Ekonomska Škola               NišTema:Funkcije baze podataka u Excel-uProfesor Dejan Pejčić     Učenik...
U okviru paketa Microsoft office softverske kućeMicrosoft nalazi se I program Microsoft Excel.Microsoft Excel je program z...
Naziv               Rezultat funkcije      Daje prosečnu vrednost izabranih unosa baze podataka.Daver...
Database je opseg ćelija koje čine listu ili bazu podataka. Field odredjuje koja kolona se koristi u funkciji. Oznaka kolo...
DAVERAGE je funkcija koja daje prosečnu vrednost izabranih unosa baze podataka.           Stablo    Visina ...
Stablo    Visina  Starost  Rod  VisinaDCOUNT je       Jabuka    >8            <16funkcija koja...
Funkcija DCOUNTA broji ćelije u zadatoj bazi podataka koje nisu prazne pomoću odredjenih kriterijuma.         Sta...
Funkcija DMAX daje maksimalnu vrednost izabranih unosa iz baze podataka.        Stablo  Visina  Starost  Rod  ...
Funkcija DMIN daje minimalnu vrednost izabranih unosa iz baze podataka.        Stablo  Visina  Starost  Rod  V...
Funkcija DPRODUCT množi vrednosti u izabranom  polju iz zapisa koji odgovaraju kriterijumu baze podataka.        ...
Funkcija DSUM sabira vrednosti u izabranom    polju iz zapisa koji odgovaraju kriterijumu baze podataka.        ...
U polju DATABASE uneli smo polja koja čine bazu        podataka(C6:F15),        u polju FIELD uneli smo kolo...
U polju DATABASE uneli smo opseg ćelija koji    čini bazu podataka(C6:F15),    u polju FIELD uneli smo kolonu koja s...
U polju DATABASE uneli smo opseg ćelija koji čini bazu podataka(B5:E14),  u polju FIELD uneli smo kolonu koja se koristi ...
U polju DATABASE uneli smo opseg ćelija koji čini bazu podataka(B5:E14), u polju FIELD uneli smo kolonu koja se koristi u...
U polju DATABASE uneli smo opseg ćelija koji čini bazu podataka(B5:E14), u polju FIELD uneli smo kolonu koja se koristi u...
U polju DATABASE uneli smo opseg ćelija koji čini bazu podataka(B5:E14),u polju FIELD uneli smo kolonu koja se koristi u f...
U polju DATABASE uneli smo opseg ćelija koji čini bazu podataka(B5:E14),  u polju FIELD uneli smo kolonu koja se koristi ...
Funkcije baze podataka namolaksavaju rad u Excel-u Ipomazu nam u radu sa bazamapodataka na taj način štoračunaju, broje i ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

R2 MS Excel - Funkcije baze podataka u Excel-u - Ljiljana Mićović

895 views

Published on

R2 MS Excel - Funkcije baze podataka u Excel-u - Ljiljana Mićović

Published in: Education
 • Be the first to comment

R2 MS Excel - Funkcije baze podataka u Excel-u - Ljiljana Mićović

 1. 1. Ekonomska Škola NišTema:Funkcije baze podataka u Excel-uProfesor Dejan Pejčić Učenik:Ljiljana Mićović
 2. 2. U okviru paketa Microsoft office softverske kućeMicrosoft nalazi se I program Microsoft Excel.Microsoft Excel je program za rad sa tabelama kojisadrži mnogobrojne funkcije, između ostalih I funkcijebaze podataka. Ove funkcije koje su drugačijenazivaju “D funkcije” omogucavaju izvršavanje uokviru više od jednog reda ili kolone. Svaka od ovih funkcija sadrzi po 3 argumenta:
 3. 3. Naziv Rezultat funkcije Daje prosečnu vrednost izabranih unosa baze podataka.Daverage Broji ćelije koje sadrže brojeve iz zadate baze podatakaDcount pomoću odredjenih kriterijuma Broji ćelije u zadatoj bazi podataka koje nisu prazneDcounta pomoću odredjenih kriterjuma Daje maximalnu vrednost izabranih unosa iz baze Dmax podataka Daje minimalnu vrednost izabranih unosa iz baze Dmin podataka Množi vrednosti u izabranom polju iz zapisa kojiDproduct odgovaraju kriterijumu baze podataka Sabira vrednosti u izabranom polju iz zapisa koji Dsum odgovaraju kriterijumu baze podataka
 4. 4. Database je opseg ćelija koje čine listu ili bazu podataka. Field odredjuje koja kolona se koristi u funkciji. Oznaka kolone se unosi pod navodnicima ili se unosi broj (bez navodnika) kojipredstavlja položaj kolone na listi: 1 za prvu kolonu, 2 za drugu i tako dalje.Criteria je opseg ćelija koji sadrži postavljene uslove. Može sekoristiti bilo koji opseg kao argument criteria, dokle god je njimeobuhvaćena bar jedna oznaka kolone i bar jedna ćelija ispodoznake kolone u kojoj postavljate uslove za kolonu.
 5. 5. DAVERAGE je funkcija koja daje prosečnu vrednost izabranih unosa baze podataka. Stablo Visina Starost Rod Jabuka 18 20 16 Kruška 12 12 10 Višnja 15 17 14 Jabuka 14 16 12 Trešnja 16 19 14 Kruška 12 13 9 Jabuka 9 8 6 Trešnja 7 9 5 Višnja 10 12 8 Prosečna visina 13 Objašnjenje primeraSve funkcije =DAVERAGE(C6:F15,"Visina",C3:C5)
 6. 6. Stablo Visina Starost Rod VisinaDCOUNT je Jabuka >8 <16funkcija koja Stablo Visina Starost Rod Visinabroji ćelije koje Jabuka 18 20 16sadrže brojeve Kruska 12 12 10 iz zadate baze Visnja 15 17 14podatakapomoću Jabuka 14 15 12odredjenih Tresnja 16 19 14kriterijuma. Kruska 12 13 9 Jabuka 9 8 6 Tresnja 7 9 5 Visnja 10 12 8 2 =DCOUNT(C6:F15,"Starost",C4:G5) Objašnjenje primeraSve funkcije
 7. 7. Funkcija DCOUNTA broji ćelije u zadatoj bazi podataka koje nisu prazne pomoću odredjenih kriterijuma. Stablo Visina Starost Rod Visina Jabuka >8 <16 Stablo Visina Starost Rod Visina Jabuka 18 20 16 Kruška 12 12 10 Višnja 15 17 14 Jabuka 14 15 12 Trešnja 16 19 14 Kruška 12 13 9 Jabuka 9 8 6 Trešnja 7 9 5 Višnja 10 12 8 2 Objašnjenje primeraSve funkcije =DCOUNTA(B5:E14,E5,B3:F4)
 8. 8. Funkcija DMAX daje maksimalnu vrednost izabranih unosa iz baze podataka. Stablo Visina Starost Rod Visina Jabuka >8 <16 Stablo Visina Starost Rod Visina Jabuka 18 20 16 Kruška 12 12 10 Višnja 15 17 14 Jabuka 14 15 12 Trešnja 16 19 14 Kruška 12 13 9 Jabuka 9 8 6 Trešnja 7 9 5 Višnja 10 12 8 12 Objašnjenje primera =DMAX(B5:E14,E3,B3:F4)Sve funkcije
 9. 9. Funkcija DMIN daje minimalnu vrednost izabranih unosa iz baze podataka. Stablo Visina Starost Rod Visina Jabuka >8 <16 Stablo Visina Starost Rod Visina Jabuka 18 20 16 Kruška 12 12 10 Višnja 15 17 14 Jabuka 14 15 12 Trešnja 16 19 14 Kruška 12 13 9 Jabuka 9 8 6 Trešnja 7 9 5 Višnja 10 12 8 6 Objašnjenje primera =DMIN(B5:E14,”Rod”,B3:F4)Sve funkcije
 10. 10. Funkcija DPRODUCT množi vrednosti u izabranom polju iz zapisa koji odgovaraju kriterijumu baze podataka. Stablo Visina Starost Rod Visina Jabuka >8 <16 Stablo Visina Starost Rod Visina Jabuka 18 20 16 Kruška 12 12 10 Višnja 15 17 14 Jabuka 14 15 12 Trešnja 16 19 14 Kruška 12 13 9 Jabuka 9 8 6 Trešnja 7 9 5 Višnja 10 12 8 1152 Objašnjenje primeraSve funkcije =DPRODUCT(B5:F14,"Rod",B3:E4)
 11. 11. Funkcija DSUM sabira vrednosti u izabranom polju iz zapisa koji odgovaraju kriterijumu baze podataka. Stablo Visina Starost Rod Visina Jabuka >8 <16 Stablo Visina Starost Rod Visina Jabuka 18 20 16 Kruška 12 12 10 Višnja 15 17 14 Jabuka 14 15 12 Trešnja 16 19 14 Kruška 12 13 9 Jabuka 9 8 6 Trešnja 7 9 5 Višnja 10 12 8 18 Objašnjenje primeraSve funkcije =DSUM(B5:F14,"Rod",B3:F4)
 12. 12. U polju DATABASE uneli smo polja koja čine bazu podataka(C6:F15), u polju FIELD uneli smo kolonu koja se koristi u funkciji ( „Visina”) i u polju CRITERIA uneli smo opseg ćelija koji sadrži odredjene uslove(C3:C5). Ova funkcija nam je omogucila da vidimo da je prosečna visina stabala jabuka i kruski 13m. Formula funkcije: =DAVERAGE(C6:F15,"Visina",C3:C5) Nazad na primerSve funkcije
 13. 13. U polju DATABASE uneli smo opseg ćelija koji čini bazu podataka(C6:F15), u polju FIELD uneli smo kolonu koja se koristi u funkciji(„Starost”) i u polju CRITERIA uneli smo opseg ćelija koji sadrži odredjene uslove( C4:G5). Ova funkcija uzima vrednosti iz zapisa za stabla jabuke visine izmedju 8 i 16 i izračunava koliko polja „Starost“ u tim zapisima sadrži brojeve. (2) Formula funkcije: =DCOUNT(C6:F15,"Starost",C4:G5) Nazad na primerSve funkcije
 14. 14. U polju DATABASE uneli smo opseg ćelija koji čini bazu podataka(B5:E14), u polju FIELD uneli smo kolonu koja se koristi u funkciji(„Rod”) i u polju CRITERIA uneli smo opseg ćelija koji sadrži odredjene uslove( B3:F4). Ova funkcija uzima vrednosti iz zapisa za stabla jabuke visine izmedju 8m i 16m i izračunava koliko polja „Rod“ u tim zapisima nije prazno. (2) Formula funkcije: =DCOUNTA(B5:E14,E5,B3:F4) Nazad na primerSve funkcije
 15. 15. U polju DATABASE uneli smo opseg ćelija koji čini bazu podataka(B5:E14), u polju FIELD uneli smo kolonu koja se koristi u funkciji(„Rod”) i u polju CRITERIA uneli smo opseg ćelija koji sadrži odredjene uslove( B3:F4). Ova funkcija nam pokazuje da je maksimalni rod jabuka visine izmedju 8 i 16m =12 Formula funkcije: =DMAX(B5:E14,E3,B3:F4) Nazad na primerSve funkcije
 16. 16. U polju DATABASE uneli smo opseg ćelija koji čini bazu podataka(B5:E14), u polju FIELD uneli smo kolonu koja se koristi u funkciji(„Rod”) i u polju CRITERIA uneli smo opseg ćelija koji sadrži odredjene uslove( B3:F4). Ova funkcija nam pokazuje da je minimalni rod jabuka visine izmedju 8 i 16m =6. Formula funkcije: =DMIN(B5:E14,”Rod”,B3:F4) Nazad na primerSve funkcije
 17. 17. U polju DATABASE uneli smo opseg ćelija koji čini bazu podataka(B5:E14),u polju FIELD uneli smo kolonu koja se koristi u funkciji(„Rod”)i u polju CRITERIA uneli smo opseg ćelija koji sadrži odredjene uslove( B3:F4).Ova funkcija nam pokazuje da je proizvod roda jabuka visine izmedju 8 i 16m =1152.Formula funkcije:=DPRODUCT(B5:F14,"Rod",B3:E4) Nazad na primerSve funkcije
 18. 18. U polju DATABASE uneli smo opseg ćelija koji čini bazu podataka(B5:E14), u polju FIELD uneli smo kolonu koja se koristi u funkciji(„Rod”) i u polju CRITERIA uneli smo opseg ćelija koji sadrži odredjene uslove( B3:F4). Ova funkcija nam pokazuje da je zbir roda jabuka visine izmedju 8 i 16m =18. Formula funkcije: =DSUM(B5:F14,"Rod",B3:F4) Nazad na primerSve funkcije
 19. 19. Funkcije baze podataka namolaksavaju rad u Excel-u Ipomazu nam u radu sa bazamapodataka na taj način štoračunaju, broje i vrše mnogedruge funkcije umesto nas… Izvor informacija web stranica office.microsoft.com

×