Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Obligaciono pravo - Bojan Projkovski - Ekonomska

1,257 views

Published on

Takmičenje na portalu www.nasaskola.net
"biramo najbolju lekciju"
februar 2012. godine,
Obligaciono pravo,
Pravo,
Bojan Projkovski,
.
Ekonomska škola, Niš

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Obligaciono pravo - Bojan Projkovski - Ekonomska

  1. 1. START
  2. 2. Obligaciono pravo je grana u opštem sistemupozitivnog prava, i čini ga skup pravnih normi kojima seregulišu obligacioni odnosi. Ono predstavlja jedan deograđanskog prava koji je posvećen pravnom regulisanjuprometa vrednosti, za razliku od drugih delova građanskogprava, koji se bave pravnim regulisanjem stečenih vrednosti.Najvećim delom norme obligacionog prava posvećene suregulisanju ekvivalentne razmene, ali one regulišu i prenosodređene vrednosti bez ikakve naknade (npr. poklon).Obligaciono pravo se od stvarnog prava razlikuje po čitavomnizu pravnih karakteristika. Po subjektima, koji su uvekodređena lica, po svom relativnom karakteru, po predmetu,jer je kod stvarnog prava predmet stvar, a kod obligacionogdavanje, činjenje i trpljenje, po dejstvima zastarelosti i sl.
  3. 3. Obligacino pravo se od naslednog, koje je takođe deograđanskog prava, razlikuje jer se nasledno pravo bavipravnim regulisanjem imovinsko pravnih odnosa za slučajsmrti jednog lica (poslovi mortis causa) dok obligaciono pravoreguliše poslove za života lica (inter vivos).Obligaciono pravo sa svojom osobinom da reguliše prometrobe i usluga ne razdvaja se od trgovačkog (privrednog)prava. Ali zbog specifičnosti poslova koje uglavnom proizilazeiz posebnog statutsa njihovih subjekata, postoji niz pravilakoja važe samo za privredno, a ne i za obligaciono pravo. Tarazlika ne utiče na potpuno razdvajanje materije u smisluposebnih zakonika, mada je u nekim pravnim sistemima i toslučaj.
  4. 4. Obligaciono pravo spada u red najstarijih pravnih disciplina.Kroz preuzete principe rimskog prava stvara se široka osnovana kojoj će početkom 19. veka i kasnije biti postavljene tzv.moderne kodifikacije građanskog prava. Obligaciono pravo sasvojim institutima i pravilima istovremeno je i stabilno ipromenljivo.Stabilnost se ogleda u vremenskoj postojanosti čitavog nizapravila koja dolaze još iz rimskog prava (način postanka iprestanka obligacije, izvršenja ugovora, naknada štete), dokse promenljivost vidi u činjenici mnogih principa i pravila kojastarom pravu nisu bila poznata ili su bila u početnom obliku(princip konsensualizma, autonomije volje, kolektivni ugovori,osiguranje). To je dovelo danas do toga da je postignut visokstepen uopstavanja konkretnih obligacionih odnosa.
  5. 5. Na promene u obligacionom pravu utiču različitifaktori: ekonomski, stepen moralne i tehničkecivilizacije, filosofsko i političko opredeljenjejedne sredine (npr. individualistička filosofija iliberalizam uticali su na stvaranje tzv. teorije oautonomiji volje). Uticaj ovih opštih filosofskih ipolitičkih pogleda naročito je vidljiv kod ustanovejavnog poretka – ova ustanova nema unapreddatu sadržinu već se ona menja u zavisnosti ododređenih vanpravnih činjenica.
  6. 6. Šta je obligaciono pravo?TužbaSkup pravnih normiŽalba
  7. 7. TAČAN ODGOVOR!!!
  8. 8. NETAČAN ODGOVOR!!!

×