Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Osnovi INFORMATIKEUčenik: Jelena Stojanović, III-4Nastavnik: Dragan IlićŠkola: Prva niška gimnazija “StevanSremac”Predmet:...
Uvod• MeĎu značajnijim prolascima 20. veka svakako su mobilnatelefonija, internet, svetska mreža (WWW) i video konferencij...
Uvod• Na evoluciju savremenog računara presudno su uticale revolucionarnerehnološke promene – od telegrafskog releja, prek...
Istorija• Abakus (sl.1) je najstariji (4000 godina p.n.e u Vavilonu) mehanički alat zaračunanje, a koristili su ga azijski...
Istorija         •Blez Paskal (1623-1662), francuski matematičar, fizičar i         religijski filozof, (1...
Istorija          •Čarls Bebidž (1791-1871) britanski matematičar i          pronalazač, kojeg sa pravom...
Istorija•MeĎutim 1991. godine britanski naučnici surekonstruisali Diferencijalnu mašinu, sledećiBebidžove nacrte i specifi...
Istorija          •Augusta Ada King(1815-1852), Lady Lovelace, ćerka Lorda          Bajrona, imperator i...
Istorija•Prognozirala je širu primenu računara od samog računanja, na šta su seusmeravali svi njeni savremenici uključujuć...
Istorija          Herman Holerit (1860-1929), nemačko-američki statičar, razvio          je sistem kodov...
Историја            •Alan Turing (1912-1954), otac savremene računarske            nauke, definisao ...
Историја           John von Neumann (1903-1957), roĎen kao Neumann Janos           Lajos, maĎarsko-ame...
IstorijaU nekompletnom radu, kao konsulant na projektu EDVAC, opisao je arhitektururačunara, gde su podaci i programi uskl...
Istorija           Konrad Zuse (1910-1995), nemački inženjer i pionir           računarstva, kao prv...
IstorijaNjegov svedski najveći uspeh bio je konstrukcijafunkcionalnog, prvog, programom kontrolisanog, kompletiranog Turin...
IstorijaRazvoj prvih realnih računara•Na osnovu ovih računara nadalje su se razvijali realni računari, koji su bili svebol...
Историја
Историја
Konstrukcija računaraVremenom konstrukcije računara su se menjale.Bile su sve manje i korisnije.Prvi računari su imali kon...
Konstrukcija računaraDanašnja konstrukcija se zasniva na Hardware i Software, i ulazno izlaznejedinice.Hardware je deo rač...
Hronologija1975. godina- firma MITS isporučuje komplet delova za računar Altair 8800. Kupacje morao sam sam sastaviti raču...
Hronologija1981. godine - MS-DOS 1.0.1981. godine - IBM proizvodi svoj prvi PC (eng. Personal Computer) IBM PC i prodaje g...
Hronologija1983. godine - U SAD-u je u upotrebi više od deset miliona računara.1983. godine - MS-DOS 2.0.1983. godine - Mi...
Хронологија1986. godine - MS-DOS 3.2.1987. godine - Windows 2.0.1987. godine - MS-DOS 3.3.1987. godine - U SAD-u je u upot...
LITERATURA   Knjiga Osnovi informatike, autori: Milan Milosavljević, Mladen            Veinović, Gojko Grubo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Osnovi informatike - Jelena Stojanović - Dragan Ilić - Cirilica

2,193 views

Published on

Takmičenje na portalu www.nasaskola.net
"biramo najbolju lekciju"
februar 2012. godine,
Osnovi informatike,
Računarstvo i informatika,
Jelena Stojanović, III-4
Dragan Ilić,
Prva niška gimnazija "Stevan Sremac"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Osnovi informatike - Jelena Stojanović - Dragan Ilić - Cirilica

 1. 1. Osnovi INFORMATIKEUčenik: Jelena Stojanović, III-4Nastavnik: Dragan IlićŠkola: Prva niška gimnazija “StevanSremac”Predmet: Računarstvo i informatika Uvod Hronologija Istorija Konstrukcija računara
 2. 2. Uvod• MeĎu značajnijim prolascima 20. veka svakako su mobilnatelefonija, internet, svetska mreža (WWW) i video konferencije.• Ove tehnologije su izmenile procese razvoja drugih proizvoda i način radasavremenog čoveka.• Tokom vremena razvijan je širok spektar alata i tehnika od mehaničkih alata zaračunanje – Abakusa, preko mehaničkih i elektro-mehaničkih kalkulatora do prvihi savremenih mikroprocesorskih digitalnih računara.
 3. 3. Uvod• Na evoluciju savremenog računara presudno su uticale revolucionarnerehnološke promene – od telegrafskog releja, preko elektronske cevi i tranzistorado otkrića integrisanih kola i savremenih mikroprocesorskih čipova velikogstepena integracije koji su omogućili proizvodnju moćnih računara različitihveličina i performansi, vrlo fleksibilnih za raznovrsne primenekreiranja, skladištenja, obrade i distribucije podataka i informacija.• Osnovni cilj razvoja i primene savremenih sistema je unaprediti poslovneprocese i što efikasnije i prikladnije odgovoriti na zahtevepotrošača, klijenata, partnera.• Masovna primena informacionog sistema u radu savremenog čoveka ostavljaduboke etičke i druge posledice na pojedinca i društvo u celini.
 4. 4. Istorija• Abakus (sl.1) je najstariji (4000 godina p.n.e u Vavilonu) mehanički alat zaračunanje, a koristili su ga azijski narodi za aritmetičke operacije.•Prvi abakusi izraĎivali su se od glinenih, ili kamenih pločica koje su pomerane upesku, na drvenoj, kamenoj ili metalnoj tabli.•Danas se abakus dizajnira u drvenom okviru sa po 10 kuglica nanizanih na 10redova paralelno postavljenih žica. sl.1 Abakus
 5. 5. Istorija •Blez Paskal (1623-1662), francuski matematičar, fizičar i religijski filozof, (1642) je konstruisao mehanički kalkulator, koji radi sa osmocifrenim brojevima. Blez Paskal•Paskal je u svojoj 18-oj godini života konstruisao mehanički kalkulator nazvanPaskalin, koji je mogao sabirati i oduzimati.•Iako preteča računarskog inženjerstva, kalkulator je imao slab komercijalniuspeh, pre svega zbog veoma visoke cene.•Usavršavajući ureĎaj Paskal je razvio ukupno 15različitih varijanti mehaničkih kalkulatora. Mehanički kalkulator
 6. 6. Istorija •Čarls Bebidž (1791-1871) britanski matematičar i pronalazač, kojeg sa pravom smatraju ocem računara, dao je fundamentalno rešenje osnova savremenih digitalnih računara. Čarls Bebidž•Dizajnirao je i izgradio mehaničke računarske mašine na principima prihvaćenimu modernim elektronskim računarima.•U toku 1820-ih počeo je razvoj Diferencijalne mašine – mehaničkog ureĎaja kojimože izvršavati jednostavne matematičke operacije, ali je nije završio, zbognedostatka finansijskih sredstava.
 7. 7. Istorija•MeĎutim 1991. godine britanski naučnici surekonstruisali Diferencijalnu mašinu, sledećiBebidžove nacrte i specifikacije. Mašina je radilabez zastoja, automatski računajući isključivosabiranje brojeva sa tačnošću do 31 cifre. Diferencijalna Mašina •Početkom 1830-e Bebidž je počeo pazvoj svoje Analitičke mašine koja je dizajnirana da izvršava mnogo kompleksnije proračune. UreĎaj je bio namenjen za izvoĎenje bilo kog proračuna sa tačnošću do 20 cifara, ali ga pronalazač nikad nije izgradio.Mašina predstavlja prvi pokušaj izrade digitalnih računara, a programirala se pomoću Analitička Mašina bušenih kartica.
 8. 8. Istorija •Augusta Ada King(1815-1852), Lady Lovelace, ćerka Lorda Bajrona, imperator i promoter Bebidž-ovih vizionarskih radova, poznata je pre svega po opisu njegove Analitičke mašine. Lady Lovelace•Danas se smatra “prvim programerom”, pošto je napisala program, tj.manipulaciju simbola prema pravilima, za mašinu koja nije bila izgraĎena.
 9. 9. Istorija•Prognozirala je širu primenu računara od samog računanja, na šta su seusmeravali svi njeni savremenici uključujući i samog Bebidža.•Pristup Lady Lovelace takoĎe otkriva neke mogućnosti koje ni sam autor nijepredviĎao.•U čast Lady Lovelace nazvan je kompjuterski jezik Ada, kreiran u Ministarstvuodbrane SAD, 1980-te godine. TakoĎe, vojni MIL-STD-1815 je dobio broj pogodini njenog roĎenja, a hologramski zrak Microsoft autentilnih proizvoda sadržinjenu sliku.
 10. 10. Istorija Herman Holerit (1860-1929), nemačko-američki statičar, razvio je sistem kodovanja podataka na bušenim karticama i mehanički tabulator na vazi bušenih kartica, da bi brže izvlačio statičke podatke iz miliona sirovih podataka. Herman HoleritPatent je korišćen za popis stanovništva u SAD-u 1890-te godine, a program sesvodio na prebrojavanje, čime su izbegnute greške čitanja, a obezbeĎena jepraktično neograničena memorija za pristup.Po nagovoru Džona Šav Bilingsa razvio je mehanizam za pravljenje električnogtrigera (okidača) – brojača za snimanje informacija.Koristio je ključnu ideju da se podaci mogu numerički kodirati. Mehanizmi začitanje bušenih kartica i bušene kartice koristili su statički biroi širom sveta.
 11. 11. Историја •Alan Turing (1912-1954), otac savremene računarske nauke, definisao je prvi principe modernih računara. Alan Turing•Formulisao je formalni koncept algoritma iračunarstva sa Turingovom mašinom.•Sa turingovim testom, napravio je značajan i karakteristično provokativandoprinos razvoju debate o veštačkoj inteligenciji: da li će ikada biti mogućeizmisliti mašinu koja je svesna i može misliti.
 12. 12. Историја John von Neumann (1903-1957), roĎen kao Neumann Janos Lajos, maĎarsko-američki matematičar, dao je veliki doprinos u brojnim oblastima nauke: teoriji skupova, funkcionalnoj analizi, kvantnoj mehanici, teoriji igara, računovodskoj nauci, numeričkoj analizi, i drugim oblastima matematike. John von NeumannGenijalno se smatra jednim od najuspešnijih matematičara 20. veka. Radeći nahidrogenskoj bombi, razvio je simulaciju na digitalnim računarima zahidrodinamičke proračune.Pošto je korišćenje liste potpuno slučajnih brojeva u ENIAC mašini bilo suvišesporo, Von Neumann je razvio način generisanja pseudoslučajnihbrojeva, korišćenjem metoda meĎu-kvadrata.
 13. 13. IstorijaU nekompletnom radu, kao konsulant na projektu EDVAC, opisao je arhitektururačunara, gde su podaci i programi uskladišteni na jedan memorijski prostor.Razvio je koncept računara opšte namene sa mogućnošću modifikovanjaprograma. Jednomemorijska arhitektura računara postala je standard, nasuprothadvarskoj arhitekturi računara gde su svi podaci i programi skladišteni narazličitim memorijskim prostorima. Gotovo svi savremeni kućni računari koristearhitekturu jedinstvene memorije.
 14. 14. Istorija Konrad Zuse (1910-1995), nemački inženjer i pionir računarstva, kao prvi pokušaj izrade računara, konstruisao je ureĎaj Z1- binarni, elektromehanički kalkulator sa ograničenim programiranjem i instrukcijama na bušenoj traci. Konrad ZuseUreĎaj nije radio dobro zbog nedovoljno precizno izraĎenih mehaničkih delova.Tokom Drugog svetskog rata, izradio je Z2 računar na bazi telefonskih releja, agodinu dana kasnije, na bazi rashodovanih telefonskih releja, konstruiše Z3, 64-bitni, programabilni kalkulator sa memorijskom i aritmetičkom jedinicom.
 15. 15. IstorijaNjegov svedski najveći uspeh bio je konstrukcijafunkcionalnog, prvog, programom kontrolisanog, kompletiranog Turingovogračunara – Z3, gde se program skladištio na izbušenoj traci. Računar Z1
 16. 16. IstorijaRazvoj prvih realnih računara•Na osnovu ovih računara nadalje su se razvijali realni računari, koji su bili svebolji i završavali su više funkcija od svojih prethodnika. Realni računari su serazvijali po sledećem redosledu:•Abc računar•Hadvard MARK•ENIAC•UNIVAC•Računari prve generacije•Računari druge generacije•Računari treće generacije•Računari četvrte generacije•Računari pete generacije•Računari šeste generacije
 17. 17. Историја
 18. 18. Историја
 19. 19. Konstrukcija računaraVremenom konstrukcije računara su se menjale.Bile su sve manje i korisnije.Prvi računari su imali konstrukciju veličine jedne kuće, dok danas imamokonstrukciju računara koji staje u dlan.Današnji računari su pokupili konstrukciju John von Neumann-aI sa razvojem tehnologije električnih komponenti, imamo konstrukcije računarasa:•Vakuumskim cevima•Tranzistorima•Današnje konstrukcije sa procesorima
 20. 20. Konstrukcija računaraDanašnja konstrukcija se zasniva na Hardware i Software, i ulazno izlaznejedinice.Hardware je deo računara koji sadrži mehaničke delove koji su opipljivi.Software je deo računara u kome se nalaze programi, i on nije opipljiv Hardware.Ulazno izlazna jedinica upravlja ulazom iizlazom, (spoljnommemorijom, miš, tastatura, monitor, itd.).
 21. 21. Hronologija1975. godina- firma MITS isporučuje komplet delova za računar Altair 8800. Kupacje morao sam sam sastaviti računar, a imao je memoriju od 1 KB. Ovo je prvipersonalni računar.1975.godina- Paul Allen i Bill Gates stvaraju prvi programski jezik za PC-e. To jebila verzija QBasic-a za računar Altair.1975. godina - Steve Wozniak i Steve Jobs osnivaju firmu Apple Computers.1976. godina - Razvijena je disketa (floppy disk) prečnika 5,25 palca.1976. godine - Intel proizvodi mikroprocesor 8086.1977. godine – Razvijena je prva komercijalna mreža računara ARCNET.1977. godine - Firma Apple nudi PC Apple II, prvi personalni računar sa grafičkimprikazom1978. godine - Epson proizvodi iglični pisač TX-80 koji je bio prvi širokorasprostranjeni pisač za PC.1979. godine - Hayes prodaje prvi modem za PC.1979. godine - U SAD-u je u upotrebi više od pola miliona računara.1979. godine - Intel proizvodi mikroprocesor 8088.1980. godine - Prema narudžbini firme IBM Paul Allen i Bill Gates izrađujuoperativni sistem za IBM PC. Ovaj operativni sistem kasnije postaje poznat podnazivom MS-DOS.
 22. 22. Hronologija1981. godine - MS-DOS 1.0.1981. godine - IBM proizvodi svoj prvi PC (eng. Personal Computer) IBM PC i prodaje ga saoperativnim sistemom MS-DOS.1981. godine - Hayes proizvodi Modem pod nazivom Smartmodem 300 sa skupom naredbipod nazivom AT command set. Brzinamodema je bila 300 bps.1981. godine - Hayes proizvodi Smartmodem 1200 brzine 1200 bps.1982. godine - WordPerfect Corporation prodaje WordPerfect 1.0, najpopularniji program zaobradu teksta pre pojave Windowsa.1982. godine - Lotus Development prodaje program Lotus 1-2-3, najpopularniji program zatablično računanje pre pojave Windowsa.1982. godine - Osnovana je firma Compaq Computer Corp koja je prva proizvela kopiju IBMPC računara i postala najveći konkurent IBM-u na poslovnom tržištu personalnih računara.1982. godine - Počinje prodaja kućnog računara Commodore 64 koji je postao najprodavanijimodel računara svih vremena.1982. godine - Intel objavljuje mikroprocesor 80286.1983. godine - Personalni računar IBM XT.
 23. 23. Hronologija1983. godine - U SAD-u je u upotrebi više od deset miliona računara.1983. godine - MS-DOS 2.0.1983. godine - Microsoft Windows.1984. godine - Personalni računar IBM AT.1984. godine - Proizvedena je disketa (floppy disk) prečnika 3,5 palca1984. godine - MS-DOS 3.0 i MS-DOS 3.1 (za mreže)1984. godine - Profesor Fred Cohen sa univerzitetaUniversity of Southern Californiaobjavljuje prvi rad o računarskim virusima.1985. godine - Firma Microtek proizvodi proizvodi prvi jednobojni skener rezolucije 300dpi.1985. godine - Intel objavljuje procesor 80386.1985. godine - Microsoft Windows 1.0.1986. godine - IBM-ova tastatura pod nazivom AT ili 101.1986. godine - Compaq proizvodi prvi PC skladan IBM PC-u.1986. godine - u SAD-u je u upotrebi više od trideset miliona računara
 24. 24. Хронологија1986. godine - MS-DOS 3.2.1987. godine - Windows 2.0.1987. godine - MS-DOS 3.3.1987. godine - U SAD-u je u upoterbi preko četrdeset pet miliona računara.1988. godine - Friedrich Reintzer otkriva tekući kristal.1988. godine - Zvučna kartica SoundBlaster firme Creative Labs1988. godine - MS-DOS 4.0.1989. godine - Intel objavljuje procesor 486DX
 25. 25. LITERATURA  Knjiga Osnovi informatike, autori: Milan Milosavljević, Mladen Veinović, Gojko Grubor.  Vikipedijahttp://sr.wikipedia.org/sr/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1% 80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

×