Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marketing u turizmu - Sredstva turističke propagande - Nemanja Marjanović - Gorica Mitrović

6,443 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Marketing u turizmu - Sredstva turističke propagande - Nemanja Marjanović - Gorica Mitrović

 1. 1. Propaganda predstavljasmišljeno delovanje napojedinca i njegovu psihu saciljem da se izazovuodređeni uticaji i promene ida iz toga proizađe željenipostupak tog pojedinca. Samtermin ”propaganda” potičeod latinske reči ”propagare”,što u prevodi znači širenje,rasprostranjivanje.
 2. 2. Da bi se propagandna porukaprenela do potrošača, koriste serazličita sredstva i mediji.Najčešda podela sredstava jeprema njihovim svojstvima, takoda ona mogu biti:• Grafička sredstva,• Oglasna sredstva,• Projekciona sredstva,• Prostorno-plastična sredstva, i• Lična propagandna sredstva.
 3. 3. Grafička sredstva spadaju međunajviše korišdena sredstva. To susredstva za tzv. direktno propagiranjei veoma su fleksibilna, tj. prilagodljivapo obimu, veličini, mestu, vremenu isadržaju. Ova grupa sredstavaturističke propagande zasniva se naprimeni grafičke tehnike i ima širokuupotrebu u turizmu.
 4. 4. Osnovna odlikagrafičkih sredstava jeda ona neposredno,bez pomodi medija(prenosnika, kao štosu štampa i drugi),uspostavljajukontakt sa onimakojima sunamenjena, i tovizuelno, preko čulavida.
 5. 5. Najznačajnija grafička sredstva su:• Prospekti,• Publicistička izdanja,• Plakati,• Fotografije (razglednice), i slično.
 6. 6. Prospektiobuhvatajubrošure, foldere,kalendare,kartografskaizdanja i slično.
 7. 7. Publicistička izdanjaobuhvataju članke ireportaže.Članak jepisano delo objavljenosa ciljem da seobjave vesti, novosti,rezultati istraživanja,akademskih analiza,debate i sl.Reportaža (engl. report - izveštaj) jeliterarna priča,slobodni opis koji neodstupa od stvarnosti.
 8. 8. Plakat je saopštenje za javnost velikog formata, najčešde na papiru,koje se u vedini slučajeva sastoji od slova i slike i koje se ističe najavnom mestu u cilju reklame ili se lepi na stubovima za plakate dabi se najavile priredbe ili neke mere koje de se preduzeti zatim dabi se propagirale političke poruke, reklamirala roba ili usluge itd.Štampa se samo sa jedne strane papira.
 9. 9. Razglednica je dopisna poštanska kartasa slikom, fotografijom, crtežom i sl. napoleđini.Usavršena reprodukcijskatehnika i razvoj fotografije, doprineli suda se u 20. veku razvija industrijskaproizvodnja razglednica. Umetničkereprodukcije, pejzaži, a naročito slikegradova kao turistički suveniri postali supredmet kolekcionarstva. Krajem 20.veka u svetu se slalo preko 4.000.000rezgladnica dnevno.
 10. 10. Osnovna karakteristika oglasnih sredstava je korišćenje usluge medija za prenošenje propagandne poruke tj. oglasa namenjenog potencijalnim turistima. Grupa oglasnih sredstava deluje : *vizuelno * auditivno ili kombinovano. Oglasna sredstva se odlikuju velikom elastičnošću, odnosno mogućnošću prilagođavanja situaciji na tržištu.
 11. 11. Osnovna karakteristikaove grupe propagandnihsredstava je u tome što seone elastičnoprilagođavaju zahtevimatržišta za realizovanjeodređenih propagandnihakcija u zavisnosti odpotreba, što nije slučaj isa ostalim grupama.
 12. 12. Oglasna sredstvaturističkepropagande mogubiti podeljena na:* oglase u štampi(novine i časopisi),* radio oglase i* televizijske oglase.
 13. 13. Oglasi u štampi deluju na ciljni auditorijum tekstom islikom. Najbitniji u vezi sa korišdenjem oglasa uštampi su veličina i format, likovna obrada iilustracija, izrada teksta, mesto oglasa u novini iličasopisu i frekvencija pojavljivanja.
 14. 14. Radio oglasi predstavljajunajčešći vid oglašavanja. Unjihovom oblikovanju koristise kombinovanje govora,muzike, specifičnih zvukova išumova.
 15. 15. Televizijski oglasu suveoma složeni, jer koristezvuk i sliku, pa je,shodno tome, i njihovuticaj značajan. To jeposebno važno zbogkarakteristika turističkogtržišta, posebnoturističkog proizvoda.
 16. 16. Projekciona sredstva koriste projekcionu tehniku, odnosnoekran, kao način za prenošenje propagandne poruke.Projekciona sredstva su:•propagandni filmovi,• dijapozitivi,• turistički filmovi i sl.
 17. 17. Turistički film je najraširenije i najznačajnije sredstvo turističkepropagande. Sastoji se iz vizuelnih i auditivnih elemenata i zahtevaizuzetno pažljiv pristup, posebno u fazi pripreme. Turistički film traje između 1 i 15 minuta, s tim da su filmovikoji su namenjeni propagandi destinacija uobičajeno duži odfilmova preduzeća u svrhu komercijalne turističke propagande.
 18. 18. Prostorno-plastična sredstva su sajmovi i izložbe, uz korišćenje maketa, modela suvenira i sl. Za prezentaciju ukupne turističke ponude posebno su značajni sajmovi.Ova sredstva koriste se i na berzama, u izlozima ili za neposrednu prodaju turistima.Najpoznatije turističke berze su u Berlinu i Londonu, gde se prodaju turistički proizvodi brojnih zemalja.
 19. 19. Beogradski Sajam turizma najveća je turističkamanifestacija u zemlji i jugoistočnoj Evropi. Više od30 godina ispunjava svetske standarde u poslovanju,sa izlagačima gradi partnerske odnose a kvalitetnomponudom i raznovrsnim dešavanjima svake godineprivlači sve veći broj posetilaca. Prethodne godinena Sajmu turizma svoju ponudu predstavilo je višeod 880 izlagača, a broj posetilaca premašio je58 hiljada. Međunarodni karakter ove manifestacijepotvrđuje više od 250 inostranih izlagača iz 43zemlje. Od 2005. godine održava se i Sajamugostiteljske opreme – HORECA, a u istom terminuodržava se i Međunarodni sajam vina BEOWINE.
 20. 20. Park Maketa DespotovacNa izlazu iz Despotovca na prvom kilometru prema Resavskoj pećini nalazi se park Minijatura. ParkMinijatura je jedinstvena turistička ponuda ne samo opštine Despotovac već cele Srbije. Prostire se na površini od 30 000 m2. Park je nastao 2008. godine. Više od par godina trajala je izrada maketa. Rezultat je trenutna postavka srednjovekovnih manastira i naših srpskih kuća. Otvoren je za posetioce od 15.aprila do 1.novembra od 10 do 19h.
 21. 21. Lična propagandna sredstva – Ovdespadaju razne vrste ličnih aktivnosti ikomuniciranja osoblja koje je zaposleno upropagandno-informativnoj delatnosti,sa ciljem da se kroz direktne kontakte sapotencijalnim turistima, kontakte sapredstavnicima javnog i kulturnog života,radija i televizije i drugim izazovuodređeni propagandni efekti koji ćedelovati na širi krug potencijalnih turista.
 22. 22. U ovu grupu ne spadaju tzv. lične preporuke, odnosnolični uticaji turista koji su bili u konkretnoj turističkojzemlji ili mestu i koji prenose svoje utiske rodbini iliprijateljima, već aktivnosti među kojima su i poznatipublic relations (odnosi sa javnošću). U odnose sajavnošću spadaju pomenuti kontakti sa poznatimličnostima javnog života koji imaju uticaj na širi krugljudi sa kojima žive i rade. Ovi kontakti mogu seodržavati u obliku konferencije za štampu,organizovanjem studijskih putovanja, prijema,predavanja, susreta, javnih nastupa i sl.
 23. 23. Odnosi sa javnošdu (Public Relations – PR) su naučna disciplina koja stvara i održavareputaciju, s’ ciljem da se ostvari razumevanje i podrška, kao i da se utiče namišljenja i ponašanja ciljanih javnosti. Odnosi sa javnostima su takođe planirani istalni posao stvaranja i održavanja dobre volje, kao i međusobnog razumevanjaizmeđu organizacije i ciljanih javnosti. PR postoji kao praksa I kao naučna disciplina.Kod nas se izučava na nekoliko državnih fakulteta (Fakultetu političkih nauka,Fakultetu organizacionih nauka i Ekonomskom fakultetu). Zbog velike popularnostizanimanja osnovane su mnoge privatne PR škole, a i privatni fakulteti su formiraliposebne smerove i katedre za odnose sa javnošdu.
 24. 24. Konferencije za štampu su često vredan izvorvesti za novinare. Posao na konferenciji zaštampu nije da se na neki način preoblikujeatmosfera konferencije jer konferencija nijepriča. Posao je jednostavno izveštavanje naosnovu podataka o onome što je rečeno, ko jerekao i o čemu. Nema potrebe za snimanjem,već se umesto toga koriste olovka I papir.Rukom pisane beleške je brže proveriti negodugi kasetofonski snimak.
 25. 25. Studijska putovanja Predavanja Prijemi
 26. 26. Literatura:•www.wikipedia.org•“MARKETING UTURIZMU”, Dr OgnjenBakić, 2005.•“EKONOMIKATURIZMA”, Dr KrunoslavČačić, 2007.
 27. 27. Autori prezentacije:•Nemanja Marjanovid•Jelena Grujid•Aleksandra AleksidMentor projekta:Gorica Mitrovid

×