Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SunđeriDamjan BogdanovićAleksinačka gimnazijaBiologijaProfesor Danijela Veljković
Šta su sunđeri?         • Sunđeri su vodene          višećelijske životinje iz          razde...
Prvobitna istraživanja• Prvi istraživači/prirodnjaci su smatrali sunđere biljkama, usled sesilnog načina života. Životin...
Građa• Telo sunđera se sastoji od telesnog zida koji sadrži mnogobrojne otvore - pore (otuda nazivPorifera) i zatvara ...
Tipovi građe• Telo sunđera je izgrađeno na jedan od tri osnovna načina/tipa građe: askon, sikon ili leukon. Najjednostav...
Telesni zid• Telesni zid je generalno gledano tanak kod askon tipa građe, srednje debeo kod sikon tipa, a debeo kod leuko...
Ishrana i metabolizam• Hranljive čestice iz vode dospevaju u specijalne ćelije jedinstvene samo za  sunđere, poznate kao ...
Disanje• Ne postoje respiratorni organi kod sunđera - snabdevaju se neophodnim kiseonikom direktno iz spoljašnje sredine...
Skelet     • Skelet može biti izgrađen od rožnih      vlakana ili mineralnih igala. Rožna      materija,sp...
RazmnožavanjeRazmnožavanje sunđera vrši se na dva načina:• bespolno i• polno.Bespolno se razmnožavaju:• pupljenjem i• frag...
Filogenija• Kao što se i očekuje od najranije evolucione grane životinja, fosilni ostaci sunđera se nalaze među najsta...
SistematikaTip Porifera se najčešće deli na tri klase, koje obuhvataju savremene  predstavnike ovog tipa. Uzimajući u obz...
Neki sunđeri
Fosil sunđera
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

L222 - Biologija - Sunđeri - Damjan Bogdanović - Danijela Veljković

6,422 views

Published on

L222 - Biologija - Sunđeri - Damjan Bogdanović - Danijela Veljković

Published in: Education
 • Login to see the comments

L222 - Biologija - Sunđeri - Damjan Bogdanović - Danijela Veljković

 1. 1. SunđeriDamjan BogdanovićAleksinačka gimnazijaBiologijaProfesor Danijela Veljković
 2. 2. Šta su sunđeri? • Sunđeri su vodene višećelijske životinje iz razdela Spongia (Porifera). Uglavnom su morski, sesilni organizmi sa izuzetkom jedne familije (po nekim klasifikacionim shemama, četiri familije) sa slatkovodnim vrstama.
 3. 3. Prvobitna istraživanja• Prvi istraživači/prirodnjaci su smatrali sunđere biljkama, usled sesilnog načina života. Životinjske osobine sunđera su prvo opisane 1756. godine, a potvrđene 1765. godine kada je uočen i opisan protok vode kroz telo sunđera i pokreti otvora na telu. Sunđeri su najčešće kolonijalni i asimetrični organizmi. Adulti ne poseduju nervni sistem.
 4. 4. Građa• Telo sunđera se sastoji od telesnog zida koji sadrži mnogobrojne otvore - pore (otuda nazivPorifera) i zatvara unutrašnju duplju nazvanu spongocel. Voda, sa sitnim česticama hrane u njoj, ulazi kroz mnogobrojne pore, prolazi kroz kanale i komore u telesnom zidu, do spongocela, odakle se izbacuje kroz otvor oskulum.
 5. 5. Tipovi građe• Telo sunđera je izgrađeno na jedan od tri osnovna načina/tipa građe: askon, sikon ili leukon. Najjednostavniji i izvorni tip građe, askon, predstavlja u suštini šupalj i tanak cilindar. Kod sikon tipa građe je, u odnosu na polazni askon tip, povećana površina kontakta hoanocita sa vodom, a smanjena zapremina spongocela, nabiranjem telesnog zida.
 6. 6. Telesni zid• Telesni zid je generalno gledano tanak kod askon tipa građe, srednje debeo kod sikon tipa, a debeo kod leukon tipa građe. Razlika u građi se, međutim, primeđuje kada se upoređuju podtipovi/klase, a ne morfološki tipovi. Tada se jasno odvaja na jednoj strani građa telesnog zida kod podtipa Symplasma (Hexactinellida), a na drugoj građa kod podtipa Cellularia (Calcarea, Demospongiae). Kod demospongia i kalkareatelesni zid je celularne građe, dok je kod staklastih sunđera ( heksaktinelida) on sincicijelne građe.
 7. 7. Ishrana i metabolizam• Hranljive čestice iz vode dospevaju u specijalne ćelije jedinstvene samo za sunđere, poznate kao ćelije sa ogrlicom (hoanocite). Čestice hrane su predstavljene uglavnom bakterijama i drugim mikroorganiymima, kao i delićima organske materije u raspadu. Čestice zahvataju hoanocite, a intracelularno varenje se odvija u samim hoanocitama ili češće u tezocitama (vrsta arheocita), kojima hoanocite predaju hranljive čestice. Pojedini sunđeri tokom filtracije ulaze u simbiozu sa pojedinim algama i protistima. Izuzetak među sunđerima što se ishrane tiče su predstavnici familije Cladorhizidae koji su karnivorni, a hrane se malim račićima (varenje plena je kod njih ekstracelularno).
 8. 8. Disanje• Ne postoje respiratorni organi kod sunđera - snabdevaju se neophodnim kiseonikom direktno iz spoljašnje sredine (vode), difuzijom.Ekskrecija se obavlja kroz oskulum i celom površinom tela - izbacuju se nesvarene granule hrane raspadanjem ameboidnih ćelija, a otpadni gasovi difuzijom prelaze u vodu. Neki sunđeri izbacuju i toksične/iritantne materije koje mogu izazvati zapaljenske reakcije na koži čoveka.
 9. 9. Skelet • Skelet može biti izgrađen od rožnih vlakana ili mineralnih igala. Rožna materija,spongin, je po hemijskom sastavu bliska svili. Skeletna vlakna time dobijaju elastičnost, a i neophodnu čvrstinu. Mineralne iglice izgrađene od silicijum-dioksida su pravilnog geometrijskog oblika i spajaju se vrhovima građeći nežan, staklast i rešetkasti skelet. Osim toga mineralne iglice kod velikog broja sunđera mogu da budu od kalcijum-karbonata tako da grade čvrst, masivan skelet. Međutim, ima sunđera koji su bez skeleta, ali su jako malih dimenzija što ukazuje koliko je za ove životinje važno prisustvo potpore u njihovom telu.
 10. 10. RazmnožavanjeRazmnožavanje sunđera vrši se na dva načina:• bespolno i• polno.Bespolno se razmnožavaju:• pupljenjem i• fragmentacijom (otkidanjem delova tela).Pri pupljenju se obrazuju unutrašnji pupoljci - gemule, koje se obrazuju kada nastupe nepovoljni uslovi (zima), padaju na dno gde miruju do proleća kada se iz njih razvija nova jedinka.• Polno razmnožavanje se vrši obrazovanjem spermatozoida i jajnih ćelija u istoj jedinki (hermafroditi). Oplođenje se vrši između dve jedinke.
 11. 11. Filogenija• Kao što se i očekuje od najranije evolucione grane životinja, fosilni ostaci sunđera se nalaze među najstarijim fosilima Metazoa - potiču iz kasne (gornje) Prekambrije. Preciznije, sunđeri su pripadali već Edijakara fauni (najstariji fosil sunđera je Paleophragmodictya iz klase Hexactinellida). Od tada, redovno se sreću u svim fosilnim nalazima faune mora. Opisano je preko 900 fosilnih rodova i 3000 fosilnih vrsta sunđera, dok danas živi nešto preko 5000 vrsta iz tipa sunđera.
 12. 12. SistematikaTip Porifera se najčešće deli na tri klase, koje obuhvataju savremene predstavnike ovog tipa. Uzimajući u obzir i pretpostavljene filogenetske odnose među savremenim i izumrlim klasama, najadekvatnija bi bila sledeća klasifikaciona shema:• podtip Symplasma - Staklasti sunđeri, poseduju sincicijalna tkiva; spikule su silikatne troosne (pri tom šestokrake) – klasa Hexactinellida• podtip Cellularia - Sunđeri sa ćelijskim (celularnim) tkivima – klasa Demospongiae • potklasa Homoscleromorpha • potklasa Tetractinomorpha • potklasa Ceractinomorpha – klasa Calcarea • potklasa Calcinea • potklasa Calcaronea – ? klasa Archaeocyatha Osnovna karakteristika za razlikovanje podtipova je građa tkiva, a za razlikovanje klasa tip skeleta.
 13. 13. Neki sunđeri
 14. 14. Fosil sunđera

×