Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Učenik: Marković PetarPredmetni profesor: Marina JovanovićŠkola: Aleksinačka gimnazijaPredmet: Hemija
Heterociklična jedinjenja su ciklična jedinjenjakoja pored ugljenikovih atoma u strukturiprstena sadrže jedan ili više ato...
-Nomenklatura-  Veći broj heterocikličnih sistema poznat  je odavno, a ti heteroprstenovi imaju  svoja trivijalna im...
Heterociklična jedinjenja s petočlanim prstenom  1- Dobijanje Pirola zagrevanjem  Diamonijuma 2,3,4,5  tetrahidroksi...
Heterociklicna jedinjenja šestočlanog prstena  Piridin je pravo aromatsko jedinjenje. Razlika  između njega i benzena ...
Najvažniji heteroprstenovi sa više heteroatoma su: Imidazol   Tiazol Pirimidin Purin(1,3-diazol) (1,3-tiazol) (1,3-diaz...
histidin      histaminTiazol je strukturno sličan tiofenu i piridinu.Teško podleže aromatičnim supstitucijama i neak...
Sulfatiazol (n-tiazol sulfanilamid) jejedan od vrlo aktivnih sulfa-lekova poznatpo svom antibakterijskom dejstvu.Vitamin B...
  Penicilin sadrži hidrogenizovan tiazolov  prsten- tiazolidin. Oni su derivati 5,5  dimetiltiazolidin-4-karboksilne...
 Pirimidin(1,3-diazin) se nalazi u mnogim prirodnim proizvodima.To je heteroprsten od najveće važnosti.Četiri prosta de...
  Važnu grupu pirimidinskih derivata čine  Barbiturati- soli barbiturne kiseline. Ona  postaje iz karbamida i estra ...
  Purini predstavljaju derivate heterocikličnog  sistema purina koji se sastoji iz jednog  pirimidinskog prstena.  ...
  Ksantin je 2,6- dihidroksipurin. Derivati  ksantina su kofein, teofilin, i teobromin.
  Mokraćna kiselina je krajnji proizvod  metabolizma azotnih jedinjenja kod ptica i  gmizavaca.Kod čoveka se samo de...
Literatura  Udžbenik iz hemije za 4. razred gimnazije  Aleksandra Stojiljković
L201 - Hemija - Heterociklična jedinjenja - Petar Marković - Marina Jovanović
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

L201 - Hemija - Heterociklična jedinjenja - Petar Marković - Marina Jovanović

2,968 views

Published on

L201 - Hemija - Heterociklična jedinjenja - Petar Marković - Marina Jovanović

Published in: Education
 • Be the first to like this

L201 - Hemija - Heterociklična jedinjenja - Petar Marković - Marina Jovanović

 1. 1. Učenik: Marković PetarPredmetni profesor: Marina JovanovićŠkola: Aleksinačka gimnazijaPredmet: Hemija
 2. 2. Heterociklična jedinjenja su ciklična jedinjenjakoja pored ugljenikovih atoma u strukturiprstena sadrže jedan ili više atoma nekih drugihelemenata-heteroatoma. U prirodi su najvišerasprostranjena i proučavana jedinjenja kojakao heteroatome sadrže O,N i S.Danas su poznati heteroprstenovi sa 3,4,5 itd.do 18 , pa i više atoma u prstenu. Najpoznatiji inajrasprostranjeniji su petočlani i šestočlaniheterociklični sistemi.Osnovni 5-očlani i 6-očlaniheterociklični sistemi sadrže dvostruke veze,imaju raspored u ravni i pokazuju aromatičan
 3. 3. -Nomenklatura- Veći broj heterocikličnih sistema poznat je odavno, a ti heteroprstenovi imaju svoja trivijalna imena kao sto su: pirol, furan piridin, tiofen itd. Prema IUPAC nomenklaturi imena prstenova se izvode kombinacijom prefiksa koji označava vrstu heteroatoma (oksa-za kiseonik, tia-za sumpor i aza-za azot) i sufiksa koji označava veličinu prstena (-ol za petočlani i –in za šestočlani prsten).
 4. 4. Heterociklična jedinjenja s petočlanim prstenom 1- Dobijanje Pirola zagrevanjem Diamonijuma 2,3,4,5 tetrahidroksiheksandioata 2-Dobijanje Imidazol-a reakcijom etandiala, amonijaka i metanala. -1- -2-
 5. 5. Heterociklicna jedinjenja šestočlanog prstena Piridin je pravo aromatsko jedinjenje. Razlika između njega i benzena ogleda se u razlici u supstituciji koja se najlakše odvija na β atomu. Pokazuje bazne osobine, te s alkilhalidima stvara soli. Redukuje su u klasični sekundarni ciklični amin - piperidin. Metil derivati su mu pinakolini (postoje u tri izomera).
 6. 6. Najvažniji heteroprstenovi sa više heteroatoma su: Imidazol Tiazol Pirimidin Purin(1,3-diazol) (1,3-tiazol) (1,3-diazin)Imidazol ima sekstet п elektrona.Imidazolov prsten se nalazi u prirodnoj aminokiselini histidinu. Dekarboksilacijom histidina postaje histamin.
 7. 7. histidin histaminTiazol je strukturno sličan tiofenu i piridinu.Teško podleže aromatičnim supstitucijama i neaktivan je. Neki od važnih proizvoda koji sadrže tiazolov prsten su sulfatiazol, tiamin(vitamin B1) i penicilin.
 8. 8. Sulfatiazol (n-tiazol sulfanilamid) jejedan od vrlo aktivnih sulfa-lekova poznatpo svom antibakterijskom dejstvu.Vitamin B1 (tiamin, aneurin) se sastojiiz tiazolovog prstena u obliku kvaternernetiazolijum soli vezan preko metilenskegrupe za pirimidinski prsten.Nedostatak vitamina B1 u ishrani dovodido neželjnih posledica i bolesti. Tiamin jevažan i kao faktor rasta.
 9. 9.  Penicilin sadrži hidrogenizovan tiazolov prsten- tiazolidin. Oni su derivati 5,5 dimetiltiazolidin-4-karboksilne kiseline. Prirodni penicilini se razlikuju po prirodi ostatka R-.Kod penicilina GR- je C6H5CH2-benzil grupa. U čistom stanju svi penicilini su stabilni.Danas se penicilin proizvodi biohemijskim putem.
 10. 10.  Pirimidin(1,3-diazin) se nalazi u mnogim prirodnim proizvodima.To je heteroprsten od najveće važnosti.Četiri prosta derivata pirimidina su važne komponente nukleinskih kiselina. To su: citozin(C), uracil(U), timin(T) i 5- metilcitozin.
 11. 11.  Važnu grupu pirimidinskih derivata čine Barbiturati- soli barbiturne kiseline. Ona postaje iz karbamida i estra dikarboksilne malonske kiseline: Barbiturna kiselina, njene soli i derivati deluju na centralni nervni sistem.
 12. 12.  Purini predstavljaju derivate heterocikličnog sistema purina koji se sastoji iz jednog pirimidinskog prstena. Dva purina su važne komponente nukleinskih kiselina, a to su adenin(A) i guanin(G):
 13. 13.  Ksantin je 2,6- dihidroksipurin. Derivati ksantina su kofein, teofilin, i teobromin.
 14. 14.  Mokraćna kiselina je krajnji proizvod metabolizma azotnih jedinjenja kod ptica i gmizavaca.Kod čoveka se samo deo purinskih baza razlaže do mokraćne kiseline.U krvi i mokraći ona se nalazi u obliku svojih soli, a ako se mokraćna kiselina i njene soli, urati, stvaraju u većim količinama, može da dođe do taloženja u hrskavičavom tkivu što dovodi do obolenja.
 15. 15. Literatura Udžbenik iz hemije za 4. razred gimnazije Aleksandra Stojiljković

×