها ًُحزها ٓهها ًسب‬1.Mengambil berkat (‫)كزبثها‬
 3. 3. 2.Mengagungkan Allah SWT (‫)ًٛظعثها‬3.Menghalau syaitan kerana ia lari apabila menyebut nama Allah4.Menzahirkan pertentangan dengan orang musyrik (org bukan Islam)5.Memberi ketenangan (‫ )ُاًأ‬kepada pembacanya dan menjadi petunjuk kebergantungan haraporang yang menyebutnya kepada Allah.6.Pengakuan ketuhanan (‫)ةٛٓٗهأ زازقإ‬7.Pengakuan nikmat8.Minta pertolongan Allah9.Di dalamnya terdapat Dua (2) nama yg khusus untuk Allah iaitu (‫ )ٓهها‬dan (‫.)ًُحزها‬LATIFAH 5v ‫ أ‬dan ‫ ه‬yang berada pada kalimah (‫ )دًحها‬bermaksud (‫ )سُجها قازؽثسإه‬iaitu tidak ada yangberhak dipuji selayak-layaknya melainkan Allah. Dialah Allah yang bersifat dengan sifatsempurna yg layak dipuji, diagung dan disucikan.v Ia juga bermaksud sifat yang ada itu adalah berkekalan, bukanya perkara baru.LATIFAH 6v Faedah menyebutkan (‫ )ًٛحزها ًُحزها‬selepas (‫.)ًُٛهاعها بز‬v Jawapan:kalimah (‫ )بزها‬memberi maksud keegoan (‫ ,)ءاٛزبكها‬Kepemimpinan dan keangkuhan (‫,)زٓقها‬dengan itu pendengar (pembaca) kemungkinan terlintas bahawa Allah yg begini sifatnya tidakakan merahmati hambaNya dengan itu mereka akan takut semacam, berputus asa, berputusazam. Justeru disebutkan kalimah (‫ )ًٛحزها ًُحزها‬untuk mengukuhkan bahawa Allah itu rahimyang meliputi tiap sesuatu.LATIFAH 7v (‫ ,)ُٛعثسُ كاٛإٗ دبعُ كاٛإ‬suatu gaya bahasa (suatu lencongan atau perubahan( daripada kataganti nama ghaib kepada mukhatab.v Ia berfungsi sebagai mempelbagaikan gaya bahasa.v Ia lebih menarik perhatian, memikat hati.v Ia merupakan salah satu bentuk balaghah (kedalaman (ketinggian) bahasa orang yg bertutur).
 4. 4. LATIFAH 8v Bentuk lafaz datang dalam bentuk jamak/plural dalam dua jumlah (ُ‫ )دبع‬dan (ُ‫.)ُٛعثس‬Tidak datang dalam bentuk (‫?)ُٛعثسُ كاٛإٗ دبعأ كاٛإ‬v Ia sebenarnya suatu pengakuan hamba tentang kekkurangannya berhadapan di hadapan AllahSWT., serta meminta pertolongan dan hidayah berseorangan, tidak bersama hamba-hamba yglain.v Jadi maksudnya seolah-olah dia berkata: (Ya Allah! Aku adalah seorang hamba yg lemah,kerdil, tidak layak untukku berada dalam keadaan ini berseorangan, bermunajat kepadamu,dengan itu saya ber”sama” atau bergabung ke dalam manhaj (jalan) orang-orang ygmengesakanMu, serta aku berdoa bersama-sama mereka, maka kabulkanlah doaku,sesungguhnya kamu semua menyembahmu.LATIFAH 9v Kenapa dinisbahkan nikmat kepada Allah dalam ayat (‫ )ًٓٛهع ثًعُأ‬tetapi tidak dinisbahkankesesatan dan kemurkaan kepadaNya dalam ayat (‫ .)ُٛهاضها اهٗ ًٓٛهع بٗضؽًها زٛؽ‬Iaitu tidakdisebut (‫.)ًٓٛهع ثبضؽ‬v Jawapannya:Semua itu datang dalam konteks taaddub (beradab) dengan Allah SWT.CTH lain Nabi Ibrahim ada menyebutkan: (‫اذإٗ ُٛقسٛٗ ًُٙعطٛ ٗٓ ٛذهاٗ ُٛدٓٛ ٗٓف ُٛقهخ ٛذها‬87 :‫)97-ٍس ضج ف ٖ٘ ٝ ش ف ِٞ ) س٘زة اى ش ؼساء‬PENDIDIKAN HUKUM1. ADAKAH (‫ )ةهًسبها‬SALAH SATU AYAT AL-QUR‟AN?Ulama sepakat bahawa (‫ )ةهًسبها‬dalam surah al-Namlu/I adalah sebahagian ayat dalamfirmanNya: (‫ )ًٛحزها ًُحزها ٓهها ًسب ُٓإٗ ُاًٛهس ًُ ُٓإ‬ayat:30.Tetapi mereka berselisih pendapat sama ada ia ayat ataupun tidak dalam surah al-Fatihah dansurah-surah yg lain:1.Mazhab Syafie: ia merupakan satu ayat daripada al-Fatihah dan juga surah-surah yg lain.2.Mazhab Maliki: Ia bukan satu ayat daripada al-Fatihah dan tidak juga daripada surah-surah yg
 5. 5. lain.3.Mazhab Hanafi: Ia bukan satu ayat daripada al-Fatihah, tetapi ayat yg lengkap daripada al-Quran yg diturunkan untuk membezakan antara surah-surah dlm al-quran.Dalil yang digunakanMazhab Syafie:1.Hadis Abu Hurairah r.a: (‫آُإ ،ًٛحزها ًُحزها ٓهها ًسب اٗؤزقاف ،ًُٛهاعها بز ٓهه دًحها ًثأزق اذإ‬‫ أً اى قسآُ، ٗأً اى ن خاب، ٗاى س بغ اى َ ثاّ ٜ، ٗب سٌ ا هلل‬la raD sidaH) (‫-اى سحَِ اى سح ٌٞ أحد آٝ اح ٖا‬qutni)2.Hadis Ibn Abbas: (‫ًُحزها ٓهها ًسبب ةاهصها حثثفٛ ُاك ًهسٗ ٓٛهع ٓهها ٙهص ٓهها هٗسز ُأ‬(tauk kadit gy dansi) izimraT tayawiR (ٌٞ ‫اى سح‬3.Hadis Anas:‫ٍدا...ث ٌ ق سأ ٓثءازق ثُاك :هاقف ًهسٗ ٓٛهع ٓهها ٙهص ٓهها هٗسز ةءازق ُع هئس ُٓأ‬(‫( )...ًٛحزها ًُحزها ٓهها ًسب‬riwayat bukhari). : (‫ح ٌٞ إّ ا آػط ٞ ْاك اى ن٘ث س..( زها ًُحزها ٓهها ًسب‬(Riwayat muslim, nasaie, tarmizi dan Ibn Majah).Cara berhujahv Hadis ini menunjukkan bahawa basmalah merupakan ayat pada setiap surah dalam al-Quran.Dalilnya Rasulullah juga membacanya dalam surah al-Kauthar.5. Dalil akal: Mashaf al-Imam ditulis basmalah pada permulaan surah al-fatihah dan surah-surahyg lain, meliankan surah al-Baraah.Begitu juga mashaf-mashaf yg dihantar ke negeri-negeri lain.Diriwayatkan bahawa mereka (penulis al-Quran) tidak menulis apa-apa selain al-Quran sehingganama surah.Dengan itu. Apa yg didapati berada pada mashaf tersebut pada permulaan surah al-fatihah dansurah-surah yg lain,dapat dirumuskan sebagai basmalah merupakan ayat pada setiap surah al-quran.Dalil Maliki1.Hadis Aisyah r.a: (‫ُ ز س٘ه اهلل ٝ ف خ خح اى ص الة ب اى خ ن ب ٞس، ٗاى قساءة ب اى حَد هلل زب اك :ثهاق‬(milsum tayawir) (ِٞ َ ‫اى ؼاى‬
 6. 6. 2.Hadis Anas dalam Bukhari dan Muslim : (‫ٛبأٗ ًهسٗ ٓٛهع ٓهها ٙهص ٛبُها فهخ ثٛهص‬(ِٞ َ ‫ب نس، ٗػَس، ٗػ ثَاُ، ف ناّ ٘ا ٝ س خ ف خحُ٘ ب اى حَد هلل زب اى ؼاى‬dalam riwayat muslim (‫.آزخآ ٛف اهٗ ةزٗس هٗأ ٛف اه )ًٛحزها ًُحزها ٓهها ًسب( ُٗزكذٛ اه‬3.Hadis Abu Hurairah r.a. (‫:هجٗشع ٓهها هاق( :هٗقٛ ًهسٗ ٓٛهع ٓهها ٙهص ٓهها هٗسز ثعًس هاق‬.‫ق سَج اى ص الة ب ٞ ْٜ ٗب ِٞ ػ بدٛ ّ ص ف ِٞ، ٗى ؼ بدٛ ٍا سأه‬ٜ ‫ف إذا ق اه اى ؼ بد: )اى حَد هلل زب اى ؼاى َ ِٞ( ق اه اهلل ح ؼاى ٚ: حَدّ ٜ زب‬ -.‫ف إذا ق اه: )إٝ اك ّ ؼ بد ٗإٝ اك ّ س خ ؼ ِٞ( ق اه: ٕرا ب ٞ ْٜ ٗب ِٞ ػ بدٛ، ٗى ؼ بدٛ ٍا سأه‬ٌٞ ‫صساط اى رٝ ِ أّ ؼَج ػ ي ٌٖٞ......( ق اه: )ٕرا ى ؼ بدٛ ٗى ؼ بدٛ ٍا سأه. ف إذا ق اه: )إٕدّ ا اى صساط اى َ س خ ق‬Cara berhujahv Solat dalam hadis ini bermaksud al-fatihah.v Jika basmalah merupakan ayat dari al-fatihah, semestinya disebutkan di dalam hadis qudsi ini.4. Jika basmalah sebahagian daripada al-Fatihah, nescaya berlaku pengulangan pada kalimahatau jumlah (‫ .)ًٛحزها ًُحزها‬Ini akan menyebabkan keaiban (kepincangan dari sudut balaghah.5. Ditulis pada permulaan ayat adalah dgn tujuan tabarruk, dan kerana menurut perintah (adatuntutan mengenainya agar dimulakan pada setiap awal. Sekalipun sudah tawatur ditulis padasetiap mashaf tetapi tidak tawatur yg ia adalah sebahagian daripada al-Quran itu sndiri.v Kata al-Qurtubi: pandangan yg sahih daripada pendangan-pandangan ini ialah pandanganMalik. Ini kerana al-Quran tidak sabit berdasarkan khabar ahad, tetapi hanya sabit berdasarkankhabar qat‟ie yg tidak ada khilaf.v Kata Ibn al-Arabi: memadai hujah (untuk anda semua), basmalah bukan daripada al-quran dgnadanya perselisihan ulama. Sedangkan al-Quran tidak diperselisihkan. Semua khabar (hadis) ygsahih menunjukkan bahawa ia bukan daripada al-quran melainkan pada surah al-Naml.Dalil Hanafi:v Basmalah itu ditulis di dalam mashaf menunjukkan yg ia adalah daripada al-Quran, tetapi tidakmenunjukkan yg ia adalah ayat pada setiap surah.v Hadith-hadith yg menunjukkan bahawa basmalah dibaca secara senyap jelas menunjukkan iabukan daripada al-Fatihah. Denga itu mereka hukumkan bahawa ia adalah ayat yg lengkap-selain
 7. 7. daripada surah al-Naml- yg diturunkan untuk memisahkan antara surah-surah.v Dalil yg menyokong ialah kata-kata para sahabat: Kami tidak mengetahui penghujung satu-satusurah sehingga turunnya (‫.)ًٛحزها ًُحزها ٓهها ًسب‬v Begitu juga riwayat dripada Ibn Abbas: bahawasanya Rasulullah tidakm mengetahui pemisahsatu-satu surahm sehingga turunya (‫)ًٛحزها ًُحزها ٓهها ًسب‬v Hadis Nabi SAW: terdapat satu surah dalam al-Quran yang mempunyai 30 ayat, yg akanmemberikan syafaat kepada temannya (pembacanya) sehingga diampunkan iaitu (‫ٛذها كزبث‬‫ك(.ب ٞدٓ اى َو‬v Sedang, semua qurra sepakat bahawa ayatnya adalah sebanyak 30 ayat tidak termasuk(basmalah) begitu juga surah al-Kauthar 3 ayat, surah al-Ikhlas 4 ayat.Tarjih: Syaikh Ali al-Sobuniv Pendapat mazhab Hanafi adalah rajih2.HUKUM MEMBACA BASMALAH DALAM SOLATv Terdapat perselisihan pendapat para ulama:-1.Mazhab Malik:tidak boleh dibaca di dalam solat fardhu sama ada yg jahri atau yg sirri, tidakpada al-Fatihah atau mana-mana surah. Tetapi diharuskan membacanya dalam solat sunat.2.Abu Hanifah: Org yg melaksanakan solat hendaklah membacanya secara sirri ketika membacafatihah pada setiap rakaat. Jika dibawa pada setiap surah, maka ia adalah elok.3.Mazhab Syafie:Org yg melaksanakan solat wajib membacanya, sama pada solat jahri atau sirri.Pada solat sirri dibaca secara sirri.4.Imam Ahmad: org yg melaksanakan solat hendaklah membacanya secara sirri dan tidakdisunatkan jahriSebab khilaf :v Ada 2:1.Khilaf menentukan basmalah sama ada ia ayat penuh dari al-fatihah ataupun tidak2.Berbeza pendapat salaf (menurut ibn al-Jauzi dalam Zad al-Masir)1) pendapat Ahmad: tidak sunat jahri, ini merupakan pendapat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali,Ibn Mas‟ud, Mazhab al-Thauri, Malik dan Abu Hanifah.
 8. 8. 2) Pendapat Syafie: Membaca secara jahir adalah sunat, ia diriwayatkan daripada Mu‟awiyah,„Ata dan Tawus.3.ADAKAH WAJIB BACA FATIHAH DALAM SOLAT?v Ulama berselisih pendapat kepada 2:1.Jumhur ulama: Malik, Syafie dan Ahmad: Membaca al-Fatihah adalah syarat sah solat. Sesiapayg tidak membacanya sedangkan dia mampu, solatnya tidak sah.2.Mazhab al-Thauri dan Abu Hanifah: Solat sah tanpa membaca fatihah tetapi tidak elok.Menurut mereka yg wajib ialah membaca 3 ayat sama ada yg pendek atau yg panjang.Dalil jamhur1.Hadis Ubadah bin al-Somit: (‫ فب أزقٛ ًه ًُه ةاهص اه‬niales hattis tayawir) (‫اح حت اى ن خاب‬malik).2.Hadis abu Hurairah: (‫ًأب آٛف أزقٛ ًه ةاهص ٙهص ًُ :هاق ًهسٗ ٓٛهع ٓهها ٙهص ٓهها هٗسز ُأ‬.(ً‫اى ن خاب ف ٖٜ خداج، ف ٖٜ خداج، ف ٖٜ خداج غ ٞس ح ا‬3.Hadis Abi Said al-Khudri: ( ‫)زسُٛ اًٗ باثكها ةحثافب أزقُ ُأ اُزًأ‬Cara berhujah:v Kesemua hadis di atas menunjukan wajib membaca al-fatihah di dalam solat.v 1) (‫ )باثكها ةحثافب أزقٛ اه ًُه ةاهص اه‬menafikan sehahihan solatv 2) (‫ .)جادخ ٛٓف‬Jelas menunjukkan kekurangan dan kefasadan.Dalil Hanafiv Al-Quran: (‫ُ اى قسآُ(ً زسٛث اً اٗءزقاف‬v Kata mereka: “ayat ini menunjukkan bahawa yg wajib dibaca ialah apa (‫ )ءٛش‬yg termampu ygmudah.v Al-Sunnah:Hadis mengenai seorang lelaki yg sembahyang tidak sempurna: (‫)ةزٛزٓ ٛبأ ُع‬Yang Rajih :
 9. 9. v Pendapat jumhur ulama:v Berdasarkan dalil-dalil lain yg cukup kuat:1.Hadis Abu qatadah: ( ‫ُٛثعكزها ٛف زصعهاٗ زٓظها ٛف أزقٛف اُب ٛهصٛ ٓهها هٗسز ُاك‬ٍِ ٚ ‫األٗى ٞ ِٞ ب فاح حت اى ن خاب ٗ س٘زح ِٞ، ٗٝ سَ ؼ ْا اٟٝ ت أح ٞاّ ا، ٗم اُ ٝ ط٘ه ف ٜ اى سم ؼت األٗى‬.‫اى ظٖس، ٗٝ ق صس اى ثاّ ٞت، ٗم رى ل اى ص بح‬2.Kata al-Qurtubi: pendapat yg sahih daripada pendapat-pendapat ini ialah pendapat jumhurberdasarkan dalil (‫.)باثكها ةحثافب أزقٛ ًه ًُه ةاهص اه‬3.Kata al-Imam al-Fakhrulrazi: baginda senantiasa melazimi membaca al-fatihah dalam solat,maka menjawi kepawipan kita untuk mengikutnya kerana firman Allah (ٗ‫)ُٗدثٓث ًكهعه ٓٗعبثا‬(al-A‟raf:158)4.HUKUM MAKMUM BACA FATIHAH DI BELAKANG IMAMv Ulama sepakat bahawa apabila makmum sempat bersama imam ketika imam rukuk, makaimam akan menanggug bacaan fatihah, kerana mereka sepakat bahawa gugur bacaan fatihahdengan sebab rukuknya imam. Tetapi jika makmum sempat bersama imam ketika beliau sdngqiyam bagaimana?v Syafie dan Ahmad: Wajib membaca fatihah di belakang imam sama ada pada sembahyangjahri atau sirriv Imam Malik: Jika solat sirri, maka hendaklah dibaca, tetapi jika solat jahri, tidak boleh dibaca.v Abu Hanifah: Tidak perlu membaca al-Fatihah sama ada solat sirri atau jahri.Dalil yang digunakanv Syafie:1.Hadis (‫)باثكها ةحثافب أزقٛ اه ًُه ةاهص اه‬Cara berhujah:Hadis ini umum mencakupi imam dan makmum, sama ada pada solat sirri atau jahir. Dengan ituorang yang tidak membaca al-fatihah tidak sah solatnya.v Imam Malik:1) Wajib baca pada sirri berdasarkan hadis di atas.2) Tidak boleh baca ketika jahri berdasarkan ayat al-Quran (ٗ‫ئ اى قسآُ ف ا س خَ ؼ٘ا ىٔ زق اذإ‬
 10. 10. la harus ).(َُ٘‫‟-ٗأّ ص خ٘ا ى ؼ ي نٌ ح سح‬A‟raf: 204).3) Al-Qurtubi menukilkan daripada Imam Malik bahawa beliau tidak membaca apa-apa dalamsolat jahri dibelakang imam. Adapun dalam solat sirri, beliau akan membacanya. Tetapi sesiapayang tidak membacanya maka ia tidak elok tetapi tidak membatalkan solat.v Imam Abu Hanifah:1.Al-quran: (ٗ‫)402 :فازعأها ةزٗس( )ًُٗحزث ًكهعه اٗثصُأٗ ٓه اٗعًثساف ُآزقها ئزق اذإ‬2.Hadis: (ًُ ‫ )ةءازق ٓه ًاًإها ةءازقف ًاًإ ٓه ُاك‬hadis riwayat Ibn Abi Syaibah.3.Hadi )Al-Quran |This entry was posted on 5:09 PM and is filed under Al-Quran .

×