Funkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovic

11,160 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
11,160
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,509
Actions
Shares
0
Downloads
85
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Funkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovic

 1. 1. • стил као појам• подела функционалних стилова• књижевноуметнички стил• новинарски стил• научни стил• административни стил• разговорни стил
 2. 2. Функционална стилистика јенаука о начинима преношењаинформација посебним језичкимсредствима за посебне областичовекове активности.Сврха функционалног стила сесастоји у томе да се одређенојмисли прида све оно што јенужно како би се постигaопотпун учинак који та мисаотреба да постигне.
 3. 3. књижевноуметнички административни стил стилразговорни стил научни стил новинарски стил
 4. 4. Најбољи начин да прикажемо значајфункционалних стилова јесте да ихприкажемо на практичним примерима изсвакодневног живота, где једна реч можеимати више значења у зависности одфункционалног стила у коме се текстналази.Реч кроз коју ћемо упознати функционалнестилове је СРЦЕ.
 5. 5. Књижевноуметнички стилКњижевноуметнички стил је веомазначајан функционални стил, јерпокрива једну од најсложенијихделатности – уметност.Он представља посебан поглед нареалност. Заснива се личнимосећањима и утисцима, па седобија индивидуална сликастварности.Испољава се у делималепе књижевности.
 6. 6. Лаза КостићМеђу јавом и мед сном Срце моје самохрано, ко те дозва у мој дом? неуморна плетисанко,што плетиво плетеш танко међу јавом и мед сном. Срце моје, срце лудо,шта ти мислиш с плетивом? ко плетиља она стара, дан што плете, ноћ опара, међу јавом и мед сном. Срце моје, срце кивно, убио те живи гром! што се не даш мени живу разабрати у плетиву међу јавом и мед сном!
 7. 7. Питања за рад:Какве доживљаје у читаоцу производи овај опис?Шта те доживљаје чини уметничким доживљајима?У којим деловима уочавате појачану употребу стилских изражајних средстава? Шта је настојао аутор овога песме?По чему се најбоље види да му је дао лични печат, своје виђење и обележје?Каква је разноврсност речи у овој песми?
 8. 8. Новинарски стилПублицистика је врста људскеактивности, која прати и анализираактуелне појаве и проблемесвакодневног живота. Она иде у корак сдогађајима, прати их, анализира иизвлачи закључке.Публицистика захтева одговарајућистил изражавања јер је информацијакоја се пласира намењена широкомкругу прималаца.Стога, новинарски (публицистички) стилсадржај представља у доступној иразумљивој форми. Њиме сепишу вести, чланци, извештаји,коментари, колумне и репортаже.
 9. 9. POP pevač Sergej Ćetković održaće 17.juna u Sava centru humanitarni koncertpod nazivom „Pomozimo Marijani dadobije novo srce“. Sav prihod od prodatihulaznica namenjen je za transplantacijusrca dvadesetčetvorogodišnjoj MarijaniŠevo iz Novog Sada. Operacija će bitiobavljena u inostranstvu, a za to jepotrebno više od 100.000 evra. Nakonferenciji za novinare, u utorak u „Artkafeu“ Sava centra, crnogorski pop pevačje predstavio i DVD sa prošlogodišnjegnastupa u Beogradskoj areni, čiji ćeprihod takođe otići za pomoć obolelojMarijani.
 10. 10. Питања за рад:Размислите и установите на којим јеместима заступљена оваква врста тектова?Чему је овај текст намењен? Кога овајтекст информише?Каква је структура реченице?Чиме се постижу јасност, прегледност иразговотност?Има ли у тексту речи чије значење је тешкоустановити?Шта овом тексту омогућава да га разумејучитаоци различитог узраста и нивоаобразовања?
 11. 11. Научни стилНаука је врста људске делатностиусмерена на објективно сагледавањестварности. Она тежи да откријезаконитости и да објасни и предвидипојаве и процесе који се дешавају.Научни стил се базира на појмовноммишљењу. Њега карактерише објективносагледавање стварности.На природу научног стила утиче карактернауке.Научни стил се налази у служби тријуглобалних система: приридних(математика, физика, хемија),друштвених (филозофија, психологија), итехничких (електротехника).
 12. 12. Тахикардија је симптом који представља повећање бројаоткуцаја срца (срчана фреквенција) изнад физиолошке границе. Кодчовека физиолошка граница зависи од животног доба, а код одраслихљуди она износи више од 100 откуцаја у минуту.Повећање срчане фреквенције може бити део физиолошких појава у телучовека. Примери тога су тахикардија као последицапојачаних метаболичких потреба (нпр физички напор), последицапада крвног притиска - рефлексна тахикардија, или тахикардија каопоследица стимулације срце директно живцима и хормонима симпатичкогнервног система (нпр. код психичке напетости или страха).
 13. 13. Питања за рад:У којим књигама се појављују оваквитекстови? Ко овакaве текстове пише,који стручњаци?Шта је основна сврха оваквих и сличнихтекстова?Објасните зашто је изузетно важнатачност информација и целога садржајакоји ови текстови саопштавају.Установите на који начин се у текстуводе и објашњавају појмови и стручниизрази.Да ли писац овога текста настоји да муда обележје свог, личног, начинаизражавања или тежи да буде“неприметан”, што више “објективан”?
 14. 14. Административни стилАдминистративни стил покриваправну и законодавну делатности писану комуникацију измеђупојединаца, тела, органа иустанова државних и друштвенихсубјеката.Он је обично везан за писанукомуникацију и монолошкоизлагање.Основна функцијаадминистративног стила јесаопштавање, али поред овефункције има и функциједеловања, општења итд.
 15. 15. ŽALBA PROTIV REŠENJA O RUŠENJU OBJEKTAOpštinski sud u NišuRepublika SrbijaPredmet: ŽalbaUstanova za osobe sa srčanim oboljenjima ‘‘Srce’’ VojvodeTankosića 34a protiv rešenja Opštinskog suda u Nišu broj 24od 24.03 2012 godine.Navedeno rešenje pobijam u celosti, jer nije uzeta u obzirčinjenica da je urbanistički plan ovog grada menjan tokomgodina, kao I da je ovo ustanova od vitalnog značaja kako zagrad Niš, tako i za njegovu okolinu.Zbog ovakvog previda smatram da je sud rešenjem o rušenjuobjekta uskratio pravo građanima Niša na jedan objekatovakve vrste.Na osnovu iznetih razloga, predlažem da se žalba uvaži,poništi rešenje prvostepenog organa i omogući dalji radustanove.Žalbu podnosim blagovremeno, u zakonskom roku utvrđenom učlanu 22. stava 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijamaod javnog značaja.
 16. 16. Питања за рад:Каква се информација преносиоваквом врстом текста?Који су текстови слични овомтексту?Шта им је сврха?Како се у тексту постижепрецизност изражавања?Зашто су информације сасвимпрецизне и без икаквих додатака,улепшавања, описивања илиширег приповедања?Зашто се за овај начин употребекњижевног језика понекад кажеда је ”безличан”?
 17. 17. Разговорни стилРазговорни стил одликује незванични,неусиљени, спонтани и претежно усмениначин изражавања.Разговорни стил има готово у потпуностидијалошки карактер. Он стоји уопозицији са књишкимстиловима(књижевноуметнички,новинарски, научни иадминистративни стил).Нема теме која се у разговору не можедотаћи, што разговорном стилу дајевелику ширину.Разговор обично тече у мирном тону, ализна да добије заоштрену и појачануемоцијалност.
 18. 18. Е, хоћу. Је Ништа, евоЋао! Шта Баш си л’ беше радиш? Ћао!хоћеш Је л’ читам да вечерас новине и срце. Јесте, срце!почиње у Ћао! десет? идемо на ћу Е, доћи мислим на онај по тебе у тебе. десет. хуманитарни пола концерт?да Немој касниш! Ћао!
 19. 19. Питања за рад:Која одступања од књижевногјезика запажате? Наведите их.Размислите – да ли су одступањаграматичка или само узначењима речи.Каква је дужина реченица?Који су реченични члановиизостављени? Размислите збогчега.Какве се информације размењујуод стране саговорника?У којим се животним ситуацијамаостварује овај облик коришћењакњижевног језика?

×